Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема: Право промислової власності

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

№ 1

Громов отримав патент на виготовлення одноразових рукавичок. Петренко, який є суб'єктом підприємницької діяльності, виготовляв одноразові рукавички в своєму виробництві у спосіб, виключні майнові права на який належать Громову. При цьому з Громовим підприємець Петренко договору на використання виключних майнових прав не укладав і відповідно дозволу на виготовлення рукавичок не отримував.

Визначте способи захисту права інтелектуальної власності. Чи може бути застосовано разове грошове стягнення як спосіб захисту права інтелектуальної власності за даних обставин?

появились його вироби невідомо.

Як слід вирішити спори?

 

№ 2

Леоненко пред'явив позов, в якому заперечував авторство його керівника Трухіна на винахід «Спосіб автоматичного регулювання процесу ректифі­кації етилового спирту» і стверджував, що останній не вніс у винахід творчого внеску, а був включений через те, що допоміг розробити креслення, підготу­вати та оформити заявку, інші документи та їх копії.

При розгляді справи у суді було встановлено, що у довідці про творчу участь співавтора вказаний конкретний внесок відповідача - функціональна схема реалізації способу регулювання процесу ректифікації, в тому числі нові додаткові вузли, що підтвердив і експерт. При цьому в заявці, яку підписав Леоненко, Трухін вказаний як співавтор. Останній, заперечуючи позов, вка­зав, що позивач став оспорювати його співавторство після того, як ним була висловлена негативна оцінка дисертаційного дослідження позивача.

Хто вважається співавтором винаходу? Які права співавторів винаходу? Як здійснюються права з патенту, що належать співавторам?

 

№ 3

За дорученням директора машинобудівного заводу група конструкторів та художник-дизайнер розробили нову модель пральної машини та надіслали замовнику письмове повідомлення про створення винаходу та промислового зразка. До повідомлення був доданий опис, креслення, фотографії та інші матеріали, які в достатньому обсязі розкривають сутність розробки. Через півроку завод її освоїв і надіслав у продаж.

Оскільки замовник не подав заявки на отримання патентів, автори звернулись до адміністрації з проханням дати дозвіл на подання заявки від свого імені на винахід та промисловий зразок. У задоволенні прохання було відмовлено на тій підставі, що умовами трудових договорів не передбачалось право на подання заявок на винахід та промисловий зразок, які створені при виконанні трудових обов'язків. Тоді співавтори розробки на свій ризик звернулись до Укрпатенту із заявкою на отримання патенту, де вказали, що тільки інженери-конструктори є співавторами винаходу та промислового зразка.

В яких випадках винаходи та промислові зразки є службовими? Чи мав право замовник заборонити співавторам патентування розробок? Що визнається промисловим зразком? Які його відмінності від винаходу? Яким чином дизайнер може захистити свої права?

 

№ 4

Коваленко подав до Держпатенту Україну заявку (документи, необхідні для видачі патенту) з клопотанням про видачу патенту на винахід – будильник з досі не відомим сигнальним пристроєм для пробудження, сконструйованим у вигляді джерела запаху. Як запахові речовини винахідник пропонував використовувати нашатирний спирт і парфумерні речовини. Подібний сигнальний пристрій на думку винахідника дозволяє усунути несприятливий вплив дзвінка на психіку людей, забезпечує поступовість пробудження та можливість пробудження глухих людей. Після проведення Держпатентом експертизи заявки за формальними ознаками заявнику було надіслане повідомлення про можливість проведення експертизи по суті. Через 2 роки від дати подання заявки Коваленко подав до Держпатенту клопотання про проведення експертизи заявки на винахід по суті. За результатами цієї експертизи заявнику було надіслане рішення про відхилення заявки. В рішенні Держпатент посилався на те, що запропонований винахідником будильник з сигнальним пристроєм у вигляді джерела запаху не створює позитивного ефекту, бо людина, що спить, погано реагує на запахи, вплив запаху неможливо припинити миттєво, через що він може викликати подразнення в інших присутніх. Через ці обставини, на думку експертів, будильник не знайде широкого попиту.

