Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Гіпертонічна хвороба1.У жінки 46-ти років, що протягом 5-ти років страждає на гіпертонічну хворобу, розвинувся гіпертонічний криз. Скарги на серцебиття, відчуття пульсації у голові, ЧСС- 100/хв, АТ- 190/100 мм рт.ст. Якому препарату слід надати перевагу?

A.Інгібітор АПФ

B.a-адреноблокатор

C.b-адреноблокатор

D.Сечогінне

E.Дигідропіридиновий антагоніст кальцію

2.Хворий 39-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на ранковий головний біль, зниження апетиту, нудоту, ранкові блювання, періодичні носові кровотечі. У 15-ти річному віці переніс гострий гломерулонефрит. При обстеженні відмічено підвищення артеріального тиску до 220/130 мм рт.ст., геморагії на шкірі рук і ніг, блідість шкіри та слизових оболонок. Який із наведених біохімічних показників крові має діагностичну значимість у даному випадку?

A.Фібриноген

B.Креатинін

C.Сечова кислота

D.Білірубін

E.Натрій

3.У хворого 39-ти років, який хворіє на гіпертонічну хворобу, раптово виникли інтенсивний головний біль в потилиці, нудота і повторне блювання, що тривають п'яту годину. Об'єктивно: Ps- 88/хв, АТ- 205/100 мм рт.ст., болючість окципітальних точок, ригідність потиличних м'язів. Симптом Керніга позитивний з обох боків. Є підозра на субарахноїдальний крововилив. Який з нижче наведених методів дослідження має вирішальне значення для підтвердження попереднього діагнозу?

A.Комп'ютерна томографія

B.Ультразвукова доплерографія

C.ЕЕГ

D.Люмбальна пункція

E.Дослідження очного дна

 

4.Хворому 78 років, який тривало страждає гіпертонічною хворобою, раптово стало гірше: виникла нестача повітря, відчуття страху, виражена задишка інспіраторного характеру. Об-но: Дихання - клекочуче. Велика кількість харкотиння. При аускультації легень: розсіяні крупнопухирчаті хрипи. АТ – 170/100 мм тр.ст., Р- 96 уд/хв, напружений. Лабораторні дані: Hb–130г/л, загальний білок – 60 г/л. Яка найбільш вірогідніша причина даного стану хворого?

A.Зниження онкотичного тиску крові.

B.Підвищений гідростатичний тиск в малому колі кровообігу.

C.Форсована інфузійна терапія.

D.Прогресуюча з віком гіпоксія.

E.Підвищення осмотичного тиску крові.

 

5.У больной 53 лет, страдающей гипертонической болезнью в течение 10 лет, со вчерашнего утра усиливаются головная боль, головокружение, тошнота, появилось “мелькание мушек” перед глазами. При обследовании выявлены пастозность рук и ног, громкие тоны сердца, акцент тона на аорте, артериальное давление 220/128 мм.рт.ст., ЧСС – 76 в 1 мин. Состояние больной требует проведения следующих мероприятий:

A.Постепенного, в течение нескольких часов, снижения артериального давления

B.Немедленного (в течение нескольких минут) снижения артериального давления до 120/80 мм.рт.ст.

C.Запрета на транспортирование больной в стационар

D.Только парентерального введения гипотензивных препаратов

E.Обязательного назначения бета-адреноблокатора

 

6.У больного 58 лет, болеющего гипертонической болезнью, появились интенсивная головная боль, головокружение, тошнота, одышка в покое, клокочущее дыхание, кашель с выделением пенистой роздвой мокроты, влажные хрипы в легких, акцент II тона на легочной артерии. Больной сидит. Артериальное давление 214/136 мм.рт.ст.., частота сердечних сокращений – 96 в 1 минуту. Ваша тактика будет включать:

A.Срочную рентгенографию легких

B.Внутривенное введение нитропруссида натрия

C.Немедленно уложите больного в постель

D.Немедленное назначение бета-адреноблокатора

E.Выберите лечебные мероприятия после получения ЭКГ и рентгенограммы легких.

