Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема: Загальні положення про право інтелектуальної власності.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

№ 1

Митець Овдієнко намалював картину, яку згодом продав Захарову. Приватний підприємець Захаров виготовив 2 тисячі репродукцій з картини Овдієнко для продажу.

Слід визначити, картина є об'єктом права інтелектуальної власності чи права власності. Кому із сторін належить право на картину і яке саме? Розкрийте зміст права інтелектуальної власності на картину?

 

№ 2

При заснуванні ТЗоВ «Поліс» громадянин Шевченко в якості статутного внеску вніс свої права інтелектуальної власності – рукопис книг «Типові форми договорів у підприємницькій діяльності», свої знання та професійні якості по організації та легалізації господарських товариств, оцінивши їх у 25 відсотків статного капіталу. Інші 75 відсотків були внесені іншими засновниками цього товариства. При цьому це було закріплено установчим договором та статутом. Зазначене товариство було в установленому порядку зареєстровано і здійснювало свою діяльність протягом 3 років, після чого припинило свою діяльність. За той час вищезгадана книга хоч і була видана, але внаслідок її низького змістовного рівня та суттєвих помилок не реалізовувалася. Співзасновники вимагали повернення їм їх внесків після ліквідації товариства. Шевченко також претендував на частину майна і стверджував, що на основі його інтелектуального потенціалу ТОВ успішно здійснювало свою діяльність, не мало боргів та учасникам виплачувалися дивіденди. Загальні збори відмовили в цій його вимозі через це Шевченко звернувся в суд.

Яке рішення повинен винести суд?

Які особливості інтелектуальних прав?

На цьому прикладі поясніть природу права інтелектуальної власності та їх види. Чи можна в якості статутних внесків вносити права інтелектуальної власності?

 

№ 3

Іваков отримав у Департаменті інтелектуальної власності України патент на винахід «Установка для виготовлення цукерок». За його замовленням було виготовлено кілька таких установок, які він продав ТОВ «Літо». Довідавшись, що ТОВ «Літо» отримує значний прибуток від використання установок, він заявив позов про стягнення плати за користування винаходом.

Під час відрядження до Росії Іваков виявив, що ТОВ «Зима» займається виготовленням цих установок і реалізацією їх на території Росії, України і Білорусі. Іваков звернувся до ТОВ «Зима» з вимогою припинити незаконні дії і відшкодувати йому завдані збитки. Керівництво ТОВ «Зима» вважає, що виключні права Івакова не поширюються на територію Росії, тому вони можуть вільно використовувати його винахід.

1. Проаналізуйте ситуацію.

2. Які права має: патентовласник?

3. Що таке «вичерпання прав патентовласника»?

4. Чим відрізняється право на винахід від права на матеріальний носій, у який втілено винахід?

 

№ 4

Працівник заводу «Зоря» при виконанні службових обов'язків створив винахід. Він звернувся до юриста з проханням дати роз'яснення, які права він має на цей об'єкт і яким чином він може їх реалізувати та захистити.

1.Дайте аргументовану відповідь.

2.Який винахід визнається службовим.

3.Як розподіляються права між працівником і роботодавцем на службовий винахід?

 

№ 5

АТ «Море» у жовтні 2004 р. отримало патент на пристрій для ви міру електроструму і звернулося до ТОВ «Весна» з позовом про припинення дій. які порушують права на винахід. ТОВ «Весна» проти позову заперечувало, оскільки такі пристрої воно в невеликих масштабах ви пускає ще з 2002 р. і пояснило, що з липня 2004 р. проводить підготовчі дії з метою випуску такої продукції в значних масштабах.

1.Проаналізуйте ситуацію.

2.Що таке право попереднього користування?

3.Чи можна передати право попереднього користування іншим особам?

4.Винахідник звернувся до патентного повіреного з проханням дати відповіді на такі запитання:

1)чим відрізняються між собою винахід, корисна модель та промисловий зразок?

2)які критерії патентоспроможності зазначених об'єктів?

3)чим визначається об'єм правової охорони на винахід, корисну модель та промисловий зразок?

4)які охоронні документи видаються на зазначені об'єкти і який строк їх дії?

Дайте відповіді на поставлені запитання.

 

№ 6

У січні 2004 р. було зареєстровано ТОВ «Море», яке відкрило магазин по продажу дитячих іграшок «Море». У липні 2004 р. кондитерська фабрика «Загадка» випустила цукерки під назвою – «Море».

У вересні 2004 р. трикотажна фабрика «Оригінал» отримала свідоцтво на знак для товарів та послуг «Море» (клас товарів — дитячий одяг). У зв'язку з цим вона звернулася до ТОВ «Море» та кондитерської фабрики «Загадка» з вимогою припинити використання таких найменувань, ос кільки це порушує її права, або при бажанні продовжувати таку діяльність укласти ліцензійний договір.

Засновники ТОВ «Море» з метою уникнути необхідності оплати за договором спочатку пообіцяли перейменувати юридичну особу і магазин і вагалися між назвою «Теремок» та «Колобок», але після бесіди з юристом змінили свою позицію. Підставою для заперечення проти вимог трикотажної фабрики послужив той факт, що вони розпочати користуватися цією назвою значно раніше, а тому Департамент неправомірно видав трикотажній фабриці «Оригінал» свідоцтво на знак для товарів та послуг і є всі підстави ставити питання про визнання свідоцтва не дійсним.

1.Проаналізуйте доводи сторін.

2.Як потрібно вирішити спір?

З.Як співвідносяться між собою право на фірмове найменування і на знак для товарів та послуг?

 

№ 7

До патентного повіреного з проханням допомогти оформити заявки для отримання свідоцтва на знак для товарів та послуг звернулися такі підприємства:

1)ТОВ «Струм» — на знак «Гарна вода» для випуску мінеральної води;

2)овочева фабрика зі знаком «Помідорчик» для позначення продукції, виготовленої з помідорів;

3)АТ «Промінь» — на знак «Кока-кола» для випуску меблів;

4)швейна фабрика — на знак «Ласта» для жіночого одягу;

5)ТОВ «Альфа» — на знак «Сігма-М» для товарів технічного призначення (за умови, що їх конкуренти уже отримати свідоцтво на знак «Сігма» для цього ж класу товарів).