Заявник не погодився з рішенням Держпатенту та оскаржив його до його Апеляційної ради у встановлений строк.

Що визнається винаходом і що є об’єктом винаходу. Визначить критерії патентоздатності винаходу. Яке рішення повинно бути прийнято по заявці та скарзі на рішення Держпатенту?

 

№ 5

Леоненко звернувся з позовом в якому заперечував авторство його керівника Трухіна на винахід “Спосіб автоматичного регулювання процесу ректифікації” і стверджував, що останній не вніс у винахід творчого внеску, а був включений за те, що допоміг розробити креслення, підготувати та оформити заявку, оформити інші документи та їх копії.

При розгляді справи у суді було встановлено, що у довідці про творчу участь співавтора вказано конкретний внесок відповідача – функціональна схема реалізації способу регулювання процесу ректифікації, в тому числі нові додаткові вузли, що і підтвердив експерт. При цьому в заявці, що підписав Леоненко, Трухін вказаний як співавтор. Останній заперечуючи позов вказав, що позивач став оспорювати його авторство після того, як ним була висловлена негативна оцінка дисертаційного дослідження позивача.

Які обставини повинен вияснити суд я яке необхідно прийняти рушення? Хто вважається співавтором винаходу і як це відображається в заявочних документах? Які права співавторів винаходу? Як здійснюється користування патентом, що належить декільком спів володільцям?

 

№ 6

Чи може акціонерне товариство позначати свою продукцію словесним знаком “Відродження”, щоб вона відрізнялась від однорідної продукції інших товаровиробників?

Що необхідно зробити і які документи подати для отримання розрізняльного знаку , і якого краще? Які права та обов’язки випливають із отримання свідоцтва на товарний знак на фірмове найменування?

Чи вправі власник розрізняльного знаку передавати право користування ним іншим підприємцям? Чи не конкурує розрізняльний знак з місцем походженням товару? Які права володільця розрізняльного знаку в разі порушення його прав?

Підготуйте розгорнуту письмову відповідь на вказані запитання.

 

№ 7

Харківський механічний завод по договору передав товариству “Перспектива” комплект розробленої його спеціалістами конструкторської документації на виготовлення пристрою для визначення вмісту нітратів в овочах та фруктах. Згідно умов договору завод окрім документації також зобов’язався поставити товариству спеціальне технологічне обладнання, підготовити його спеціалістів для освоєння розробки, передати досвід по налагодженні технологічного процесу. На підставі договору та податкового законодавства України бухгалтерія товариства у звітних документах зменшила оподатковуваний валовий дохід, одержаний товариством за звітний період, на суму витрат на придбання “ноу-хау”. Державна податкова інспекція району виявила це під час проведення перевірки і оштрафувала товариство мотивуючи своє рішення тим, що відносини між сторонами були врегульовані не договором “ноу-хау”, а договором купівлі-продажі. Не погодившись зі штрафом товариство подало у міську податкову адміністрацію скаргу.

Проаналізуйте правове положення та аргументи спору і дайте відповідь на питання:

Що визнається договором “ноу-хау”, які його особливості та юридична природа? Які спільні риси та відмінності договорів “ноу-хау” та купівлі-продажі?

 

№ 8

19 червня 1999 г. бувші голова ВАТ «Пивзавод Іванівський» Т. і начальник виробничої лабораторії М. через ЗАТ «Патентно-інноваційний центр» подали заявку на винахід настойка солодка «Пикантная горобина на коньяк» и заявку на винахід «Слива на коньяк», що були розроблені головним технологом ЗАТ «Аромат» Ч. разом із К. і Т.

Вказані рецептури були розроблені в ЗАТ «Аромат» в 1997 г. і зареєстровані в Державному комітеті харчової промисловості України: «Пикантная горобина на коньяк» 3 грудня 1997 г., а «Слива на коньяк» 2 грудня 1997 г.. Вони були виконані на основі замовлення ОАО «Пивзавод Іванівський». Як розробники в матеріалах був вказаний як розробник «Пивзавод Іванівський», який відповідно до укладеного договору патентоволодільцем повинен бути замовник.

