Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Ресурсозабезпеченість - це співвідношення між запасами природних ресурсів і обсягом їх використання. Вона обчислюється або кількістю років, на які вистачить цих ресурсів, або їхніми запасами з розрахунку на душу населення.

Будьте уважні: зводьте числа до однакового виду, не діліть тисячі на мільйони.

 

Ресурсозабезпеченість = запаси / видобуток

Ресурсозабезпеченість = запаси / кількість населення

 

**

Обчисліть показник ресурсозабезпеченості країни кам'яним вугіллям (у роках) за такими даними: загальні запаси кам'яного вугілля 1,5 млрд тонн, щорічний видобуток склав 50 млн тонн.

 

Розв'язання:
Ресурсозабезпеченість = запаси / видобуток

1,5 млрд = 1500 млн

1500 млн / 50 млн = 30 років

 

**

Визначте ресурсозабезпеченість держави нафтою, якщо запаси складають близько 30 млрд. т., при річному використанні 402млн т. Населення країни 54 млн осіб.

 

Розв'язання:
Ресурсозабезпеченість — це співвідношення між величиною запасів природних ресурсів і розмірами їхнього використання.

Ресурсозабезпеченість = 30 000 млн т / 402 млн т = 74,63 років.

Ресурсозабезпеченість = 30 000 млн т / 54 млн осіб = 555,56 млн т/особу

 

**

Визначте забезпеченість залізною рудою на одного мешканця землі при загальногеологічних запасах у 400млрд. тонн та щорічному видобутку - 1000млн. тонн.

 

Розв'язання:
Ресурсозабезпеченість = Запаси / Кількість населення

Ресурсозабезпеченість = 400 млрд т / 7 млрд = 57,14 т/особу

 

**


НАСЕЛЕННЯ

Для характеристики населення використовують такі показники: чисельність населення, щільність (густота) населення, коефіцієнти народжуваності, смертності, природного приросту, показник механічного руху (сальдо міграції) та інші.

 

Для обчислення густоти населення використовують формулу: Г = Ч / П, де Г - густота населення (чол./км2); Ч - чисельність населення (чол.); П - площа (км2 або га).

 

Різниця між кількістю народжених у даному регіоні (пункті) і кількістю померлих становить природний приріст населення :

(Пн = Н - П).

 

Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту визначаються кількістю народжених, померлих людей. Коефіцієнти розраховуються на кожну тисячу жителів (чол. на 1000 жит., або проміле - ‰).

 

Сальдо міграції - це різниця між кількістю населення, що прибула в даний регіон (пункт), та тією кількістю, що вибула з нього. Буває додатнім, коли кількість вибулих більша за кількість прибулих, і від’ємним, коли навпаки.

 

Шоб знайти загальний приріст населення, потрібно врахувати як природний, так і механічний прирости.

 

Рівень безробіття = кількість безробітних / трудові ресурси * 100%
Трудові ресурси=зайняті + безробітні

 

**

Обчисліть, якою стала кількість населення 100-мільйонної країни через рік, якщо

показники руху населення в цьому році були такими: народжуваність – 35 ‰, смертність –

18 ‰, еміграція – 3 ‰, імміграція – 1 ‰.

А 100,5 млн осіб

Б 101,5 млн осіб

В 102,5 млн осіб

Г 103,5 млн осіб

 

Розв'язання:
+ 35 + 1 = +36

-18 - 3 = -21

То есть +36-21=15 промилле.

100 млн = 1000%

х млн = 15%

х = (100 млн * 15)/ 1000 = 1,5 млн.

100 млн+1,5 млн = 101,5 млн.

 

**

Визначте коефіцієнт смертності в місті А, якщо протягом року в ньому народилося 760 осіб, природний приріст складає 4,2 %<., а середньорічна кількість населення становить 53 730 осіб.

А.14,1 %о

Б. 9,9%о

В. 12%о

Г. 11%о

 

Розв'язання:
Итак, принимаем всё население 53730 за 1000, помня, что промилле - это 1/1000. Тогда 4,2 - это х. Найдём же, насколько увеличивается население в год. По свойствам пропорции х= (4,2*53730) / 1000 = 225,(6). Округлим до 226.

Рождается 760, но увеличивается на 226. То есть умирает 760-226=534 жителя.

Если коэффициент - это в расёте на тысячу жителя... Опять всё население = 1000, а 534 = х. х=(534*1000) / 53730 = 9,94 промилле.

