Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

для жінок – 30 років

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Нормативний стаж для чоловіків – 35 років

Пенсія: 1) ЗП для нарах пенсії = ЗП серед для народ господ * Кзп ; 3) Кзп = (Зп міс \Зп народ господ)\ 24 ; 4) Пенсія баз = ЗПдля нарах *Кст

Кст ==

5)пенсія додат = ((Стаж факт – стаж норм ) \100) *Прожит мінім

 

Індекс реальних доходів =Індекс номін доходів \ Індекс цін

Індекс номінальних доходів =номінальний дохід на душу населення за звіт рік \ номінальний дохід на душу населення за базов рік

Індекс купівел спроможності грошов од =1\індекс цін

 

Ступінь нерівності в розподілі доходу і багатства графічно може бути показана за допомогою кривої Лоренца, яка наочно відбиває частку доходу, що припадає на різні групи населення. Чим більше увігнутість кривої Лоренца, тим більш нерівномірним є розподіл доходу

Коефіцієнт децильності (Кдец.) розраховується як відношення сумарних річних доходів 10 % найбільш багатих до суми річних доходів 10 % найменш забезпечених (бідних) верств населення даної держави чи окремого регіону. Коефіцієнт децильності (Кдец.) в розвинутому демократичному суспільстві не повинен перевищувати певної межі соціальної справедливості і стабільності, якою вважається 8—10. Перевищення величини цього показника свідчить про соціальну нестабіль­ність і соціальну вибухонебезпечність.

Задача 1.Особа є безробітною, у зв’язку зі звільненням за власним бажанням.Має 5 років страхового стажу. Сердньомісячна з\пл до втрати роботи 2100 грн. Визначити розмір допомоги по безробіттю та термін виплати.

Розвязання

1) визначення середньоденної з\пл = 2100\22 = 95,45 грн

2) розмір допомоги по безробіттю = 95,45*0,55 = 52,5 грн

3) Загальний розмір допомоги по безробіттю = 52,5*90*0,8 +52,5*180*0,7= 10395 грн.

Задача 2.Визначити розмір разової компенсації працівника, який лише за свідченням експертної комісії втратив 15% працездатності. Ступінь вини потерпілого за висновками комісії – 30%. Середньомісячна з\пл – 2700 грн.

Розвязання

Рк = ЗП * % стійкої втрати працездатності * (1 - ) = 2700 * 15 * (1 – 30\100) = 2700*15*0,7 = 26 250 грн

Задача 3.Визначити разову компенсацію сімї загиблого в результаті нещасного випадку. Склад сімї загиблого: дружина, що перебуває у декретній відпустці, двоє дітей 4 і 7 років; середньомісячна заробітна плата за останні 12 місяців – 3880 грн.

Рк сімї загиблого = Середньоміс з\пл *12 * 5 + Середньоміс з\пл *12 * n , де n – к-ть членів сімї, включаючи дитину, що не народилася ще.

Рк = 3880*12*5 + 3880*12*4 = 419040 грн.

Задача 4. З\плза квітень - 2100, за травень – 2300грн. З\пл виплачена у вересні. Індекс інфляції наростаючим підсумком за квітень –серпень 1,06; травень-серпень = 1,04

Розвязання

1) (2100*1,06) – 2100 = 126 грн розмір компенсації

2) 2300*1,04 – 2300 = 92 грн.

 

Задача 5.Страховий стаж 40 років і 5 місяців. Коеф з\пл = 1,25. Розрахувати коефіціент страхового стажу з урахуванням вартості величини 1 ркоу страхового стаду 1,35. Розрахувати розмір пенсії з урахуванням показників середньої з\пл з три роки: 2010 – 2018 грн; 2009 – 1906 грн; 2008 – 1628 грн.

Мінімальна пенсія на момент розрахунку – 784 грн.