 

7.В приёмное отделение доставлен больной 70 лет с жалобами на резкую головную боль, головокружение, слабость. Болеет ГБ – 20 лет, состояние ухудшилось сегодня после эмоциональной нагрузки. Объективно: повышенного питания, лицо гиперемировано. Тоны сердца ритмичны, акцент ІІ т. на аорте. АД = 220/115 мм рт. ст. Пульс 76 в мин. Через несколько минут состояние больного резко ухудшилось: беспокоен, появилась одышка до 28 в мин. Смешанного характера. В лёгких аускультативно – влажные хрипы в нижних отделах. Для неотложной помощи вы будете использовать:

A.Нифедипин 10 мг под язык;

B.Строфантин в/в;

C.Обзидан в/в;

D.Лазикс 1\% - 2,0 – 2-3 амп. в/в;

E.Дибазол.

 

8.Хвора 57 років скаржиться на сильний головний біль, загальну слабкість, запаморочення. Відомо, що на протязі 12 років хворіє гіпертонічною хворобою. Об‘єктивно: обличчя гіперемоване, пульс 98/хв.AT-190/120 мм рт.ст. Межі серця розширені вліво. Тони серця приглушені, акцент II тону над аортою. Симптомів органічного ураження ЦНС не виявлено. На ЕКГ ознаки перевантаження та гіпертрофії лівого шлуночка. Вкажіть найбільш ймовірний попередній діагноз:

A.Гіпертонічний криз

B.Геморагічний інсульт

C.ІХС: гострий інфаркт міокарду

D.Нейроциркуляторнв дистонія

E.Гіпертогічна хвороба ІІ стадії

 

9.Чоловік, 66 років, впродовж 15 років страждає на гіпертонічну хворобу, систематично не лікувався. На фоні підвищення АТ до 200/110 мм рт.ст. з'явився інтенсивний головний біль, біль в грудній клітці ниючого характеру без ірадиації. На ЕКГ – відхилення електричної вісі серця ліворуч, дифузні зміни міокарду, критерій Соколова-Лайона 40 мм. Зміни неврологічного статусу та зору не виявлені. Яке ускладнення розвилося у хворого?

A.Інфаркт міокарду

B.Ускладнений гіпертензивний криз

C.Неускладнений гіпертензивний криз

D.Транзиторна ішемічна атака

E.Гостра гіпертензивна енцефалопатія

 

10.У хворого 50 років під час фізичного навантаження раптово виникли “кинжальний” головний біль в потилиці, психомоторне збудження, блювання. При огляді вогнищева симптоматика відсутня, позитивні симптоми Керніга, ригідність потиличних м’язів. АТ – 200/120 мм рт.ст. Вкажіть ймовірний діагноз?

 

A.Субарахноїдальний крововилив

B.Субдуральна гематома

C.Ішемічний тромботичний інсульт

D.Ішемічний нетромботичний інсульт

E.Менінгіт

 

 

11.У хворої 60 років, що протягом 20 років страждає на гіпертонічну хворобу, після стресової ситуації раптово виник напад задишки. Об’єктивно: положення ортопное, Ps – 120 за 1 хв., АТ 210/120 мм рт. ст. I тон над верхівкою серця послаблений, у діастолі вислуховується додатковий тон ,ЧД – 32/хв. Дихання над нижніми відділами легень послаблене, поодинокі незвучні вологі дрібнопухирчасті хрипи. Яке ускладнення виникло у хворої?

 

A.Розшарування аорти

B.Напад істерії

C.Тромбоемболія гілок легеневої артерії

D.Пневмонія.

E.Гостра лівошлуночкова недостатність.