 

**

Чисельність населення країни на 1 січня 2010 року становила 100 млн осіб. Визначте, якою стала чисельність населення (у млн осіб) на 1 січня 2011 року, якщо в цій країні показники руху населення у 2010 році були такими:

коефіцієнт народжуваності 14 осіб на 1000 мешканців,

коефіцієнт смертності 7 осіб на 1000 мешканців,

сальдо міграції 300 тис. осіб.

 

Розв'язання:
Так, маємо 100 млн. На 100 мешканців народилося 14 осіб. а на 100 млн? Складаємо пропорцію, з якої маємо, що народилося (14 * 100 млн) / 1000 = 1 млн 400 тис. осіб.

Так само знаходимо, що померло 700 тис. осіб.

Отже, природний приріст склав 1,4 млн - 0,7 млн = 0,7 млн = 700 тис. осіб.

Тепер з сальдо міграції. Воно додатне, отже іммігранти переважали, значить, додаємо ці 300 тис.

За рік населення збільшилося на 700 тис. + 300 тис. = 1 млн осіб.

100 млн+1млн = 101 млн.

Відповідь: 101.

 

**

Розрахуйте, як зміниться населення країни за рік.

рік 2008

народжуваність 472,7 тис.ос.

смертність 762,9 тис.ос

еміграція 9.9 тис.ос

імміграція 17,6 тис.ос

населення 46,1 млн осіб

 

Розв'язання:
Дано 46 100 тис. осіб. Додаємо показник народжуваності та імміграції. Віднімаємо смертність та еміграцію. 46 100 + 472,7 + 17,6 - 762,7 - 9,9 = 45 817, 5 тис. = 45, 8175 млн осіб.

 

**

Обчисліть рівень безробіття в країні, якщо кількість трудових ресурсів становить 18 млн. осіб, а кількість офіційно заеєстрованих беробітних-5.5 млн осіб.

 

Розв'язання:
Воспользуйтесь формулой:

уровень безработицы = количество безработных / количество трудовых ресурсов * 100%

 

**

Розрахуйте кількість населення країни,якщо відомомо, що минулого року в ній проживало 50 млн осіб, народ. 11 осіб на 1000 жителів, смертність - 9 осіб на 1000 жителів, річна кількість емігрантів - 320 тис. осіб, іммігрантів - 220 тис. осіб.

 

Розв'язання:
Населення збільшується за рахунок народжених та іммігрантів, а зменшується через смертність та еміграцію.

50 000 000 було. Народилося 11 * 50 000 = 550 000. Померло 9 * 50 000 = 450 000.

Отже, населення поточного року = 50 000 000 + 550 000 + 220 000 - 450 000 - 320 000 = 50 000 000. Теж саме.

 

Або вираховуємо природний приріст 11-9 = 2 людини на 1000 жителів. 2 * 50 000= 100 000

Механічний приріст = іммігранти - емігранти = 220 000 - 320 000 = -100 000.

Отже, загальний приріст = 0, кількість населення не змінилася.

**

Розрахуйте кількість населення країни(млн. осіб), якщо відомо, що минулого року в ній проживало 25 млн. осіб, коефіціент народжуваності склав 12 проміле,коефіціент смертності- 6 проміле, річна кількість емігрантів- 200 тис осіб, іммігрантів -120 тис. осіб.

 

Розв'язання:
+12
-6
=+6
Проміле - це на тисячу. На кожну тисячу додалося 6 людей.
У нас 25 млн = 25 000 тисяч, значить приріст 25 000*6= 150 000 людей = 0,15 млн.
Механічний приріст = 120-200= -80 тисяч = -0,8 млн.
Загальне:
25+0,15-0,8=24,35 млн

 

 

**

Обчисліть чисельність населення країни на кінець року (млн осіб), якщо на 1 січня проживало 200 млн. осіб, а показники руху населення в цьому році були такими: народжуваність - 30 проміле, смертність - 18 проміле, еміграція - 3 проміле, імміграція - 1проміле.

 

Розв'язання:
Імміграція та народжуваність дають приріст кількості населення, а еміграція (виїзд) та смертність зменшують кількість.

Загальний приріст населення даної країни матиме таке значення: 30 + 1 - 18 - 3 = 10 проміле.

200 млн - це 200 000 тис. осіб, а на кожну тисячу відбувається приріст у 10 осіб, отже приріст склав 10*200 000= 2 000 000 = 2 млн осіб.

На кінець року населення складатиме 200+2=202 млн осіб.

Відповідь: 202 млн осіб.

 

**

У країні з населенням 10 млн осіб і територією 60 тис.км2 міське населення становить 70%. Визначте густоту сільського населення (осіб /км2) у цій країні.

