Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЦЕ БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ЦЕ БУХ ОБЛІК

2. Задача.

Необхідно:

- зазначити кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку за наведеними господарськими операціями;

- визначити суму ПДВ;

- визначити фінансовий результат від реалізації готової продукції.

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дт Кт
Реалізовано готову продукцію вітчизняним покупцям за продажними цінами    
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ     ?
Надійшли на кошти в оплату за реалізовану готову продукцію на поточний рахунок підприємства    
Списано собівартість реалізованої готової продукції згідно зі складеним розрахунком    
Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої готової продукції     ?
Списано на фінансовий результат дохід від реалізації готової продукції     ?

4.Соціально-економічна сутність та призначення державного бюджету. Принципи ДБУ.

 

 

“11” лютого 2015р. Викладачі_______________________

 


2.Задача.

Підзвітній особі видано аванс на придбання об'єкта основних засобів у розмірі 70 000 грн. Витрати на відрядження і транспортування об'єкта основних засобів склали 9 000 грн без ПДВ. ПДВ на вартість придбаного об'єкта і транспортування склали відповідно 8 000 грн. і 1800 грн. Справедлива вартість об'єкта без ПДВ 40 000 грн. Об'єкт основних засобів не потребує додатковтх витрат на введення в експлуатаці.

Визначити первісну вартість об'єкта основних засобів.

4.Бюджетна класифікація та її характеристика.

 

“11” лютого 2015р. Викладачі_______________________

 

2. Задача.

Необхідно:

- зазначити кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку за наведеними господарськими операціями;

- визначити суму ПДВ (оп. 1);

- визначити фінансовий результат від реалізації готової продукції.

 

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дт Кт
Надійшла на поточний рахунок підприємства передоплата від вітчизняного покупця за продукцію    
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ     ?
Відвантажено готову продукцію вітчизняному покупцеві за продажними цінами    
Відображено суму ПДВ, раніше включену до складу податкових зобов’язань     ?
Списано собівартість реалізованої готової продукції згідно зі складеним розрахунком    
Списано на фінансовий результат доход і витрати від реалізації готової продукції     ?
    ?

 

4.Склад доходів і видатків бюджету.

 

 

“11” лютого 2015р. Викладачі_______________________

2.Задача.

Підприємство реалізує складське приміщення.

Вихідні дані :

- первісна вартість реалізованого об'єкта - 75 000 грн. ;

- нарахований знос - 65 600 грн. ;

- ціна реалізації об'єкта без ПДВ - 11 000 грн. ;

- ПДВ 20% - 2 200 грн.

Завдання : відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

4. Бюджетні права і їх характеристика.

 

 

“11” лютого 2015р. Викладачі_______________________

 

 

2. Задача

Необхідно:

По нижче наведених операціях, скласти бухгалтерські проведення, провести розрахунках необхідних сум, вказати порядок їх визначення.

Дані для виконання:

1. Надійшло на розрахунковий рахунок виручка за реалізацію продукції в т. ч. ПДВ – 105000

2. Списана в кінці місяця с/в реалізації на фінансовий результат рах. 90000

3. Списана в кінці місяця сума чистого прибутку ( різниці між виручкою від реалізації і сумою податків ) ?

4. Визначити і списати фінансовий результат основної діяльності ?

4.Економічна сутність, класифікація та причини виникнення державного боргу України.

 

“11” лютого 2015р. Викладачі_______________________

 

2.Задача.

Необхідно:

- закрити рахунок 79 “ Фінансові результати “

- визначити фінансові результати від продажу продукції

- скласти відповідні бухгалтерські проводки

Дані для виконання:

1. Оприбутковано продукцію за фактичною собівартістю 200 грн.

2. Зараховано на поточний рахунок кошти від продажу продукції 380 грн.

3. Списано витрати на збут 50 грн.

4. Списано адміністративні витрати 20 грн.

5. Визначено суму ПДВ згідно чинного законодавства ?

6. Нараховано акцизний збір 40 грн.

4.Зміст і характеристика доходів бюджету.