Бувший голова ВАТ «Пивзавод Іванівський» виступав представником замовника розробок і підписував технологічні карти та рецептури як посадова особа. Замісник директора ТОВ «Аспект» Т. здійснювала фінансування проведення робіт.

Яке рішення повинен винести суд в разі звернення з позовом?

№ 9

Радгосп-завод “Бер” без дозволу Кілійськоговинзаводу – власника знака для товарів і послуг “Вінок Дунаю” випускав і реалізовував з лютого по квітень 1998 р. вино із аналогічною назвою відповідно до сертифікату відповідності, що був виданий Закарпатським Державним центром стандартизації, метрології і сертифікації (ДЦСМС). Після отримання заявки уповноваженого представника Кілійського вин заводу Закарпатський ДЦСМС припинив дію вказаного сертифіката на випуск і реалізацію “Бер” вина “Вінок Дунаю”.

За експертним висновком патентного повіреного використання радгосп-заводом “Бер” знака для товару і послуг (бутила, етикетка і кол’єретка) Кілійського вин заводу на ринку однорідних товарів може ввести споживача в оману стосовно виробника вина.

Територіальне відділення Антимонопольного комітету України порушило адміністративне провадження у справі.

Як слід кваліфікувати дії радгосп-заводу “Бер”.

Яке рішення слід винести у справі?

Які можливі способи захисту порушених прав

№ 10

До патентного повіреного Чайленка звернулася Ларіна – директор туристичної фірми “Владі” з проханням підготувати необхідні документи і зареєструвати фірмове найменування у Держпатенті України.

Дайте обґрунтовану нормами законодавства юридичну консультацію директору фірми .

№ 11

Група вчених-генетиків, працюючи в галузі селекції, встановила, що для продукування антибіотиків, вітамінів та інших цінних речовин найбільше значення має штучне підвищення змінюваності мікроорганізмів з наступним добором.

На думку вчених, наукове усвідомлення цього відкриття має важливе значення для досліджень у різних галузях біології, медицини та сільського господарства. Зокрема на його основі може бути розроблений принципово новий метод виробництва медичних препаратів.

Вчені звернулись за консультацією до юриста стосовно закріплення свого пріоритету та авторських прав.

Які роз'яснення мають бути їм надані?

 

№ 12

Патентне відомство отримало дві заявки. Заявнику пізніше поданої заявки було видано патент на корисну модель «Електронний кодовий замок». По раніше поданій заявці на одержання патенту на винахід «кодовий замок з ємною пам'яттю» рішення ще не було прийняте.

Автори раніше поданої заявки вважають, що технічне вирішення, подане в формулі корисної моделі, на яку вже видано патент, не нове, тому що повторює сукупність суттєвих ознак їх заявки. Відмінність полягає лише в назві окремих елементів, а не їх сукупності. Тому автори звернулись до патентного повіреного з проханням надати їм допомогу у підготовці заперечення.

Власник патенту на корисну модель, дізнавшись про підготовку опротестування виданого йому свідоцтва, в листі до авторів раніше поданої заявки повідомив, що він працював над винаходом самостійно і зі змістом їх заявки не був ознайомлений, а відтак його патент не підлягає анулюванню. Крім того, тотожність запропонованих вирішень виключена тому, що він подав заявку на корисну модель, а не на винахід.

В якому порядку можуть бути визнані недійсними видані патенти і яке рішення може бути прийняте в цьому випадку, зокрема при встановленні тотожності обох рішень?

 

№ 13

На Петриківському підприємстві Українського народного декоративного розпису майстром Шулікою була розроблена нова модель таці. У зв'язку з наступним запуском моделі у виробництво виникло питання про необхідність забезпечення охорони прав підприємства та майстра - художника.

Юридична фірма, до якої звернулося підприємство за консультацією, пояснила, що найкращим засобом охорони було б визнання цієї моделі промисловим зразком, тому що художньо-конструкторське вирішення зовнішнього вигляду виробу не має промислової придатності, оскільки передбачає ручний розпис кожного виробу.