Розвязання

1) коефіцієнт страхового стажу = , де См – сума місяців страхового стажу, Вс – величина оцінки одного року страхового стажу

Кс = =0,55

2) середньорічна з\пл за три роки = ∑ (З\пл 2008 + Зп 2009+Зпл 2010) \ 3 =(2018+1906+1628)\3 = 1851 грн

3) ЗП для розрахунку пенсії = Середньорічна ЗП за три роки * Кзп = 1851*1,25 = 2314грн

4) Пенсія базова

Пб = Зп * Кс = 2314 *0, 55 = 1273 грн

5) Пенсія додаткова

Пд = Пмінім ( (Страт стаж – 35) \ 100)= 784 ( = 42,5 грн

6) Пенсія загальна = 1273+42,5 = 1315,5 грн

Задача 6.Страховий стаж жінки 28 років, норма 30 років. Коеф з\пл = 1,5. Розрахувати розмір пенсії жінки 1 грудня 2011р., якщо мінім пенсія 800 грн.

Розвязання

1) пенсія жінки = пенсія мінімальна * = 800 * = 747грн

2) різниця між мінім та практичн пенсією = 7800-747 = 53 грн

3) невластиві доплати з пенсійного фонду = 53 грн.

 

Задача 7.Розрахувати розмір індексації працівника, якщо з\пл за вересень місяць 2011 року = 3200 грн. Прожитковий мінімум для працездатної особи в липні-вересні = 985 грн. Величина приросту індексу споживчих цін за вересень 3,5%.

Розвязання

Згідно ЗУ про індексацію доходів громадян від 1990 р, розрахунок розміру індексації відбувається наступним чином = Прожитковий мінімум * індекс інфляції – Прожитковий мінімум для працездатних осіб = 985 *1,035 – 985 = 34,5 грн.

ЗП з врахував індексації = 3200+34,5 = 3234,5 грн.

 

Задача 8.Розрахувати суму, яку отримає працівник по лікарняному листу якщо його страховий стаж = 3 роки, при цьому він хворіє 5 днів. З\пл = 2500 грн.

Розвязання

1) визначаємо середньоденний заробіток

ЗП середньоденна = ЗП міс \ к-ть роб днів (22) = 2500 \22 = 113, 6 грн

2) виплати по лікарняному = ЗП денна * кть днів хвороби * Коеф стажу (згідно законодавства про страхування) = 113,6 *5*0,6 = 340, 8 грн.

Задача 9.Розрахувати суму, яку отримає працівник на особистому пенсійному рахунку як інвестиційний дохід через 5 років, якщо розмір корпоративного внесу становить 10 000 грн, а середньорічна ставка % = 15%.

Розвязання

10 000*0, 15 = 1500 грн

10 000 + 1500 = 11500 вкінці 1 року

11500 *0,15 = 1725 грн

11500 +1725 = 13225 грн вкінці 2 року

13225 *0,15 = 1983, 75 грн

13225+1983, 75 = 15208, 75 грн вкінці 3 року

15208, 75*0,15 =2281,3 грн

15208,7+2281,3 = 17490,1 грн вкінці 4 року

17490,1 *0,15 = 2623, 5 грн

17490, 1 +2623, 5 = 20113, 6 вкінці 5 року

Задача 10. Визначити загальну суму компенсації працівникові через втрату частини з\пл у зв’язку з порушенням терміну виплати. Якщо за січень, лютий, березень 2011 р затримано з\пл і виплачено 10 травня. Сума зпл за січень 1520 грн, лютий -1585 грн, березень – 1620 грн. ІСЦ – за січень – 105,5; січень-лютий – 109,5; січень-березень – 112,5; січень – квітень – 116,9.

Розвязання

Згідно ЗУ Про оплату праці, а саме статті 34 ЗУ зобов’язує компенсувати з\пл у зв’язку з порушенням виплати її терміну

1) визначаємо розмір компенсації працівникові за січень = 1520*1,169 – 1520 =256.88

2) за лютий

ІСЦ лютий-квітень= 116,9\105,5 = 1,108

Компенсаці = 1585*1,108-1585 = 171,18 грн

3) за березень =1620 * (116,9\109,5) – 1620 = 110,16

 

Задача 11. Жінка вийшла на пенсію в 2005 році, при наявності 43 роки трудового стажу, і коефіцієнта зп – 1,3. На кінець 2007 року розмір її пенсії становив 460, 25 грн. розрахувати розмір пенсії, який буде отримувати особа з січня 2008 року.