“11” лютого 2015р. Викладачі_______________________

 

2.Задача.

Необхідно:

- Відобразити в обліку операції по оприбуткуванню МШП, виготовлених власними силами.

Дані для виконання:

Підприємством самостійно виготовлені МШП (18 шт. ) , у результаті чого ним понесені такі затрати:

- використано матеріалів на суму 15000 грн.

- нарахована з/п бригаді, що виготовляла МШП, у сумі 340 грн.

- використані напівфабрикати власного виготовлення на суму 850 грн.

- надані послуги допоміжним виробництвом на суму 120 грн.

Частина виготовлених МШП ( 15 шт. ) видана для потреб цеху.

4. Роль видатків бюджету у фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного розвитку.

 

“11” лютого 2015р. Викладачі_______________________

2. Задача.

Скласти баланс підприємства за слідуючи ми даними:

Основні засоби – 25600; Статутний фонд – 20000; Cировина і матеріали – 6400; Паливо – 3800; Запасні частини – 1000; Цільові фонди і цільове фінансування – 4000; МШП – 200, Короткостроковий кредит банку – 5000; Готова продукція – 2500; Заборгованість з заробітної плати робітників – 2800; Рахунок в банку – 10000; Каса – 550; Заборгованість з розрахунків з постачальниками – 13000; Заборгованість з розрахунків з бюджетом – 2214; Заборгованість зі страхування – 1036; Податки і платежі – 2000,00; Неоплачений капітал – 2000.

4. Розпорядники бюджетних коштів.

 

 

“11” лютого 2015р. Викладачі_______________________

 

2.Задача.

 

Підприємство АТП-70, провело ТО автомобіля директора вартістю 1800 грн. (в т.ч. ПДВ – 300 грн.). Також було придбано повітряний і масляний фільтри вартістю 600 грн. (в т.ч. ПДВ -100 грн.) і сплачено послуги авто мийки в сумі – 300 грн. (в т.ч. ПДВ – 50 грн.) Окрім того, 120 грн. видали працівнику для придбання авто хімії для авто директора. Кошти працівник витратив, про що складено Звіт про використання грошових коштів виданих під звіт та на відрядження.

Відобразити господарські операції в бухгалтерському та податковому обліку.

 

4. Єдиний кошторис доходів і видатків бюджетної установи.

 

 

“11” лютого 2015р. Викладачі_______________________

2.Задача.

На підставі даних відобразити операції з обліку розрахунків з працівниками підприємства по оплаті праці.

1. Вихідні дані:

Залишки по синтетичних рахунках:

- Рахунок в банку (311) – 1 250 000 грн.

- Забезпечення виплат відпусток (471) – 800 000 грн.

- Каса (301) – 90 000 грн.

-Статутний капітал (40) – 540 000 грн.

2. Господарські операції за місяць:

№ п/п Зміст господарських операцій Сума, грн
Нарахована зарплата працівникам: - основниго виробництва - за виправлення браку - цехового персоналу
Утримано ПДФО
Утримання із заробітної плати по виконавчих листах
Перерахована зарплата на особові рахунки працівників
Виплачена з каси працівникам зарплата
Нарахована працівникам оплата щорічної відпустки
Депонованя заробітна плата

4.Нормування видатків, види норм.

 

“11” лютого 2015р. Викладачі_______________________

 

2.Задача.

Необхідно:

1. Визначити первісну вартість придбаної комп’ютерної програми ’’1С Підприємства’’

2. Скласти бухгалтерські проводки.

Дані для виконання:

1. Вартість програми – 2000 грн. ( в т. ч. ПДВ )

2. Послуги фірми за встановлення програми – 750 грн. ( в т. ч. ПДВ )

3. Проведено оплату рахунків.

4. Бюджетний процес України.

“11” лютого 2015р. Викладачі_______________________

2.Задача.

Скласти звіт касира за 12.04.2015 р. і відобразити

бухгалтерським проводками. Здійснено такі касові операції.

Залишок на 12.04.2015 р. –1200грн.

