Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Фіксований сільськогосподарський податок

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Розвязок

Визначаємо податкове зобов’язання по операціям:

4. 240 000 : 6 = 40000

6. операція оподатковується за нульовою ставкою

Визначаємо податковий кредит по операціям:

2. 24 000 : 6 =4

Отже, визначити суму ПДВ, яку сплатить платник до бюджету:

ПДВ=ПЗ-ПК=40000-4000=36000 грн.

Задача №6

Фіксований сільськогосподарський податок

Дано:

Дохід – від рослинництва

S ріллі = 70 га 24120 грн Грошова оцінка за 1 га

S саду = 230 га 170500 грн

 

Гірська зона

Ст.304 (п.б) ПКУ ставки – рілля - 0,09%

сад – 0,03%

 

Розв’язок:

1. Визначаю суму податку від продукції власного виробництва (рослинництва):

а) для ріллі

∑Пр = 24 120 * 70* 0,0009 = 1 519,56 грн

б) для саду

∑ Пс = 170 500 * 230 * 0,0003 = 11 764,5 грн

2. Розраховую загальну суму податку:

∑ П = ∑Пр + ∑Пс = 1 519,56 + 11 764,5 = 13 283,06 грн

3. Згідно ст.306 п.2 ПКУ сплата податку проводиться щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають останнім за днем сплати, у розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку, у таких розмірах:

І квартал – 10% 1328,406 грн

ІІ квартал – 10% 1328,406 грн 13 283,06 грн.

ІІІ квартал - 50% 6642,03 грн

ІV квартал – 30% 3985, 218 грн

Задача 8

Розрахуємо суму плати за землю, яку повинен сплатити кожен з платників:

1. Оскільки сільськогосподарське підприємство «Агроальянс» є платником фіксованого сільськогосподарського податку, то згідно Податкового кодексу воно не є платником земельного податку.

2. Знаходимо суму земельного податку, що сплатить ресторан «Морська перлина»:

Відповідь: Підприємство «Агроальянс» не буде сплачувати земельний податок; Ресторан «Морська перлина» повинен сплатити 37497,6 грн плати за землю.

 

Задача 9

Розв’язок:

∑ плати за землю = 0.02га*10000кв.м*2,4грн/кв.м*2.5*2,3*1,8*= 15400,8грн.

 

Задача 11

ВАТ «Космос» використовує для виготовлення цементу сировину (вапнякфлюсовий) з місцевогородовища. Обсягипогашеннябалансових та позабалансовихзапасів за звітнийперіодскладаютьвідповідно 48320 та 3220 тонн. Ставка плати за одиницюпогашенихзапасів – 10,15 грн за тонну. При погашенніпозабалансовихзапасіввикористовуєтьсякоригуючийкоефіцієнт 0,5. Необхідновизначити суму плати за користуваннянадрами, щопідлягаєнарахуванню та сплаті у звітномуперіоді

1) Розрахуємо суму плати за користування надрами за балансові запаси:

Пзн=48 320*10,15=490 448 грн

2) Розрахуємо суму плати за користування надрами за позабалансові запаси:

Пзн=3 220*10,15*0,5=16 341,5 грн

3) Розрахуємо загальну суму плати за користування надрами:

Пзнзаг=490 448+ 16 341,5=506 789, 5 грн

Задача 12

ЗАТ «Акрос» розташоване у АРК Крим, використовує у своїй діяльності водні ресурси. За даними технічних приладів фактичний обсяг використаної води на власні виробничі потреби становить: поверхневих вод (р. Салгир) – 4280 куб. метрів, підземних вод – 1817 куб. метрів. Також зафіксовано обсяги втрат води в системах водопостачання: поверхневих вод – 168 куб. метрів, підземних вод – 170 куб. метрів.

Установлені ліміти використання водних ресурсів на виробничі та інші потреби становлять: поверхневих вод – 3960 куб. метрів, підземних вод – 1500 куб. метрів.

Ставки збору в частині використання поверхневих вод становить – 53,93 грн./100 куб. метр, підземних вод – 49,87 грн./ 100 куб. метр.

Розрахуйте суму збору за спеціальне використання води та збору за користування водами для потреб водного транспорту.

Всього вик. Пов. Вод. = 4280+168=4448

Під. Вод. = 1817+170=1987

Використано понад ліміти пов. Вод. = 4448-3960=488

Під. Вод. = 1987-1500=437

Сума збору за лімітом = 39,60*53,93+15*49,87=2883,67

Сума збору понад ліміт = 4,88*53,93+4,37*49,87=481,1

Сума збору = 2883,67+481,1=3364,77

Задача 13

На балансі ВАТ «Аверс» перебувають земельні ділянки: ріллі – 2 га;

багаторічних насаджень – 1 га; сіножатей – 3,5 га; пасовищ – 2,7 га Грошова оцінка земель за 1 га становить: ріллі – 57760 грн.;багаторічних насаджень – 38700 грн.; сіножатей – 35200 грн.; пасовищ – 23650 грн.

Внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 1,6 га ріллі, що належить ВАТ «Колос» віднесено до зони радіоактивного забруднення. Згідно рішення міської ради 0,7 га багаторічних насаджень надано статус пам’ятки садово-паркового мистецтва.

Не підлягає опод. Рілля в ЧАЕС – 1,6 га

Рілля опод = 2-1,6=0,4

Сума збору = 0,4*57760*0,001+0,3*38700*0,0003+2,7*0,001*23650+3,5*0,001+35200=213,64 грн

Задача 14

Промислове підприємство, розташоване у м. Києві, використовує у своїй діяльності водні ресурси загальнодержавного значення

За даними технічних приладів фактичний обсяг використаної води на власні виробничі потреби становить: поверхневих вод (р. Дніпро) – 4362 куб. метрів, підземних вод – 2230 куб. метрів. Також зафіксовано обсяги втрат води в системах водопостачання: поверхневих вод – 215 куб. метрів, підземних вод – 136 куб. метрів.

Установлені ліміти використання водних ресурсів на виробничі та інші потреби становлять: поверхневих вод – 3580куб. метрів, підземних вод – 1800 куб. метрів.

Ставки збору за використання води з басейну річки Дніпро складає 26,97 грн/100 куб. м, за спеціальне використання підземних вод– 40,29 грн/100 куб.м.

Розрахуйте суму збору за спеціальне використання води та збору за користування водами для потреб водного транспорту.

Всього використано пов. Вод = 4362+215=4577

Під. Вод = 2230+136=2366

Використано понад ліміт пов. вод = 4577-3580=997

Під. Вод = 2366-1800=566

Збір поверхневих = 3580*26,97/100+997*26,97/100*5=2309,97

Збір під = 1800*40,29/100+566*40,29/100*5=1865,42

Сума збору = 1865,42+2309,97 = 4175,39

Задача 15

ВАТ «Медіашарм» за податковий період виготовило і реалізувало продукції на суму 960000 грн. (в т.ч. ПДВ) Виявлено дохід, що не врахований при обчисленні доходу минулого періоду – 170000 грн. (в т.ч. ПДВ). Собівартість реалізованої продукції за звітний період склала 630000 грн. За звітний період ВАТ «Медіашарм» здійснило наступні витрати: загальновиробничі – 35000 грн., адміністративні – 6000 грн., витрати на збут продукції – 15000 грн., інші витрати звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов’язані безпосередньо з виробництвом та реалізацією товарів – 3000 грн.

Розрахуйте суму податку на прибуток, яку сплатить ВАТ «Медіашарм» за звітний період.

Реалізація продуктів без ПДВ = 960000-960000*20/120=800000

Дох. Минулих періодів без ПДВ = 170000-170000*20/120=141670

Сум Доходу = 800000+141670=941670

Витрати = 630000+35000+6000+15000+3000=689000

ППП = (941670-689000)*21%=53060,7

Задача 16

Підприємство “Акцент” за перший квартал звітного року отримало дохід від операційної діяльності у сумі 760000 грн. (без ПДВ) та інші доходи – 230000 грн. За даний звітний період підприємство “Акцент” понесло ряд витрат:витрати прямо пов’язані з виробництвом товарів - прямі матеріальні витрати у сумі 225000 грн., прямі витрати на оплату праці – 174000 грн., амортизація виробничих основних засобів – 18000 грн., амортизація нематеріальних активів – 7000 грн., вартість придбаних послуг – 15000 грн.;

загальновиробничі – 53000 грн.;адміністративні – 44000 грн.;

витрати на збут продукції – 32000 грн.;інші витрати звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов’язані безпосередньо з виробництвом та реалізацією товарів – 8000 грн.

Розрахуйте суму податку на прибуток, яку сплатить дане підприємство за звітний період.

Дохід (інший)без ПДВ = 230000-230000*20/120=191666,67

Дохід = 191666,67+ 760000=951666,67

С\в = 225000+174000+7000+15000=421000

Ін. витрати = 53000+44000+32000+8000=137000

ППП = (951666,67-421000-137000) * 21%=82670

Задача 17

За поточний звітний період завод ЗАТ «Модерн» отримав доходи у сумі 100000 грн. (без ПДВ).

Собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт та наданих послуг без врахування амортизації виробничих основних засобів склала 28000 грн. Вартість виробничих основних фондів, що підлягає амортизації становить:

Виробнича будівля – 200000 грн. (строк корисного використання становить 25 років);

2 станка для виготовлення продукції – І-ий – 20000 грн., ІІ-ий – 15000 грн. (строк корисного використання кожного становить 5 років);

Транспортний засіб, що використовується у виробництві товарів – 98000 грн. (строк корисного використання становить 5 років).

