Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

черешні: 8+y, де х і у – кількість кг ягід.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Ціни суниці на черешні дорівнюють відповідно – 4 грн. за 1 кг і 2 грн. за 1 кг. Яку кількість ягід і в якій комбінації купить споживач для досягнення рівноваги.

54. У 1998 році на цукровому заводі введено нову технологічну лінію. Обсяг випуску продукції при тій самій чисельності персоналу збільшився так, як наведено у таблиці:

Одиниць товару Обсяг випуску продукції за рік (тис. центнерів) Чисельність працівників в середньому за рік (чол.) Продуктивність праці, тис. у./чол.-рік Індекс зміни продуктивності праці
   
   
   
   

1) Розрахуйте показник продуктивності парці по роках і заповніть таблицю.

2) Як змінювалась продуктивність праці кожного року відносно попереднього (ланцюговий індекс)? Проаналізуйте отримані дані.

3) Як змінилась продуктивність праці у 2000 році порівняно з рівнем цього показника у 1997 році (базовий індекс)?

4) Чому дорівнює середньорічний індекс зміни продуктивність праці?

59. Як змінилась продуктивність праці, якщо за перший рік вона зросла на 15%, за другий рік – на 10 %, а за третій рік зменшилась на 9%?

67. За перший рік продуктивність праці на фабриці зросла на 20%, а за другий – ще на 5%. На скільки відсотків ще збільшилась продуктивність праці за 2 роки?

68. Вартість товарів та послуг, що виробляються компанією за день, зросла наприкінці року в 3 рази. Ціни за рік зросли в 2 рази, а чисельність працюючих збільшилась у 1,5 рази. Як змінилась продуктивність праці наприкінці року?

69. Випуск продукції збільшився на 20% при зростанні кількості зайнятих працівників на 10%. Як змінилась продуктивність праці?

70. Випуск продукції у вартісному виразі збільшився у 2 рази, а ціни на продукцію підприємства за цей час зросли у 1,6 рази. Чисельність працюючих не змінювалась. У скільки разів збільшилась продуктивність праці?

71. Обсяг виробництва певного товару збільшився з 20 тис. штук до 35 тис. штук. За цей період кількість зайнятих робітників зросла на 5%, а рівень інфляції склав 50%. Як змінилась продуктивність праці?

79. Побудуйте криву виробничих можливостей умовної країни за наступними даними:

Вид продукції А Б В Г Д
Гелікоптери, тис. шт..
Кавоварки, млн. шт..

1) Чи може економіка країни виробити 5 тис. шт. гелікоптерів і 22 млн. шт. кавоварок?

2) Чи може економіка країни виробити 6 тис. шт. гелікоптерів і 7 млн. шт. кавоварок?

 

 

80. Побудуйте криву виробничих можливостей умовної країни за наступними даними:

Вид продукції А Б В Г Д Е
Інвестиційні товари, млн шт..
Споживчі товари, млн шт..

1) Чи може економіка країни виробити 2 млн. шт. інвестиційних товарів і 15 млн. шт. споживчих товарів?

2) Чи може економіка країни виробити 4 млн. шт. інвестиційних товарів і 3 млн. шт. споживчих товарів?

87. Сільськогосподарське підприємство, що спеціалізується на вирощуванні овочів, має дві теплиці. В одній можливо виростити 2000 тонн огірків на рік або 1500 тонн помідорів. Про другу відомо, що альтернативна вартість 1 тонни огірків дорівнює 0,5 тонн помідорів при максимальному врожаї помідорів 600 тонн.

1) Визначте альтернативну вартість виробництва огірків у першій теплиці.

2) В якій теплиці (першій чи другій) вигідніше вирощувати помідори; огірки?

3) Побудуйте криву виробничих можливостей підприємства.

88. На першому полі фермер може виростити 600 тонн пшениці або 900 тонн кукурудзи. Про інше поле відомо, що альтернативна вартість виробництва 1 тонни пшениці дорівнює 2 тонни кукурудзи, при максимальному врожаї пшениці 500 тонн.

