Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Я поміняла % у задачі розвязок у задачі треба перерахувати

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Розв’язок

долар США/рубль – 1840 – 1880;

канадський долар/рубль – 1100 -1130.

крос-курс долара США до канадського долара?

Присутні два зворотні котирування. Розрахунок крос-курсу для валют із непрямим котируванням до рубля, де рубльє валютою котирування для обох валют.

Bid (база котирування) 1840

Bid = -------------------------------- ------------------= 1,6283

Offer (валюта котирування) 1130

 

Offer (база котирування) 1880

Offer = ------------------------------ ---------------------= 1,7091

Bid (валюта котирування) 1100

крос-курс долара США до канадського доллара – 1, 6283/1,7091

 

 

5. Визначте суму податку на додану вартість, що належить до сплати в бюджет виробничим підприємством на основі таких даних:

1. Виробництво і реалізація товарів:

 

Назва товару Обсяг продажу, шт. Ціна за одиницю товару (з ПДВ), грн.
А 10,0
Б 9,5
В 8,0
Г 10,0
Д 5,0

2. Придбані матеріали (з ПДВ) – 55 870 грн.

3. Переплата ПДВ за попередній період – 10 000 грн.

 

1. Загальний обсяг реалізованої продукції:

А – 4000*10=40000 грн.

Б – 4500*9,5=42750 грн.

В – 7000*8,0=56000 грн.

Г – 650*10,0= 6500 грн.

Д – 10000*5=50000 грн.

2. Загальний обсяг 40000+42750+56000+6500+50000=195250 грн.

3. Сума податкового зобов’язання з ПДВ 195250/6=32541,7 грн.

4. Податковий кредит 55870/6=9311,7 грн.

5. Сума ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету

32541,7-9311,7 = 23230 грн.

23230-10000=13230 грн.

 

6. Заощаджувач приймає рішення щодо розміщення 9000 грн. на депозитному рахунку в банку терміном на 1 рік.

Розглядаються три пропозиції:

1) сплата доходу за ставкою 21,5 річних в кінці терміну депозиту;

2) сплата доходу за ставкою 22,25 річних із щоквартальною капіталізацією відсотків;

3) сплата доходу за ставкою 23,0 річних зі щомісячною капіталізацією відсотків.

Оберіть найбільш прибутковий варіант розміщення коштів.

Я поміняла % у задачі розвязок у задачі треба перерахувати

1) Розглядаємо І варіант

Нараховуємо % на рік 9000*15,5%*360/360*100%=1395 грн.

2) Розглядаємо ІІ варіант

Нараховуємо % за І квартал

9000*15,25%*90/360*100%=343,13 грн.

3) Нараховуємо % за ІІ квартал

9000+343,13=9343,13 грн.

9343,13*15,25%*90/360*100%=356,21 грн.

4) Нараховуємо % за ІІІ квартал

9343,13+356,21=9699,34 грн.

9699,34*15,25%*90/360*100%=369,78 грн.

5) Нараховуємо % за ІV квартал

9699,34+369,78=10069,12 грн.

10069,12*15,25%*90/360*100%=383,89 грн.

6) Визначаємо суму доходу за рік

343,13+356,21+369,78+383,89=1453,01 грн.

 

 

7. Клієнт звернувся в «Укрсиббанк» із заявою на отримання кредиту в гривнях строком на 9 міс. для фінансування поточної діяльності у сумі 270 тис. грн.

Банк запропонував клієнту такі умови:

а) щомісячне нарахування і сплата відсотків у розмірі 23 % річних;

б) одноразове нарахування відсотків у розмірі 20 % річних за умови, що відсотки будуть сплачені одночасно з отриманням кредиту;

в) одноразове нарахування відсотків у розмірі 24 % річних за умови, що відсотки будуть сплачені одноразовим платежем після закінчення строку кредитування.

Вибрати більш вигідний варіант для позичальника. Обґрунтувати вибір клієнта.

 

 

8. Розрахуйте суму доходу банку від надання факторингової послуги, виходячи з таких даних:

- вартість оплачених банком боргових зобов’язань покупців промислової продукції 250 тис. грн..;

- середній термін оборотності коштів в розрахунках з покупцями – 14 днів;

- процентна ставка за користування кредитом – 23,5 % річних;

- розмір комісійної винагороди на користь банку – 5 %.

Вкажіть як зміниться сума доходу банку від надання факторингової послуги за умови затримки оплати боргових зобов’язань на 10 днів. Розмір пені складає 0,04 % за кожний день затримки оплати боргових зобов’язань.

250 000×21,5%×14

1) Визначаємо суму відсотків за кредитом: --------------------- = 2090, 27 грн.

360×100%

 

250 000×5%

2) Визначаємо розмір комісійної винагороди на користь банку: ------------------- = 12 500 грн

100%

 

3) Визначаємо суму доходу банку, за умови затримки оплати боргових зобов’язань:- 250 000×0,04%×100 = 100 грн.

2090, 27 + 12 500 + 100 = ___________ грн

 

 

9. Статутний капітал акціонерного товариства “Промінь” у розмірі 20 млн грн розподілений на 900 звичайних і 100 привілейованих акцій. Фіксована ставка дивіденду за привілейованими акціями становить 20%, обсяг прибутку до розподілу між акціонерами дорівнює 1,5 млн грн.

Розрахуйте суму дивідендів, яку одержали власники звичайних і привілейованих акцій.

Розв’язок

 

1. Вартість привілейованих акцій 20*10%/100%=2 млн. грн..

2. Вартість звичайних акцій 20*90%/100%=18 млн.грн.

3. Дивіденди за усіма привілейованими акціями 2*20%/100%=400 тис. грн..

