Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

КОЕФІЦІЄНТ ЗВОЛОЖЕННЯ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ГЕОГРАФІЇ

Альбедо = відбите / поглинене випромінення * 100%

 

Коефіцієнт зволоження = к-ть опадів / випаровуваність

 

Похил річки = падіння / довжина.

Падіння річки = висота витоку - висота гирла.

Річний стік = витрати води * час (вимірюється в сек)

Витрати води = поперечний переріз річки * швидкість

 

Лісистість = кількість дерев / територія * 100%

 

При піднятті на 1 км температура знижується на 6°С.

До 20м в товщах порід температура однакова.

Із заглибленням t підвищується на 3°С на кожні 100м.

Різниця між найвищою і найнижчою t повітря

називається амплітудою коливань t.

 

Тиск знижується на 10 мм рт. ст. на кожні 100 м підйому.

Нормальний тиск (0м над рівнем моря) = 760мм рт.ст.

 

будь-якого меридіана = 111,1км ≈ 111 км

дуги екватора (0° ш.) = 111,3 км ≈ 111км

Екватор ≈ 40 тис. км

 

1 га = 10 000 м2 = 100 ар

1 а = 100 м² = 0,01 га

 

Висота Сонця над горизонтом в ополудні: λ = 90º – φ ± δ.

φ (фі) - географічна широта об’єкта

δ (дельта) – схилення Сонця

δ (схилення) в дні рівнодення становить 0º;

у день літнього сонцестояння +23º27'

у день зимового сонцестояння –23º27'

 

Всього 360º = 24 пояси

15º = годинний пояс = 1 година

1º = 4хв

 

Ресурсозабезпеченість = запаси / видобуток

Ресурсозабезпеченість = запаси / к-ть населення

 

Вантажообіг = обсяг перевезень * відстань

Пасажирообіг = к-ть перевезених пасажирів * відстань

 

Густота населення = к-ть населення / площа

Природний приріст = к-ть народжених – к-ть померлих

Сальдо міграції = к-ть іммігрантів – к-ть емігрантів

Рівень безробіття = к-ть безробітних / трудові ресурси * 100%
Трудові ресурси= зайняті + безробітні

 

 


 

МАСШТАБ

 

Масштаб записують як частку, діленим якої є одиниця, а дільником — число, що вказує, у скільки разів реальні розміри більші, ніж розміри на карті чи плані.

Наприклад, якщо на плані задано масштаб 1 : 1000, то це означає, що 1 см на плані відповідає 1000 см на місцевості, що становить 10 м.

Швидке переведення з числового в іменований масштаб: відкидаємо 2 нулі – отримуємо метри (1:600=в 1см 6м), відкидаємо 5 нулів – отримуємо кілометри (1:2000000 = в 1с 20км).

 

Приклад 1.

Маємо карту з масштабом 1 : 10 000 000, відстань між містами Київ і Харків дорівнює 4,5 см на карті. Яка відстань між містами Київ і Харків на місцевості?

 

Розв'язання:

Зрозуміло, що масштаб показує, що реальна відстань між містами більша від відповідної відстані на карті у 10 000 000 разів. Тому шукана відстань дорівнює 4,5 · 10 000 000 = 45 000 000 см = 450 км. Отже, відстань між Києвом і Харковом 450 км.

 

Таким чином, щоб знайти відстань між двома містами, якщо відома відстань між їх зображеннями на карті масштабом 1 : п, треба:

1) виміряти відстань між цими містами на карті;

2) помножити отриману відповідь на число.

 

Приклад 2.

Кременчуцьке водосховище на річці Дніпро має довжину близько 150 км. Яка довжина водосховища на карті масштабом 1 : 3 000 000?

 

Розв'язання:

Численный вид масштаба: 1: n.

1 - это 1 см на карте, n - это кол-во см на местности.

Например, масштаб 1:500000 показывает, что 1 см на карте - это 500000 см в реальности. Для того, чтобы не считать всё в см, удобнее переводить в м и км. Чтобы получить метры, отбрасываем от этого огромного числа два нуля (ну в 1 м же 100 см), а чтобы получить километры - 5 нулей (в 1 км 100000 см).

 

Вот в нашей задаче 1 : 3 000 000, то есть в 1 см 30 км.

А водохранилище длиной 150 км.

Делим отрезок в 150 км на части по 30 км и узнаём, сколько же это см.

30+30+30+30+30.

Всего 5 см на карте.

Відповідь. 5 см.

 

**

На плані місцевості відстань від села Дібровка до села Гришківка складає 10 см. Дійсна відстань між цими населеними пунктами- 500 м. Визначте масштаб плану місцевості.