1) Знайдіть альтернативну вартість вирощування пшениці і кукурудзи на обох полях.

2) Визначте, на якому полі краще вирощувати пшеницю, а на якому – кукурудзу. Обґрунтуйте відповідь.

3) Побудуйте криву виробничих можливостей фермера.

92. Три сестри організували сімейне підприємство з вишивання серветок і скатертин.

Марія може за рік вишити 600 серветок або 120 скатертин.

Ірина – 500 серветок або 150 скатертин.

Дарина – 300 серветок або 120 скатертин.

Побудуйте криву виробничих можливостей сестер.

93. Дідусь, батька та син організували сімейне підприємство з виробництва дерев’яного посуду.

Дідусь може за тиждень вирізьбити 30 ложок або 20 мисок.

Батько – 20 ложок або 15 мисок.

Син – 10 ложок або 5 мисок.

Побудуйте криву виробничих можливостей родини.

101. Бригада може організувати свою денну роботу по виробництву товарів А і Б, маючи такі показники:

 

 

Число робітників Денна продуктивність
Товар А Товар Б

1) Побудуйте КВМ бригади.

2) Розрахуйте альтернативну вартість однієї одиниці товару А при послідовному переході від однієї альтернативи до можливої іншої на КВМ.

3) Покажіть графічно альтернативну вартість виробництва перших десяти одиниць товару Б.

102. меблева фабрика має наступні дані про можливе виробництво стільців та столів за один день.

Число бригад Денна продуктивність
Товар А Товар Б

1) Побудуйте криву виробничих можливостей меблевої фабрики.

2) Розрахуйте альтернативну вартість виробництва 37-о стільця; 131-о стола.

3) Покажіть на графіку альтернативну вартість виробництва останніх 10-и стільців.

148. Попит на товар заданий функцією QD = 30-3P, де Q – величина попиту (штук), а Р – ціна за одиницю товару (гривень). Функція пропозиції описана наступним рівнянням: QS = 12Р-15, де QS – величина пропозиції товару (штук). Якою буде абсолютна зміна рівноважної ціни, якщо попит зменшився на 20%, а пропозиція – збільшилась на 20% за кожного рівня цін.

149. Попит на товар заданий функцією QD = 80-1,25P, де Q – величина попиту (штук), а Р – ціна за одиницю товару (гривень). Функція пропозиції описана наступним рівнянням: QS = -10+2,5 Р, де QS – величина пропозиції товару (штук). Яким буде рівноважний обсяг виробництва, якщо в результаті збільшення споживчих витрат споживання товару зросте на 15 одиниць за кожним рівнем цін?

159. Попит на товар задається рівнянням Р = 200 – 10QD, де QD – величина попиту (штук), а Р – ціна за одиницю товару (гривень). Функція пропозиції описана наступним рівнянням: Р = 50+5 QS, де QS – величина пропозиції, тис. шт.

1) Знайдіть точку рівноваги (рівноважну кількість і рівноважну ціну).

2) Знайдіть еластичність попиту і пропозиції в точці рівноваги.

160. Припустимо, що попит і пропозиція товару представлена рівнянням: Р = 7 – 0,3 QD,

Р = 5 + 0,1 QS.

1) Знайдіть рівноважну ціну і рівноважну кількість.

2) Визначте еластичність попиту і пропозиції в точці рівноваги.

200. Припустимо, що на певному ринку праці встановлено таку залежність між попитом і пропозицією, яка наведена в таблиці:

Ставка заробітної плати (грн../год.)
Кількість потрібних робітників (чол.)
Кількість робітників, які пропонують свої послуги (чол.)

 

На основі цих даних:

1) Побудуйте графіки попиту і пропозиції послуг праці.

2) Якщо припустити, що ринок праці досконало конкурентний, то чому буде дорівнювати рівноважна ставка заробітної плати і рівноважна кількість зайнятих робітників?

3) Якщо Уряд встановить мінімальну ставку заробітної плати на рівні 6 грн./год., що виникне на ринку праці – дефіцит чи надлишок робочої сили?