Проте, на думку юридичної фірми, третя особа все одно не зможе скористатися цією розробкою, яка є твором декоративно-прикладного мистецтва і не зможе використати без згоди її автора, тобто майстра - художника.

Чи є обґрунтованою така консультація?

 

№ 14

Працівники технологічної лабораторії НДІ сільського господарства Іванченко та Артем'єв у встановленому законом порядку були визнані авторами винаходу - нового засобу одержання отрутохімікатів, що був розроблений під час роботи в лабораторії.

До суду надійшли позови від завідувача лабораторії Колесника та співробітника цієї ж лабораторії Ворони, які ставили питання про включення їх до числа співавторів винаходу.

В позовній заяві Колесника зазначалось, що ним, як завідувачем лабораторії, здійснювалось загальне керівництво всіма дослідами, які завершилися створенням нової технології одержання отрутохімікатів.

У позові Ворони зазначалось, що саме він підказав Іванченко та Артем'єву головну ідею нової технології, а також провів велику роботу з пошуку й аналізу аналогів винаходу, результати якої він передав відповідачам.

Чи підлягають задоволенню заявлені позовні вимоги?

 

№ 15

Двоє співробітників заводу побутових приладів: інженер-технолог та майстер розробили та застосували на виробництві засіб виготовлення ножиць. Впродовж п'яти місяців застосування цього засобу була виявлена висока його ефективність. Автори розробки запропонували адміністрації заводу запатентувати розробку як винахід, але, не одержавши відповіді протягом двох місяців, подали заявку від власного імені. Причому, з метою прискорення набуття виключних прав на створений ними засіб вони вирішили запатентувати його не як винахід, а як корисну модель.

Патентне відомство відмовило у видачі патенту на корисну модель, посилаючись на порушення заявниками чинного законодавства.

Чи вірне рішення, прийняте по заявці?

Якщо заявниками допущені порушення, назвіть їх та вкажіть чи збереглась можливість їх усунення.

 

№ 16

Троє конструкторів-винахідників створили корисну модель «Пристрій для демонтажу шин» і одержали патент. Співвласники патенту на цю модель одержали від акціонерного товариства пропозицію про продаж патенту. Двоє з трьох співвласників висловили бажання продати свідоцтво на умовах, запропонованих акціонерним товариством, але третій співвласник проти цього заперечував, доводячи, що вони самі повинні вдосконалити модель і одержати патент на винахід, який пізніше може бути реалізований з більшою вигодою.

Оскільки досягти домовленості не вдалося, власники патенту звернулись за консультацією до юриста.

Яке роз'яснення їм повинно бути надане?

Які способи передачі патентних прав на використання запатентованих розробок передбачає чинне законодавство?

Чи може бути корисна модель одночасно запатентованою як винахід?

 

№ 17

Спиридонов подав до Держпатенту заявку на видачу патенту на «Автоматичну поточну лінію». Держпатент відмовив Спиридонову у видачі патенту з тих підстав, що два роки назад був виданий патент у Франції на аналогічний винахід.

Оспорюючи рішення, Спиридонов вказав, що Французький патент охороняє принципово інше технічне рішення. У ньому описана автоматична поточна лінія для обробки шиферу, а не кровельного заліза, як у його заявці. На свою скаргу Спиридонов отримав відповідь, що рішення експерта правильне і є остаточним.

У якому порядку та в які терміни розглядається заявка на видачу патенту? Чи правомірне рішення про відмову у видачі патенту? Хто виносить рішення по спорам про новизну винаходу?

 

№ 18

При розгляді заявки на «Вогнестійке покриття» експертиза встановила, що сутність передбачуваного винаходу полягає у застосуванні звукоізолюючої мастики як вогнестійкого покриття. Заявнику було відмовлено у видачі патенту на підставі популярності складу звукоізолюючої мастики, яка використовується у будівництві. Крім того, експертиза вказала, що виявлена заявником властивість вогнестійкості мастики є наслідком наявності в її складі таких вогнестійких компонентів, як кварцовий пісок, корунд, тальк та ін. Не погоджуючись з експертизою, заявник вбачав новизну своєї пропозиції у використанні відомого складу, що застосовуватиметься для покриття вібруючих поверхонь з метою зниження шуму як вогнестійке покриття.

