Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Программа обследованияОА крови, мочи.

БАК: содержание холестерина, триглицеридов, липопротеинов, белковых фракций, билирубина, аминотрансфераз, мочевины, креатинина, креатинфосфокиназы, лактатдегидрогеназы.

ИИ крови: содержание Т- и В-лимфоцитов, субпопуляций Т-лимфоцитов, ЦИК, иммуноглобулинов, антител к тиреоглобулину, микросомальной фракции фолликулярного эпителия.

Определение содержания в крови Т3, Т4 (общего содержания и свободных фракций), тиреотропина, тироксиневязывающего глобулина, постановка стимулирующих тестов с тиреотропином и тиреолиберином для дифференциальной диагностики первичного, вторичного и третичного гипотиреоза.

УЗИ щитовидной железы.

Радиоизотопное сканирование щитовидной железы.

Поглощение 131I щитовидной железой (при невозможности определить уровень тиреоидных гормонов в крови).

ЭКГ.

Консультация окулиста (нейроофтальмологическое исследование).

Компьютерная или магниторезонансная томография головного мозга.

31.гіпофізарний (центральний)набутий нецукровий діабет

1)психогенна полідипсія

Спільне-підвищена к-сть споживання рідини(первинна срага)

Відмінне-обмеженняя прийому рідини та дегідратація стимулює ендогенний вазопресин( на відміну від пацієнтів з НД),не порушується загальний стан хв.,к-сть сечі зменшується але питома вага і щільність нормалізується.що не характерно для НД(відсутність суттєвих змін питомої ваги і осмолярності). Прийом діуретичних засобів при психогенній полідипсії супроводжується збільшенням кількості добової сечі, при нецукровому діабеті спостерігається парадоксальний ефект - зниження діурезу.

При несахарном диабете суточный диурез во время приема диуретических средств уменьшается в 2-3 раза или нормализуется. При первичной нервной полидипсии диурез увеличивается

Дод.методи проба з сухоїдінням,рентгенографія черепа,мрт і ст. гіпоталамо-гіпофізарної області,Зимницький

2)ЦД

Спільне поліурія,полідипсія.сухість в роті,поуш.менстр.циклу,похудання.

Відмінне-гіперглікемія.рівень глікованого гемоглобіну підвищ.,позитивний ефект від терапії інсуліном чи пероральними цукрознижуючими,позитивний ГТТ,глюкозоурія

Дод.методи:ГТТ,с-пептид,глікований гемоглобін, проба з сухоїдінням,рентгенографія черепа,мрт і ст. гіпоталамо-гіпофізарної області,Зимницький

3)нефросклероз

Спільне-поліурія,в пізній стадії ізостенурія

Відмінне-відсутня полідипсія.к-сть випитої рідини не впливає на кі-сть сечі»вимушена поліурія», На відміну від останнього в ранній стадії хвороби є різке підвищення кров'яного тиску (систолічний — понад 200 мм і мінімальний — понад 100 мм ртутного стовпа) при дуже незначних змінах у сечі. Рано розвивається гіпертрофія серця. Надалі в сечі відмічається незначна альбумінурія (до 1°/оо), в осаді виявляють поодинокі еритроцити,

Дод.мет.ренографія радіонуклідна9зм.накопич. і уповільн.виведення,орографія (зм.обєму нирки.кіркового шару,кальцифікати)

4)альдостеронізм

Відмінне-питома вага більша,діурез менший,арт.гіпертензія, гіпокаліємія,гіперкалійурія.

Дод.рівень альдостерону,активність реніну плазми.МРТ,СТ,ехографія,ангіографія(візуалізація альдостерони ,гіперплазія)

Задача 3

1. ЦД. Гіпоглікемічна кома

2. Диф. діагностика:

Кетоацидотична

-спільне:частий пульс, N температура тіла,розширені зіниці,судоми.

-відмінне: для кетоацидотичної,на відміну від гіпоглікемічної,характерно: повільний початок,зниж. АТ, пульс м’який,дихання Куссмауля, шкіра бліда, суха, тургор знижен., язик сухий, запах ацетону з рота, знижен. тонус очних яблук.