 

201. Припустимо, що на ринку земельних ділянок пропонується 20 тис. га землі. Попит на ділянки в залежності від розмірів плати за 1 га наведений у таблиці:

Ціна за 1 га, гривень
Обсяг попиту на землю, тис. га

На підставі цих даних визначте рівноважну ставку ренти.

Площа земельних угідь складає 120 га. Попит на землю задаєть­ся рівнянням , де - ставка ренти у грн. за один гектар, а - площа використовуваної землі. Ставка банківського відсотка - 10%. Визначте рівноважну ставку ренти і ціну одного гектара землі.
На ринку праці робітників сфери послуг склалася певна ситуація рівноваги (рівноважна ставка заробітної плати (w) = 2 грн.). Дер­жава встановлює мінімальну оплату за годину праці 2,5 грн. Графічно відобразіть цю ситуацію. До яких змін у сфері послуг приведе таке втручання держави?
Пропозиція праці у певній галузі описується рівнянням: ,а галузевий попит на послуги праці описується рівнянням: , де - це денна ставка заробітної плати, а - кількість робітників (тис. чоловік). 1) Визначте алгебраїчним методом рівноважну кількість зайнятих та рівноважну ставку заробітної плати. 2) Припустимо, що під впливом корпорацій уряд встановить мінімальну ставку заробітної плати для робітників цієї галузі на рівні 8 грн. на день. Визначте кількість робітників, які в цьому випадку будуть найняті на роботу.

207. Пропозиція праці певної галузі описується рівнянням: Ls = 200 w, а галузевий попит на послуги праці описується рівнянням: LD = 1200 – 100w, w – це денна ставка заробітної плати, а L – кількість робітників.

1) Побудуйте на графіку криві попиту та пропозиції праці (ставка заробітної плати змінюється від 1 грн. до 10 грн. за день). Визначте на графіку рівноважну кількість зайнятих та рівноважну ставку заробітної плати.

2) Припустимо, що під впливом профспілок, уряд встановив мінімальну ставку заробітної плати для робітників даної галузі на рівні 6 грн. на день. Визначте кількість робітників, які в цьому випадку залишаться без роботи.

216. Припустимо, що ринок учительських послуг складається з послуг учителів математики та економіки. Минулого року в школах одного з районів міста працювало 80 учителів математики і 20 учителів економіки. Функції попиту та пропозиції вчительських послуг в цілому задані: QD = 230 – P; QS = 2 * P – 160. В цьому році при тій же пропозиції вчителів необхідно 60 учителів економіки та 40 – математики.

Визначте:

1) Кількість учителів, які будуть працювати у цьому році.

2) Скільки вчителів і з якої спеціальності будуть безробітними?

3) Визначте величину заробітної плати вчителів.

Розрахуйте, яку кількість грошей у вигляді кредитів два банки - "Надра" і "Приватбанк" - можуть надати клієнтам, якщо норма­тив резервування дорівнює 16%. Банк "Надра" залучив на депозити 126 млн. грн., а "Приватбанк" - 310 млн. грн.
Визначте прибуток банку за наступними даними: - Сума коштів на депозитах ………………………… 246 млн. грн. - Норматив резервування ……………………..……. 14% - Ставка відсотка: за депозитами ………………………………………... 25% за кредитами …………………………………………. 45% При цьому всі можливі вільні ресурси банк надав у позику.
На біржі торгують стандартним товаром-ф'ючерсами на 10 тонн зерна. Брокери-покупці одержали такі заявки від своїх клієнтів на покупку ф'ючерсів:
Ціна за одиницю (грн.) 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 20,6 20,7 20,8 20,9 21,0
Число замовлень

При чому брокери-продавці одержали такі замовлення на продаж:

Ціна за одиницю (грн.) 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 20,6 20,7 20,8 20,9 21,0
Число замовлень

1) Побудуйте шкали і графіки попиту та пропозиції на біржово­му ринку за наданими Вам даними.

2) Яку ціну угоди повинні встановити дилери на біржі? Скільки буде продано тонн зерна?

