Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 2 ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Задача № 15

Частиною 3 статті 32 КЗпП України, допускається зміна істотних умов праці працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про таке змінення істот них умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніш ніж за два місяці.

Частиною 3 статті 86 цього ж Кодексу передбачено, що по запровадженні нових і зміні чинних норм праці власник або уповноважений ним орган повідомляє працівників не пізніш як за один місяць до їх запровадження.

Чи не вбачаєте Ви протиріччя між цими статтями Кодексу законів про працю? Яка з цих норм повинна бути застосовною?

 

Задача N 16

На колективному заводі безалкогольних напоїв з урахуванням особливостей місцевих умов були розроблені правила внутрішнього розпорядку. Спочатку проект правил був обговорений в структурних підрозділах заводу: в заводоуправлінні, відділах, цехах. Після такого обговорення директор заводу і голова профспілкового комітету підписали правила і з моменту підпису ввели їх в дію. Чи правомірні дії директора і голови профкому?

Хто і в якому порядку затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку?

Задача № 17

Правилами внутрішнього трудового розпорядку встановлено, що робочий день розпочинається о 9 годині. Директор фабрики на зміну правил зобов'язав трьох майстрів виходити на роботу на годину раніше початку робочого дня в зв’язку з тим, щоб контролювати підготовку підприємства до початку роботи. Цим же наказом зазначалось, що вони можуть на годину раніше закінчувати свій робочий день.

Один з майстрів — Ліповенко — не погодився з такою зміною режиму робочого часу, пославшись на те, що раніше майстри закінчувати роботу не можуть, тому цим наказом директора збільшено на годину їх робочий день.

Чи має правову силу такий наказ директора?

 

Задача №18

Геолог Новак працював в об'єднанні «Тюмень» протягом декількох років на постійній роботі. У зв'язку зі станом здоров'я і приписом лікарів змінити клімат, переїхав до батьків у Черкаську область, поновив громадянство України і звернувся до районного суду з позовом до об'єднання «Тюмень» про стягнення заробітної плати у зв'язку із затримкою розрахунку при його звільненні з роботи.

Районний суддя відмовив Новаку у прийнятті заяви, пославшись на те, що трудові відносини відбувались на території іншої держави, тому спір повинен розглядатися судом цієї держави.

Новак наполягав на розгляді справи судом за місцем свого проживання, посилаючись на те, що відповідно до процесуального законодавства і Росії, і України трудові спори можуть розглядатися судами за місцем проживання позивача.

Який закон повинен застосовуватись у даному випадку?

 

Задача № 19

При звільненні працівника з роботи за своєю ініціативою власник або уповноважений ним орган зобов'язаний одержати попередню згоду профспілкового комітету. Якщо розірвання трудового договору проведено власником без звернення до профспілкового органу, а працівник оскаржує правильність звільнення у судовому порядку, суд відповідно до ст. 43 КЗпП України зупиняє провадження по справі, запитує згоду профспілкового органу і після її одержання або відмови профспілкового органу в наданні згоди на звільнення працівника розглядає спір по суті.

Пленум Верховного Суду України в пункті 15 Постанови від листопада 1992 р. «Про практику розгляду судами трудових спорів» зазначив, що «відмова профспілкового органу в згоді і звільнення є підставою для поновлення на роботі».

Чи не змінює це роз'яснення Пленуму Верховного Суду норми, що вміщуються в ст. 43 КЗпП України?

Чи відносяться керівні роз'яснення Пленуму Верховного Суду Ураїни до джерел трудового права?

Задача № 20

Для того, щоб була можливість підігрівати .воду для змивання деталей після їх відповідної обробки в цеху було встановлено титан. Поряд з титаном на стенді було написана художником великими літерами технічна інструкція про правила користування титаном.

Ця інструкція була не дотримана робітником Хмизом, внаслідок чого титан на якийсь час вибув із ладу. За порушення технічних правил директор оголосив Хмизу дисциплінарне стягнення — догану.

Хмиз вважає, що ним закон не порушено, а лише технічні правила, тому немає підстав для притягнення його до дисциплінарної відповідальності, працівник оскаржив накладання стягнення до комісії по трудових спорах.

Яке рішення може бути по даному питанню?

 

Задача №21

Стаття 27 КЗпП України передбачає можливість за угодою сторін встановлювати випробування при прийнятті на роботу робітників на строк до одного місяця, а службовців — до трьох місяців. В окремих випадках випробування службовців може проводитися до шести місяців.

