Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Вихідні дані для визначення впливу факторів на дохід (виручку) від реалізації молокаВихідні дані

Показники Роки
Обсяг виробленого зерна, ц
Рівень товарності, % ? ? ? ? ?
Обсяг реалізованого зерна, ц
Середньорічна ціна реалізації 1 ц зерна, грн. 55,0 62,0 67,0 78,0 82,0
Дохід (виручка) від реалізації, тис.грн ? ? ? ? ?

Рішення

Рівень товарності = Обсяг реалізованого зерна / Обсяг виробленого зерна (кратна двохфакторна модель, для розрахунку використовуємо спосіб прямих та обернених зв’язків)

1. Розраховуємо невідомий показник у динаміці:

2007 рік = 760/890 * 100,0 = 85,4 %

2008 рік = 984/1230* 100,0 = 80,0%

2009 рік = 3206 / 4200 *100,0 = 76,3%

2010 рік = 17572 / 15600 *100,0 = 112,6%

2011 рік = 7200 /6700 * 100,0 = 107,5 %

1. Розраховуємо відхилення результативного показника:

Δ 2008 = 80,0-85,4 = -5,4відсоткові пункти

Δ 2009 = 76,3-80,0 = -3,7в.п.

Δ 2010 = 112,6-76,3 = 36,3в.п.

Δ 2011 = 107,5-112,6 = -5,1в.п.

2. Проводимо розрахунок впливу факторів:

Таблиця 1

Вихідні дані для визначення впливу факторів на рівень товарності зернових культур

Показники 2010 рік 2011 рік
Обсяг реалізований зернових культур, ц
Обсяг вироблених зернових культур (валовий збір), ц
Результативний    
Рівень товарності, % 112,6 107,5
Умовний показник 7200/15600 46,2
Загальне відхилення 107,5-112,6 -5,1
У тому числі за рахунок факторів    
- Обсягу реалізованих зернових 46,2-112,6 -66,4
- Обсягу вироблених зернових 107,5-46,2 61,3

Перевірка: -66,4+ 61,3 = -5,1 в.п.

Висновок: До 2011 року валове виробництво і обсяг реалізації зернових культур мають стійку тенденцію до зростання за одночасного зростання середньорічної ціни реалізації одиниці продукції. Найвищій рівень товарності отримано у 2010 році. Перевищення рівня товарності 100,0 % характеризує реалізацію у поточному році залишків зерна попереднього року виробництва, а також перепродаж зерна інших товаровиробників. У 2011 році порівняно із попереднім роком рівень товарності знижується на 5,1 відсоткові пункти під переважним впливом зменшення обсягу реалізованої продукції, що характеризує негативний вплив на формування доходу (виручки) від реалізації зернових культур і зниження економічної ефективності виробництва продукції. Під впливом зниження валового збору зернових культур, який має обернений вплив на результативний показник, рівень товарності зростає, але дія фактора перекривається негативним впливом першого фактора.

 

 

Задача 2

Провести аналіз результативного показника з використанням одного з методів або прийомів економічного аналізу, провести розрахунки, зробити висновки з урахуванням динаміки зміни показників та виявленого впливу факторів.

Таблиця

Вихідні дані

  Показники Роки
Обсяг виробленого молока, ц
Рівень товарності, % ? ? ? ? ?
Обсяг реалізованого молока, ц
Середньорічна ціна реалізації 1 ц молока, грн. ? ? ? ? ?
Дохід (виручка) від реалізації молока, тис.грн 164,2 149,2 140,7 138,7 157,5

 

Рішення

Дохід (виручка) від реалізації = Обсяг реалізованого молока * Середньорічна ціна реалізації 1 ц (мультипликативна двохфакторна модель, для розрахунку використовуємо спосіб абсолютних різниць)

1. Розраховуємо невідомий показник у динаміці:

2009 рік = 164,2*1000,0 / 2345 = 70,02 грн.

