Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Чи є умовою застосування кримінально-правових норм, які регламентують обставини, що виключають злочинність діяння, наявність ознак, які прямо не вказані в КК: ні, це недопустимо.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Кваліфікація діянь, вчинених за обставин, що усувають їх злочинність

 

Якими нормативно-правовими актами можуть бути передбачені обставини, які виключають злочинність діяння: ККУ, КУ, міжнародно-правовими актами

2. В чому полягає схожість злочинів та діянь, вчинених за обставин, що виключають їх злочинність:полягає лише у зовнішніх ознаках – ознаках обєктивної сторони, насамперед у заподіянні шкоди, яка водночас виступає наслідками відповідних злочинів.

Обставина, яка виключає злочинність діяння, заподіяння шкоди за наявності якої не може бути визнане корисним для суспільства і держави: Крайня необхідність

4. обставина, яка за чинним законодавством не віднесена до обставин, що виключають злочинність діяння: уявна оборона не являє собою самостійну обставину.

- Необхідна оборона, затримання особи що вчинила злочин, крайня необхідність, фізичний або психічний примус, виконання наказу або розпорядження, діяння повязане з ризиком, виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної д-ті організовано групи чи злочинної організації.

Обставина, що виключає злочинність діяння, передумовою застосування якої (вчинення шкоди при наявності якої) завжди є злочинна поведінка інших осіб: необхідна оборона, затримання особи що вчинила злочин, виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної д-ті організовано групи чи злочинної організації.

6. Обставина, що виключає злочинність діяння, передумовою застосування якої (вчинення шкоди при наявності якої) виступає поведінка інших осіб, яка не є злочинною: виконання наказу або розпорядження.

7. ???Вчинення діяння за обставин, які виключають його злочинність, означає:

Які правові наслідки констатації того, що діяння вчинене за обставин, що виключають їх злочинність: особа не підлягає кримінальної відповідальності внаслідок невизнання їх злочинними.

9. Скільки видів обставин, що виключають злочинність діяння, передбачено в Загальній частині КК (якщо уявну оборону не враховувати як самостійну обставину): 7

10. ?????обставина, що виключає злочинність діяння, правомірність заподіяння шкоди за наявності якої, можна встановити лише зіставивши умови її правомірності з положеннями КК про крайню необхідність (інакше кажучи, умови правомірності якої визначаються з врахуванням умов правомірності крайньої необхідності): заподіяння шкоди внаслідок фізичного чи психічного примусу,.

10. обставину, яка виключає злочинність діяння, норма про яку є своєрідною загальною нормою щодо інших аналогічних обставин: норма про крайню необхідність

11. Яке правове значення має визнання того, що норма про крайню необхідність є своєрідною загальною нормою щодо деяких інших норм, які передбачають обставини, які виключають злочинність діяння: - випадки які не охоплюються вказаними нормами, мають оцінюватися виходячи з положень про крайню необхідність.

12. вказаний правовий наслідок встановлення того, що діяння вчинено за наявності обставини, що виключає злочинність діяння: - особа не підлягає КВ, кримінальна справа не може бути порушена, а якщо ці підстави виявлено в ході досудового слідства чи судового розгляду то це є підставою для закриття кримінальної справи.

13. Яке рішення має бути прийняте, коли констатовано, що діяння вчинене за наявності одночасно кількох обставин, які виключають злочинність діяння: Застосовується при цьому норма, яка передбачає найбільш сприятливі для особи, яка вчинила діяння, правові наслідки.

14. одна із груп ознак, які характеризують обставини, які виключають злочинність діяння:

- ті які вказують на події, явища, поведінку, що є підставою для правомірного заподіяння шкоди

- які характерезують умови, в яких вчиняється відповідне діяння

- які визначають межі допутимої шкоди.

15.Ознаки окремих обставин, що виключають злочинність діяння...: вичерпно вказані у кримінальному законі.

Чи є умовою застосування кримінально-правових норм, які регламентують обставини, що виключають злочинність діяння, наявність ознак, які прямо не вказані в КК: ні, це недопустимо.

17. Які умови виключають констатацію перевищення меж необхідної оборони незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає. незалежно від шкоди при захисті від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, від протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, при сильному душевному хвилюванні

За яких умов особа, яка заподіяла шкоду в обстановці необхідної оборони, не підлягає кримінальній відповідальності. заподіяння тому, хто посягає, шкоди необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.

19. ???Назвіть умови правомірності необхідної оборони, що стосуються суспільно небезпечного посягання.

 

20. Назвіть умови правомірності необхідної оборони, що стосуються захисту. 19

 

Вкажіть на відмінності умов правомірності необхідної оборони від умов правомірності крайньої необхідності. В необхідній обороні шкода завдається тому хто посягає, шкода необхідна і достатня для відвернення чи припинення посягання а в крайній необхідності шкода заподіюється право-охоронюваним інтересам, і заподіяна шкода не є більш значною , ніж відвернена шкода.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.