Розв’язок:

1) ЗП для нарахування пенсії = ЗП сер. * К з/п

ЗП для нарахування пенсії = 1007 * 1,3 =1309,1 грн

2) К страх. стажу = (43 * 12) / (100 * 12) = 0,43

3) П осн. = 1309,1 * 0,43 = 562,91 грн

4) Додаткова пенсія:

23 * 1,2 = 27,6 % - відсоток додаткової пенсії

П додаткова = 515 * 0,276 = 142,14 грн

5) Розмір пенсії = 562,91 + 142,14 = 705,05 грн

 

Задача 12.Пенсію Максименко О.В. призначено в 2000р. 3 1 січня 2004 року її перераховано за законом №1058 при стажі роботи 30 р. 5 міс. Та коефіцієнту ЗП – 1,456. На кінець 2007 року пенсія виплачувалася в розмірі – 491,54 грн. Розрахувати розмір пенсії з січня 2008 року.

Розв’язок:

1) ЗП для нарах. пенсії = 1007 * 1,456 = 1466,19 грн

2) К страхового стажу = ((30 * 12) + 5) / (100 * 12) = 0,3

3) П осн. = 1466,19 * 0,3 = 439,86 грн

4) 10 * 1,2 = 12 %

П дод. = 515 * 0,12 = 61,8 грн

5) П = 439,86 + 61,8 = 501,66 грн

 

Задача 13. Пенсію Сидоренко Петру Миколайовичу призначено в 2002р. З 1 січня 2004 року її перераховано за законом №1058 при стажі роботи 35 р. 8 міс. Та коефіцієнту ЗП – 1,38. На кінець 2007 року пенсія виплачувалася в розмірі – 496,54 грн. Розрахувати розмір пенсії з січня 2008 року.

Розв’язок:

1) ЗП для нарах. пенсії = 1007 * 1,38 = 1389,7 грн

2) К страх. стажу = ((35 * 12) + 8) / (100 * 12) = 0,357 грн

3) П осн = 1389,7 * 0,357 = 496,12 грн

4) 15 * 1,2 = 18 %

П дод. = 515 * 0,18 = 92,7 грн

5) П = 496,12 + 92,7 = 588,82 грн

 

Задача 14. Пенсію жінці призначено в 2003р. З 1 січня 2004 року її перераховано за законом №1058 при стажі роботи 28 р. 3 міс. Та коефіцієнту ЗП – 1,3. На кінець 2007 року пенсія виплачувалася в розмірі – 450,84 грн. Який розмір пенсії буде отримувати жінка протягом 2008 року?

Розв’язок:

1) ЗП для нарах. пенсії = 1007 * 1,3 = 1309,1 грн

2) К страх. стажу = ((28 * 12) + 3) / (100 * 12) = 0,282 грн

3) П осн = 1309,1 * 0,282 = 369,17 грн

4) 8 * 1,2 = 9,6

П дод. = 515 * 0,096 = 49,44

П дод. = 525 * 0,096 = 50,4

П дод. = 545 * 0,096 = 52,32

П дод. = 605 * 0,096 = 58,08

5) П з 1.01.08 = 369,17 + 49,44 = 418,61 грн

П з 1.04.08 = 369,17 + 50,4 = 419,57 грн

П з 1.10.08 = 369,17 + 52,32 = 421,49 грн

П з 1.12.08 = 369,17 + 58,08 = 427,25 грн

 

Задача 15.Пенсію жінці призначено в 2000р. З січня 2004 року її перераховано при стажі роботи 40 р. Та коефіцієнту ЗП – 2,0. У грудні 2007 року розмір пенсії становив – 536, 94 грн. Яким буде розмір пенсії з січня 2008 року та з 1 жовтня 2008 року?