Чи може Департамент видати охоронні документи на ці позначення?

2.Які умови надання правової охорони знакам для товарів та послуг за чинним законодавством України?

3.Які існують підстави для відмови в наданні правової охорони?

4.Яким чином охороняються на території України загальновідомі товарні знаки?

5.Чи можуть юридичні особи самостійно подати заявки без допомоги патентного повіреного.

 

№ 8

Назва мінеральної води «Боржомі» включена Патентним відомством Грузії до переліку найменувань міст походження Грузії. Міністерство охорони навколишнього світу і природних ресурсів Грузії видало одній юридичній особі (АТ «Оріент») генеральну ліцензію строком до 2007 р. на розлив «Боржомі» і на використання найменування «Боржомі» для промислової експлуатації Боржомських джерел мінеральної води, а дванадцять підприємств Грузії отримати тимчасові ліцензії без права їх передачі іншим підприємцям.

На території м. Києва один з хлібокомбінатів використовує позначення «Боржомі» на етикетках своїх хлібобулочних виробів, а ТОВ «Джерело» випускає мінеральну воду «Боржомі».

Антимонопольний комітет України вважає, що 'ГОВ «Джерело» свої ми діями вводить споживача в оману відносно дійсного місця добування і розливу цієї мінеральної води і, особливо, відносно її лікувальних властивостей.

З точки зору ТОВ «Джерело», оскільки на Україні відсутній знак для товарів та послуг «Боржомі» хоча б одного з підприємств Грузії, то ці дії не суперечать чинному законодавству України. Більше того, ТОВ «Джерело» подало заявку на знак для товарів та послуг «Боржомі» до Державного департаменту інтелектуальної власності.

1. Проаналізуйте ситуацію і точки зору чинного законодавства України.

2. Чим відрізняється просіє і кваліфіковане зазначення походження товару.

3. Які особи мають право на використання простого і кваліфікованою зазначення походження товару.

4. Хто має право подати заявку на реєстрацію кваліфікованого зазначеним походження товару?

5. Які документи необхідні для реєстрації кваліфікованою зазначення походження товару?

6. У яких випадках може бути припинено право на використання зареєстрованого кваліфікованого «значення походження товару.

7. Як співвідносяться між собою зазначення походження товару і знак для товарів та послуг, до складу якого входить зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару?

 

№ 9

Концерн «Укрспирт» подав заявку до Державного департаменту інтелектуальної власності на товарний знак «Лагідна на коньяку» для алкогольною напою.

Дізнавшись про це. Національний інститут найменувань місць походження Франції заперечував проти видачі цього свідоцтва, ос кільки реєстрація знака, який містить як елемент позначення «коньяк», яке с найменуванням місця походження, зачіпає національні інтереси Франції і стосується міжнародних відносин між Україною і Францією.

Концерн «Укрспирт» не погодився із зазначеними аргументами, ос кільки на території України діють стандарти і технічні умови, які визначають «коньяк» як вид міцного ароматною виноградного напою, виготовленого із виноградного спирту. І взагалі, словесне позначення «коньяк» стало в Україні загальноприйнятим як позначення певного виду то вару; яке асоціюється у споживача з певним напоєм, а не з місцем його виготовлення, тобто перетворилося у видову назву товару.

Представники Франції вважають, що така аргументація не є підставою для порушення їх прав шляхом використання найменування місця походження «коньяк».

Як вирішити спір?

 

№ 10

Чи є об`єктами охорони авторського права названі результати творчої діяльності:

а) модель торгового кіоску, зроблена художником М.;

б) програма для ЄОМ, розроблена оператором П. Згідно планового завдання фірми “РРС”;

в) запис альбому співака П.

г) музика композитора М., підібрана на слова Р.;

д) постановка балету “Лебедине озеро” балетмейстером М.;

№ 11

Носенко будучи професором кафедри кримінального права отримав завдання від Академії Управління у порядку виконання трудових обов'язків розробити проект Кримінального кодексу до березня 2004 року. Проект був розроблений і представлений керівництву Академії в червні 2004 року, однак схвалений не був.

У вересні 2004 року Носенко опублікував проект Кримінального кодексу під власним іменем. Після виходу проекту Кримінального кодексу друком керівництво Академії висловило професору Носенку претензію про те, що він не міг публікувати проект кодексу під власним іменем без дозволу Академії Управління. Носенко заперечив претензію і вказав, що авторське право на проект належить йому і ніякого дозволу він отримувати не повинен.

Чи є проект Кримінального кодексу об'єктом авторського права? Кому належить право авторства на проект Кримінального кодексу? Чи мав право Носенко опублікувати проект без згоди керівництва Академії Управління?

№12

Внаслідок помилки при виданні збірки гуморесок С. Руданського було змінено першу букву прізвища автора на букву «М», а також з різних прижиттєвих видань автора фактично створено нову збірку, чим, як вказали в позові нащадки відомого гумориста та спілка письменників, було спотворено і саме авторство, і порушений творчий задум автора.

Позивачі вимагали: вилучення з реалізації всіх примірників збірки; вилучення отриманої винагороди (комерційного доходу); компенсації завданої моральної шкоди.

Заперечуючи проти позову, упорядники збірки заявили, що авторське право вже припинило строк своєї дії, а помилка в прізвищі сталась не з їх вини, а з вини видавництва. Крім того, весь виданий тираж був проданий підприємцям, які значну його частину вже реалізували.

Визначте зміст права авторства. Які відносини виникли в наведеній ситуації? Яке рішення повинен постановити суд по даній справі?

№13

Марусевич пред'явила позов до Карпенка про захист її авторських прав на курсову роботу. В процесі розгляду справи в суді встановлено; згідно з висновком експертизи тотожність обох курсових робіт, які викладачем при перевірці були повернуті на повторне виконання як такі, що не мають самостійного характеру і є плагіатом. Курсова робота позивачки Марусевич надійшла з Львівської області поштою в деканат факультету 10 жовтня 2007 р., а на перевірку була надана 16 жовтня цього ж року. Курсова робота Карпенка, жителя Харкова, подана в деканат факультету 15 жовтня і надійшла на кафедру 17 жовтня. Цього ж дня обидві роботи були передані на перевірку та рецензування. Відповідач стверджував, що роботу він писав із навчального посібника, про що стверджувала і позивачка.