4. Дивіденди за звичайними акціями 1500-400/900=1,22 тис. грн..

5. Ставка дивіденду за звичайними акціями дорівнює 1,2/20 тис. грн.*100%=6,1% (на одну акцію)

 

 

10. Прибуток акціонерного товариства, який направляється на виплату дивідендів, становить 7200 тис. грн. Загальна сума акцій – 6200 тис. грн., у тому числі привілейованих акцій – 1400 з фіксованим розміром дивіденду 25% до їх номінальної вартості.

Розрахуйте розмір дивіденду за звичайними акціями.

Розв’язок

1. Сума звичайних акцій 6200-1400=4800 тис. грн.

2. Доходи за привілейованими акціями 1400*25%/100%=350 тис. грн..

3. Доходи за звичайними акціями дорівнюють 7200-350 6850 тис. грн..

4. Дивіденди за звичайними акціями 6850/4800*100%=142,7%

 

 

11. Митна вартість товару, що надійшов на території України, становить 1000 дол. США. Ставка імпортного мита відповідно до Єдиного митного тарифу – 15%, митний збір за митне оформлення товару – 0,2% митної вартості. Ставка акцизного податку дорівнює 35%, ставка ПДВ – 20%.

Визначте суму імпортованого мита, митного збору, акцизного податку та податку на додану вартість. Курс Національного банку України – 1 дол. США – 8,15 грн.

 

1) Визначаємо митну вартість товару у грн. 1000*7,88=7880 грн

2) Визначаємо суму імпортного мита

3) Визначаємо суму митного збору.

4) Визначаємо суму акцизного збору.

5) Визначаємо суму ПДВ

 

12. Швейцарський банк дає такі котирування: долар США/канадські долари – 1,8183 – 1,8193; долар США/ швейцарський франк – 1, 6627 – 1,6637.

Визначте крос-курс канадського долара до швейцарського франка.

Розв’язок

 

долар США/канадські долари – 1,8183 – 1,8193;

долар США/ швейцарський франк – 1, 6627 – 1,6637.

крос-курс канадського долара до швейцарського франка?

Розрахунок крос-курсу для валют із прямим котируванням до долара США (долар є базою котирування для обох валют).

Bid (валюта котирування) 1,6627

Bid = -------------------------------- --------------------- = 0,9139

Offer (база котирування) 1,8193

 

Offer (валюта котирування) 1,6637

Offer = ------------------------------ ---------------- = 0,9150

Bid (база котирування) 1,8183

крос-курс канадського долара до швейцарського франка – 0,9139/0,9150

 

 

13. Активи балансу страховика становить 38,5 млн. грн. Страхових платежів надійшло за І-й звітний період на суму 22,5 млн. грн., а за ІІ-й – 22,4. Нематеріальні активи компанії становлять 126 тис. грн.. Страхові резерви у І-му звітному періоді дорівнювали 28,6 млн. грн., а ІІ-му – 27,7.

Страхова компанія виплатила у І-му звітному періоді 20,6 млн. грн. страхових відшкодувань, а у ІІ-му – на 15% більше.

Визначте динаміку змін рівня платоспроможності страховика.

Розв’язок

 

1)Визначаємо фактичний запас платоспроможності (ФЗП):

ФЗП І період = 38,5 – 0,126 – 28, 6 = 9, 774 млн. грн

ФЗП ІІ період = 38,5 – 0,126 – 27,7 = 10, 674 млн грн

2) Визначаємо запас платоспроможності (НЗП):

НЗП І період = 22, 5×0, 18 = 4, 05 млн грн 5, 35 (беремо найбільше число)

20, 6×0, 26 = 5, 35 млн. грн

НЗП ІІ період = 22, 4×0,18 = 4, 03 млн. грн

20, 6×0, 26 = 23, 69×0, 26 = 6, 16 млн. грн 6, 16(беремо найбільше число)

3) Визначаємо рівень платоспроможності: І період - 9, 774/ 5, 35 = 1,82

ІІ період – 10, 674/6,16 = 1,73

4) Визначаємо індекс зниження рівня платоспроможності: 1, 73/1, 82 = 0, 95

 

 

14. Бюджет міста з районним поділом дорівнює сумі 108 932,0 тис. грн.. Доходи І-го району становлять 25,6%, ІІ-го – 32,2, ІІІ-го – 25,0%.

Обчисліть доходи ІV-го району. Вирахуйте суму доходів бюджету кожного району міста.

 

 

108932×25,6

1) Визначаємо суму доходів І–го району: ------------------------ = 27 886,6 тис. грн

 

108932×32,2

2) Визначаємо суму доходів ІІ–го району: ------------------------ = 35 076,1 тис. грн

108932×25

3) Визначаємо суму доходів ІІІ–го району: ------------------------ = 27 233,0 тис. грн

108932×17,2

1) Визначаємо суму доходів ІV–го району: ------------------------ = 18 736,3 тис. грн.

 

15. Визначте суму акцизного податку, що підлягає сплаті в бюджет лікеро-горілчаним заводом згідно з такими даними:

 

Показники Одиниця виміру Значення показника
1. Обсяг виробництва алкогольних напоїв: 1.1. зі вмістом спирту 35% 1.2. зі вмістом спирту 40% 1.3. зі вмістом спирту 42% літри  
2. Ставка акцизного збору з 1 літра 100% спирту грн. 42,20
3. Сплачено протягом місяця акцизного податку тис. грн. 1,5

 

16. Державну валютну облігаційну позику надано в таких сумах:

— 100 млн дол.. США на 100 тис. облігацій;

— 415 млн дол.. США на 41,5 тис. облігацій;

— 7370 млн дол. США на 73,7 тис. облігацій.

Визначте номінальну вартість облігації.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.