Які види винаходів передбачає чинне законодавство? Що таке «винахід на застосування»? Чи обґрунтоване рішення про відмову у видачі патенту? Як заявник може захистити свої права?

 

№ 19

До Держпатенту було подано заявку на телескопічний триконтурний котел. У видачі патенту за заявкою було відмовлено за мотивами відсутності новизни пропозиції. При цьому експерт посилався на книгу Петренка «Експлуатація котельних малої потужності», яка була видана до подачі заявки, а також на заявку іншого автора, яка була подана раніше. Розглянувши протест заявника на рішення про відмову у видачі патенту, експертиза установила, що у книзі Петренка описується не телескопічний, а локомобільний котел. У заявці іншого автора, яка була подана раніше, також описувалася конструкція локомобільного котла. Поряд з тим експертиза дійшла висновку, що запропонований котел має дуже складну конструкцію та не може бути використаний у промисловості.

Які умови патентоздатності винаходу? Чи має заявлений винахід новизну? Чи правомірна відмова у видачі патенту і якщо так, то за якими мотивами?

 

№ 20

Крамаренку було відмовлено у видачі патенту на «Ремінну передачу» з посиланням на патент ФРН від 2000 р. Заперечуючи проти доводів експертизи, Крамаренко вказав, що рішення, яке було протиставлене, принципово відрізняється від його винаходу. Через 14 місяців у Держпатент звернувся Крилов з вимогою визнати недійсний виданий патент, посилаючись на наявність патенту США від 2002 р. на аналогічний пристрій. Під час аналізу зазначеного джерела було виявлено цілий ряд відмінностей винаходу Крамаренка від винаходу, що охороняється патентом США.

Які джерела можуть протиставлятися заявці на винахід? Як встановлюється пріоритет винаходу? Чи повинна бути задоволена вимога про визнання недійсним виданого патенту?

№ 21

Громадянин Іващенко, який працює у науково-дослідному відділі AT «Символ», прочитав в одному з наукових журналів статтю, в якій описувалась нова технологія плавки металів у доменних печах при надвисоких температурах. Після доопрацювання технології Іващенко подав заяву до керівника науково-дослідного відділу товариства про визнання нового економного способу плавки титану раціоналізаторською пропозицією. За результатом її розгляду пропозицію було відхилено на підставі, що Іващенко є працівником науково-дослідного відділу товариства, а розробка рішень по покращанню діяльності підприємства, підвищенню продуктивності праці і зменшення затрат виробництва входить до обов'язків зазначеного структурного підрозділу.

Через півроку Іващенко дізнався, що описаний ним у заявці спосіб покращання плавки почав використовуватись у виробництві. Вважаючи, що АТ «Символ» були порушені його права як раціоналізатора, він звільнився з підприємства і подав позов до суду.

Чи може бути гр. Іващенко визнаний раціоналізатором і у якому порядку? Які права має автор раціоналізаторської пропозиції? Вирішіть справу.

«Права та засоби індивідуалізації товарів та їх виробників»

№ 22

Приватне підприємство «Агрохімінвест» у червні 1999 р. подало заявку до Державного департаменту інтелектуальної власності на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг «Ефаль» за класами 42,05 Міжнародної класифікації товарів і послуг (мінеральні добрива, повітряне і поверхневе розкидання добрив і с/г хімікатів). У вересні 2001 р. Держдепартамент видав підприємству свідоцтво на знак для товарів і послуг «Ефаль».

У травні 2001 p. TOB «Абісаль» продало ПП «Дайм» товар у кількості 330 кг під найменуванням «Ефаль» на загальну суму 16 400 грн. ПП «Дайм» у липні 2001 р. відпустило ТОВ «Перемога» частину товару у кількості 200 кг на загальну суму 11 800 грн.