Суддя призначив експертизу, яка дала висновок, що першоджерелом обох робіт є навчальний посібник, хоча в роботах є незначні тотожні відхилення від тексту першоджерела.

Визначте, що в даному випадку є об'єктом авторського права? В яких випадках і цілях дозволяється вільне використання об'єкта авторських прав? Чи є курсова робота об'єктом авторського права? Яке рішення має винести суд?

№ 14

Письменник Добродружев за власний рахунок видав свій роман і уклав з двома одеськими підприємцями (продавцями книг) договір на реалізацію своєї книги. Невдовзі у м. Києві він виявив факт незаконного продажу своєї книги і звернувся до працівників органів внутрішніх справ з вимогою про фіксацію факту продажу. Працівники відділу боротьби зі злочинами у сфері використання прав інтелектуальної власності склали протокол і почали провадження. Проте, при перевірці в продажу виявилося всього 3 книжки, внаслідок чого справу було припинено за підставою малозначущності діяння.

Якими галузевими нормами регулюються вказані правовідносини? Які підстави виникнення цивільних правовідносин? Які можливості для захисту авторських прав Добродружева ? Дайте консультацію за даним фактом.

№ 15

Художник Ісаков написав портрет Симонової. Після її смерті при виданні альбому творів художника була використана також репродукція портрета Симонової. Згоди дітей Симонової видавництво не запитало, тому що після її смерті пройшло більше 25 років.

Чи повинне видавництво отримати згоду дітей Симонової?

 

№ 16

Програміст за фахом Мороз розробив комп’ютерну програму для ведення автоматизованого бухгалтерського обліку на підприємствах. Програма була створена на виконання умов трудового договору, укладеного гр. Морозом (автором) з приватним підприємством ”Альтаїр”. Після закінчення роботи над програмою автор передав її роботодавцю, за що той сплатив йому обумовлену договором грошову винагороду. Через деякий час (приблизно півроку) автору програми стало відомо, що приватне підприємство ”Альтаїр” уклало декілька авторських договорів, згідно з якими право на використання вищевказаної програми було надано іншим підприємствам. Гр. Мороз, вважаючи себе автором програми, звернувся до суду з позовом до приватного підприємства ”Альтаїр”, в якому прохав суд винести рішення про припинення розповсюдження програми і відшкодування йому завданих збитків. Свої вимоги позивач мотивував тим, що згідно з чинним законодавством саме йому,а не відповідачу, належить авторське право на створену програму та що умовами трудового договору не було передбачено право відповідача на розповсюдження програми.

Яке рішення повинен прийняти суд? Що таке комп’ютерна програма і які особливості регулювання відносин по їх створенню та використанню? Які особливості режиму службових комп’ютерних програм?

 

№ 17

В квітні 1994 р. під час проведення в Харкові чергового туру колективів КВК приватна телекомпанія “Оріон” зняла відеофільм і продемонструвала в одній із своїх програм, а ще пізніше – близько ста відеокопій, виготовлених цією ж телекомпанією, надійшло в торговельну мережу міста. Таку ж програму, але на підставі угоди з керівництвом Харківської ліги КВК раніше зняло в показала телекомпанія “Харків”.

Члени однієї команд, яка брала участь у змаганнях, звернулися до телекомпанії з вимогою сплатити їм винагороду за використання запису їх виступу та припинити розповсюдження відеокасет. Керівництво телекомпанії відмовилась задовольнити вимоги виконавців, мотивуючи це тим, що авторська винагорода була сплачена творцям відеофільму: режисури, оператору, відео інженеру. Останні, в свою чергу, не виявили бажання розділити винагороду з виконавцями. Телекомпанія Харків теж заявила вимоги до ТК “Оріон” стосовно порушення її суміжних прав.

Проаналізуйте наведену ситуацію та зверніть увагу на такі питання: Що таке аудіовізуальний твір і хто визнається його автором? Які особливості суміжних прав? Які права належать виконавцям? Складіть проект рішення суду по даній ситуації.

 

№ 18

Спадкоємці художника Поленова. який помер 12 червня 1950 р., дізнатися, що одна з його картин була продана 2 лютого 2002 р. художнім салоном приватному колекціонеру. Спадкоємці художника заявили вимоги до покупця картини та художнього салону про виплату їм 5% від вартості, за якою картина була продана. Художній салон проти позову заперечував, посилаючись на те, що купив цю картину у 1996 р. у дружини померлого художника, яка як спадкоємниця всіх робіт Поленова при складанні угоди відмовилася від права слідування у разі наступних продажів картини. Покупець картини заявив, що спадкоємці взагалі не можуть висувати будь-яких вимог, оскільки дія авторського права за кінчилася 12 червня 2000 р., тобто по закінченню 70 років з дня смерті автора.

Як слід вирішити цій спір?

 

№ 19

Колектив авторів уклав договір з видавництвом про видання їх підручника з криміналістики. Видавництво провело значну роботу з підготовки підручника до видання і виплатило авторам 60% винагороди. Але через відсутність коштів на випуск підручника у світ був переданий приватному юридичному інституту. Автори встановили, що рукопис підручника юридичним інститутом був загублений.

Автори цікавляться:

1. чи мало право видавництво без їх згоди передавати видання підручника юридичному інституту?

2. до кого вони можуть пред’явити вимоги про захист своїх прав?

 

№ 20

Двоє авторів створили малюнки, які були використані при випуску хусток. Автори вимагали від адміністрації підприємства укладення з ними договору на використання їх малюнків, посилаючись на те, що на всі витвори, в тому числі й створені в порядку службового завдання, авторське право належить самим авторам.

Адміністрація підприємства заперечувала проти вимог авторів, вказуючи на те, в трудовому договорі прямо записано, що право на використання всіх творчих результатів праці авторів належить роботодавцю.

Хто правий у цьому спорі?

Які права авторів службових витворів?

№ 21

Письменник Коваленко передав у видавництво рукопис книги. Видавництво повернуло йому рукопис з негативною рецензією. Через деякий час Коваленко побачив опубліковану видавництвом свою книгу, але без зазначення його авторства.