№п/п Зміст операції Сума
1. По чеку 13502 з розрахункового рахунку для виплати зарплати отримано кошти.
2. Лазареву Л.В. депоновано заробітну плату.
3. Польовому В.А. . депоновано заробітну плату.
4. Клименко А.І. видано кошти підзвіт.
5. Отримано від Юдіна Г.Н. в погашення заборгованості по нестачі товару. 172,5
6. Отримано кошти по чеку 13504 з розрахункового рахунку для виплати заробітної плати.
7. По відомості 11,12 видано заробітну плату.

4. Порядок складання ДБУ.

 

“11” лютого 2015р. Викладачі_______________________

 

2.Задача.

Необхідно:

- Скласти бухгалтерські проводки;

- Вказати первинні документи;

- Визначити первісну вартість запасів;

Дані для виконання:

Для придбання матеріалів ТзОВ ,,Альфа’’ взяло кредит на чотири місяця під 40% річних в сумі 8000 грн. Купівельна вартість матеріалів склала 6000 грн. ( в т.ч. ПДВ ), транспортні витрати на перевезення – 240 грн. ( в т.ч. ПДВ ), інформаційні послуги, пов’язані з пошуком даних матеріалів, склали - 120 грн. ( в т.ч. ПДВ ).

Заробітна зарплата робітників за розвантаження матеріалів, що надійшли, склала - 300 грн., заробітна плата адміністративного персоналу – 500 грн.

4. Бюджетне регулювання, його характеристика.

 

 

“11” лютого 2015р. Викладачі_______________________

 


2.Задача.

На основі даних визначити суму податку на прибуток, що підлягає внеску в бюджет під кінець року.

№п\п Назва рахунків Сума,грн
Прибуток від реалізації продукції 2800000,00
Штрафи отримані 40000,00
Штрафи погашені 20000,00
Прибутки по цінним паперам 50000,00
Прибуток від посередницьких операцій 300000,00
Відрахування в резервний фонд 20000,00
Авансові відрахування податку на прибуток 30000,00

 

4.Порядок складання, розгляд і затвердження місцевих бюджетів.

 

“11” лютого 2015р. Викладачі_______________________

2.Задача.

На підставі даних відобразити операції з обліку розрахунків з працівниками підприємства по оплаті праці.

1. Вихідні дані:

Залишки по синтетичних рахунках:

- Рахунок в банку (311) – 1 250 000 грн.

- Забезпечення виплат відпусток (471) – 800 000 грн.

- Каса (301) – 90 000 грн.

-Статутний капітал (40) – 540 000 грн.

2. Господарські операції за місяць:

№ п/п Зміст господарських операцій Сума, грн
Нарахована зарплата працівникам: - основниго виробництва - за виправлення браку - цехового персоналу
Утримано ПДФО
Утримання із заробітної плати по виконавчих листах
Перерахована зарплата на особові рахунки працівників
Виплачена з каси працівникам зарплата
Наразована працівникам оплата щорічної відпустки
Депонованя заробітна плата

4.Податкові надходження до ДБУ.

 

 

“11” лютого 2015р. Викладачі_______________________

 


2. Задача.

Підприємство реалізує складське приміщення.

Вихідні дані :

- первісна вартість реалізованого об'єкта - 75 000 грн. ;

- нарахований знос - 65 600 грн. ;

- ціна реалізації об'єкта без ПДВ - 11 000 грн. ;

- ПДВ 20% - 2 200 грн.

Завдання : відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

4.Організація роботи з виконання бюджету.

 

 

“11” лютого 2015р. Викладачі_______________________

 


 

2. Задача

Підприємство АТП – 1305 безоплатно отримало основні фонди – автомобіль «Daewoo Lanos ТФ486» вартістю 30 тис. грн.., в т.ч. ПДВ – 5 тис. грн. Послуги доставки – 120 грн., в т.ч. ПДВ – 20грн. За реєстрацію в ДАІ – 400 грн. Пенсійний збір – 900 грн., перший реєстраційний збір – 80 грн.

Відобразити господарські операції в бухгалтерському та податковому обліку.