 

16. Чоловік 65 років скаржиться на задишку інспіраторного характеру. Хворіє ІХС 15 років. АТ-150/90 мм рт.ст., ЧСС-52 за хв. Тони серця глухі, акцент II тону над легеневою артерією. У легенях: дрібнопухирцеві хрипи у нижніх відділах. ЕКГ: патологічний Q у III, aVF відвіденнях без динаміки. ЕхоКГ: дилатація лівих відділів, фракція викиду лівого шлуночка – 35\%. Що лежить у основі гемодінамічних розладів у хворого?

A.Діастолічна дисфункція.

B.Систолічна дисфункція.

C.Порушення периферичного опору.

D.Систоло-діастолічна дисфункція.

E.Метаболічна дисфункція.

17. Жінка, 36 років, яка хворіє цукровим діабетом I типу, звернулася зі скаргами на появу задухи при помірному навантаженні. АТ-130/85 мм рт.ст., Ps-94/хв., ритмічний. На ЕКГ: ознаки гіпертрофії лівого шлунокчку. При Ехо-допплер КГ виявлена гіпертрофія перетинки і задньої стінки лівого шлуночку та признаки діастолічної дисфункції. Призначення яких препаратів доцільніше у даному випадку?

A.Тіазидні діуретини

B.Бета-адреноблокатори.

C.Інгібітори АПФ (2 покоління).

D.Альфа-адреноблокатори.

E.Дігідропірідінові антагоністи Са.

18. Хворий 60 р., скаржиться на задуху, серцебиття, швидку втомлюваність. Впродовж 8 р. хворіє на гіпертонічну хворобу. Об-но: ліва межа серця зміщена на 2 см вліво від середньоключичної лінії, тони серця ритмічні, ослаблені, над аортою – акцент ІІ тону. АТ 170/100 мм рт. ст. Печінка + 2 см, пастозність гомілок. На ЕКГ – відхилення вісі серця вліво, гіпертрофія лівого шлуночка. ФВ - 63\%. Який варіант серцевої недостатності спостерігається в даному випадку?

A.Невизначений.

B.Систолічний.

C.Змішаний.

D.Діастолічний.

E.Норма.

19.Хворому 49 років призначили монотерапію артеріальної гіпертензії інгібіторами ангіотензин-перетворюючого ферменту. У хворого на фоні лікування відбулось зменшення добового діурезу менше ніж 400 мл. Чим зумовлене виникнення гострої ниркової недостатності?

A.Субаортальний стеноз аорти

B.Феохромоцитома

C.Первинний гіперальдостеронізм

D.Вторинний гіперальдостеронізм

E.Стеноз ниркових артерій обох нирок

20. Хворий, 56 років, хворіє на артеріальну гіпертензію та подагру. Зафіксовано підвищення АТ до 160/90 мм рт.ст. Рівень сечової кислоти плазми крові 0,56 ммоль/л. Яких препаратів слід уникати при проведенні медикаментозної корекції артеріальної гіпертензії?

A.Діуретиків

B.Блокаторів кальцієвих каналів

C.Інгбіторів АПФ

D.Бета-адреноблокаторів

E.Блокаторів ангіотензинових рецепторів

21. Жінка 56 років скаржиться на посилення задишки збільшення набряків при ходьбі та виникнення стискаю-чого болю за грудниною за останні 2 місяці. Хворіє протягом 10 років, звичайно приймала адельфан. При огляді: акроціа-ноз, набряки на ногах та обличчі. ЧСС-64/хв., АТ- 180/110 мм рт.ст. Тони серця ослаблені, систолічний шум над аортою. Печінка на 2,5 см виступає з-під краю реберної дуги. Якій іпотензивний препарат буде препаратом першогу вибору.

A.Еналаприл

B.Верапаміл

C.Клофелин

D.Атенолол

E.Дилтіазем

22.У хворого 52 років - стабільна стенокардія напруження, ІІ ФК. Хворіє протягом 8 місяців. Пульс - 108/хв, аритмічний, помірно напружений, АТ- 170/100 мм рт.ст. Який препарат показаний хворому для тривалої терапії?