Коваленко звернувся до видавництва з вимогою вказати його прізвище в опублікованому творі і виплатити авторський гонорар. Видавництво відмовило, посилаючись на те, що з автором не було укладено договір.

Чи виникло в даному випадку цивільне правовідношення?

№ 22

У січні 1999 року у Центральний районний суд м. Хмельницького звернувся з позовом художник-кераміст Мазепа. Позивач просив визнати його автором ваз, які випускав Хмельницький керамічний завод та заборонити їх випуск, а також відшкодувати шкоду, заподіяну неправомірними діями відповідача у розмірі 10 тис. гривень.

Комплексна художньо-технологічна експертиза, проведена Хмельницькою філією академії мистецтв та представником Державного агентства з авторських і суміжних прав встановила, що відповідач без відома автора з 1993 року випускав вази, використовуючи форми та інші розробки Мазепи.

Відповідач позову не визнав. Представник відповідача у судовому засіданні пояснив, що декоративне оформлення ваз, які випускав завод, було істотно змінено.

Проаналізуйте ситуацію та дайте відповіді на питання:

Чи порушив завод авторські права гр. Мазепи?

Які вимоги позивача повинні бути задоволені і чому?

Чи вправі суд заборонити випуск Хмельницьким керамічним заводом ваз, автором яких є Мазепа?

№ 23

В один з районних судів м. Хмельницького звернувся з позовною заявою гр. Коваленко. Позивач зазначав, що він є автором архітектурного комплексу, будівельні роботи по спорудженню якого в повному обсязі давно завершені. Пам`ятник урочисто відкрито в день міста в присутності мешканців міста та гостей.

Оскільки міськвиконком міста відмовився виплатити авторський гонорар, позивач просив суд стягти з відповідача 140 тис. гривень. Пізніше позивач збільшив свої позовні вимоги до 400 тис. гривень.

Представник відповідача позову не визнав і обґрунтував це тим, що:

1) Міськвиконком міста угоди з автором на створення пам`ятника не укладав, в тому числі не має ніяких підстав і для виплати авторові авторського гонорару;

2) Замовником збудованого комплексу виступала обласна Рада, а спорудження велось в основному на кошти пожертвувачів. Міськвиконком виділив лише земельну ділянку під пам`ятник і здійснив організаційну роботу.

3) Будівництво комплексу ще не завершене, оскільки офіційні передачі на баланс міста ще не відбулися.

В судовому засіданні було встановлено, що Державне агентство України з авторських і суміжних прав гр. Коваленку видало свідоцтво про реєстрацію його авторських прав на архітектурний комплекс.

Дайте відповіді на питання і вирішіть спір:

1. Чи підлягають позовні вимоги гр. Коваленка задоволенню?

2. Чи зобов`язаний автор реєструвати свої твори у Державному агентстві України з авторських і суміжних прав і які правові наслідки тягне така реєстрація?

3. Чи зміниться рішення суду, якщо позивач є працівником організації, яка здійснювала спорудження пам`ятника?

№ 24

Художник Сергеєв вів переговори з підприємством, що виготовляє вироби прикладного мистецтва та сувеніри, про використання декількох сюжетів за його ескізами, переданих ним підприємству. У журнал він передав статтю про народних художників, а у видавництво — рукопис книги на ту ж саму тему. Крім того, Сергєев брав участь у зйомках науково-популярного фільму як консультант. Після смерті Сергеева його спадкоємці вимагали від відповідних організацій оформити відносини, учасником яких він був, договорами з вказівкою на всіх роботах його імені.

Які твори є об'єктами права інтелектуальної власності? Хто є суб'єктом права інтелектуальної власності? У якому порядку використовуються твори, що охороняються авторським правом? Які права належать спадкоємцям автора?

№ 25

Сердюк, Пінчук, Бугрій, Осипов та Кузнецов уклали з видавництвом договір про підготовку двотомника «Технічна документація для свердловин». Коли вийшов перший том, то його укладачами були зазначені тільки Сердюк та Пінчук. Вони ж були названі авторами вступної статті. У позовній заяві Бугрій, Осипов і Кузнецов вимагали зобов'язати видавництво опублікувати відповідні виправлення у другому томі та виплатити їм авторський гонорар. Бугрій - журналіст. Він здійснив літературну обробку опублікованих текстів. Осипов, який володіє іноземними мовами, зробив перевірку текстів за іноземними джерелами. Сердюк та Пінчук підтвердили виконання робіт Бугрієм і Осиповим. Крім того, вони зазначили, що з наданих Кузнєцовим 42 авторських аркушів тексту 24 містили застарілий матеріал чи не відповідали профілю видання, а 18 - настільки недбало підготовлені, що майже цілком були ними перероблені. З представленого їм матеріалу для вступної статті загальним обсягом 2,5 авторські аркуші вони взяли лише 3 сторінки, при цьому всі положення, що містилися в даному тексті, раніше вже публікувалися. У цілому обсяг вступної статті склав близько трьох авторських аркушів.

Які твори є об'єктами авторського права? Хто є суб'єктом авторського права? Хто визнається співавтором твору? Які особисті та майнові права мають автори (співавтори) твору?

№ 26

Співробітниками юридичного відділу банку «Укрпромбудбанк» розроблено ініціативний проект Закону України «Про банківську справу» і розповсюджений для обговорення серед кредитних установ м. Києва, а один примірник направлено у Верховну Раду України. Через деякий час з'ясувалось, що окремі його ідеї були використані в роботі та локальних актах ЗАТ «Іпотекобанк», зокрема у Правилах кредитування. Вважаючи порушеним належне «Укрпромбудбанк» авторське право ним подано позов про відшкодування заподіяних збитків, у тому числі втраченої вигоди, а також вилучення та спрямування на користь незаконно отриманих у результаті порушення прибутків.

Під час підготовки справи до слухання позивач дізнався, що законопроект «Про банківську справу» був прийнятий у третьому читанні Верховною Радою та підписаний Президентом.

Що є об'єктом авторського права? Чи підлягають задоволенню вимоги позивача? Вирішіть справу.