 

Розв'язання:
1)Населення: а) міське; б) сільське

Отже, маємо 100%-70%=30% сільського населення.

2) Для визначення кількості складемо пропорцію:

100% - 10 млн осіб

30% - х млн осіб

х=30*10/100=3 млн осіб.

3) Густота дорівнює 3 млн осіб /60 тис. км2 = 3000 тис. осію /60 тис. км2 = 50 осіб /км2

Відповідь: 50.

 

**

Обчисліть густоту населення Франції ,обравши з таблиці необхідні дані(округліть до цілого числа)

Площа тис.км2 _544.0

Населення млн.осіб _65.4

народжуваність %_ 12.3

смертність %_ 9.2

урбанізація %_ 78

 

Розв'язання:
Густота населення=кількість населення/територія=

=65,4млн осіб/544 тис.км2=65400тис. осіб/544тис.км2=120,22осіб/км2.

 

**

обчисліть рівень урбанізаці,
ї якщо населення - 900 тис осіб, міське - 378, сільське - 522

 

Розв'язання:
Рівень урбанізації — показник частки міського населення певної території.

Рівень урбанізації прийнято оцінювати за часткою міських жителів у загальній кількості населення.

Рівень урбанізації =кількість міського населення/кількість всього*100%=378/900*100%=42%

 

**

Кількість населення адміністративного району за рік збільшилася з 30500 осіб до 30850 осіб. Чому дорівнює сальдо міграції в цьому районі, якщо природний приріст населення становив 120 осіб за рік?

Розв'язання:
Зміни кількості населення можуть бути зумовлені:
1) природним приростом
2) механічним.
Приріст населення = природний приріст+механічний приріст. Невідомий другий доданок. Приріст знаходимо як різницю між кількістю на кінець року і його початок.
Тобто 30850-30500 = 120 + х
350=120+х
х=230 осіб.
Відповідь: 230
У деяких варіантах був варіант з природним приростом у 130 осіб, тому відповідь там 120 осіб.

 

**


ІНШЕ

 

**

Точка А в Африке расположена ниже уровня океана на 133м, а относительная высота между точками 6028м. Определите абсолютную высоту точки В. назовите эти точки Африки.


Розв'язання:
133м + 6028м = 6161м.
Точка А – (- 133м )
Точка В – 6161м.

 

**

Знайдіть на фрагменті топографічної карти умовний знак колодязя. Визначте абсолютну висоту (у метрах) точки, у якій розташований колодязь.
Суцільні горизонталі проведені через 2,5 м.

 

Розв'язання:
Колодязь знаходиться на півночі, позначений буквою К.
Нерівності земної поверхні — рельєф — зображуються на планах горизонталями. Горизонталі — це лінії на земній поверхні, усі точки якої лежать на одній і тій самій висоті над рівнем океану. Горизонталі проводяться через рівне число метрів по висоті (по вертикалі).
Беремо горизонталь, на якій позначено, що це висота у 150 м. Рахуємо, що колодязь знаходиться на 4 горизонталі від 150 м. Отже різниця у 4*2,5м=10 м.
Щоб визначити, колодязь вище чи нижче за 150 м, треба подивитися на точки 156,2 м або 142,7, їх розташування. Бачимо, що 156,2 м знаходиться не в напрямку від 150 м до колодязя, значить, це пагорб, колодязь нижче.
150-10=140 м.
Відповідь: 140 м.

 

**

Визначте вантажообіг залізничного транспорту за рік між містами Донецьк та Дніпропетровськ за наступними даними: відстань між містами Донецьк та Дніпропетровськ близько 260 км; вартість перевезення 1 т вантажу на 10 км – 2 грн.; за добу перевозиться – 6 тис. т.

Розв'язання:
Вантажообіг – умовно-натуральний показник продукції транспорту як особливої галузі матеріального виробництва. Уявляє собою добуток кількості перевезеного вантажу (у т) та відстані перевезення (у км).
1) Знайдемо кількість перевезеного за рік вантажу.
Якщо за добу перевозиться 6 тис. т вантажу, то за 365 днів (1 рік): 6 тис. т ×365 = 2190 тис. т.
2) Обчислимо вантажообіг.
Для відстані 260 км, він буде складати 2190 тис. т × 260 км = 569400 т/км.
У завданні приводяться й витратні показники. Вони також можуть стати у пригоді, але для обчислення вартості перевезень річного обсягу вантажу. Але цього завдання не вимагає.

 

**

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.