Розв'язання:

10 см на плане = 500 м в реальности
как известно, 1 м = 100 см
значит переводим метры в см
получается 10 см = 50000 см
тогда 1 см = 5000 см
итого масштаб - 1:5000

 

**

Який масштаб має карта, якщо відомо, що сад квадратної форми на ній займає площу в 4 рази меншу, ніж на карті масштабу 1:100 000.

Розв'язання:

В 1 см 1 км. По суті, якщо площа менша в 4 рази, то лінія - у 2 рази. Можливо, тоді в 1 см 2 км, отже 1:200 000

 

**

Улица длиной 2 км на плане показана линией в 8 см. Какой масштаб плана?

 

Масштаб плана - 1:25 000.

 

**

Расстояние между берегами реки, которую вам нужно переплыть, на плане с масштабом 1:2500 равно 4 см. Какое расстояние вам необходимо преодолеть на местности?

 

Розв'язання:

1 см = 25м

4 см = х

х = 100м

Ответ: на местности необходимо преодолеть расстояние 100 м.

 

**

Який масштаб має глобус, якщо довжина екватора на ньому 133,3 см?

Розв'язання:

Довжина екватора 40 075, 676 км.

Складаємо пропорцію:

40075,696км=133,3см,

х=1см.
х=40075,696:133,3=300,64км.

В 1см 300 км.

 

**

На плані місцевості відстань від моста до колодязя 8 см., дійсна відстань-800 м., визначте масштаб карти.

Розв'язання:

8 см : 800 м
мы знаем, что 1 см это 100 м
значит 8см : 80000 см
получается масштаб 1 : 10000

 

**

Розрахуйте площу саду (у га), якщо на карті масштабу 1:50 000 він займає площу 2,4см2.

Розв'язання:

в 1см 0,5км

В 1см2 0,25км2.

2.4*0,25=0,6км2

1 га = 10000м2=0,01км2

0,6 км2=60 га

 

**

На плані місцевості відстань від моста до колодязя становить 8 см, дійсна відстань між ними 800 м. Визначте масштаб карти.

 

Розв'язання:

8:80000=1:10000

**

На топографічній карті масштабу 1:200 000 відстань між двома селами дорівнює 9 см. Яка відстань між цими селами на місцевості (у кілометрах)?

Розв'язання:

Отже, в 1 см 200 000 см = в 1см 2000м = в 1 см 2 км.
А у нас на карті 9 см. Якщо кожний = 2 км, то відстань = 18 км.
Відповідь: 18.

 

**

Расстояние между двумя селами на плане, масштаб которого 1:300 000, составляет 22см. Каким будет это расстояние на плане с масштабом 1: 1 000 000?

 

Розв'язання:

М. 1: 300 000 В 1см - 3 км.
3 км х 22 – 66 км.
М. 1:1 000 000 В 1 см – 10 км
66 км : 10 км – 6,6 см.
Ответ: расстояние на плане 6,6 см с масштабом 1: 1 000 000.

 

**

Расстояние между двумя селами на плане, масштаб которого 1 : 400 000, составляет 17см. Каким будет это расстояние на плане с масштабом 1 : 2 000 000?

 

Розв'язання:

М 1 : 400 000 В 1см – 4 км
2) 4 км х 17 = 68 км
3) М 1 : 2 000 000 В 1см – 20 км
4) 68 км : 20 км = 3,4 см.
Ответ: расстояние на плане с масштабом 1 : 2 000 000 будет соответствовать 3,4 см.
Проверка 17 : 5 = 3,4, т.к. масштаб в 5 раз мельче.

 

**

Визначте довжину відрізка на карті масштабу 1:25 000, який відповідає відстані 5 км на місцевості.

 

Розв'язання:

1:25000 - в 1 см -0,25 км
5:0,25 = 20 см

 

**

Визначте, яку площу займає Україна на карті півкуль, яка не спотворює площу і має масштаб 1 : 22 000 000
А. 6,24 см. кв.
Б. 25 см. кв.
В. 12,47 см. кв.
Г. 10,25 см. кв.

 

В настоящих цифрах площадь Украины равна 603700 км 2. У нас же масштаб в 1 см 220 км. Значит,
1 см2 на карте - это 48400 км2.
А сколько же см2 будет занимать Украина в 603700 км2?
х = 603700/48400 = 12,47 см см2.
Ответ: В.

 

**

Визначте масштаб глобуса, якщо Україна на ньому займає площу 6,7 см квадратних.

