Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Через 3 роки після одержання кредиту боржник заплатить 26 620 грн. Кредит надано під 10% річних. Визначити, яку суму одержав боржник?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Розв’язання

 

За складним відсотком: ТВ = МВ / (1+і)п = 26620 / (1+0,10)3 = 20000 грн.

 

Задача 63

В яку суму перетвориться борг за кредитом, що дорівнює 10 000 грн., через 1,5 роки, при зростанні за складною ставкою процента 5%/квартал?

 

Розв’язання

МВ = ТВ*(1+і)п

 

МВ = 10 000*(1+0,05)6 = 13400,96 грн.

 

Задача 64

В яку суму перетвориться борг за кредитом, що дорівнює 10 000 грн., через 3 роки, при зростанні за складною ставкою процента 20%/рік?

 

Розв’язання

МВ = ТВ*(1+і)п

 

 

Якщо відсотки нараховуються раз в рік, то:

МВ = 10 000 * (1+0,20)3=17280 грн.

 

Якщо відсотки нараховуються кожного місяця, то:

МВ = 10 000 * (1+0,20/12)3*12=18131,3 грн.

Задача 65

 

Чисті поточні доходи від проекту (ЧД) щорічно становитимуть 6000 грн. Тривалість проекту 4 роки. Процентна ставка (r) дорівнює 0,1 1/рік. Визначити теперішню вартість вказаних грошових надходжень (ЧДД).

 

Розв’язання

 

"Чистий дисконтований дохід (ЧДД)" являє собою різницю між поточною дисконтованою вартістю майбутніх доходів та поточною дисконтованою вартістю майбутніх витрат на виконання інвестиційного проекту за всі роки його життєвого циклу:

де Д t та Bt - відповідно припливи грошових коштів (поточні доходи) та відпливи грошових коштів (поточні витрати) в рік t, грн./рік; t- поточний рік виконання проекту (0,1,2,3...,Т); Т-останнй рік виконання проекту; r- ставка дисконту, 1/рік.

 

  Разом
ЧД  
Коеф. Дисконт. (1/(1+і)t) 0,909 0,826 0,751 0,683  
ЧД*К.Д. 5454,5 4958,7 4507,9 4098,1 19019,2

ЧДД = 19019,2 грн.

Оскільки ЧДД >0, то проект доцільно реалізовувати.

 

Задача 67

В кінці 0-го року береться кредит у сумі 300 000 грн. під реалізацію проекту з умовою погашення боргу рівними щорічними платежами (з урахуванням процентів) протягом 4 років. Тривалість проекту 4 роки. Процентна ставка (r) дорівнює 0,1 1/рік.

Визначити поточну вартість вказаних грошових платежів.

(Вказівка: сума кредиту має дорівнювати мінімально допустимому ЧДД, а рівного платежу (ануїтету) – мінімально допустимому чистому поточному доходу ЧД).

 

Розв’язання

 

Визначимо рівні щорічні платежі за формулою:

Б - сума основного боргу; dк – річна відсоткова ставка; t – строк користування кредитом

Р = 300 000 * 0,1/(1-1,1-4) = 94641,24 грн.

 

"Чистий дисконтований дохід (ЧДД)" являє собою різницю між поточною дисконтованою вартістю майбутніх доходів та поточною дисконтованою вартістю майбутніх витрат на виконання інвестиційного проекту за всі роки його життєвого циклу:

де Д t та Bt - відповідно припливи грошових коштів (поточні доходи) та відпливи грошових коштів (поточні витрати) в рік t, грн./рік; t- поточний рік виконання проекту (0,1,2,3...,Т); Т-останнй рік виконання проекту; r- ставка дисконту, 1/рік.

 

  Разом
ЧД 94641,24 94641,24 94641,24 94641,24  
Коеф. Дисконт. (1/(1+і)t) 0,909 0,826 0,751 0,683  
ЧД*К.Д. (поточна вартість грошових платежів) 86037,5 78215,9 71105,4 64641,2 300000,0

ЧДД = 300000 грн.

Оскільки ЧДД >0, то проект доцільно реалізовувати.

 

 

Задача 68

Порівнюються 2 альтернативних проекти з такими показниками:

 

Назва показника та одиниця виміру Значення показника за проектами
Проект А Проект Б
Чистий дисконтований дохід (ЧДД), тис грн.
Тривалість циклу (Т), рік
Ставка проценту (r), 1/рік 0,08 0,1
Дата початку здійснення проекту 2.01.2003 2.01.2003

 

Розрахуйте значення еквівалентного ануїтету (ЕА) і визначте проект, якому можна віддати перевагу.