№ 27

Рибаков при заснуванні ТОВ «Вегас» в якості статутного внеску вніс свої права інтелектуальної власності на торговельну марку «NewLine», зареєстровану Держдепартаментом на його ім'я, оцінивши її у 25 відсотків статутного доходу. Інші 75 відсотків були внесені іншими засновниками товариства з обмеженою відповідальністю. Товариство було у встановленому порядку зареєстровано і здійснювало свою статутну діяльність з виробництва та продажу спортивного обладнання з використанням марки «NewLine».

Через два роки Рибаков заявив про свій вихід зі складу товариства та повернення наданої торговельної марки. Загальні збори не заперечували проти виходу, але відмовили у передачі марки, виплативши за неї суму, еквівалентну 25% розміру статутного фонду. Після виходу зі складу ТОВ Рибаков заснував ПП «Нью Лайн», в діяльності якого використовував зазначену торговельну марку. Вважаючи, що діями Рибакова порушене право інтелектуальної власності, ТОВ «Вегас» звернулося з позовом до суду.

Вирішіть справу. Чи можна як статутні внески вносити права інтелектуальної власності?

№ 28

Інженер Піддубний - працівник ЗАТ «Оптика» розробив технічний пристрій удосконалення дії термостата. Бухгалтерією ЗАТ згідно затвердженого рішенням загальних зборів Положення про раціоналізаторські пропозиції у виробництві Піддубному було виплачено винагороду у розмірі 1000 грн. Наступного місяця ЗАТ подало заявку до Держдепартаменту на отримання патенту на винахід «Біметалічна пластина термостата», в якій були використані креслення та технічний опис Піддубного. Через рік ЗАТ «Оптика» був наданий патент та запущено у масове виробництво виготовлення термостатів з удосконаленим механізмом. Дізнавшись про впровадження винаходу, інженер Піддубний звернувся до правління ЗАТ з заявою про виплату йому авторської винагороди у зв'язку зі створенням винаходу у розмірі 5% доходів, одержаних від продажу виготовленої продукції з використанням винаходу. Правління відмовило Піддубному, мотивуючим тим, що останній вже отримав винагороду від створення раціоналізаторської пропозиції, а винахід запатентовано на ім'я ЗАТ. Піддубний звернувся з позовом до суду.

Як співвідносяться права на раціоналізаторську пропозицію та винахід? Хто має права на об'єкт інтелектуальної власності, створений за трудовим договором? Як Піддубний може захистити свої права? Вирішіть справу.

№ 29

У театрі йде спектакль за п'єсою Глазунова. П'єса опублікована окремим виданням. Телестудія також поставила спектакль за цією п'єсою. При цьому у п'єсу були внесені зміни, що враховують специфіку телебачення.

В якому порядку допускається подібне використання драматичного твору? Чи має автор п'єси право на винагороду у зв'язку зі зміною твору?

№ 30

На регіональній конференції Всеукраїнського товариства винахідників та раціоналізаторів обговорювалися підсумки роботи з прискорення оформлення та подачі заявок на службові винаходи, що створюються на підприємствах та організаціях області. У ряді виступів ставилися питання про можливість визнання винаходами селекційних досягнень, алгоритмів та програм для ЕОМ, дорожніх знаків, способів діагностики захворювань, гіпотез про походження планет, доказів математичних теорем та способів використання ядерної енергії.

Чи можуть зазначені об'єкти визнаватися винаходами за чинним законодавством?

№ 31

Бельгійська фірма подала в Держдепартамент інтелектуальної власності заявку на видачу патенту «Пристрій для фотоемульсій-них вимірів». У заяві вказувалося, що заявка користається конвенційним пріоритетом, тому що аналогічна заявка була подана в Бельгії ще півтора роки тому. Департамент відмовився прийняти заявку та зажадав від фірми, по-перше, сплати заявочного мита, тому що всі заявки від іноземних заявників обкладаються митом, по-друге, надання у місячний термін копії первісної заявки. Одержавши квитанцію про сплату мита та копію первісної заявки, була розглянута заявка та прийнято рішення про видачу патенту. У рішенні Комітету зазначалося, що хоча за період між подачею заявок у Бельгії та Україні у ряді держав були опубліковані відомості про зроблений винахід, однак заявник користується конвенційним пріоритетом, тому ці публікації не перешкоджають видачі патенту.

Які особливості патентування винаходів іноземцями? Чи правомірна вимога про сплату заявочного мита? У який термін іноземний заявник зобов'язаний надати копію первісної заявки? Чи обґрунтоване рішення про видачу патенту?

№ 32

Держдепартамент інтелектуальної власності прийняв рішення про відмову у видачі патенту Харченко за заявкою на «Форму для лиття виробів», що була подана 16 серпня. При розгляді скарги заявника на це рішення встановлено, що відомості про аналогічну ливарну форму були опубліковані за три місяці до подачі заявки у книзі «Пластмаси». Тоді Харченко попросив встановити пріоритет винаходу за більш ранньою заявкою, подану ним разом з Васильєвим 4 травня того ж року, тобто до опублікування книги «Пластмаси» . Департамент дійшов висновку, що матеріали ранньої заявки не ідентичні матеріалам розглянутої заявки. Однак, з огляду на те, що на дату подачі ранньої заявки винахід мав новизну, було прийнято 15 листопада рішення видати Харченко патент. Після спливу 5 днів від прийняття цього рішення у Департамент надійшла заявка про видачу патенту на тотожну «Форму для лиття виробів» від шведської фірми. Первісна заявка на цей винахід була подана у Швеції 4 січня.

Як встановлюється пріоритет винаходу? Чи володіє заявлений винахід новизною? Чи правомірно рішення про видачу патенту? Які правові наслідки подачі заявки іноземною юридичною особою?

№ 33

Слюсар заводу Шумілов удосконалив схему блокування реле та подав заяву з проханням визнати цю схему раціоналізаторською пропозицією. Пропозиція була прийнята, успішно застосована у виробництві, а Шумілову була виплачена винагорода. Наступного року Шумілов, перебуваючи у відрядженні, довідався, що на іншому заводі застосовується схема блокування, тотожна тій, яку він розробив, але оформлена на ім'я інженера Грабовського з більш пізнім пріоритетом. Вважаючи, що у даному випадку порушене його право першості на раціоналізаторську пропозицію, Шумілов звернувся до суду.

Які особливості правової охорони раціоналізаторських пропозицій? Як визначається пріоритет та новизна раціоналізаторської пропозиції? Вирішіть справу.