Розв'язання 1:

Насправді площа України 603700 км2. На карті ж вона 6,7 см2.
Тому маємо співвідношення:
6,7 см2 = 603700 км2
1 см2 = 90104,48 км2
1 см = корінь з 90104,48 км2= 300 км
Тобто в 1см 300км = 1: 30 000 000
Відповідь: 1: 30 000 000

 

Розв'язання 2:

1. Спочатку визначаємо, скільком км на місцевості відповідає 1 см на глобусі, масштаб якого нам потрібно визначити. для цього необхідно площу України (603 700 км) поділити на площу, яку вона займає на глобусі (6,7) 603 700 км : 6,7 = 90 104,5 км
2. Далі визначаємо іменований масштаб глобуса, тобто скільком кілометрам на місцевості відповідає 1 см на цьому глобусі. Якщо 1 см=90 104,5 км. отже, іменований масштаб глобуса в 1см 300 км.
3. далі переводимо іменований масштаб у числовий. масштаб глобуса 1 : 30 000 000.
Відповідь: масштаб глобуса 1 : 30 000 000.

 

**

Визначте масштаб плану, якщо ліс площею 20 га охоплює на ньому 20 см2.

Розв'язання:

Робимо пропорцію і обчислюємо, скільки га в 1 см2.
20 см2 = 20 га
1 см2 = 1 га.
Потрібно знати, що 1 га = 10 000 м2.
Тому на плані у нас 1 см 2 = 10 000 м2.
1 см2 = 1 см * 1 см.
10 000 м2 = 100 м * 100 м.
Маємо масштаб: в 1 см 100м. Так як 1 м = 100 см, то масштаб такий: 1:10 000.
Відповідь: 1:10 000.

 

**

Відстань між двома містами на карті, масштаб якої 1:200 000, дорівнює 2 см. Якою буде ця відстань (см) на карті масштабом 1:50 000?

Розв'язання:

1) Знайдемо реальну відстань. Для цього проаналізуємо масштаб першої карти: 1:200 000 - це в 1 см 2 км.
2) А на карті відстань займає 2 см, отже в реальності - 2*2км = 4 км.
3) Проаналізуємо масштаб другої карти: 1:50 000 - це в 1 см 0,5 км. А у нас 4 км.
4 км : 0,5 = 8 см на карті.
Відповідь: 8.

 

**

Відомо, що 20 м на місцевості відповідає 1 см на плані. Який масштаб цього плану?


Розв'язання:

20 м = 2000 см. Отже, масштаб 1 : 2000.


**
Масштаб карти 1 : 400 000. Відстань між містами дорівнює 200 км. Яка відстань між зображеннями цих міст на карті?

Розв'язання:

Оскільки 1 см відповідає 400 000 см = 4 км, то 200 км відповідає 200 : 4 = 50 (см) на карті.

 

**

Відстань між містами дорівнює 600 км, а на карті їй відповідає відстань 12 см. Який масштаб цієї карти?

Розв'язання:

Одному сантиметру відповідає 600 : 12 = 50 (км), або 5 000 000 см, тому масштаб карти 1 : 5 000 000.

 

**

 

Відстань між двома містами на карті, масштаб якої 1:200 000, дорівнює 2 см. Якою буде ця відстань (см) на карті масштабом 1:50 000?

 

Розв'язання:

Масштаб першої карти – в 1 см 2 км. Значить, реальна відстань – 4 км.

Масштаб другої карти- в 1 см 5 км. Значить, відстань займатиме 0,8 см.

 

**


КООРДИНАТИ

 

Меридіани вказують на довготу, паралелі – на широту.

Довжина дуги в 1° будь-якого меридіана (бо всі меридіани мають однакову довжину) дорівнює 111,1км ≈ 111 км

Довжина 1° дуги екватора (0° ш.) дорівнює 111,3 км ≈ 111км

Паралелі мають неоднакову довжину, тому на інших градусах широти 1° дуги не дорівнює 1° дуги на екваторі.

 

**

Визначте приблизну площу країни, якщо відомо, що вона лежить на 60º пн.ш. і витягнута по широті на 3°, а по довготі - на 4°.

Розв'язання:

Витягнутість по широті означає вздовж меридіана. Довжина дуги в 1° меридіана дорівнює 111 км. Витягнутість по довготі означає вздовж паралелі. Довжина дуги 1° паралелі на широті 60° дорівнює 111: 2 = 55,5 км. Розв’язання: S=a*b (111 км*3º) * (55,5 * 4°) = 333 км*222 км = 73 926 км2.

 

**

Визначте протяжність Австралії із заходу на схід по Південному тропіку, якщо на цій широті довжина дуги 1° становить приблизно 102 км, а географічна довгота крайніх точок 114°сх.д. та 151° сх.д.:
А. 2397км.; Б. 3774км.; В. 4205км.; Г. 3010км.