ПП «Агрохімінвест» вважає, що такими діями було порушено його виключні права на товарний знак. Воно звернулося з позовом до суду про визнання незаконним використання знаку для товарів і послуг ТОВ «Абісаль» і ПП «Дайм», заборону його використання і відшкодування упущеної вигоди у розмірі 16400 грн. і 11800 грн.

ТОВ «Абісаль» і ПП «Дайм» заперечують проти позовних вимог на підставі, що на момент укладання договорів ПП «Агрохімінвест» не було видано свідоцтво на товарний знак, тому воно не мало виключного права на використання позначення «Ефаль» у своїй діяльності.

З якого моменту виникають виключні права на знак для товарів і послуг (торговельну марку)? Вирішіть справу.

№ 23

У 1993 р. ТОВ «Масандра» одержало свідоцтво на знак для товарів і послуг «Масандра» для позначення продукції виноробства, а 1999 р. - патент на промисловий зразок за № 1385 для зовнішнього оформлення пляшок і упаковки виробленої продукції. Весною 2002 р. правлінню ТОВ стало відомо, що протягом 2000 - 2001 p.p. ЗАТ «Кардан» здійснювало розлив, закупорювання і продаж виноматеріалів, позначених знаком «Масандра» без зміни назви, упаковки продукту і його виготовлювача.

На думку ТОВ «Масандра», зазначеними діями були порушені виключні права на товарний знак, завдані суттєві збитки його власнику і споживачам, які були введені в оману щодо справжнього виготовлювача продукції. ТОВ звернулася з позовом до ЗАТ «Кардан» про припинення незаконного використання знаку для товарів і послуг - «Масандра» та стягнення збитків від недобросовісної конкуренції.

ЗАТ «Кардан» заперечує проти позовних вимог. У відзиві на позовну заяву ЗАТ зазначило, що продукція виноробства охороняється не товарним знаком, а промисловим зразком, права на який належить ТОВ «Масандра». Відповідно до Закону «Про охорону прав на промислові зразки» не визнається порушенням прав патентовласника введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка після введення цього виробу в цивільний оборот власником патенту. ТОВ «Масандра» реалізувало право першого продажу продукції з використанням зразка, тому дії ЗАТ «Кардан» відповідають чинному законодавству і не порушують прав інших осіб.

Чи правомірні дії ТОВ «Кардан»? Які існують відмінності у правовій охороні товарних знаків і промислових зразків? Вирішіть справу.

 

№ 24

Компанія «Косметик КеаЕйшаЛімітід» звернулася з позовом до суду до компанії «СІК, Сосьєтереспонсібілітеліміте» про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації знаку для товарів і послуг mariefrance.

Судом було встановлено, що французька компанія «СІК, Сосьєтереспонсібілітеліміте» відповідно до положень Мадридської угоди зареєструвала у Міжнародному бюро ВОІВ знак для товарів і послуг mariefrance щодо косметичних товарів. Однією з країн, на яких розповсюджується охорона знаку згідно умов міжнародної реєстрації, була вказана Україна. Відомості про дію на території України міжнародної реєстрації торговельної марки були опубліковані Державним департаментом інтелектуальної власності 17.08.97 р.

Позивач зазначає, що з дати опублікування відомостей французька компанія не використовувала товарний знак mariefrance в Україні, тому його дія повинна бути припинена.

Компанія «СІК, Сосьєтереспонсібілітеліміте» проти позову заперечувала, оскільки відповідно до укладеного ліцензійного договору від 10.07.2000 р. вона надала право на використання знаку mariefrance в Україні ЗАТ «Вікторія», тому відсутні підстави для дострокового припинення правової охорони знаку в України.

Які підстави припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг? Чи має право Компанія «Косметик КеаЕйшаЛімітід» звертатися з зазначеними вимогами до суду? Вирішить справу.

 

№ 25

Державне підприємство «Біофарма» звернулося з позовом до ТОВ «Медфарм» та Державного департаменту інтелектуальної власності про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг «Рінгера-Локка» як такого, що суперечить законодавству України.