 

Власний капітал інвестиційного фонду, створений шляхом емісії 5 тисяч звичайних акцій, дорівнює 2,5 млн. грн. В результаті ус­пішної фінансової діяльності у поточному році фонд отримав при­буток, з якого 500 тисяч гривень виплачено у вигляді дивідендів власникам акцій. Визначте: 1) Номінальну вартість однієї акції. 2) Курсову вартість однієї акції, якщо банківський відсоток дорі­внює - 8%.

287. Ви дуже б хотіли поїхати відпочивати після закінчення ВНЗу на Канарські острови. Путівка на 10 днів з оплатою проїзду коштує 8000 грн.. Банк приймає кошти населення на строкові депозити під складні відсотки за рівнем 50% річних.

Скільки грошей Вам треба покласти в банк, щоб через 5 років отримати необхідну суму?

288. Підприємство отримало в банку кредит у розмірі 300 тис. грн. для закупівлі нового обладнання. Умови договору передбачають повернення всієї суми через 2 роки з оплатою кредиту у розмірі 40% річних. Яку суму треба сплачувати кожного кварталу?

291. Виручка від реалізації продукції підприємця Сталого дорівнює 78000 грн., витрати виробництва – 62000 грн.. Ставка оподаткування прибутку встановлена на рівні 30 %. Розрахуйте балансовий і чистий прибуток пана Сталого.

295. Ви виграли в національну лотерею 2500 грн. і вирішили покласти гроші в банк на депозит строком на 5 років. У вашому місті є 2 банки – «Альфа» і «Бета», перший приймає вклади населення під прості відсотки в розмірі 30% річних, другий – під складні відсотки у розмірі 25% річних. Розрахуйте, скільки грошей Ви отримаєте в кожному банку через 5 років та визначте, в якому банку краще зберігати гроші.

298. Ви розглядаєте можливість розміщення 5000 грн. на депозитному строковому банківському рахунку строком на 6 років. «АнГоБанк» приймає депозити під 10 % річних із щорічним нарахуванням простих відсотків. «ПриватБанк» приймає депозити під 8 % річних із щоквартальним нарахуванням складних відсотків. Який варіант Вам слід обрати?

319. В таблиці наведені дані про зміни загального випуску продукції фірми «Альянс» в залежності від зміни кількості найманих робітників (решта факторів виробництва – не змінюються):

Кількість одиниць праці (L) Випуск продукції (Q), штук Граничний продукт (МР) Середній продукт (АР)
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Зробіть наступні розрахунки і дайте відповіді:

1) Розрахуйте граничний продукт праці (МР) і заповніть третій стовпчик таблиці.

2) Розрахуйте середній продукт праці і заповніть останній стовпчик таблиці.

3) Як змінюється граничний продукт праці зі зростанням кількості найманих робітників?

4) Який закон відображає зміна граничного продукту праці?

320. В таблиці наведені дані про зміни загального випуску продукції фірми «Алькор» в залежності від зміни кількості найманих робітників (решта факторів виробництва – не змінюються):

Кількість одиниць праці (L) Випуск продукції (Q), штук Граничний продукт (МР) Середній продукт (АР)
   
   
   
   
   
   
   
   

Зробіть наступні розрахунки і дайте відповіді:

1) Розрахуйте граничний продукт праці (МР) і заповніть третій стовпчик таблиці.

2) Розрахуйте середній продукт праці і заповніть останній стовпчик таблиці.

3) Як змінюється граничний продукт праці зі зростанням кількості найманих робітників?

4) Який закон відображає зміна граничного продукту праці?

321. Підприємство – досконалий конкурент має постійні витрати в розмірі 100 грн.. Залежність змінних витрат від обсягу випуску продукції наведено нижче:

Обсяг продукції, шт.
Змінні витрати, грн.

Обчисліть:

1) Загальні витрати виробництва (ТС) при кожному обсязі випуску продукції.

2) Середні загальні витрати (АТС).

3) Середні постійні витрати (АFC).

4) Середній змінні витрати (АVC).

5) Граничні витрати виробництва (МС).