Розв'язання:
151-114=37
37*102=3774

Б

 

**

Визначте масштаб карти, якщо відомі географічні координати двох міст (це Київ та Одеса) та виміряна на карті відстань між ними.
м. Київ широта 50° 27′ довгота 30°30′
м. Одеса широта 46°27′ довгота30°42′
Відстань між містами на карті 22 см.
Вважати, що об’єкти знаходяться на одній довготі.

Розв'язання:

Якщо об’єкти знаходяться приблизно на одній довготі, то фактичну відстань між ними можна визначити за довжиною дуги меридіана, тобто за різницею широт:
1) 50°27′ – 46°27′ = 4° × 111 км = 444 км
2) Складаємо пропорцію: 22 см відповідає 444 км на місцевості
1 см карти відповідає Х км на місцевості
Х = 444 / 22 = 20 км , тобто, в 1 см – 20 км, або 2 000 000 см
Відповідь: масштаб карти 1: 2 000 000

 

**

Каїр та Київ мають приблизно одну й ту ж саму східну довготу. Обчисліть відстань між ними в кілометрах.

 

Розв'язання:

Визначте широту в градусах Каїра, далі - широту Києва. Знайдіть між ними різницю. А далі помножте кількість градусів на 111,1 (1 градус по меридіану дорівнює 111,1 км).

 

**

Самолет вылетел с места, координаты которого 50о с.ш. 30о в.д., и приземлился в месте с координатами 60о с.ш. и 30о в.д. Определите расстояние между местами вылета и приземлением самолета.

 

Розв'язання:

1)60о – 50о = 10о
1о дуги на меридиане составляет 111 км.
2) 111 км х 10 = 1110 км
Ответ: расстояние между местами вылета и приземления самолета составляет 1110 км.

 

**

Визначте протяжність Африки з півночі на південь у кілометрах по 20 меридіану, якщо широта крайньої північної точки становить 32 градуси пн.ш., а південної - 35 градусів пд.ш.

 

Розв'язання:

Знаходимо протяжність з півночі на південь у градусах, враховуючи, що точки знаходяться у різних півкулях, Африка перетнута екватором. 32+35=67 градусів.
1 градус меридіана = 111,1 км.
Тому протяжність= 67*111,1=... км.

 

**


АЛЬБЕДО

 

Альбе́до — фізична величина, що описує здатність поверхні чи космічного тіла відбивати та розсіювати випромінення (світло).

Альбедо — це відношення потоку відбитого поверхнею у всіх напрямках випромінення до сумарного потоку випромінення (усієї прямої та розсяної сонячної радіації, що надходить).

Цей показник вимірюється у відсотках.

Альбедо = відбите випромінення / поглинене випромінення * 100%

 

**

Визначте альбедо земної поверхні за таких показників сонячної радіції за місяць:

пряма - 200, розсіяна - 100, відбита -150

Розв'язання:

Пряму і розсіяну Земля поглинає, тому всього 300. А відбила вона 150, тобто половину. Отже, альбедо = 50%

 

**

Интенсивность падающей радиации - 250 , рассеянной -150 , а отраженной - 100 .
Определить альбедо поверхности.

 

Розв'язання:

Альбедо - отношение потока света, отраженного телом или поверхностью, к полному падающему потоку.
Рассеянная - это часть лучей, которую воспринимает поверхность, поэтому её надо учитывать вместе с принятой.
Приняла земля 250+150=400, а отразила 100, то есть четверть=25%. Или по формуле 100/400 * 100% = 25%.

 

**


ТЕМПЕРАТУРА

 

При піднятті на 1 км температура знижується на 6 градусів.

 

До 20м в товщах порід температура однакова і залежить від пори року.

Із зниженням температура підвищується на 3 оС на кожні 100м.

 

Різниця між найвищою і найнижчою температурами повітря називається амплітудою коливань температур. Розрізняють добову, місячну, річну амплітуди.

 

**

Визначте температуру повітря на висоті 2061 м, якщо біля підніжжя вона становить 16 градусів

 

Розв'язання:

Використайте те, що при піднятті на 1 км температура знижується на 6 градусів.
Якщо 1 км = 6 гр.,
то 2,061 км = х гр.
х=2,061*6/1= 12,366 градусів.
Біля підніжжя 16 гр., значить на висоті 2061 м 16-12,366=3,634 градусів.

 

**

На якій приблизно висоті в горах з"явиться зона снігів та льодовиків, якщо біля підніжжя середня річна температура становить +16 С?
А. 2 км.; Б. 2,6 км.; В. 3 км.; Г. 3,6 км.

 

Розв'язання:

1 км - 6 оС
зона снігів з'явиться при 0оС, отже,
16:6=2.6 км.