У позовній заяві ДП «Біофарма» зазначило, що згідно Закону України «Про охорону прав на товарні знаки» не можуть одержати правову охорону загальновживані товари і послуги певного виду. Позначення «Рінгера-Локка» є назвою фізіологічного розчину, який широко використовується у медичній галузі як замісник крові та дезінтоксикант. В якості доказів ДП «Біофарма» надала витяги з медичної енциклопедії та посібників з лікарських засобів.

ТОВ «Медфарм» заперечує проти позовних вимог на підставі, що товар під назвою «Рінгера-Локка» використовується лише однією юридичною особою - власником відповідної торговельної марки, прізвища Рінгера і Локка не є відомими в Україні, а права ДП «Біофарми» не можуть бути порушені, оскільки позивач не має виключного права на дану торговельну марку.

Які передбачені умови надання правової охорони знакам для товарів і послуг (торговельним маркам)? Яке позначення товарів і послуг може бути визнане загальновживаним і на підставі яких доказів? Вирішіть справу.

 

№ 26

Приватний підприємець Кононов О.В. звернувся до суду з позовом про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг від 19.04.1999 p., виданого ТОВ «Міріам» на знак «Шаянська».

У своїй заяві підприємець просить визнати недійсним зазначене свідоцтво, оскільки знак «Шаянська» є зазначенням походження товару і тому не може мати правову охорону на підставі даного свідоцтва.

ТОВ заперечує проти позовних вимог. Воно здійснює виробництво продукції у межах Закарпатської обл., де і заходиться родовище мінеральних вод, тому може для її позначення використовувати знак для товарів і послуг «Шаянська». Оскільки підприємець Кононов не є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг на подібне чи схоже позначення, то його права не можуть бути порушені шляхом використання знаку «Шаянська». Оскільки факт порушення прав суб'єкта відсутній, то і відсутній предмет спору.

Вирішіть справу. Які існують особливості правової охорони знаків для товарів і послуг (торговельних марок) і географічних зазначень?

 

№ 27

ТОВ «Омега» (м. Вінниця) уклало договір з ПП «Одекс» (м. Харків) від 15.10.2001 p., відповідно до умов якого воно зобов'язувалося здійснити оплатну передачу належного йому знаку для товарів і послуг «Вінницький сир», виключні права на який засвідчуються свідоцтвом, виданим Державним департаментом інтелектуальної власності від 13.12.1999 р.

Державний департамент відмовився зареєструвати договір про передачу права власності на товарний знак. У рішенні про відмову було вказано, що у товарному знаку «Вінницький сир» словесне позначення «Вінницький» є кваліфікованим зазначенням походження товару, яке не може бути передане суб'єктам, що здійснюють підприємницьку діяльність за межами відповідного географічного району - Вінницької області.

Рішення Держдепартаменту було оскаржене ТОВ «Омега» до суду.

Вирішіть справу. Чи правомірна відмова Держдепартаменту? Які права на географічне зазначення товару передбачені законодавством?

 

№ 28

ТОВ «Ефект» звернулося з позовом до суду про скасування державної реєстрації знаку для товарів «Ефект», права на який належать Приватному підприємству «Меркс», зобов'язання знищити усі зображання знаку на виготовлених товарах і відшкодування збитків від недобросовісної конкуренції.

У судовому засіданні було встановлено, що ТОВ «Ефект» було зареєстроване Московською районною державною адміністрацією м. Києва 13.11.1998 p.; установчими документами товариства передбачено здійснення діяльності у сфері реалізації електро-теплових побутових приладів, освітлювального обладнання, ізольованого проводу і кабелю. У 2000 р. Подільська районна державна адміністрація у м. Києві зареєструвала ПП «Меркс», яке здійснює діяльність з виробництва та реалізації електрооблад­нання, трансформаторів і генераторів електричного струму. Того ж року ПП «Меркс» подало заявку до Державного департаменту інтелектуальної власності на реєстрацію знака для товарів і послуг «Ефект» для товарів класу 17 МКТП (освітлювальне обладнання, ізольований провід і кабель). У липні 2001 р. Державним департаментом було видане свідоцтво № 17338 на знак для товарів і послуг «Ефект».

