Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Вихідні дані для визначення впливу факторів на вартість валової продукції у розрахунку на одиницю площіПоказники 2010 рік 2011 рік
Вартість ВП с.-г. в постійних цінах 2010 року, тис.грн 5270,0 6210,0
Площа с.-г. угідь, га
Результативний    
Вироблено вартості ВП с.-г. в постійних цінах 2010 року у розрахунку на одиницю площі, грн 2108,0 2063,12
Умовний показник 6210*1000/2500 2484,0
Загальне відхилення 2063,12-2108,0 -44,88
У тому числі за рахунок факторів    
- Вартості валової продукції с.-г. 2484,0-2108,0 376,0
- Площі с.-г. угідь 2063,12-2484,0 - 420,88

Перевірка: 376,0+ (-420,88) = -44,88 грн

 

Висновок: Протягом досліджуваного періоду вартість валової продукції галузі має стійку тенденцію до зростання. Але підвищення кількісного фактору, залученого до виробничого процесу ресурсу, який має обернений вплив на результативний показник, призвело до зниження рівня вартості валової продукції у розрахунку на одиницю площі у 2010-2011 роках. У 2011 році порівняно із попереднім роком рівень вартості валової продукції у розрахунку на одиницю земельного ресурсу має тенденцію до зниження під переважним впливом кількісного фактору. Під впливом зростання вартості валової продукції результативний показник зріс на 376,0 гривень, але не перекрило негативної дії кількісного фактора, що негативно впливає на віддачу вкладеного у виробничий процес капіталу.

 

Задача 5

Провести аналіз результативного показника з використанням одного з методів або прийомів економічного аналізу, провести розрахунки, зробити висновки з урахуванням динаміки зміни показників та виявленого впливу факторів.

Таблиця

Вихідні дані

Показники Роки
Виробничі потужності обладнання в одиницю часу, кг
Час роботи обладнання на день, годин
Виробничі потужності обладнання за день, ц
Можливі обсяги сировини для переробки на день, ц
Обсяги переробки сировини за день, ц
Коефіцієнт інтенсивності використання обладнання 0,84 0,88 0,92 0,76 0,94
Невикористані можливості, ц -700 -900 -1100 -1300 -1500

 

Рішення

Невикористані можливості = Можливі обсяги сировини для переробки на день – Фактичні обсяги переробки сировини на день

Коефіцієнт інтенсивності використання обладнання = Фактичні обсяги переробки сировини за день / Виробничі потужності обладнання за день (кратна двохфакторна модель, для розрахунку використовуємо спосіб прямих та обернених зв’язків)

1. Розраховуємо невідомий показник у динаміці:

2007 рік = 420/ 500 = 0,84

2008 рік = 440 / 500 = 0,88

2009 рік = 460 /500 = 0,92

2010 рік = 380 / 500 =0,76

2011 рік = 470/ 500 = 0,94

2. Розраховуємо відхилення результативного показника:

Δ 2008 = 0,88-0,84 = 0,04

Δ 2009 = 0,92-0,88 = 0,04

Δ 2010 = 0,76-0,92 = -0,16

Δ 2011 = 0,94-0,76 = 0,18

3. Проводимо розрахунок впливу факторів:

Таблиця 1
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.