 

**

Січнева температура повітря на вершині гори у середньому дорівнює -4°С, а біля її підніжжя на висоті 400м над рівнем моря +2°С. Визначити абсолютну висоту гори.

 

Розв'язання:
Було 2 градуси. Стало -4. Різниця становить 6 градусів. Тобто різниця між вершиною і підніжжям у кілометр. 400 м + 1 км = 1400 м = 1,4 км - висота гори.

 

**

Визначте,чому дорівнює температура повітря на вершині гори Аконгуа(6959),якщо температура повітря біля її підніжжя становить +24

 

Розв'язання:

Підняття на км = віднімаємо 5-6 градусів.
Візьмемо 6 градусів, тоді 24 - 7*6 = -18 градусів

 

**

За даними таблиці визначте річну амплітуду коливань середньомісячних температур повітря.

 


1 міс=-6град
2 міс= -4 град
3 міс=2 град
4 міс=9 град
5 міс=15 град
6 міс=18 град
7міс=20 град
8 міс=19 град
9 міс=14 град
10 міс=8 град
11 міс=2град
12 міс=-2 град

 Розв'язання:

Амплітудою називається різниця між екстремальними значеннями тієї чи іншої величини, в даному випадку температури. Це важлива характеристика клімату тієї чи іншої місцевості.
За зазначеним даними знайдіть найвищу температуру і найнижчу. Відніміть з другої першу. Ви отримаєте числове значення амплітуди.
Отже, 20-(-6)=20+6=26 градусів.
Відповідь: 26 градусів.

 

**

Визначте чому дорівнює температура повітря на вершині гори Аконкагуа (6959 м), якщо температура повітря біля її підніжжя становить +24С.

 

Розв'язання:

Возьмём высоту за 7 км (округлим). Значит, на вершине будет уже температура отличаться от подножия на 6*6=42 градуса. При поднятии холоднее становится, значит, 24-42= -18

 

**

На узбережжi температура +28.

Яка температура буде у найвищiй вершинi Анд?

 

Розв'язання:

Визначаємо найвищу вершину Анд, її висоту.

З кожним кілометром підняття температура знижується на 6 градусів.

Рахуємо, на скільки знизиться температура.

Віднімаємо це значення від 28 градусів.

 

**

Визначте річну амплітуду середніх місячних температур повітря в Києві упродовж 1961-2005 років, якщо середня температура січня становила −2,9°С, а середня температура липня +20,9°С.

 

Розв'язання:

20,9 - (-2,9) = 23,8°С

 

**

Яка середня липнева температура біля підніжжя гори Аконкагуа, якщо в цій місцевості проходить ізотерма січня +16, а річна амплітуда коливання середньомісячних температур становить 8 гр С?

 

Розв'язання:

16 – 8 = +8

 

**

Через каждые 33 метра вглубь Земли температура повышается на 1оС. Определите температуру горных пород в шахте на глубине 900м, если тампература слоя земной коры, не зависящая от времени года, равна +10оС.


Розв'язання:

(900: 33)+10оС=37,2оС

 

**

 

 


ТИСК

 

Атмосферний тиск знижується з підняттям угору на 10 мм рт. ст. на кожні 100 м підйому.

 

**

Визначте атмосферний тиск на вершині г.Роман-Кош, якщо біля підніжжя (абсолютна висота 75 м) тиск становить 740 мм рт.ст.

 

Розв'язання:

З висотою тиск знижується. На кожні 10 м підняття - мінус один мм ртутного стовпчика.
Маємо біля підніжжя 75 м, а на вершині - 1545 м (висоту цієї гори рекомендую вивчити). Різниця = 1545 - 75 = 1470 м, тому різниця тиску = 147 мм. Тиск знижується, тому 740-147 = 593 мм.

 

**

Визначте абсолютну висоту гори, якщо атмосферний тиск на її вершині становить 650 мм рт. ст.

 

Розв'язання:

Атмосферний тиск знижується з підняттям угору на 10 мм рт. ст. на кожні 100 м підйому. Різниця тиску на рівні моря і на вершині гори становитиме 110 мм рт. ст. (760—650). Знаючи падіння тиску, визначаємо висоту гори: 100 м * 110 мм рт. ст. : 10 мм рт. ст. = 1100 м.

 

**

Зафіксувавши показники атмосферного тиску біля підніжжя гори (540 мм рт. ст.), група альпіністів піднялася на її вершину, де барометр показав 225 мм рт. ст. Визначте абсолютну висоту гори.

 

Розв'язання:

(760 – 225) * 10 = 5350 (м).

 

**

Визначте, на скільки нормальний атмосферний тиск найвищої точки рівнинної частини України більший від відповідного показника на вершині г. Говерла.