№ 34

Руденко, Яременко та Зеленський є авторами винаходу «Спосіб одержання вуглецевої сталі». Винахід був створений ними у зв'язку з виконанням завдання на розробку нового способу одержання сталі. Шморгун та Комаров звернулися в суд з позовом про визнання їх співавторами цього винаходу. При розгляді справи встановлено, що проведення комплексу робіт, що призвели до створення винаходу, здійснювалося на металургійному заводі науково-дослідним інститутом чорної металургії. Виконавцями робіт були співробітники інституту — відповідачі у справі. Шморгун як начальник цеху металургійного заводу та Комаров в якості його заступника забезпечували умови проведення дослідницьких робіт. Ними був також підписаний технічний звіт про результати досліджень. Поряд з іншими працівниками заводу вони були висунуті на здобуття премії за здійснення комплексу робіт з технології виплавки сталі. За висновком судово-технічної експертизи результати роботи, Шморгуна та Комарова, не знайшли відображення у формулі винаходу.

Хто розглядає спори про співавторство на винаходи? Які критерії співавторства? Яку роль відіграє формула винаходу при розгляді спорів про співавторство?

 

 


Тема: Авторське право та суміжні права.

№ 1

Управління Південно-Західної залізниці доручило групі працівників підготувати до видання "Розклад руху приміських поїздів з вокзалів м. Києва"

Упорядник розкладу поїздів із станції «Дарниця» Іванченко звернувся до юриста за консультацією, чи можна вважати підготований до видання "Розклад" об'єктом авторського права

Водночас його цікавило, чи поширюється авторське право на підготовлену ним брошуру, в якій викладені основні права і обов'язки пасажирів, які користуються приміським залізничним транспортом. Він має сумнів в цьому, тому що брошура написана на основі діючого законодавства, а в законі про авторське право говориться, що офіційні. документи, до яких належать закони, не є об'єктами авторського права

Яке пояснення повинно бути надано з цих питань?

Які вимоги пред'являються до об'єкту авторського права?

№ 2

Художник-аматор купив у магазині картину автора Якименко і зробив декілька копій, які підготував до продажу. Коли автор картини Якименко з'явився до покупця, художника-аматора, щоб скопіювати свою картину і побачив копії, зроблені із перекрученням кольорового фону, він запропонував ці копії знищити

Покупець не погодився з цією пропозицією і заявив, що він придбав картину в магазині, став її власником і як власник може розпоряджатися нею як завгодно. Тому він відмовляє автору в копіюванні його картини

Автор звернувся до суду за захистом своїх прав

Яке рішення повинен винести суд?

№ 3

Два автори створили малюнки, які були використані при випуску швейних виробів. Автори почали вимагати від адміністрації підприємства укладення з ними угоди на використання їх малюнків, посилаючись на те, що на всі твори, в тому числі і створені в порядку службового завдання, авторське право належить самим авторам

Адміністрація відхилила вимоги авторів, вказуючи на те, що в трудовому договорі прямо записано, що право на використання всіх творчих результатів праці авторів належить працедавцю

Хто має рацію в цьому спорі?

Які права авторів службових творів?

№ 4

Композитор разом з поетом створили декілька весільних пісень, які були виконані в концертному залі. Видавництво звернулось до авторів з пропозицією про видання цих пісень

З ким повинен бути укладений цей договір, якщо видавництво має намір водночас видати ноти з текстом, а також ноти і текст окремо?

№ 5

Львівське книжкове видавництво уклало з автором Коваленком договір про видання монографії "Історія Галичини". Рукопис одержав позитивні відгуки рецензентів. Але водночас були зроблені зауваження, з якими автор повністю погодився і висловив бажання внести в рукопис уточнення і доповнення. Видавництво надало автору на доопрацювання 4 місяці. Автор раптово помер. Видавництво звернулось до спадкоємців померлого з пропозицією доручити історику Артемову доопрацювати рукопис. Спадкоємці дали згоду

Кого вважати автором випущеної в світ доопрацьованої монографії?

Які авторські права переходять в спадок?

№ 6

По радіо у рубриці "Новини науки" була передана в ефір стаття Качанця "Україна в умовах планетарної кризи". Автор поставив вимогу виплатити йому винагороду і наперед, без його згоди, його статтю не повторювати. На що радіокомітет відповів, що згідно з законом всі надруковані статті можуть передаватися в ефір без згоди автора і без виплати винагороди

Хто має рацію в цьому спорі?

В яких випадках допускається використання творів без згоди автора і виплати йому винагороди?

№ 7

Автори навчального посібника "Обчислювальна техніка" уклали угоду з видавництвом, не вказавши в угоді строку випуску твору в світ та строку дії угоди. По закінченню року від дня передання видавництву рукопису автори поцікавились, коли їх посібник буде випущений у світ. Не одержавши конкретної відповіді вони передали даний посібник іншому видавництву, домовившись про строк видання. Угоду з першим видавництвом вони пообіцяли розірвати. Коли автори повідомили видавництво про розірвання угоди, видавництво їм відповіло, що оскільки в угоді строк не був передбачений, це означає, що права на даний посібник передані видавництву назавжди і автори цього посібника більше ніякими авторськими правами не користуються

Чия позиція в даному спорі є обґрунтованою і як повинен бути спір

вирішений, якщо автори звернуться з позовом до суду?

№ 8

При підготовці опери Запорожець за Дунаєм до постановки з виконанням головних ролей акторами радіостудія звернулась до театру за дозволом одночасно транслювати це виконання по радіо. До театру також звернулась фірма з проханням створити умови для проведення запису виконання опери. Коли про це дізнались виконавці, вони повідомили адміністрацію про свою незгоду, вказавши, що цим порушуються їх права і що вони не будуть заперечувати проти передачі в ефір їх виконання, починаючи з другого акту.

Якими правами користуються виконавці і виробники фонограм?

№ 9

Колектив авторів уклав угоду з видавництвом про видання їх підручника. Видавництво провело значну роботу по підготовці підручника до видавництва та сплатило авторам 60% винагороди.

Проте через відсутність коштів випуск підручника у світ був переданий приватній фірмі. Автори встановили, що рукопис цією фірмою був втрачений.

