Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Вихідні дані для визначення впливу факторів на рівень отриманого валового доходу на одиницю площі посіву зернових культурПоказники 2010 рік 2011 рік
Валовий дохід, тис.грн 4100,0 740,0
Площа посіву зернових культур, га
Результативний    
Отримано валового доходу на одиницю площі посіву зернових культур, грн. / га 1640,0 245,85
Умовний показник 740,0*1000,0/2500 296,0
Загальне відхилення 245,85-1640,0 -1394,15
У тому числі за рахунок факторів    
- Валового доходу 296,0-1640,0 -1344,0
- Площі посіву зернових культур 245,85-296,0 -50,15

Перевірка: -1344,0 + (-50,15) = -1394,15 грн. / га

 

Висновок: До 2011 року валовий дохід має стійку тенденцію до зростання за одночасного зростання площі посіву зернових культур. Найвищій рівень отриманого валового доходу на одиницю площі отримано у 2009 році, найменший – у 2011 році. У 2011 році порівняно із попереднім роком рівень отриманого валового доходу на одиницю земельного ресурсу знижується під переважним впливом зменшення абсолютного рівня валового доходу, що характеризує негативну динаміку і зниження економічної ефективності виробництва зернових культур у поточному році. Під впливом збільшення кількісного фактора, який має обернений вплив на результативний показник, рівень отриманого валового доходу на одиницю площі знижується, що у сукупності формує загальне відхилення результативного показника на рівні 1394,15 гривень на одиницю площі.

Задача 7

Провести аналіз результативного показника з використанням одного з методів або прийомів економічного аналізу, провести розрахунки, зробити висновки з урахуванням динаміки зміни показників та виявленого впливу факторів.

Таблиця

Вихідні дані

Показники Роки
Запропоновано на ринок одиниць товару, тис. шт.
Куплено на ринку одиницю товару, тис. шт.
Ціна реалізації одиниці товару, грн.. 10,40 11,50 12,30 13,60 14,70
Коефіцієнт еластичності попиту за ціною на даному сегменті ринку 1,20 1,40 1,70 2,20 2,70
Дохід (виручка) від реалізації товару, грн. ? ? ? ? ?
Одержано доходу (виручки) на одиницю запропонованого на ринок товару, грн. ? ? ? ? ?
Недоотримано грошових надходжень від реалізації товару через неврегульованість питання реалізації та активізації попиту населення, тис.грн. ? ? ? ? ?

Рішення

Д факт - Дохід (виручка) від реалізації товару = Обсяг реалізованого товару* ціна реалізації одинці товару (мультипликативна двохфакторна модель, для розрахунку використовуємо спосіб абсолютних різниць)

Д план - Дохід (виручка) за повної реалізації товару (планова) = Кількість запропонованого товару на ринок * ціна реалізації одиниці товару

Резерв (не отримано грошових надходжень від реалізації товару) = Д план – Д факт

1. Розраховуємо невідомі показники у динаміці:

Дохід фактичний

2007 рік = 400*10,40 / 1000,0 = 4160,0 тис.грн.

2008 рік = 520*11,50 / 1000,0 = 5980,0 тис.грн.

2009 рік = 630 * 12,30 / 1000,0 = 7749,0 тис.грн.

2010 = 760 *13,60 / 1000,0 =10336,0 тис.грн.

2011 рік = 910 * 14,70 / 1000,0 = 13377,0 тис.грн.

Дохід плановий

2007 рік = 540*10,40 / 1000,0 = 5616,0 тис.грн.

2008 рік = 610*11,50 / 1000,0 = 7015,0 тис.грн.

2009 рік = 720 * 12,30 / 1000,0 = 8856,0 тис.грн.

2010 = 840 *13,60 / 1000,0 =11424,0 тис.грн.

2011 рік = 1020 * 14,70 / 1000,0 = 14994,0 тис.грн.

2. Розраховуємо відхилення результативного показника і визначимо рівень недоотриманих грошових надходжень від реалізації товару:

Δ 2007 = 5616,0 – 4160,0 = 1456,0 тис.грн.

Δ 2008 = 7015,0 – 5980,0 =1035,0 тис.грн.

Δ 2009 = 8856,0-7749,0 = 1107,0 тис.грн.

Δ 2010 = 11424,0 – 10336,0 = 1088,0 тис.грн.

Δ 2011 = 14994,0-13377,0 = 1617,0 тис.грн.

Середній рівень недоотриманих грошових надходжень розрахуємо через середнє арифметичне = 1456,0+1035,0+1107,0+1088,0+1617,0 / 5 = 1260,6 тис.грн.

3. Проводимо розрахунок впливу факторів:

Таблиця 1
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.