 

Розв'язання:

Нормальний атмосферний тиск на рівні моря становить 760 мм рт. ст. Визначимо нормальний атмосферний тиск для найвищої точки рівнинної частини України (г. Берда, 515 м):

760 – 515 : 10 = 760 – 51,5 = 708,5 (мм рт. ст.).

На г. Говерла (2061 м) тиск буде відповідно:

760 – 2061 : 10 = 553,9 (мм рт. ст.).

Різниця в тиску між вершинами дорівнює:

708,5 – 553,9 = 154,6 (мм рт. ст.).


**

Яка висота хмарочоса, якщо біля входу в нього атмосферний тиск складає 770 мм рт. ст., а на даху – 730 мм рт. ст.


Розв'язання:

Різниця у 40 мм

10 мм різниці у тиску = 100м різниці у висоті

З висотою тиск знижується

400 м

 

**

Определите атмосферное давление на вершине горы Роман-Кош, если на высоте 200м оно в это время составляет 720 мм рт. ст.

 

Розв'язання:

Гора Роман-Кош – 1545м.
1545м – 200м = 1245м.
На каждые 100м подъема атмосферное давление понижается на 10мм рт. ст.
(1345 : 100) х 10 = 134,5мм рт. ст.
720 мм рт.ст. – 134,5 мм рт.ст. = 505,5 мм рт. ст.
Ответ: 505,5 мм.рт.ст.

 

**

Визначте, яким буде тиск на висоті 3000 м, якщо на рівні моря він становить 760 мм рт. ст.

Розв'язання:

На кожні 100 м тиск зменшується приблизно на 10 мм рт. ст.
Отже, на кожний 1 км - на 100 мм рт. ст.
Ми маємо 3 км, тому тиск знижується на 300 мм рт. ст.
760 мм рт. ст. - 300 мм рт. ст. = 460 мм рт. ст.

 

**

Тиск повітря біля підніжжя гори на висоті 100м над рівнем моря становить 750мм.рт.ст, а на вершині гори в цей самий час - 550мм.рт.ст. Обчисліть абсолютну висоту гори (у м).

 

Розв'язання:

На кожні 100 м тиск зменшується приблизно на 10 мм рт. ст.
А ми маємо різницю в тиску в 200мм рт. ст.

100м = 10мм

х м = 200мм.

Значить, висота гори х = 2000м

Підніжжя на висоті 100м над рівнем моря, тому загальна абсолютна висота гори= 2100м.

 

**


КОЕФІЦІЄНТ ЗВОЛОЖЕННЯ

Коефіцієнт зволоження - це величина, яка показує відношення кількості опалів за певний період до величини випаровуваності.

 

К = О/В,

де К - коефіцієнт зволоження; О - кількість опадів за певний період; В -випаровуваність.

 

Випаровуваність - це кількість води, яка може випаруватися з тієї чи іншої території при певній температурі (за умови, що запаси води необмежені).

Якщо коефіцієнт зволоження більший за одиницю (К > 1), тобто опадів випадає більше, ніж максимально може випаруватися, то таке зволоження називають надмірним.

Достатнім вважається зволоження, якщо кількість опадів дорівнює максимально можливому випаровуванню (К = 1).

Недостатнім є зволоження, якщо кількість атмосферних опадів менша від кількості вологи, яка може випаруватися з даної території, тобто коефіцієнт зволоження менший за одиницю (К<1).

Зволоження вважається бідним, якщо, коефіцієнт зволоження менший за 0,33.

 

**

Визначте коефіцієнт зволоження у м. Дніпропетровську, якщо опадів за рік там випадає 504 мм, а випаровуваність становить 800 мм.

 

Розв'язання:

Використовуючи формулу К = О/В визначаємо коефіцієнт зволоження:

К = 504 мм : 800 мм;

К = 0,63.

Відповідь: коефіцієнт зволоження для м. Дніпропетровська буде складати 0,63.

 

**

Визначте величину випаровування за рік для м.Кривий ріг,якщо річна кількість опадів становить 425 мм, а коефіцієнт зволоження 0,53.

 

Розв'язання:

випаровування = опади/коеф.зволоження=425мм/0,53=...

 

**

Визначте випаровуваність для м. Рівного, якщо кількість опадів тут 700 мм, а коефіцієнт зволоження - 1,08.

 

Розв'язання: К = О/В, звідси В = О/К

В = 700 мм: 1,08;

В = 648 мм.

Відповідь: випаровуваність у м. Рівному буде становити 648 мм.

 

**

У м. Алжир коефіцієнт зволоження становить 0,54, а

випаровуваність - 1400 мм на рік. Визначте середньорічну кількість опадів у цьому місті.

