Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Теплообмінні процесиЗадачі до екзамену

дисципліни «Процеси та апарати»

для студентів спеціальності 5.050502207 «Ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості»

 

Гідромеханічні процеси

 

1. Визначити щільності води і нафти при t = 4 оС, якщо відомо, що 10 л води при 4 оС мають масу mв = 10 кг, а маса того ж об'єму нафти дорівнює mн = 8,2 кг.

 

2.Цистерна діаметром d = 3 м і довжиною l = 6 м заповнена нафтою щільністю ρн = 850 кг/м3. Визначити масу нафти в цистерні.

 

3.Визначити щільності води і нафти при t = 4 оС, якщо відомо, що 10 л води при 4 оС мають масу mв = 10 кг, а маса того ж об'єму нафти дорівнює mн = 8,2 кг.

 

4.По трубі внутрішнім діаметром d = 80 мм рухається вода, кінематична в'язкість якої V = 1,515∙10-6 м2/с. Швидкість руху води ω = 2 м/с. Визначити режим руху рідини.

 

5.Одноступінчастий поршневий компресор всмоктує 360 м3/год. повітря при тиску 0,1 МПа п температурі 17 °С і стискає його до 0,7 МПа. Визначити теоретичну потужність приводу компресора і температуру повітря в кінці стиснення. Розрахунок зробити для ізотермічного стиснення з показником адіабати 1,4.

 

6.Одноступінчастий поршневий компресор всмоктує 280 м3/год. повітря при тиску 0,08 МПа п температурі 15 °С і стискає його до 0,75 МПа. Визначити теоретичну потужність приводу компресора і температуру повітря в кінці стиснення. Розрахунок зробити для адіабатного стиснення з показником адіабати 1,3.

 

7.Одноступінчатий компресор продуктивністю 0,75 м3/год. стискає повітря від 0,1 МПа до 0,6 МПа. Визначити ефективну потужність приводу компресора, якщо ефективний ізотермічний к. к. д. компресора дорівнює 0,6.

 

8.Визначити напір відцентрового насоса, якщо геометрична висота всмоктування насоса hвс = 6,5 м, висота нагнітання - hнаг = 80 м, втрати напору на лінії всмоктування ∑hвс = 1,0 м, a на лінії нагнітання - ∑hнаг = 2,6 м?

 

9.На лінії всмоктування насоса встановлений вакуумметр, а на лінії нагнітання - манометр. Визначити напір, створюваний насосом, якщо стрілка вакуумметра показує на позначку 0,1 м, а манометра - 80 м. Врахувати, що швидкість потоку на вході в насос ωв = 2 м/с, а на виході ωн = 5 м/с. Чому буде рівним значення створюваного при цьому насосом тиску?

 

10.При показнику політропи стиснення (рівний 1,2) 1 м3 кисню стискається зі ступенем підвищення тиску, рівним 5. Визначити кількість теплоти, що відводиться в процесі стиснення і охолодження стисненого повітря до початкової температури. Початкові параметри повітря відповідають нормальному стану.

 

Теплообмінні процеси

 

11.Теплота вихідних газів котла використовується для нагрівання повітря, необхідного для спалювання палива. Температура газів змінюється від t = 350 0С до t = 150 0С, а температура повітря від t = 20 0С до t = 120 0С. Визначити середню різницю температур для випадку використання прямоточного режиму руху потоків в апараті.

 

 

12.Теплота вихідних газів котла використовується для нагрівання повітря, необхідного для спалювання палива. Температура газів змінюється від t = 230 0С до t = 110 0С, а температура повітря від t = 15 0С до t = 95 0С. Визначити середню різницю температур для випадку використання протитечійного режиму руху потоків в апараті.

 

13.Визначити теплове навантаження сталевої труби (λ = 50 Вт/м∙К) парового підігрівника завдовжки l = 3 м і діаметром d = 30/33 мм, якщо трубу ззовні обігріває водяна пара (α2 = 8000 Вт/м2∙К), а всередині труби нагрівається вода (α1 = 4000 Вт/м2∙К). Середня різниця температур складає 0С. Задачу розв’язати для плоскої поверхні теплопередачі.

 

14.Визначити теплове навантаження сталевої труби (λ = 40 Вт/м∙К) парового підігрівника завдовжки l = 2 м і діаметром d = 28/31 мм, якщо трубу ззовні обігріває водяна пара (α2 = 7500 Вт/м2∙К), а всередині труби нагрівається вода (α1 = 3000 Вт/м2∙К). Середня різниця температур складає 0С. Задачу розв’язати для двох випадку циліндричної поверхні теплопередачі.

 

15.Вода нагрівається у теплообміннику типу «труба в трубі». Гріюча вода тече у внутрішній сталевій трубі з початковою температурою t = 87 0С, а її витрати М1 = 1,1 кг/с. Нагріта вода проходить кільцевим каналом між трубами і нагрівається до температури t = 45 0С. Витрати нагрітої води М2 = 1,2 кг/с, початкова температура нагріваємої води t = 15 0С. Визначити температуру гріючої води га виході з теплообмінника.

 

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.