Підприємством обрано прямолінійний метод нарахування амортизації.

Інші витрати підприємства за поточний звітний період склали 35000 грн.

Розрахуйте суму податку на прибуток, яку сплатить підприємство за звітний період.

Розрахуємо амортизацію

А1 = (200000/25*12)*3=2000

А2= (20000/60)*3=1000

А3 = (15000/60)*3=750

А4 = (98000/60)3=490

Витрати = 28000+2000+1000+750+4900=36650

ППП = (100000-36650)*21%=5953,5

Задача 18

Ательє мод «Стиль» пошило і реалізувало своїм замовникам за поточний звітний період одяг на суму 36000 грн. (в. т.ч. ПДВ). У поточному звітному періоді даний платник отримав за рішенням сторін договору суму штрафу у розмірі 2000 грн. На банківський рахунок платника в поточному кварталі надійшла сума поворотної фінансової допомоги у розмірі 55000 грн., що залишилась неповернутою на кінець даного звітного періоду, а також сума коштів, отриманих платником як компенсація за примусове відчуження державою майна платника – 17000 грн. та сума податку на прибуток надміру сплаченого за попередні звітні періоди – 3200 грн.

Собівартість реалізованої продукції за звітний період склала 16000 грн. За звітний період ательє «Стиль» здійснило наступні витрати: загальновиробничі – 18000 грн., адміністративні – 9000 грн., витрати на збут продукції – 8000 грн., інші витрати звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов’язані безпосередньо з виробництвом та реалізацією товарів – 1500 грн.

Платник не є платником ПДВ. Розрахуйте суму податку на прибуток, яку сплатить ательє за звітний період.

 

Рішення:

ПП = (Д – С/В – ІВ) х 21%;

Оскільки платник не є платником ПДВ, то ПДВ не вираховується.

Д =36000 + 2000 + 55000 = 93000 (грн);

ІВ = 18000 + 9000 + 8000 + 1500 = 36500 (грн);

ПП =( 93000 – 16000 – 36500 ) х 21% = 40500 х 21% = 8505(грн)

Відповідь: сума податку на прибуток, яку сплатить платник до бюджету складає 8505грн.

 

Задача 19

Акціонерне товариство «Титан» за поточний звітний період доходи у сумі 570000 грн. (в т.ч. ПДВ). Собівартість реалізованої продукції за звітний період склала 340000 грн. Здійснено попередню оплату товарів, які надійдуть у наступному звітному періоді на суму 22000 грн.

У поточному звітному періоді витрати на управління виробництвом становлять 62000 грн, витрати на утримання апарату управління підприємством – 27000 грн., витрати на проведення реклами – 19000 грн., витрати на утримання основних засобів загальногосподарського використання – 43000 грн., витрати на збут – 16500 грн. Платником податку за рішенням суду сплачено штраф у розмірі 2300 грн. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення склала 21000 грн. Розрахуйте суму податку на прибуток, яку сплатить підприємство за звітний період.

 

Рішення:

ПП = (Д – С/В – ІВ) х 21%;

Оскільки платник є платником ПДВ, тоді вираховуємо ПДВ.

ПДВ = 570000 х 20/120 = 95000(грн);

Сума доходу без ПДВ = 570000 – 95000 = 475000(грн);

ІВ = 62000 + 27000 + 19000 + 43000 + 16500 = 167500(грн);

ПП = (475000 – 340000 - 21000 – 167500) х 21% = - 53500 х 21% = -11235(грн).

Відповідь: Оскільки об’єкт оподаткування становить – 53500 грн., то платник податку на прибуток підприємств включить суму такого від’ємного значення до витрат у майбутніх податкових періодах.

 

Задача 20

ВАТ «Еталон» за податковий період виготовило і реалізувало продукції на суму 780000 грн. (в т.ч. ПДВ) Виявлено дохід, що не врахований при обчисленні доходу минулого періоду – 40000 грн. (в т.ч. ПДВ). Собівартість реалізованої продукції за звітний період склала 630000 грн. За звітний період ВАТ «Еталон» здійснило наступні витрати: загальновиробничі – 21000 грн., включаючи витрати на придбання комплектуючих у платника-спрощенця фізичної особи, що не має статусу ПДВ на суму – 6000 грн. (без ПДВ), адміністративні – 2000 грн., витрати на збут продукції – 8000 грн., інші витрати звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов’язані безпосередньо з виробництвом та реалізацією товарів – 1500 грн.

Розрахуйте суму податку на прибуток, яку сплатить ВАТ «Еталон» за звітний період.

Дохід з ПДВ = 78000+40000=820000

Дохід без ПДВ = 820000-820000*20/120=683333,33

Витрати = 21000+2000+8000+1500=32500

ППП = 683333,33-32500)*21%=136675

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.