 

Розв'язання: К = О/В, звідси О = В * К

О = 1400 мм * 0,54;

О = 756 мм.

Відповідь: у м. Алжир на рік випадає приблизно 756 мм опадів.

 

**


РІКИ

Похил річки = падіння / довжина.

Падіння річки = висота витоку - висота гирла.

Річний стік = витрати води * час (вимірюється в секундах).

 

**

Визначити річний стік річки, якщо втрати води становлять 10 м^3/с.

Розв'язання:

річний стік=витрати води*час (вимірюється в секундах).
Якщо потрібно знайти річний стік потрібно витрати води помножити на кількість секунд у році (31536000с), тобто 10м^3*31536000=315360000 (м^3)

 

**

Похил р.Дніпро складає 11 см/км, довжина - 2285 км. Визначте, на якій висоті над рівнем моря Дніпро бере свій початок.

 

Розв'язання:

Похил річки - відношення падіння річки до її довжини (см/км).
Падіння річки - це різниця між висотами поверхні води біля витоку та гирла (в м).
Похил=падіння/довжина, тому падіння=похил*довжина. Падіння = 11 см/км * 2285 = 25135 см = 251,35 м. Припустимо, що гирло на висоті 0 м, тому висота витоку = 251,35 м.

 

**

Похил Дніпра 11см/км, довжина річки - 2285 км. На якій висоті над рівнем моря бере початок р. Дніпро?

 

Розв'язання:

Похил = падіння / довжина. Падіння = висота витоку - висота гирла. У нас відомі похил і довжина, тому можемо знайти похил. Він дорівнює 11*2285 = 25135 см = 251,35 м.
Висоту гирла візьмемо за ноль, бо врпадає у море. Тому падіння = 251,35 м.

 

**

Визначте витрати води, якщо ширина рiчки 20м, середня глибина 1м, швидкість течii 1м/с.

 

Розв'язання:

Определяется расход воды (м/сек) путем умножения скорости течения (м/сек) на площадь сечения (м2). Площадь сечения определяют, умножив ширину реки на ее глубину в данном месте.
20*1*1=20

 

**

Визначте похил річки Сула, якщо її витік розташований на висоті 155м над рівнем моря, а гирло - на висоті 80м. Її довжина складає 363км.

 

Розв'язання:

похил річки = падіння річки / довжина річки
падіння річки = висота витоку - висота гирла

 

**

Визначте похил р.Дунай. Витік =678м. Гирло =0м. Довжина= 2860м.

 

Розв'язання:

Похил=(678-0)/2860

 

**


ЧАС

**

Обчисліть географічну довготу населеного пункту, якщо його місцевий час випереджає місцевий час Лондона на 1 годину.

Розв'язання:

Місцевий час - час на меридиані. На планеті 24 годинні пояси. Тобто кожний пояс - це 15 градусів. А один градус = 4 хвилинам.
А у нас якраз різниця у годину, тобто різниця у 15 градусів. Так як у даному пункті "більше" час, то він на сході від Лондона, отже населений пункт на 15 градусі східної довготи, бо Лондон на 0 градусі.
Відповідь: 15 градусів сх. д.

 

**

На меридіані 180° щойно розпочався новий день — 5 жовтня. Визначте місцевий час міст Полтава (34°33΄ сх. д.) і Ріо-де-жанейро (43°20΄ зх. д.).

Задача 2. Визначте місцевий час у Лубнах (33°00΄ сх. д.) і в Карлівці (35°08΄ сх. д.), якщо у Полтаві 12 год 13 хв.

 

Розв'язання:

Послідовність виконання дій має бути такою:

а) знайти різницю географічної довготи двох пунктів;

б) перевести цю різницю в часову міру за допомогою наведеного вище співвідношення;

в) додати знайдену різницю до відомого часу, якщо пункт, час якого визначається, розташований на схід від заданого пункту, відняти знайдену різницю, якщо цей пункт розташований на захід від пункту з відомим часом.

 

**

а. Визначити, у яких годинних поясах знаходяться

такі міста:

1) Каїр; 2) Ігарка; 3) Канберра; 4) Лос-Анджелес; 5) Нью-Йорк.

Б. Який поясний час у цих містах, якщо в Полтаві 22 год?

 

Розв'язання:

Для виконання завдання слід скористатися картою годинних поясів у географічному

атласі. Слід пам’ятати, що нумерація годинних поясів ведеться від 0 до 23 номера (всього 24) у напрямку із заходу на схід, починаючи від нульового меридіана. Нумерація годинних поясів є наскрізною для Східної і Західної півкуль (на відміну від географічної довготи).