A.Нітросорбід

B.Пропранолол

C.Капотен

D.Адельфан

E.Гіпотіазид

23. Хворий, 64 роки, впродовж 2 років відмічає болі за стерниною, пов'язані зі значними фізичними навантаженнями, що іррадіюють у ліву руку та припиняються при прийомі нітрогліцерину. Об-но: АТ 160/100 мм рт.ст., частота серцевих скорочень 82 за 1 хв. При фізикальному обстеженні внутрішніх органів патологічні зміни не виявлені. При ЕКГ дослідженні – критерій Соколова-Лайона 42 мм. Було прийнято рішення проводити модифікацію способу життя та розпочати антигіпертензивну терапію одним препаратом. Який препарат слід застосувати для монотерапії у даному випадку?

A.Бета-адреноблокатор

B.Діуретик

C.Антагоніст рецепторів ангіотензину ІІ

D.Центральний альфа-агоніст

E.Агоніст імідазоліновых рецепторів

24. У пацієнта, 18 років, вперше виявлено підвищення АТ (150/100 мм рт.ст). Скарг не має. Об-но: правильної будови тіла, ожиріння за абдомінальним типом (індекс маси тіла 37,8 кг/м2). Лице луноподібне, на шкірі живота синюшні смуги. В загальному аналізі крові: еритроцити 5,8х1012/л, гемоглобін 152 г/л, лейкоцити 9,6х109/л, ШОЕ 14 мм/год. В біохімічному аналізі крові: глюкоза натще 6,8 ммоль/л. Який метод дозволить підтвердити діагноз?

A.Проведення тесту толерантності до глюкози

B.Визначення реніну в сироватці крові

C.Визначення катехоламінів та іх метаболітів в крові

D.Визначення екскреції кортизолу з добовою сечею

E.Визначення калію у сироватці крові

 

25. Чоловік, 66 років, впродовж 15 років страждає на гіпертонічну хворобу, систематично не лікувався. На фоні підвищення АТ до 200/110 мм рт.ст. з'явився інтенсивний головний біль, біль в грудній клітці ниючого характеру без ірадиації. На ЕКГ – відхилення електричної вісі серця ліворуч, дифузні зміни міокарду, критерій Соколова-Лайона 40 мм. Зміни неврологічного статусу та зору не виявлені. Яке ускладнення розвилося у хворого?

A.Інфаркт міокарду

B.Ускладнений гіпертензивний криз

C.Неускладнений гіпертензивний криз

D.Гостра гіпертензивна енцефалопатія

E.Транзиторна ішемічна атака

 

26. Хворий з АГ, 56 років, впродовж тривалого часу приймав фуросемід з метою зниження АТ. При реєстрації ЕКГ виявлений ізоелектричний Зубець Т, депресія сегменту ST та подовження інтервалу QT. Зміни ЕКГ свідчать про:

A.Безбольову ішемію міокарда

B.Інфаркт міокарда

C.Гіпокаліємію

D.Гострий коронарний синдром

E.Гіпонатріємію

 

27. Хвора, 46 років, скаржиться на приступи головного болю, відчуття пульсації в скронях, запаморочення, які супроводжуються серцебиттям, пітливістю, підвищенням слиновиділення, м'язовою слабкістю, болем за грудиною. Під час приступу хвора бліда, різко підвищується АТ до 280/160 мм рт.ст. Приступи виникають спонтанно, часто вночі. Який з наведених препаратів найбільш ефективний в даному випадку?

A.дибазол в/м

B.Фентоламін в/в

C.Фуросемід в/в

D.Метопролол в/в

E.Нітрогліцерин в/в

 

28. У хворого, 46 років, з рівнем АТ 140-150/80-100 мм рт.ст. та індексом маси тіла 36,8 кг/м2, при ехокардіографічному дослідженні товщина міжшлуночкової перегородки 1,2 см, товщина задньої стінки ЛШ серця 1,1 см. При біохімічному дослідженні крові: загальний ХС 6,8 ммоль/л, ХС ЛПНП 3,5 ммоль/л, глюкоза крові натще 6,4 ммоль/л. Якій групі антигіпертензивних препаратів слід надати перевагу у даному випадку?