Чи не свідчить таке збільшення строку випробування дискримінацію щодо службовців у порівнянні з робітниками.

Аргументуйте свою точку зору?

 

Задача № 22

По закінченні строку тимчасової роботи Макуха був звільнений з роботи з посиланням на пункт 2 статті 36 КЗпП України. Не погодившись з цим звільненням, Макуха звернувся до районного суду з позовом, в якому посилаючись на те, що КЗпП України не передбачає такого прийняття на роботу як тимчасовий договір, тому і припинятись за такою підставою не повинен.

Чи допущені порушення закону при прийнятті на роботу і звільненні? Аргументуйте свою точку зору?

 

Задача № 23

Працівниця овочевої бригади Герань, була звільнена з роботи як сезонний працівник з посиланням на п. 2 статті 36 КЗпП України. Герань не погодилася із звільненням і звернулася з позовом про поновлення на роботі, посилаючись на те, що КЗпП України не передбачає таких понять, як сезонний трудовий договір, сезонний працівник.

Чи допущені порушення закону при прийнятті роботу як сезонного працівника і звільненні?

Аргументуйте свою точку зору.

 

Задача № 24

Старший викладач державного педагогічного інституту Рубан, вік якого наближається до пенсійного, звернувся до відділу кадрів інституту з проханням підготувати його документи про вихід на пенсію як державного службовця відповідно до Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р.

Свою вимогу Рубан обґрунтував посиланням на пункт 1 статті Конвенції МОП 1978 р. про трудові відносини на державній службі, відповідно до якого ця Конвенція застосовується до усіх осіб, найнятим державним органом, якщо тільки до них не застовуються більш сприятливі положення інших міжнародних конвенцій. Статтею 81 КЗпП України визначено, якщо міжнародними договорами або угодами встановлені інші правила, ніж ті, що їх містить законодавство України, повинні застосовуватись правила міжнародних договорів.

Яка Ваша думка щодо поставленого Рубаном питання?

 

Задача № 25

Нормувальниця Барська поступила на навчання до Міжрегіональної академії управління персоналом, яка є приватним навчальним закладом. Під час навчання Барська довідалась про існування Рекомендації МОП 1974 р. про оплачувані навчальні відпустки, пунктом 6 статті 20 якої передбачено, що тим, хто вчиться, повинна виплачуватись фінансова допомога для відшкодування великих додаткових затрат, що пов'язані з освітою та підготовкою.

У Барської виникла думка, чи не повинна у зв'язку з цим адміністрація, де вона працює, відшкодовувати їй витрати на навчання, що виплачуються нею. Тому звертається до Вас за порадою проконсультувати її з цього питання. Дайте Барській таку консультацію.

 

Задача № 26

Машиністка Зельська була звільнена з роботи за п. 5 статті 1 КЗпП України, у зв'язку з відсутністю на роботі через тимчасову непрацездатність понад 4 місяці підряд. Цей пункт статті КЗпП України, на думку Зельської, не може бути підставою для звільнення, оскільки статтею 6 Конвенції МОП 1982 р. про припинення трудових відносин тимчасова відсутність на роботі в зв’язку з хворобою не є законною підставою для звільнення».

Конвенція МОП є міжнародним договором, тому, вважає Зельська, у даному випадку відповідно до статті 81 КЗпП України повинні застосовуватись правила міжнародних договорів.

На підставі якого законодавства повинен вирішуватись спір?

Задача № 27

Договором між посольством Панами і Головною дирекцією по обслуговуванню іноземних представництв при Київської міській державній адміністрації для обслуговування представництва була прийнята на роботу група працівників обслуговуючого персоналу. Поряд з іншими умовами праці договором передбачалось, що посольство може поставити питання про припинення трудового договору у випадку недовіри до працівника.

Через деякий час посольство поставило питання про звільнення прибиральниці Пряхно, яка має звичку переглядати документи, що викидаються в корзину для сміття.

Пряхно вважає, що вона не відноситься до кола працівників, які обслуговують грошові або матеріальні цінності, тому не може бути звільненою за цієї підставою (пункт 2 статті 41 КЗпП).

Незважаючи на заперечення, Пряхно була звільнена з роботи за втратою довіри. Яким законом слід керуватися у разі, коли Пряхно буде оскаржувати звільнення в судовому порядку?

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.