 

4. Доступність інформації про бюджет.

 

 

“11” лютого 2015р. Викладачі_______________________

2.Задача.

На підставі даних для виконання задачі відобразити на рахунках операції з обліку розрахунків з працівниками підприємства з оплати праці.

1. Вихідні дані для виконання задачі:

1.1. Залишок коштів на поточному рахунку – 1 250 00 грн.

1.2. Залишок по рахунку 471 «Забезпечення виплат відпусток» - 800 000грн.

1.3. Залишок по рахунку 301 «Каса» - 90 000 грн.

1.4. статутний капітал – 540 000 грн.

Господарські операції за місяць:

Нарахована зарплата працівникам: - основного виробництва - за виправлення браку - цеховому персоналу   140 000 7 100 120 000
Утримано ПДФО 60 000
Утримання із зарплати по виконавчих листах 1 100
Перерахована зарплата на особові рахунки працівників 100 000
Виплачена з каси працівникам зарплата 60 000
Нарахована працівникам оплата щорічної відпустки 125 000
Депонована не затребувана своєчасно зарплата 30 000

 

4.Склад видатків та кредитування ДБУ.

 

 

“11” лютого 2015р. Викладачі_______________________

2.Задача.

На підставі даних відобразити операції з обліку розрахунків з працівниками підприємства по оплаті праці.

1. Вихідні дані:

Залишки по синтетичних рахунках:

- Рахунок в банку (311) – 1 250 000 грн.

- Забезпечення виплат відпусток (471) – 800 000 грн.

- Каса (301) – 90 000 грн.

-Статутний капітал (40) – 540 000 грн.

2. Господарські операції за місяць:

№ п/п Зміст господарських операцій Сума, грн
Нарахована зарплата працівникам: - основниго виробництва - за виправлення браку - цехового персоналу
Утримано ПДФО
Утримання із заробітної плати по виконавчих листах
Перерахована зарплата на особові рахунки працівників
Виплачена з каси працівникам зарплата
Нарахована працівникам оплата щорічної відпустки
Депонованя заробітна плата

4. Організаційні засади складання проекту ДБУ.

 

“11” лютого 2015р. Викладачі_______________________

2. Задача.

На основі даних відобразити на рахунках операції по придбанні запасів за грошові кошти.

- довідка про залишки на синтетичних рахунках:

 

Назва рахунку Сума
1. Сировина і матеріали (201)
2. Поточні рахунки в національній валюті (311)
3. Розрахунки з вітчизняними постачальниками (631)

 

- операції за звітний період:

 

Зміст операції Сума
1 Здійснена оплата постачальникам
2 Нарахований податковий кредит по ПДВ
3 Отримані запаси від постачальника
4 Відобразити податковий кредит по ПДВ
5 Працівниками-постачальниками придбані запаси за готівковим рахунком і оприбутковані на склад
6 Податковий кредит по ПДВ

4.Визначення основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.

 

“11” лютого 2015р. Викладачі_______________________

 

2 Задача.

Вихідні дані:

Підприємство реалізувало комп'ютер на умовах попередньої оплати за договірною вартістю 3 600 грн., у тому числі ПДВ – 600грн. Первісна вартість проданого комп'ютера - 3 200 грн., зношення - 400 грн.

- визначити справедливу вартість комп'ютера ;

- відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку .

4.Складання бюджетного запиту.

 

 

“11” лютого 2015р. Викладачі_______________________

 


2. Задача.

На основі даних визначити собівартість готової продукції.

Дані для виконання задачі:

Залишок незавершеного виробництва на початок місяця 3000 грн.

Господарські операції:

Найменування витрат Сума , грн
Відпущено зі складу на виробництво: - матеріали - паливо   23 800,00 1 200,00
Споживання енергії на виробництво 900,00
Нараховано зарплату робітникам виробництва 12 300,00
Споживання природного газу на виробництві 700,00
Відпущено зі складу на виробництво матеріали 12 000,00
Здано на склад зекономлені матеріали 300,00
Утримано із зарплати ПДФО 630,00
Видано за чеком зарплату 5 000,00
Видано аванс в рахунок зарплати 5 000,00
Незавершене виробництво на кінець місяця 5 000,00

 

4. Аналіз бюджетних запитів і розробка проекту ДБУ.