A.Антагоністам кальцію

B.Діуретикам

C.Блокаторам ренін-ангіотензин-альдостеронової системи

D.Блокаторам симпатоадреналової системи

E.Агоністам імідазоліновых рецепторів

 

29. У пацієнтки, 25 років, у третьому триместрі вагітності виявлено підвищення АТ (140-160/90-100 мм рт.ст.). Який з наведених препаратів слід призначити в даному випадку?

A.Метилдопа

B.еналаприл

C.Вальсартан

D.Бизопролол

E.Резерпін

30. У пацієнта, 17 років, при плановому обстеженні допризовників виявлено підвищення АТ (180/110 мм рт.ст.). Скарг не має. При фізикальному обстеженні відмічений кращий розвиток мускулатури верхньої половини тіла. Верхівковий поштовх серця підсилений. Перкуторно границі серця розширені ліворуч. Тони серця гучні, над аортою, судинами шиї, у міжлопатковому просторі прослуховується систолічний шум, акцент ІІ тону над аортою. Який найбільш вірогідна причина підвищення АТ в даному випадку?

A.Есенціальна АГ

B.Коарктація аорти

C.Відкрита артеріальна протока

D.Стеноз аортального клапану

E.Недостатність аортального клапану

 

31. У хворої 32 років на 6-му тижні першої вагітності виявлено підвищення АТ (150/100 мм рт.ст.). Раніше при випадковому (дуже рідкому) вимірюванні АТ визначали на рівні 120-140/70-80 мм рт.ст. Мати хворої страждає на гіпертонічну хворобу. При обстеженні виявлені ознаки помірної гіпертрофії ЛШ серця (ЕКГ критерій Соколова-Лайона 40 мм, при ехокардіографічному дослідженні товщина міжшлуночкової перегородки 1,16 см, задньої стінки ЛШ серця 1,05 см). В загальному аналізі сечі: відносна щільність 1018, білок – не виявлений, лейкоцити 1-2 в полі зору, еритроцити 0-1 в полі зору. Який діагноз слід встановити цій хворій?

A.Есенціальна АГ, яка передувала вагітності

B.Гестаційна АГ

C.Антенальна АГ, що не піддається класифікації

D.Гестаційна АГ, що накладається на есенціальну АГ

 

32. Хвора 47 років скаржиться на головний біль та нудоту. Впродовж 15 років лікується з приводу цукрового діабету 2 типу, при контролі за допомогою глюкометру впродовж останніх років глюкоза 6,8-8,6 ммоль/л. Останні 5 років підвищується АТ. Об-но: Лице набрякле, бліде, набряки гомілок. АТ 180/120 мм рт. ст., пульс 78 в 1 хв. Границі серцевої тупості розширені ліворуч. Над аортою акцент ІІ тону. В загальному аналізі крові: еритроцити 3,4х1012/л, гемоглобін 100 г/л, лейкоцити 6,7х109/л, ШОЕ 14 мм/год. При біохімічному дослідженні: глюкоза крові 5,2 ммоль/л, загальний білок 48 г/л. В загальному аналізі сечі: відносна щільність 1012, білок 2,3 г/л, глюкоза 2%, лейкоцити 2-4 в полі зору, еритроцити 1-2 в полі зору, циліндри гіалінові та восковидні 2-4 в полу зору. Яку групу антигіпертензивних препаратів доцільно застосувати у даному випадку?

A.Тиазидні діуретики

B.Антагоністи кальцію

C.Інгібітори АПФ

D.Бета-адреноблокатори

E.Альфа-адреноблокатори

 

Правильні відповіді:

С В D B A B D A C A E B C D E A C А Е А А В B Д
С С A C А В А С

 

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.