Автори цікавляться: 1) Чи мало право видавництво без їх згоди передавати видання підручника фірмі? 2) До кого вони можуть адресувати вимоги про захист своїх прав?

№ 10

У травні до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшов позов художника С. про визнання його автором виробу, який випускається відповідачем - Дніпропетровським заводом кераміки. На підтвердження позову позивачем були представлені авторські свідоцтва на ці вироби. Дніпропетровською академією мистецтв і представником Агентства з авторських прав була проведена художньо-технологічна експертиза, яка встановила, що відповідач, використовуючи розробки позивача без відома автора, випускав зазначені вироби, змінивши лише їх декоративне оформлення.

1. Які вимоги вправі висунути позивач?

2. Яке рішення повинен винести суд?

 

№ 11

Позивач Саленко, який працює художником-фотографом, звернувся з позовом до відповідача - координатора рекламного відділу торгової фірми «Піка» про відшкодування шкоди, заподіяної порушенням його авторського права. Було встановлено, що відповідач без дозволу Саленко використав його творчий об'єкт - художню фотографію жінки для оформлення рекламних плакатів вищезгаданої фірми. Саленко вимагає накласти арешт на зазначену продукцію та стягнути завдані матеріальні збитки в розмірі 10 000 грн.

Як слід вирішити спір?

№ 12

Видавництво надіслало Ковальчуку І. М. проект авторського договору на написання книги «Річки Закарпаття», при цьому автору пропонувалося видати книгу під псевдонімом, що обумовлювалося рекламними цілями та подати свою згоду на літературну обробку його рукопису.

Що означає право автора на ім'я і як він його реалізує? В яких випадках здійснюється літературна обробка?

№ 13

Бугайов пред'явив до видавництва позов про стягнення 40% гонорару у зв'язку з виданням його повісті. В обґрунтування позову Бугайов послався на те, що видавництво, виплативши йому після укладення договору 60% гонорару (3600 грн.), відмовляється сплатити решту - 2 400 грн.

Видавництво звернулося з зустрічним позовом про стягнення з Бугайова 900 грн. на тій підставі, що ця сума сплачена зайво. Як заявив представник видавництва, хоча договір був укладений на видання твору обсягом у 4 авторські аркуші, фактично повість була опублікована обсягом 1,8 авторського аркуша. Суд встановив, що за договором видавництво зобов'язувалося у 6-місячний термін видати повість Бугайова в обсязі 4-х авторських аркушів. Твір був вчасно переданий автором, схвалений видавництвом та підписаний до друку в обсязі 4-х авторських аркушів, але у встановлений термін не був випущений. Випуск твору відбувся лише після закінчення 11 місяців у скороченому обсязі 1,8 авторського аркуша.

У якому порядку виплачується авторський гонорар за видання літературного твору? Яке рішення повинне прийняти суд? Чи обґрунтований зустрічний позов видавництва?

№ 14

Відомий письменник детективного жанру В. написав детективний роман “Зникнення свідка”, який був згодом опублікований. Через 5 років після цього вийшов у світ детективний роман іншого письменника О. Незважаючи на те, що назва роману О. була “Страх перед безоднею”, його сюжет був майже ідентичний сюжету роману попереднього автора. В. звернувся із позовом у суд до О. про захист його авторських прав.

Проаналізуйте ситуацію.

 

№ 15

Студія звукозапису “Ґранд-рекорд” випустила компакт-диск, на якому була записана збірка естрадних пісень 70-80-х рр. ХХ ст. під назвою “Поки горить вогонь в очах твоїх жагучих …”. Спадкоємці відомого поета Т. звернулись із позовом у суд до студії звукозапису про виплату їм компенсації у розмірі 150000 грн., мотивуючи це тим, що назва випущеної збірки ідентична назві одного із віршів, автором яких є Т. Тому, на їх думку, випуск збірки пісень під цією назвою без їхньої згоди є порушенням авторського права.

Проаналізуйте ситуацію. Чи обґрунтовані позовні вимоги?

 

№ 16

Журналіст газети “Нова ґенерація” взяв інтерв’ю у відомого вченого-політолога К. Через певний час інтерв’ю було опубліковане. Дізнавшись про це, К. заявив редакції газети, що не давав згоди на опублікування інтерв’ю, але раз воно опубліковане, то йому належить виплати винагороду 50000 грн. Вимоги К. не були задоволені, і він звернувся із позовом до суду.

Вирішіть спір. Проаналізуйте ст.13 ЗУ “Про авторське право і суміжні права”.

 

№ 17

М. придбав у магазині “Світ музики” компакт-диск із альбомом відомої української співачки Р., випущений студією “Ді-джей-рекордс”. Один із приятелів М., який працює ді-джеєм на FM-радіостанції, попросив у нього вказаний компакт-диск і записав з нього декілька пісень на свій компакт-диск. Після цього він декілька разів прокручував записані пісні в ефірі FM-радіостанції. Дізнавшись про це, М. заявив приятелеві, що той не мав права записувати пісні з компакт-диску на свій компакт-диск, і тим більше – здійснювати сповіщення цих пісень в ефірі, без дозволу студії звукозапису і виплати винагороди

Проаналізуйте ситуацію.

№ 18

С. придбав у магазині компакт-диск із записами пісень із кінофільмів, плативши за нього 30 грн.

Чи набув С. право інтелектуальної власності на записані на компакт-диску

пісні?

№ 19

Винахідник М. склав заповіт, у якому було зазначено, що всі права інтелектуальної власності на створені і запатентовані ним винаходи, в тому числі право авторства, після його смерті переходять до його сина - С. Нотаріус відмовився посвідчувати заповіт, мотивуючи це тим, що право авторства є невідчужуваним.

Чи підставною була відмова?

 

№ 20

В юридичну консультацію звернувся інженер-програміст К. за роз’ясненням стосовно того, чи може він внести у якості вкладу у статутний капітал товариства з обмеженою відповідальності створену ним комп’ютерну програму. Його також цікавило питання щодо оцінки такого вкладу, якщо він можливий.

Надайте роз’яснення із поставлених питань з посиланням на законодавство України.