На думку Позивача, свідоцтво є недійсним, бо воно стосується товарного знаку, словесне позначення якого тотожне комерційному (фірмовому) найменуванню товариства, право на яке виникло раніше подання заявки на товарний знак. Дії ПП «Меркс» є порушенням виключного права на фірмове найменування, ними завдані істотні збитки ТОВ «Ефект» у вигляді неотримання очікуваного прибутку.

ПП «Меркс» вказує, що товарний знак і комерційне (фірмове) найменування є різними об'єктами інтелектуальної власності, щодо яких законодавством встановлені різні режими правової охорони, його комерційне найменування не є тотожним чи схожим на фірмове найменування Позивача, тому факт порушення у діях ПП відсутній.

Чи правомірні дії ПП «Меркс»? Які особливості правової охорони знаків для товарів і послуг (торговельних марок) і комерційних (фірмових) найменувань передбачені законодавством? Вирішіть справу.

 

№ 29

Білоцерківською районною державною адміністрацією 1997 р. було зареєстроване ТОВ «Амур», яке здійснює діяльність у видавничо-поліграфічній сфері. У 2000 р. представники ТОВ дізналися, що у 1999 р. Бердянською районною державною адміністрацією було зареєстроване AT «Амур-Плюс», яке функціонує у галузі видавничої справи, виробництва і реалізації поліграфічної продукції і відтворення друкованих матеріалів.

ТОВ «Амур» надіслало AT «Амур-Плюс» листа, в якому вказало, що комерційне (фірмове) найменування AT є подібним до найменування ТОВ; оскільки воно не надавало дозволу на використання свого найменування будь-яким суб'єктам, то використання такого позначення є порушенням виключного права на комерційне найменування і проявом недобросовісної конкуренції з боку AT «Амур-Плюс». У зв'язку з цим воно пропонує акціонерному товариству змінити своє найменування у місячний термін.

У листі-відповіді AT «Амур-Плюс» відмовилось виконати вимоги ТОВ, обґрунтовуючи це тим, що на момент створення товариства його засновники не знали про існування юридичної особи з схожим найменуванням, AT функціонує у іншому регіоні, тому його діяльність не є порушенням законодавства у сфері захисту від недобросовісної конкуренції.

Через місяць після отримання відповіді ТОВ «Амур» звернулося до суду з позовом про визнання незаконними використання комерційного (фірмового) найменування, примусову зміну найменування і відшкодування заподіяних збитків.

Які умови охороноздатності комерційного (фірмового) найменування? Вирішіть справу. Чи зміниться рішення, якщо AT і ТОВ функціонуватимуть в одному регіоні?

 

№ 30

AT «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» звернулося до суду про скасування державної реєстрації Приватного підприємства «Світич», визнання незаконним використання словесного позначення «Світич» у сфері кондитерських виробів і відшкодування збитків, заподіяних недобросовісною конкуренцією.

У позовній заяві AT зазначило, що воно з 1995 р. є власником свідоцтва на знак «Світоч», яке використовується для позначення виготовленої ним продукції. Діями ПП «Світич» були порушені права на товарний знак, неправомірно використовувалась ділова репутація відомого підприємства, що призвело до зменшення обсягів реалізованої продукції AT «Світоч» у регіоні.

У судовому засіданні було встановлено, що 1999 р. Здолбунівською районною державною адміністрацією було зареєстроване ПП «Світич», яке відповідно до своїх установчих документів вправі здійснювати діяльність з продажу кондитерських виробів. Підприємство використовувало словесне позначення «Світич» на рекламних матеріалах, у вітрині магазину, на етикетках і цінниках кондитерських виробів, виготовлених не АТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч».

ПП «Світич» заперечує проти позовних вимог, оскільки воно правомірно використовує словесне позначення «Світич», що співпадає з її комерційним найменуванням, це позначення не є тотожним найменуванню і товарному знаку позивача, тому такі дії є способом реалізації належного йому права і відповідають вимогам законодавства.

Чи є порушення у діях ПП «Світич»? Які права належать власнику комерційного (фірмового) найменування? Вирішіть справу.


Навчальне видання

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.