Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Екзаменаційні запитанняПомощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

з дисципліни «ОХОРОНА ПРАЦІ»

1. Відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних актів з питань охорони праці.

2. Права громадян на охорону праці під час укладання трудового договору.

3. Права жінок, неповнолітніх та інвалідів на охорону праці.

4. Державне управління охороною праці

5. Управління охороною праці власником підприємства.

6. Участь працівників в управлінні охороною праці.

7. Умови праці на робочому місці.

8. Гігієнічна класифікація умов праці.

9. Атестація робочих місць за умовами праці.

10. Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

11. Навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів.

12. Види інструктажів з охорони праці. Місце проведення і хто проводить.

13. Вступний інструктаж.

14. Первинний інструктаж.

15. Позачерговий інструктаж.

16. Повторний інструктаж.

17. Цільовий інструктаж.

18. Протипожежні інструктажі.

19. Мета і призначення інструкцій з охорони праці.

20. Побудова та зміст інструкції з охорони праці.

21. Перевірка і перегляд інструкцій з охорони праці.

22. Профілактичні заходи щодо поліпшення стану виробничого середовища, зменшення важкості та напруженості праці.

23. Стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи.

24. Нагляд і контроль за станом охорони праці на підприємстві.

25. Фізіологія та психологія праці.

26. Гігієна праці та виробнича санітарія.

27. Мікроклімат виробничих приміщень.

28. Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин.

29. Виробниче освітлення.

30. Вимоги до приміщень та розташування робочих місць з персональним комп’ютером.

31. Вимоги до обладнання та організації робочих місць користувачів ПК.

32. Вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з персональними комп’ютерами.

33. Вимоги до освітлення приміщення та робочих місць при роботі з комп’ютерною технікою.

34. Вимоги до мікроклімату виробничих приміщень.

35. Нещасні випадки на виробництві.

36. Виробничі травми.

37. Професійні захворювання працівників АПК, їх причини та соціально-економічні наслідки.

38. Причини виникнення професійних захворювань та травм.

39. Методика розслідування нещасних випадків на підприємстві.

40. Документи, які складає комісія з розслідування нещасного випадка та професійного захворювання на виробництві.

41. Робота комісії з розслідування нещасного випадка на виробництві.

42. Спеціальне розслідування нещасних випадків.

43. Технічні заходи профілактики травматизму.

44. Організаційні заходи профілактики травматизму.

45. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів.

46. Заходи безпеки при проектуванні, організації та проведенні технологічних процесів.

47. Пристрої для безпечної роботи посудин, що працюють під тиском.

48. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах.

49. Дія електричного струму на організм людини.

50. Електричні травми.

51. Електричні удари.

52. Основні чинники електричного характеру, що впливають на важкість травми.

53. Основні чинники неелектричного характеру, що впливають на важкість травми.

54. Можливі шляхи проходження струму через організм людини.

55. Чинники виробничого середовища, які впливають на небезпеку ураження людини електричним струмом.

56. Класифікація приміщень за небезпекою електротравм.

57. Причини ураження електрострумом.

58. Система технічних засобів і заходів з електробезпеки.

59. Технічні заходи попередження електротравм.

60. Класифікація електрозахисних засобів.

61. Напруга кроку.

62. Напруга дотику.

63. Обов’язки робітника щодо питань охорони праці на підприємстві.

64. Обов’язки керівника робочої ланки (бригадира) щодо питань охорони праці на підприємстві.

65. Кольори та знаки безпеки праці.

66. Кольорове розпізнавальне пофарбування трубопроводів.

67. Пожежна сигналізація.

68. Системи автоматичного пожежогасіння.

69. Класифікація первинних засобів пожежогасіння.

70. Класифікація вогнегасників.

71. Порошкові вогнегасники. Будова та принцип роботи.

72. Вуглекислотні вогнегасники. Будова та принцип роботи.

73. Повітряно-пінні вогнегасники. Будова та принцип роботи.

74. Домедична допомога при ураженні електричним струмом.

75. Домедична допомога при вивихах та переломах.

76. Домедична допомога при кровотечах.

77. Домедична допомога при шоку.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.