Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Фільтрація, пошук та сортування даних

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Команда Найти викликається таким способом:

1) Файл/Найти;

2) Правка/Найти;

3) Контекстне меню/Найти;

4) Поиск/Найти.


2. Поле таблиці – це:

1) комірка таблиці;

2) рядок таблиці;

3) заголовок таблиці;

4) стовпчик таблиці.


3. Щоб знайти тільки ті значення полів, які ідентичні введеному зразку, потрібно вибрати опцію:

1) поля целиком;

2) с начала поля;

3) с любой части поля;

4) категория.


4. Щоб знайти записи, які починаються із заданого фрагмента, потрібно вибрати опцію:

1) поля целиком;

2) с начала поля;

3) с любой части поля;

4) категория.


5. Щоб знайти записи, які містять заданий фрагмент в будь-якій чстині поля, потрібно вибрати опцію:

1) поля целиком;

2) с начала поля;

3) с любой части поля;

4) категория.


6. Сортування можна виконувати:

1) тільки по одному полю;

2) по кількох суміжних полях;

3) по кількох полях;

4) у вказаному полі.

 

7. Фільтрація відрізняється від сортування тим, що:

1) не зберігається при закритті таблиці;

2) приховує частину записів;

3) видаляє частину записів;

4) сортує записи лише за зростанням.


8. Щоб відфільтрувати записи за певним значенням або виразом, потрібно використати опцію:

1) Фільтр за виразом;

2) Фільтр для;

3) Фільтр по виділеному;

4) Фільтр по формі.


9. Щоб видалити фільтр, потрібно використати команду:

1) Файл /Удалить фильтр;

2) Окно/ Удалить фильтр;

3) Записи/Удалить фильтр;

4) Правка/ Удалить фильтр.


10. Щоб виконати фільтрацію по значенню в поточній комірці, використовується опція:

1) Файл /Применить фильтр;

2) Окно/ Применить фильтр;

3) Записи/ Применить фильтр;

4) Правка/ Применить фильтр.


11. Щоб виконати фільтрацію по кількох критеріях, потрібно використати опцію:

1) Фільтр за виразом;

2) Фільтр для;

3) Фільтр по виділеному;

4) Фільтр по формі.


12. Фільтр, дія якого обернена до фільтру по виділеному, називається:

1) Фільтр по формі;

2) Виключити виділене;

3) Фільтр АБО;

4) Фільтр для.

13. Яке ключове слово використовується для фільтрації значень, отриманих в результаті застосування агрегатних функцій в результатах запиту з використанням GROUP BY?

1) WHERE

2) HAVING

3) І WHERE, і HAVING

4) Жодне з перерахованих

14. Дана таблиця, створена за допомогою SQL-вирази:

CREATE TABLE STUDENTS (

ID INTEGER PRIMARY KEY,

FIRST_NAME VARCHAR (50) NOT NULL,

LAST_NAME VARCHAR (50) NOT NULL,

ADDRESS VARCHAR (100)

)

Які запити дозволять додати запис в цю таблицю?

INSERT INTO students (id, first_name, last_name) VALUES (1, 'Name', 'Surname');

INSERT INTO students (id, first_name) VALUES (2, 'Name');

INSERT INTO students VALUES (3, 'Name', 'Surname', NULL);

INSERT INTO students VALUES (4, NULL, 'Surname', NULL);

Пояснення: Колонки FIRST_NAME і LAST_NAME мають обмеження (constraint) NOT NULL. Це значить, що в них не можна записати значення NULL.

14. Чи вірно логічно складений наступний запит:

SELECT EMP_NAME, SUM (SAL) FROM EMPLOYEE;

1) так

2) ні

Пояснення: Необхідно використовувати конструкцію GROUP BY.

15. Вкажіть коректні команди INSERT з перерахованих:

1) INSERT INTO students (id, first_name, last_name) SELECT id, first_name FROM new_students WHERE last_name IS NULL

2) INSERT INTO students SELECT VALUES (95, 'Bill', 'Enzo')

3) INSERT INTO students (id, first_name, last_name)

4) INSERT INTO students (id, first_name, last_name) (118, 'Ellen', 'Moran')

5) INSERT INTO students (id, first_name, last_name) VALUES (100, 'Kim', 'Matheson')

16. Які ключові слова обов'язкові при вибірці даних із з'єднанням таблиць?

1) WHERE

2) FROM

3) JOIN

4) ON

5) USING

6) SELECT

17. Дана таблиця, створена за допомогою SQL-виразу:

CREATE TABLE people (

id INT PRIMARY KEY,

name VARCHAR (45)

)

Чи можна гарантовано видалити всі записи з цієї таблиці, виконавши наступний запит:

DELETE FROM people WHERE id> = 0

1) так

2) ні

Пояснення: Тип поля id - INT, а це означає, що воно може приймати від’ємні значення

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.