Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

продуктивність праціЗадача 1.

Підрахуйте, як змінився виробіток у основних робітників в умовно-натуральному вимірі та продуктивність праці на цукрозаводі у вартісному вимірі відповідно до даних таблиці.

  Базисний період Звітний період Коефіцієнт переводу в умовні тони Вартість 1 кг, грн.
Цукор-сирець, тн. 1,0 6,6
Цукор-пісок, тн. 1,7 8,0
Цукор-рафінад, тн. 2,0 10,7
Чисельність основних робітників, осіб    
Чисельність ПВП, осіб    

Задача 2.Робота двох цехів, що виробляють однакову продукцію, характеризується даними, наведеними в табл. 1.

Цех Базисний період Звітний період
Обсяг виробництва, грн. Середньоспискова чисельність, осіб Обсяг виробництва, грн. Середньоспискова чисельність, осіб
1-й
2-й

Розрахувати індекси продуктивності праці кожного цеху та загальний процент зростання продуктивності праці двох цехів.

Задача 3.Визначити показники продуктивності праці за валовою, готовою та реалізованою продукцією, якщо у звітному періоді було реалізовано продукції на 6,8 млн. грн., на складі готової продукції за звітний період сформовані товарні запаси на суму 1,9 млн. грн., обсяг незавершеного виробництва становить 0,5 млн. грн. Середньоспискова чисельність працівників – 1635 осіб.

 

Задача 4. Визначити зростання продуктивності праці за зниження виробничої трудомісткості, якщо планова виробнича трудомісткість — 1 500 000 люд.-год, економія від впровадження комплексу заходів — 180 000 люд.-год, планується збільшити реальний фонд робочого часу одного робітника з 1730 до 1750 год і частку робітників у загальній чисельності ПВП із 64 до 75 %.

Задача 5. Для виробництва продукції у плановому періоді за збереження виробітку, досягнутого в базисному періоді, потріб­но 1340 робітників. Упровадження нової технології дозволить скоротити потребу робітників на 4 %, модернізація діючого устаткування - на 6,5 %, скорочення внутрішньозмінних втрат робочого часу - на 1,7 %, удосконалення організації праці - на 3,5 %. Визначити зростання продуктивності праці за різними чинниками, ступінчатим методом та в цілому.

Задача 6.Розрахувати зростання продуктивності праці за повним чинником зокрема і за всіма чинниками разом, маючи такі дані (ступінчатий метод). Розрахункова чисельність робітників за базисним виробітком складає 3200 осіб. За рахунок запровадження технології із виробництва вивільнено 40 осіб, за рахунок поліпшення організації виробництва -32 осіб, за рахунок зниження трудомісткості продукції - 23 осіб.

Задача 7.У цеху в звітному та базисному періодах чисельність робітни­ків становила 96 осіб. Визначити виробіток на одного робітника у нормо-годинах, зростання продуктивності праці по цеху у цілому на основі даних табл.

Вид виробу Базисний період Звітний період
Кількість Затрати часу на одиницю виробу, н/год Кількість виробів, Затрати часу на одиницю виробу, н/год
А-1 4,2 4,1
А-2 2,1 1,8
А-3 4,9 4,4

Задача 8

На основі наведених в таблиці даних визначити вплив показників відпрацьованого часу на зміни годинної, денної, річної продуктивності праці. Зробити висновки.

 

Показники Базисний період Звітний період
Годинний виробіток, грн. Середня тривалість робочого дня, год. Кількість робочих днів за рік 18,0 7,8 20,0 7,6

 

Задача 9

Визначити рівень та індекси годинного, денного, річного виробітку на одного робітника цеху на основі даних.

 

Показник Базисний період Звітний період
Обсяг продукції, тис.грн.
Відпрацьовано робітниками:    
Людино-годин
Людино – днів
Середньооблікова чисельність робітників цеху, осіб

Задача 10

Визначити зростання продуктивності праці на підприємстві на основі даних табл.

Показник Базисний період Звітний період
Обсяг виробництва, грн. 5 900 000 6 100 000
Питома вага кооперованих поставок в обсязі продукції, % 7,5 5,3
Середньооблікова чисельність ПВП, осіб