2010 рік = 149,2 * 1000,0 / 2016 = 74,01 грн.

2011 рік = 140,7 * 1000,0 / 1716 = 81,99 грн.

2012рік = 138,7 *1000,0 / 1476 =93,97 грн.

2013 рік = 157,5 * 1000,0 / 1068 = 147,47 грн.

2. Розраховуємо відхилення результативного показника:

Δ 2010 = 74,01 – 70,02 =3,99 грн.

Δ 2011 = 81,99- 74,01 = 7,98 грн.

Δ 2012 = 93,97 – 81,99 = 11,98 грн.

Δ 2013 = 147,47-93,97 = 53,50 грн.

3. Проводимо розрахунок впливу факторів:

Таблиця 1

Вихідні дані для визначення впливу факторів на дохід (виручку) від реалізації молока

Показники 2012 рік 2013 рік
Обсяг реалізованого молока, ц
Середньорічна ціна реалізації 1 ц, грн 93,97 147,47
Результативний    
Дохід (виручка) від реалізації молока, тис.грн 138,7 157,5
Загальне відхилення 157,5-138,7 18,8
У тому числі за рахунок факторів    
- Обсягу реалізованих зернових (1068-1476)*93,97 / 1000,0 -38,3
- Середньорічної ціни реалізації 1 ц (147,47-93,97)*1068/1000,0 57,1

Перевірка: -38,3+ 57,1 = 18,8 тис.грн

Висновок: Протягом досліджуваного періоду існує стійка тенденція до зростання середньорічної ціни реалізації 1 ц молока, що позитивно впливає на дохід (виручку) від реалізації продукції. Найвищій рівень доходу (виручки) від реалізації продукції спостерігається у 2013 році, ціна реалізація одиниці продукції мала найбільше абсолютне значення. У 2013 році порівняно із 2012 роком дохід (виручка) від реалізації продукції зростає під переважаючим впливом зростання ціни реалізації. Під впливом зростання середньорічної ціни реалізації 1 ц, яка має прямий вплив на результативний показник, дохід (виручка) від реалізації продукції зростає. Під впливом зниження обсягу реалізованої продукції у поточному році результативний показник має тенденцію до зниження, але негативна дія фактору перекривається зростанням ціни реалізації, що є позитивною тенденцією.

 

Задача 3

Провести аналіз результативного показника з використанням одного з методів або прийомів економічного аналізу, провести розрахунки, зробити висновки з урахуванням динаміки зміни показників та виявленого впливу факторів.

Таблиця

Вихідні дані

Показники Роки
Площа сільськогосподарських угідь, га
Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції, тис.грн
Вартість валової продукції сільського господарства у постійних цінах 2010 року, тис.грн
Авансований капітал на одиницю площі, грн. ? ? ? ? ?
Віддача авансованого капіталу, грн ? ? ? ? ?

 

Рішення

АК га = Витрати на виробництво / S (кратна двохфакторна модель, для розрахунку використовуємо спосіб прямих та обернених зв’язків)

ВАК = Вартість валової продукції / Витрати на виробництво (кратна двохфакторна модель, для розрахунку використовуємо спосіб прямих та обернених зв’язків)

Використовуємо одну із аналітичних моделей для розрахунку

3. Розраховуємо невідомий показник у динаміці:

2007 рік = 1700,0/3640,0 = 0,47грн

2008 рік = 1500,0/4100,0 = 0,37грн

2009 рік = 1320,0 / 4780,0 = 0,28грн

2010 рік = 2400,0 / 5270,0 = 0,46грн

2011 рік = 2900,0 /6210,0 = 0,47грн

4. Розраховуємо відхилення результативного показника:

Δ 2008 = 0,37-0,47= -0,10 грн

Δ 2009 = 0,28-0,37= -0,09грн

Δ 2010 = 0,46-0,28= 0,18грн

Δ 2011 = 0,47-0,46= 0,01грн

5. Проводимо розрахунок впливу факторів:

Таблиця 1
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.