Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Запитання до іспиту з ІДПЗК

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

1. Передумови і основні етапи англійської буржуазної революції середини ХVІІ ст. Класи і партії в англійській революції середини ХVІІ ст.

2. Протекторат Кромвеля. “Інструмент управління” 1653 р.

3. Реставрація монархії в Англії. Конституційні акти 1679, 1689, 1701 рр.

4. Навеаs Соrрus Асt 1679 р.

5. ”Славетна революція” в Англії та її сутність.

6. Конституційна монархія Англії у ХVIII ст. формуванняосновнихпринципів конституційного права.

7. Виборчі реформи в Англії у XIX ст.

8. Формування політичних партій в Англії.

9. Формування і розвиток англійського буржуазного права.

10. Передумови революції у Франції кінця ХVІІІ ст. Особливості і основні етапи французької революції кінця ХVІІІ cт.

11. „Декларація прав людини і громадянина” 1789 р.

12. Суть державно-правових змін у період французької революції кінця ХVІІІ ст.

13. Конституційна монархія у Франції. Конституція 1791 р.

14. Суть політики якобінської диктатури у Франції. Конституція 1793 р.

15. Термідоріанський переворот. Конституція 1795 р.

16. Консульство. Конституція 1799 р. Імперія.

17. Джерела права, кодифікація французського законодавства у період І імперії.

18. Друга республіка у Франції.

19. Друга імперія у Франції.

20. Причини виникнення Паризької комуни. Паризька комуна як форма органів самоврядування.

21. Державний лад періоду Третьої республіки.

22. Поліція та судова система Франції у XIX ст.

23. Війна за незалежність американського народу: причини і наслідки.

24. Декларація незалежності США 1767 р. Американські “Статті конфедерації” 1781 р.

25. Конституція США 1787 р.

26. Перший цикл поправок до Конституції США (1791).

27. Формування політичної системи США.

28. Інститут президента в США.

29. Вищі органи виконавчої і законодавчої влади за Конституцією США.

30. Формування судової системи США. Судовий акт 1789 р.

31. Громадянська війна Півдня і Півночі США. "Реконструкція Півдня". Скасування рабства.

32. Правова система США у ХІХ – на початку ХХ ст.

33. Вплив революції 1848 р. на розвиток німецьких держав.

34. Основні етапи об'єднання Німеччини (1815 - 1871).

35. Утворення імперії. Конституція Німеччини 1871 р.

36. Джерела та основні риси права Німеччини нового періоду.

37. Революція Мейдзи.

38. Реформи 70-80 рр. ХІХ ст. в Японії.

39. Конституція Японії 1889 р.

40. Особливості формування японського права.

41. Революція у Німеччини і утворення Веймарської республіки.

42. Конституція Веймарської республіки 1919 р.

43. Зародження нацизму як різновиду тоталітаризму.

44. Прихід НСДАП до влади в Німеччині.

45. Механізм фашистської диктатури.

46. Конституція ФРН 1949 р. Державний лад ФРН у другій половині ХХ ст.

47. НДР та ФРН: державно-правовий аналіз.

48. Проблеми об'єднання Німеччини та особливості її розвитку після об'єднання.

49. Соціальна структура суспільства. Соціальне законодавство ФРН.

50. Основні напрями державно-правового розвитку Німеччини у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

51. Державно-правовий розвиток США на початку ХХ ст.

52. Суть “нового курсу” Ф. Рузвельта.

53. Еволюція американської конституції у ХХ ст.

54. Основні права і свободи американських громадян за Конституцією США.

55. Принцип розподілу влади за Конституцією США.

56. Взаємовідносини президента і Конгресу США після Другої світової війни.

57. Посилення ролі виконавчої влади в державно-правовому регулюванні в США.

58. Розвиток правового регулювання трудових відносин у США.

59. Основні напрями державно-правового розвитку США у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

60. “Конституція” Британської імперії 1931 р.

61. Зміни у суспільному і державному ладі Англії у новітній період.

62. Правовий статус англійського монарха.

63. Повоєнні уряди консерваторів і лейбористів у Великобританії: порівняльний аналіз.

64. Розвиток соціального законодавства Великобританії у ХХ ст.

65. Основні напрями державно-правового розвитку Англії у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

66. Характеристика конституції Франції 1946 р.

67. Причини ліквідації Четвертої республіки у Франції і утворення режиму П’ятої республіки.

68. Державний устрій П`ятої республіки.

69. Французька правова система у другій половині XX ст.

70. Основні напрями державно-правового розвитку Франції у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

71. Повоєнні перетворення в Японії.

72. Конституція 1947 р.: зміст та характеристика.

73. Основні тенденції державно-правового розвитку сучасної Японії.

74. Утворення КНР.

75. Економічні та політичні реформи 80-90-х рр. в КНР.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.