 

**

У Полтаві 6 жовтня поясний час 1 год 32 хв. Визначте поясний час Парижа (2°20΄) і Владивостока (131°55 сх. д.΄) та Мадрида (3°46΄ ) і Мехіко (99° зх. д).

 

Розв'язання:

Послідовність виконання дій має бути такою:

а) визначити номери годинних поясів двох пунктів;

б) знайти різницю між цими номерами у вказаних містах;

в) додати знайдену різницю, якщо пункт, час якого потрібно визначити, знаходиться на схід від заданого

пункту, чи відняти знайдену різницю, якщо цей пункт знаходиться на захід від пункту з відомим часом.

Якщо пункти знаходяться в різних півкулях (східній та західній), слід врахувати лінію зміни дат.

 

**

Определите местное время во Львове (координаты 50ос. ш. 24 в.д.), если в этот момент в Донецке (48о с. ш. 38о в.д.) местное время 0 часов 40 минут.

 

Розв'язання:

1) 38о – 24о = 14о
2) 1о = 4 мин.
3) 4 мин. х 14 = 56 мин.
4) 0 часов 40 мин. – 56 мин. = 23 часа 44 мин. предыдущего дня.
6. 34. Киевское местное время – 12 часов. В пункте А – 16 часов 30 минут местного времени, в пункте Б – 5 часов поясного времени. Определите географическую долготу пунктов.

 

**

В каком городе и на сколько минут Солнце восходит раньше – в Харькове (50о с.ш. 36о в.д.) или во Львове (50о с.ш. 24о в.д.).

 

Розв'язання:

36о – 24о = 12о
1о = 4 мин.
4 мин х 12о = 48 мин.
Земля вращается с запада на восток.
Солнце восходит раньше в Харькове на 48 минут.

 

**

В каком городе и на сколько минут Солнце заходит позднее – в Киеве (50о с.ш. 30,5о в.д.) или во Львове (50о с.ш. 24о в.д.).


Розв'язання:

30,5о – 24о = 6,5о
1о = 4 мин.
4 мин. х 6,5о = 26,0 мин.
Земля вращается с запада на восток.
Позднее Солнце заходит на 26 минут во Львове.

**

На скільки пізніше настане світанок (поява верхньої частини сонячного диску) у м.Чоп Закарпатської області (22º 08' сх.д.) порівняно із світанком у с. Червона Зірка Луганської області (40º 13' сх..д.)?

Розв'язання:

Різниця в часі між двома географічними пунктами дорівнює різниці їх довгот. Визначимо цю різницю: 40º 13º - 22º 08'= 18º 05' ≈ 18,1º. Щоб перетворити градусну міру в годинну складемо пропорцію:
15º - 1 год
18,1º - х год
х = 18,1º * 1 год : 15º= 1,21 год = 1год 12 хв 36 с
Відповідь: у м.Чоп Закарпатської області світанок настане на 1год 12 хв 36 с пізніше, ніж у с. Червона Зірка Луганської області.

 

**

Визначте місцевий час у Львові (50˚ пн. ш. і 24˚ сх.. д.), якщо в цей момент у Донецьку (48˚ пн. ш. і 38˚ сх..д.) місцевий час складає 0 годин 40 хвилин.

 

Розв'язання:
Широта не впливає. Дивимося на меридіани. Різниця складає 38-24=14 градусів. Пам'ятаємо, що кожен градус =4 хвилинам. 14*4=56 хвилин. Донецьк східніше Львова, тому час там "більший". 0 год 40 хвилин - 56 звилин = ... це і буде час у Львові.

 

**

Який місцевий час у точці з координатами 49° пн. ш., 29° сх. д., якщо на 48° пд. ш., 29° сх. д. зараз 12 год. 04 хв.?


Розв'язання:
Широта не впливає. Місцевий час на одному меридіані однаковий. 12 год. 04 хв.

 

**

Визначте дату і місцевий час у Миколаєві, якщо у Львові буде 2 грудня 23 год 45 хв (Львів - 24 градуси східної довготи, Миколаїв - 32 градуси східної довготи).

Розв'язання:
Місцевий час – час на меридіані.
Миколаїв розташований східніше за Львів, тому час там «більше». Обчислимо різницю в часі і додамо її до львівського .
Для знаходження різниця в часі треба знайти різницю в довготі цих міст. 32 градуси – 24 градуси = 8 градусів.
Ми знаємо, що 1 год пояс = 15 градусів = 60 хв. Тоді 1 градус = 4 хв. А у нас 8 градусів *4 хв = 32 хв.
Тому 2 грудня 23 год 45 хв + 32 хв = 3 грудня 00 годин 17 хв.

 

**

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.