 

“11” лютого 2015р. Викладачі_______________________

 


 

2.Задача.

Необхідно:

По нижче наведених операціях, скласти бухгалтерські проведення, провести розрахунках необхідних сум, вказати порядок їх визначення.

Дані для виконання:

- Надійшло на розрахунковий рахунок виручка за реалізацію продукції в т. ч. ПДВ – 105000,00;

- Списана в кінці місяця с/в реалізації на фінансовий результат рах. 90000,00;

- Списана в кінці місяця сума чистого прибутку ( різниці між виручкою від реалізації і сумою податків ) ?

- Визначити і списати фінансовий результат основної діяльності ?

 

4.Ведення бухгалтерського обліку виконання ДБУ.

 

 

“11” лютого 2015р. Викладачі_______________________

2.Задача.

Необхідно:

-Вказати кореспонденцію рахунків згідно авансового звіту комерційного директора по відродженню у м. Львів.

- Визначити суму відхилень між авансом, одержаним комерційним директором 10 січня 2015р. з каси підприємства в сумі 800 грн. і фактичною сумою по затвердженому авансовому звіту від 18.07.2015р.

 

Дані для виконання:

 

Дата Кому, за що, і по якому документу. Сума грн.
10.01   1.   З/д квиток Коломия – Львів від 10.01 поспіль   35,00 6,00
17.01 2. З/д квиток Львів – Коломия від 17.01 поспіль 35,00 6,00
12.02 3. Проживання в готелі згідно з квитанцією в готелі з 12.01 – 16.01 Добові згідно відрядної поїздки Всього 400,0 ? ?

 

Відобразити в обліку розрахунки з підзвітними особами.

4. Видатки на національну оборону.

 

 

“11” лютого 2015р. Викладачі_______________________

2.Задача

На основі даних відобразити на рахунках операції по придбанні запасів за грошові кошти.

- довідка про залишки на синтетичних рахунках:

- операції за звітний період:

Назва рахунку Сума
1. Сировина і матеріали (201)
2. Поточні рахунки в національній валюті (311)
3. Розрахунки з вітчизняними постачальниками (631)

 

 

Зміст операції Сума
1 Здійснена оплата постачальникам
2 Нарахований податковий кредит по ПДВ
3 Отримані запаси від постачальника
4 Відобразити податковий кредит по ПДВ
5 Працівниками-постачальниками придбані запаси за готівковим рахунком і оприбутковані на склад
6 Податковий кредит по ПДВ

4. Видатки на управління.

 

 

“11” лютого 2015р. Викладачі_______________________

2.Задача.

АТП - 13058 отримало від іноземного інвестора ОАО «City ins», в якості внеску до статутного капіталу вантажний автомобіль «Mersedes-Bens-1635S». Частка іноземного інвестора в статутному капіталі АТП – 13058 – 12%. Згідно договору автомобіль оцінили в 40 тис. євро. Курс НБУ на дату підписання договору – 23 грн./1 євро.

Ввозить авто АТП – 13058. Митний збір – 210 грн., ввізне мито – 2 тис. євро, акциз – 30 тис. грн. реєстрація авто в ДАІ – 650 грн., перший реєстраційний збір – 380 грн.

Відобразити господарські операції в бухгалтерському та податковому обліку.

 

4. Склад видатків на соціальний захист і соціальну сферу.

 

 

“11” лютого 2015р. Викладачі_______________________

 

2. Задача.

Підприємство реалізувало комп'ютер на умовах попередньої оплати за договірною вартістю 3 600 грн., у тому числі ПДВ – 600грн. Первісна вартість проданого комп'ютера - 3 200 грн., зношення - 400 грн.

 

- визначити справедливу вартість комп'ютера ;

- відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку .

 

4. Характеристика податкових і неподаткових надходжень до ДБУ.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.