Розв’язок:

1) ЗП для нарах. пенсії = 1007 * 2,0 = 2014 грн

2) К страх. стажу = (28 * 12) / (100 * 12) = 0,282 грн

3) П осн = 2014 * 0,28 = 805,6 грн

4) 20 * 1,2 = 24 %

20 * 1,35 = 27 %

січень П дод. = 515 * 0,24 = 123,6 грн

жовтень П дод. = 545 * 0,27 = 147,15 грн

5) П січень = 805,6 + 123,6 = 929,2 грн

П жовтень = 805,6 + 147,15 = 952,75 грн

 

Задача 16 Чоловік оформив пенсію 15 серпня 2005 року при наявності 38 р. Стажу і коефіцієнту ЗП – 1,8. Розрахувати розмір пенсії, який особа буде отримувати у 2008 р.

Розв’язок:

1) ЗП для нарах. пенсії = 1007 * 1,8 = 1812,6 грн

2) К страх. стажу = (38 * 12)/1200 = 0,38

3) П осн = 1812,6 * 0,38 = 688,79 грн

4) Додаткова:

18 * 1,2 = 21,6

18 * 1,35 = 24,3

П дод = 515 * 0,216 = 111,24 грн.

П дод = 525 * 0,216 = 113,4 грн.

П дод = 545 * 0,243 = 132,44 грн.

П дод = 605 * 0,243 = 147,02 грн.

5) П = 688,79 + 111,24 = 800,03 грн. - з 1.01.08

П = 688,79 + 113,4 = 802,19 грн. - з 1.04.08

П = 688,79 + 132,44 = 821,23 грн. - з 1.10.08

П = 688,79 + 147,02 = 835,81 грн. - з 1.12.08

 

Задача 17. Жінка вийшла на пенсію в грудні 2004 р., при стажі роботи 42р. і коефіцієнту ЗП – 4,0. Розрахувати розмір пенсії, який особа отримуватиме з 1.01.08, з 1.04.08, з 1.07.08, 1.10.08.

Розв’язок:

1) ЗП для нарах. пенсії = 1007 * 4,0 = 4028

2) К страх. стажу. = (42 * 12)/1200 = 0,42

3) П осн = 4028 * 0,42 = 1691,76 грн.

4) Додаткова :

22 * 1,2 = 26,4

22 * 1,35 = 29,7

П дод = 515 * 0,264 = 135,96 грн.

П дод = 525 * 0,264 = 138,6 грн.

П дод = 545 * 0,297 = 161,87 грн.

5) П осн = 1691,76 + 135,96 = 1827,72 з 1.01.08

П осн = 1691,76 + 138,6 = 1830,36 з 1.04.08

П осн = 1691,76 + 168,87 = 1860,63 з 1.10.08

 

Задача 18 Пенсію жінці призначено в 2005 році. Стаж роботи жінки 39 р., коефіцієнт ЗП – 2,5. У грудні 2007 року розмір пенсії жінки становив 735, 80 грн. Розрахувати розмір пенсії, який особа буде отримувати у 2008 р.

Розв’язок:

1) ЗП для нарах. пенсії = 1007 * 2,5 = 2517,5 грн.

2) К страх. стажу = (39 * 12)/1200 = 0,39

3) П осн = 2517,5 * 0,39 = 981,83 грн.

4) Додаткова: 19 * 1,2 = 22,81 та 19 * 1,35 = 25,651

П дод = 515 * 0,288 = 117,42

П дод = 525 * 0,288 = 119,7

П дод = 545 * 0,2565 = 139,79

П дод = 605 * 0,2565 = 155,18

5) П = 981,83 + 117,42 = 1099,25 з 1.01.08

П = 981,83 + 119,7 = 1101,53 з 1.04.08

П = 981,83 + 139,79 = 1121,62 з 1.10.08

П = 981,83 + 155,18 = 1137,01 з 1.12.08

Задача 19 Чоловік подав документи на оформлення пенсії 15.01.08. страховий стаж особи – 39 р., коефіцієнт ЗП – 2,5. Розрахувати розмір пенсії, який особа буде отримувати у 2008 р.

Розв’язок:

1) ЗП для нарах. пенсії = 1007 * 2,5 = 2517,5 грн.