Розв’язання

 

Еквівалентний ануїтет (грн/рік) - це середньорічний ефект, розрахований шляхом розподілення інтегрального ефекту по роках здійснення проекту. Тому кращим із варіантів проекту з різними термінами їх здійснення по цьому критеріальному показнику визнається такий варіант, який забезпечує більше значення ЕА.

За різних для варіантів, що порівнюються, значеннях "Т" при рівних значеннях "г" кращим можна вважати варіант з найбільшим значенням еквівалентного ануїтету (ЕА), який слід розрахувати за формулою:

ЕА =ЧДД/

 

Для проекту А:

Рік Разом
1/(1+0,08)t 0,926 0,857 0,794 2,577

 

 

Для проекту Б:

Рік Разом
1/(1+0,10)t 0,909 0,826 0,751 0,683 3,17

 

ЕАА = 720/2,577= 279,4 тис.грн.

ЕАБ = 1060/ 3,17 = 334,4 тис.грн.

 

За розрахованим показником кращим є проект Б.

 

 

Задача 69

Розрахувати чистий поточний дохід (ЧД) та чистий дисконтований дохід (ЧДД) за наведеними даними при ставці процента 10%/рік:

 

Назва показника та одиниця виміру Значення показника за роками його здійснення
Припливи грошових коштів (поточні доходи), тис.грн./рік  
Відпливи грошових коштів (поточні затрати) тис.грн./рік  

 

Розв’язання

"Чистий дисконтований дохід (ЧДД)" являє собою різницю між поточною дисконтованою вартістю майбутніх доходів та поточною дисконтованою вартістю майбутніх витрат на виконання інвестиційного проекту за всі роки його життєвого циклу:

де Д t та Bt - відповідно припливи грошових коштів (поточні доходи) та відпливи грошових коштів (поточні витрати) в рік t, грн./рік; t- поточний рік виконання проекту (0,1,2,3...,Т); Т-останнй рік виконання проекту; r- ставка дисконту, 1/рік.

 

Чистий поточний дохід = Припливи грошових коштів – відпливи грошових коштів

 

Назва показника та одиниця виміру Значення показника за роками його здійснення Разом  
Припливи грошових коштів (поточні доходи), тис.грн./рік    
Відпливи грошових коштів (поточні затрати) тис.грн./рік    
ЧД -300  
Коеф. Дисконт. (1/(1+і)t) 0,909 0,826 0,751  
ЧД*К.Д. -300,0 136,4 124,0 112,7 73,0

 

ЧДД = 73 тис грн.

Оскільки ЧДД >0, то проект доцільно реалізовувати.

Задача 70

Розрахувати чистий поточний дохід (ЧД) та чистий дисконтований дохід (ЧДД) за наведеними даними при ставці процента 15%/рік:

Назва показника та одиниця виміру Значення показника за роками його здійснення
Припливи грошових коштів (поточні доходи), тис.грн./рік  
Відпливи грошових коштів (поточні затрати) тис.грн./рік  

Розв’язання

"Чистий дисконтований дохід (ЧДД)" являє собою різницю між поточною дисконтованою вартістю майбутніх доходів та поточною дисконтованою вартістю майбутніх витрат на виконання інвестиційного проекту за всі роки його життєвого циклу:

де Д t та Bt - відповідно припливи грошових коштів (поточні доходи) та відпливи грошових коштів (поточні витрати) в рік t, грн./рік; t- поточний рік виконання проекту (0,1,2,3...,Т); Т-останнй рік виконання проекту; r- ставка дисконту, 1/рік.

 

 

Чистий поточний дохід = Припливи грошових коштів – відпливи грошових коштів

 

Назва показника та одиниця виміру Значення показника за роками його здійснення Разом
 
Припливи грошових коштів (поточні доходи), тис.грн./рік    
Відпливи грошових коштів (поточні затрати) тис.грн./рік    
ЧД -300  
Коеф. Дисконт. (1/(1+і)t) 1,000 0,870 0,756 0,658  
ЧД*К.Д. -300,0 87,0 113,4 131,5 31,9

 

ЧДД = 31,9 тис. грн.

Оскільки ЧДД >0, то проект доцільно реалізовувати.

Задача 71

 

Чисті поточні доходи від проекту (ЧД) щорічно становитимуть 10 000 грн. Тривалість проекту 3 роки. Процентна ставка (r) дорівнює 0,1 1/рік. Визначити теперішню вартість вказаних грошових надходжень (ЧДД).

Розв’язання

"Чистий дисконтований дохід (ЧДД)" являє собою різницю між поточною дисконтованою вартістю майбутніх доходів та поточною дисконтованою вартістю майбутніх витрат на виконання інвестиційного проекту за всі роки його життєвого циклу:

де Д t та Bt - відповідно припливи грошових коштів (поточні доходи) та відпливи грошових коштів (поточні витрати) в рік t, грн./рік; t- поточний рік виконання проекту (0,1,2,3...,Т); Т-останнй рік виконання проекту; r- ставка дисконту, 1/рік.