 

№ 21

П. працює старшим науковим співробітником у НДІ “Украгромаш”. Відділ, в якому він працює, займається конструюванням нових типів деталей для сільськогосподарської техніки. В процесі виконання свої трудових обов’язків П. винайшов новий тип підшипника, який не має аналогів у світі. У трудовому договорі, укладеному НДІ з П. умови, що стосуються правового режиму створених ним в процесі виконання трудових обов’язків винаходів, відсутні.

Кому належатимуть особисті немайнові та майнові права на винахід?

Проаналізуйте ст.429 ЦК та ст.ст. 1,8,9 ЗУ “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”.

№ 22

Винахідник О. перший у світі висунув ідею створення двигуна для автомобіля, який би працював на воді, і невдовзі створив такий двигун. О. одержав патент на цей винахід. Через 5 років після цього інший винахідник Г. створив новий двигун для автомобіля, який працює на воді, і теж запатентував його. О. звернувся в юридичну фірму за консультацією стосовно можливості визнання виданого Г. патенту на винахід недійсним в силу того, що ідея створення двигуна, який працює на воді, належить О., і Г. не мав права створювати такий винахід. Відповідно, винахід Г. не відповідає умовам патентоздатності, а тому виданий йому патент на цей винахід повинен бути визнаний недійсним.

Проаналізуйте ситуацію.

 

№ 23

В роботах, пов’язаних із створенням винаходу, приймали участь К., Л., М. і Н. Створивши винахід, К., Л. і М. подали заявку і одержали патент на винахід, де вони троє були вказані в якості винахідників. Н. звернувся за консультацією до адвоката. Він розповів, що приймав безпосередню участь у створенні винаходу, яка проявлялась у тому, що протягом усього часу він надавав технічну допомогу К., Л. і М. (проводив обрахунки, виготовляв дослідні зразки пристрою), і без його допомоги цей винахід не був би створений. Виходячи з цього, Н. вважав, що його також має бути вказано серед винахідників даного винаходу.

Яку б консультацію надали Ви?

 

№ 24

Винахідник С. створив винахід і розкрив його сутність в статті, опублікованій в одному з вітчизняних науково-популярних технічних журналів. Номер журналу, в якому опублікована стаття С., підписано до друку 05.04.2000. Згодом, 20.05.2001 С. подав заявку для одержання патенту на цей винахід.

Чи відповідає заявлений винахід умові новизни? Чи змінилась би ситуація, якби стаття С. була опублікована в іноземному журналі?

 

№ 25

О. розробив дизайн меблевого гарнітуру і виявив бажання одержати патент на створений ним промисловий зразок. Гарнітур складається з 5 предметів. О. звернувся за порадою до юриста стосовно того, чи може він подати одну заявку на весь гарнітур, чи йому потрібно подавати окремі заявки на кожен предмет гарнітуру.

Що таке вимога єдиності промислового зразка? Яку пораду дали б Ви у даній

ситуації?

№ 26

ТзОВ “Арніка” звернулось в господарський суд з позовом до ПП “Орбіта” проприпинення неправомірного використання винаходу та відшкодування завданих збитків. В процесі розгляду справи з’ясувалось, що формула винаходу, на який ТзОВодержало патент, складається з 1 незалежного і 3 залежних пунктів. ПП використаловсі ознаки, вказані в незалежному пункті формули винаходу, і деякі ознаки, вказані взалежних пунктах.

Чи мало місце порушення прав ТзОВ на запатентований ним винахід?

 

№ 27

Інженер К. прочитав в Офіційному бюлетені “Промислова власність” інформацію про виданий патент України на винахід – пристрій для одержання яблучного соку. На основі цього він вирішив виготовити такий пристрій для себе тим, щоб в домашніх умовах одержувати яблучний сік з вирощених на дачній ділянці яблук. Попередньо К. звернувся до свого знайомого юриста із запитанням, чине буде порушенням прав, що випливають з патенту, виготовлення ним запатентованого пристрою для використання його в особистих (домашніх) цілях.

Проаналізуйте ситуацію.

 

№ 28

ВАТ “Завод феросплавів” одержало патент на винахід – спосіб виплавки чавуну Через 2 роки керівництву ВАТ стало відомо, що ТзОВ “Меркурій” застосовує в своєму виробничому процесі спосіб виплавки чавуну, який охороняється одержаним

ВАТ патентом. ВАТ звернулось в господарський суд з позовом до ТзОВ про припинення неправомірного використання винаходу. ТзОВ проти пред’явленого позову заперечувало, посилаючись на те, що на дату подачі заявки ВАТ даний спосібвиплавки чавуну вже був винайдений працівниками ТзОВ і зберігався в якості конфіденційної інформації. Виходячи із цього, ТзОВ пред’явило зустрічний позов про визнання виданого ВАТ патенту недійсним, оскільки на дату подання заявки винахід не відповідав умові новизни.

Вирішіть спір.

№ 29

ТзОВ “Явір” володіє свідоцтвом на знак для товарів і послуг. Як стало відомо, ПП “Колос” почало наносити на свою продукцію знак, який схожий із знаком ТзОВ “Явір” настільки, що їх можна сплутати. ТзОВ “Явір” звернулося в господарський суд із позовом до ПП “Колос” про припинення неправомірного використання знака і відшкодування завданих цим збитків. ПП “Колос” проти позову заперечувало, вказуючи на те, що воно хоч і використовує знак, який схожий із знаком ТзОВ “Явір”, але зовсім для іншої продукції. Дослідивши обставини справи, суд встановив, що знак ТзОВ “Явір” зареєстрований для лікарських препаратів, а ПП “Колос” використовує схоже позначення для горілчаних виробів.

Як слід вирішити спір?

 

№ 30

ВАТ “Агрополіс” для позначення своєї продукції використовувало словесне позначення. З часом продукція ВАТ завоювала популярність серед споживачів. Водночас, ВАТ використовувало дане позначення, не реєструючи його в якості знака для товарів і послуг. В той же час, ПП “Лан” подало заявку на реєстрацію знака для товарів і послуг, об’єктом якого виступало використовуване ВАТ позначення, для однорідних товарів.

Чи буде підставою для відмови ПП у реєстрації знака той факт, що відповідне позначення на дату подання заявки вже використовувалось ВАТ? Якщо знак все-таки буде зареєстровано, то як це вплине на правове положення ВАТ стосовно подальшого використання даного позначення?


 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.