322. Підприємство – досконалий конкурент має постійні витрати в розмірі 400 грн.. Залежність змінних витрат від обсягу випуску продукції наведено нижче:

Обсяг продукції, шт.
Змінні витрати, грн.

Обчисліть:

1) Загальні витрати виробництва (ТС) при кожному обсязі випуску продукції.

2) Середні загальні витрати (АТС).

3) Середні постійні витрати (АFC).

4) Середній змінні витрати (АVC).

5) Граничні витрати виробництва (МС).

334. Нижче наведені фактичні дані про діяльність фірми в умовах досконалої конкуренції (в гривнях):

P Q TR TC FC VC ATC AFC AVC MC
      7,5     5,0

Кількість продукції, що виробляє фірма така, що при збільшенні обсягів виробництва граничні витрати зростатимуть. На основі цієї інформації зробіть розрахунки і дайте відповіді:

1) Розрахуйте відповідні показники та заповніть таблицю.

2) Оцініть становище, в якому знаходиться ця фірма: знайдіть величину прибутків та збитків.

3) Що повинен зробити менеджер фірми: нічого не змінювати; збільшити випуск продукції; зменшити випуск продукції; закрити фірму?

4) Чи може фірма в умовах досконалої конкуренції мати збитки? Якщо так, то під час якого періоду?

335. Нижче наведені дані про діяльність фірми в умовах досконалої конкуренції (в гривнях):

P Q TR TC FC VC ATC AFC AVC MC
        3,1  

Кількість продукції, що виробляє фірма така, що при збільшенні обсягів виробництва граничні витрати зростатимуть. На основі цієї інформації зробіть розрахунки і дайте відповіді:

1) Розрахуйте відповідні показники та заповніть таблицю.

2) Оцініть становище, в якому знаходиться ця фірма: знайдіть величину прибутків та збитків.

3) Що повинен зробити менеджер фірми: нічого не змінювати; збільшити випуск продукції; зменшити випуск продукції; закрити фірму?

4) Чи може фірма в умовах досконалої конкуренції мати збитки? Якщо так, то під час якого періоду?

338. Ціна продукції конкурентної фірми дорівнює 8 грошових одиниць. Витрати фірми описуються функцією: ТС = 15+Q2, де Q – обсяг випуску продукції в одиницях.

1) При якому обсязі випуску продукції фірма несе збитки?

2) Знайдіть рівноважний обсяг випуску продукції і максимальний прибуток.

339. Ціна продукції фірми дорівнює 34 грн. за одиницю. Середні витрати фірми задані функцією: 2 + 4 Q, де Q – обсяг випуску продукції в одиницях.

1) При якому обсязі випуску продукції фірма несе збитки?

2) Знайдіть рівноважний обсяг випуску продукції і максимальний прибуток.

340. Витрати конкурентоспроможної фірми становлять: ТС = 25 + Q2, де Q – обсяг випуску продукції в одиницях. При якій ціні на продукцію фірма буде мати максимальний прибуток?

341. При виробництві мікрохвильових печей конкурентний виробник має такі функції загального виторгу і загальних витрат:

TR = - 1,5 Q2 + 250 Q;

TC = Q2 + 1400 – 10 Q, де Q – кількість мікрохвильових печей.

1) Яка кількість мікрохвильових печей максимізує прибуток фірми?

2) Яка ціна відповідає цій кількості?

342. Функції попиту на продукцію конкурентної фірми представлена рівнянням:

Р = 301 – 2 Q. А функція загальних витрат на виробництво Q одиниць продукції: ТС = 8 Q2 – 5 Q + 500. Визначте:

1) Оптимальний обсяг виробництва, при якому фірма одержує максимальний прибуток.

2) Розмір цього прибутку.

3) Виразіть постійні, змінні, середні змінні витрати як функцію від Q.

4) Підрахуйте величини перелічених у пункті 3) витрат.

343. Залежність між ціною на товар і величиною попиту на нього записується формулою: Р = 12 – Q. Функція загальних витрат задана формулою: ТС = 10 ­+ Q2. Визначте, за яким обсягом продукції, що виробляється, фірма буде максимізувати прибуток і чому він буде дорівнювати?

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.