 

ЧДД = 10 000 (1/(1+0,1)1 + 1/(1+0,1)2 + 1/(1+0,1)3) = 10 000 * 2,487 = 24868,5 грн.

 

Оскільки ЧДД >0, то проект доцільно реалізовувати.

Задача 72

 

Визначити термін окупності проекта (То) за наведеними даними при ставці процента 10%/рік:

 

Назва показника та одиниця виміру Значення показника за роками його здійснення
Чистий поточний дохід (ЧД), тис грн./рік -300

 

 

Розв’язання

 

 

Розрахунок дисконтованого терміну окупності проекту

 

Роки
Чистий поточний дохід (ЧД), тис грн./рік -300
Коефіцієнт дисконтування 0,909 0,826 0,751
ЧГП*Коефіцієнт дисконтування -300 181,82 247,93 300,53
Кумулятивна сума дисконтованих грошових потоків -300 -118,2 129,8 430,3

 

 

DPP = 1+118,2/247,93 = 1,48 років

 

 

Задача 73

 

Визначити номінальну процентну ставку (r), якщо реальна процентна ставка (rреал) 15%/рік, а прогнозований темп інфляції (rинф) 10%/рік.

 

Розв’язання

Номінальну процентну ставку (r) визначимо за формулою Фішера:

r = rреал + rреал* rинф+ rинф

r = 0.15+0.15*0.10+0.10=0.265 або 26,5%.

 

 

Задача 74

Порівнюються 2 альтернативних проекти з такими показниками:

 

 

Назва показника та одиниця виміру Значення показника за проектами
Проект А Проект Б
Чистий дисконтований дохід (ЧДД), тис грн.
Тривалість циклу (Т), рік
Ставка проценту (r), 1/рік 0,08 0,1
Дата початку здійснення проекту 2.01.2005 2.01.2005

 

Розрахуйте значення еквівалентного ануїтету (ЕА) і визначте проект, якому можна віддати перевагу.

 

Розв’язання

 

Еквівалентний ануїтет (грн/рік) - це середньорічний ефект, розрахований шляхом розподілення інтегрального ефекту по роках здійснення проекту. Тому кращим із варіантів проекту з різними термінами їх здійснення по цьому критеріальному показнику визнається такий варіант, який забезпечує більше значення ЕА.

За різних для варіантів, що порівнюються, значеннях "Т" при рівних значеннях "г" кращим можна вважати варіант з найбільшим значенням еквівалентного ануїтету (ЕА), який слід розрахувати за формулою:

ЕА =ЧДД/

 

Для проекту А:

Рік Разом
1/(1+0,08)t 0,926 0,857 0,794 2,577

 

 

Для проекту Б:

Рік Разом
1/(1+0,10)t 0,909 0,826 0,751 0,683 3,17

 

ЕАА = 2430/2,577= 943тис.грн.

ЕАБ = 3400/ 3,17 = 1073 тис.грн.

 

За розрахованим показником кращим є проект Б.

 

 

Задача 75

Розрахувати чистий поточний дохід (ЧД) та чистий дисконтований дохід (ЧДД) за наведеними даними при ставці процента 20%/рік:

Назва показника та одиниця виміру Значення показника за роками його здійснення
Припливи грошових коштів (поточні доходи), тис.грн./рік  
Відпливи грошових коштів (поточні затрати) тис.грн./рік  

 

Розв’язання

"Чистий дисконтований дохід (ЧДД)" являє собою різницю між поточною дисконтованою вартістю майбутніх доходів та поточною дисконтованою вартістю майбутніх витрат на виконання інвестиційного проекту за всі роки його життєвого циклу:

де Д t та Bt - відповідно припливи грошових коштів (поточні доходи) та відпливи грошових коштів (поточні витрати) в рік t, грн./рік; t- поточний рік виконання проекту (0,1,2,3...,Т); Т-останнй рік виконання проекту; r- ставка дисконту, 1/рік.

 

 

Чистий поточний дохід = Припливи грошових коштів – відпливи грошових коштів

 

Назва показника та одиниця виміру Значення показника за роками його здійснення Разом
 
Припливи грошових коштів (поточні доходи), тис.грн./рік    
Відпливи грошових коштів (поточні затрати) тис.грн./рік  
ЧД -360  
Коеф. Дисконт. (1/(1+і)) 1,000 0,833 0,694 0,579  
ЧД*К.Д. -360,0 83,3 104,2 115,7 -56,8

 

ЧДД = -56,8 тис. грн.

Оскільки ЧДД <0, то проект недоцільно реалізовувати.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.