2) К страх. стажу = ((39 * 12 * 1,35)/1200) = 0,53

3) П осн = 2517,5 * 0,53 = 1334,28

4) Додаткова:

19 * 1,2 = 22,8

19*1,35=25,65

П дод = 515 * 0,228 = 117,42

П дод. = 525 * 0,228 = 119,7

П дод. = 545 * 0,2565 = 139,79

П дод. = 605 * 0,2565 = 155,18

5) П = 1334,28 + 117,42 = 1451,7 грн. з 1.01.08

Але за січень 1451,7/31 = 702,45 грн.

П = 1334,28 + 119,7 = 1453,98 грн. з 1.01.08

П = 1334,28 + 139,79 = 1474,07 з 1.10.08

П = 1334,28 + 155,18 = 1489,46 з 1.12.08

 

Задача 20Чоловік подав документи на оформлення пенсії 12.01.08. страховий стаж особи – 20 р., коефіцієнт ЗП – 1,56. Розрахувати розмір пенсії, який особа буде отримувати у 2008 р.

Розв’язок:

1) ЗП для нарах. пенсії = 1007 * 1,56 = 1570,92 грн.

2) К страх. стажу = (20 * 12 * 1,35)/1200 = 0,27

3) П осн = 1570,92 * 0,27 = 424,15 грн.

 

11. Жінка, маючи 18 років стажу, у грудні 2007 року отримувала пенсію в розмірі – 369,9 грн. Який розмір пенсії буде отримувати особа у 2008 році, включаючи підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Розв’язок:

П осн = (545 - 18)/20 = 490,92 грн.

 

Задача21. 6.02.08р. за призначенням пенсії в разі втрати годувальника звернулася громадянка померлого інваліда ІІ групи. Основний розмір пенсії по інвалідності померлого годувальника станом на 31.01.08р. становив 450грн. Склад сім’ї: жінка, дитина віком 15 р. Розрахувати розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Розв’язок:

Згідно ЗУ "Про пенсійне забезпечення" пенсії в разі втрати годувальника визначають на кожного непрацездатного члена сім’ї в розмірі 30 % заробітку годувальника

450 – 100 %

х – 30 %

х = (450*30)/100 = 135 грн

Відповідь: розмір пенсії складає 135 грн

 

Задача 22 05.01.2008р. за призначенням пенсії в разі втрати годувальника звернулася громадянка Петрова, вдова померлого інваліда ІІ групи першої категорії, ліквідатора 1986р., втрата працездатності – 70%. Основний розмір пенсії по інвалідності померлого годувальника, визначений із заробітної плати за роботу в зоні відчуження в період з 01.05.1986р. станом на 30.12.2007р. становив 1205,78 грн. Розрахувати розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Розв’язок:

Згідно ЗУ "Про пенсійне забезпечення" пенсії в разі втрати годувальника визначають на кожного непрацездатного члена сім’ї в розмірі 30 % заробітку годувальника

1205,78 – 100 %

х – 30 %

х = (1205,78 *30)/100 = 361,73 грн

Відповідь: розмір пенсії складає 361,73 грн

 

 

Задача 23. Моцна Л.М. має страховий стаж 37р.8м.. Пенсія обчислена із застосуванням показника середньої заробітної плати, зайнятих у галузях економіки України за 2002 рік – 306,45 грн. Розрахувати розмір пенсії з 01.01.08р.

Розв’язок:

1) Визначимо коефіцієнт стажу за формулою:

Кстажу = (роки стажу * 12 + місяці)/12*100

Кстажу = (37 * 12 + 8)/1200 = 0,37

2) Визначимо розмір пенсії за формулою:

Пенсія працівника = ЗПдля нарахув. пенсії * Кстажу

Пенсія працівника = 1007 * 0,37 = 372,59 грн

Розмір з/п з 1 січня 2007 р = 1007 грн

3) Визначимо розмір додаткової пенсії за формулою:

Дод. пенс. = пенсія min. * % (кількість років понаднормового стажу)

Переведемо понаднормові роки стажу в частки: 17 р * 8 міс = 17,7 року

Мінімальний розмір пенсії з січня 2008 р. = 544 грн

4) Визначимо % кількості понаднормового стажу:

17,7 * 1,2 = 21,2 %

Додаткова пенсія: 544 * 0,212 = 115,33 грн

5) Визначимо розмір пенсії:

Розмір пенсії: 372,59 + 115,33 = 487,92 грн

Задача 24. Особа є безробітною у зв’язку з звільненням з роботи за власним бажанням. Має 5 років страхового стажу, а її середньомісячний заробіток до втрати роботи становив 680 гривень. Визначити розмір допомоги на випадок безробіття та терміни її сплати.

Розв’язок:

Згідно ЗУ "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" для особи, яка звільнилася з роботи за власним бажанням допомога виплачується з 91 дня.

1) Розмір суми для виплати допомоги = 680 * 0,55 = 374 грн

2) Визначимо розмір допомоги:

Розмір допомоги = 374 * 0,8 * 3 + 374 * 0,7 * 6 = 897,6 + 1570,8 = 2468,4 грн

 

Задача 25. Особа є безробітною при наявності 35 років страхового стажу, а її середньомісячний заробіток до втрати роботи становив 912 гривень. Визначити розмір місячної допомоги на випадок безробіття.

Розв’язок:

Згідно ЗУ "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" для особи розмір допомоги перші 90 календарних днів виплачуються у розмірі 100 %, у наступні 90 днів – 80 %, наступні – 70 %.

1) Визначимо розмір суми виплати допомоги:

638,4 * 1 * 3 + 638,4 * 3 * 0,8 + 638,4 * 0,7 * 6 = 6128,64

2) Визначимо розмір місячної допомоги: 6128,64/12 = 570,72

Задача 26 Чоловік, віком 48 років звернувся за призначенням пенсії по інвалідності (ІІ група). Стаж роботи 25 років, коефіцієнт заробітку – 1,86. Розрахувати розмір пенсії по інвалідності який особа матиме з 1 квітня 2008 року.

Розв’язок:

1) Визначимо коефіцієнт стажу за формулою:

Кстажу = (роки стажу * 12 + місяці)/12*100

Кстажу = (25 * 12)/12 * 100 = 0,25

2) Визначимо розмір розрахункової пенсії за формулою:

1007 * 1,86 = 1873,02

3) Визначимо розмір пенсії:

1873,02 * 0,25 = 468,25

4) Визначимо розмір додаткової пенсії за формулою:

5 * 1,2 = 6 %

544 * 0,06 = 32,64 грн

Розмір дод. пенсії = 468,25 + 32,64 = 500,89

5) Визначимо розмір пенсії по інвалідності:

1007 – 100 %

х – 60 %

х = (1007 * 60)/100 = 604,2

Розмір по інвалідності = 500,89 + 604,2 = 1105,09

Задача 27. Жінка вийшла на пенсію по інвалідності (Ш група) у 2005 році, при стажі роботи 18 років, та коефіцієнту заробітку – 1,457. Розрахувати розмір пенсії особи з 1.01.2008р.

Розв’язок:

1) Визначимо розмір розрахункової пенсії за формулою:

1007 * 1,457 = 1467,19

2) Визначимо розмір пенсії:

1467,19 * (18/20) = 1320,47

 

Задача 28.Особа звернулася за призначенням пенсії в разі втрати годувальника. Вік померлого 49 років, стаж роботи – 26 років, коефіцієнт заробітку – 2,2. Склад сім’ї: працююча жінка, дитина віком 16 років, дитина (студент ВУЗ) віком 21 р. Розрахувати розмір пенсії по втраті годувальника.

Розв’язок:

1) Визначимо розмір розрахункової пенсії за формулою:

1007 * 2,2 = 2215,4

2) Визначимо коефіцієнт стажу за формулою:

(26 * 12)/1200 = 0,26

3) Визначимо розмір пенсії:

2215,4 * 0,26 = 576

4) Визначимо розмір додаткової пенсії за формулою:

6 * 1,2 = 7,2 %

544 * 0,072 = 39,17

Розмір дод. пенсії = 39,17 + 576 = 615,17

5) Визначимо розмір пенсії в зв’язку з втратою годувальника:

615,17 – 100 %

х – 30 %

х = (615,17 * 30)/100 = 184,55

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.