-необхідн. додаткові обстеження: визначення глюкози в крові – при кетоацидотичн.-вона підвищена. Ацетонемія,ацетонурія, зниж. рН крові.

· Лактатацидемічна

-Спільне: швидкий розвиток, відсутній запах ацетону з рота, частий пульс.

-Відмінне: дих. Куссмауля, зниж. АТ, суха шкіра, знижен. тонус очних яблук, язик сухий.

-Необхідн. додаткові обстеження: лактат сироватки крові ( >2ммоль/л),визначення кетонових тіл (кетоз відсутній), визнач. глюкози крові (Н. або незначна гіперглікемія); визначення залишкового азоту крові (азотемія виражена)

· Гіперосмолярна

-Спільне: відсутній запах ацетону, пульс частий.

-Відмінне:поступовий розвиток, зниж. АТ (колапс),шкіра суха, тургор зниж., тонус очних яблук знижен., язик сухий, типова неврологічна симптоматика і психічні розлади (можливі галюцинації, прояви делірію)

-Додаткові обстеження:виражена гіперглікемія (35-50ммоль/л), глюкозурія, підвищений рівень сечовини крові, збільшення Na в сироватці крові, виражена гіперосмолярність плазми крові – осмолярність (> 350 мосм/л), зниження ОЦК.

· Алкогольна

-Спільне:частий напружений пульс, норм.АТ,шкіра волога

-Відмінне:гіперемія шкіри ( у важких випадках- бліда),дихання утруднене, знижен. тургор шкіри,зіниці вузькі, часта блювота, запах алкоголю з рота.

-Додаткові обстеження: визначення глюкози крові (в нормі), визначення алкоголю крові

Лікування:

1.Режим ліжковий

3. медикаментозне:

-40% р-н глюкози (40-80мл) в/в струминно, якщо свідомість не відновлюється,вливання глюкози повторюють

- адреналін (1мл 0,1% підшкірно) + глюкагон (1-2мл) в/м

Якщо не ефект. – 5% р-н глюкози в/в крапельно до нормалізації глікемії. Одночасно з цим вводять 30-60 мг преднізолону.

-кокарбоксилаза 100мг

-аскорбінова к-та 5 мл 5%

- при затяжній комі для профілактики набряку мозку 25% р-н MgSO4 10 мг, в/в.

Додаткові рекомендації та застереження:

- обережність у споживанні алкоголю

-контроль глікемії.

Задача 14

1. ЦД(?). ____ ступінь важкості в стані декомпенсації, діабетична нейропатія(діабетична ентеропатія)

2. Диф. діагностика:

· Глютенова ентеропатія

-спільне: частий стілець (пінистий) з різким запахом, жирний.Неефективне лікування ферментними препаратами

-відмінне: вік( целіакія проявляється у дітей у 6-12 місяців); залізодефіцитна анемія, велика втрата маси тіла, м’язова атрофія, проноси постійно (при діабетичній ентеропатії- чергування закрепів з проносами0

-додаткові методи обстежень: ефективність безглютенової дієти, біохім. досл. крові (гіпопротеїнемія), гіпоальбумінемія, гіпокальціємія),анемія. Серодіагностика:антиаглідинові антитіла.

· Хронічний панкреатит

-спільне: поліфекалія, рідкий стілець, стеаторея

-відмінне: оперізуючий біль в попереку, відсутність ЦД в анамнезі; нудота, блювання, різке схуднення

-додаткові обстеження: копро логічне досл. (креаторея,стеаторея,амілорея), дослідження активності панкреатичної еластази в калі,визначення рівнів амілази в крові,УЗД органів черевної порожнини

· Хвороба Крона (товсто кишкова локалізація)

-спільне:проноси( дуже часті, завважають діяльності і сну), можливий пронос уночі

-відмінне: біль в животі, начастіше справа,домішки слизу і крові в калі, гарячка, схуднення

-додаткові обстеження:копро логічне дослідження (будуть домішки слизу, крові), анемія; рентген кишки( нерівні контури, симптом «бруківки», сегментарність ураження, підвищ. Гостро фазових показників крові, гама глобулінів.

· Хронічний ентерит

-спільне: рідкі випорожнення (часті)

-відмінне:невтримний позив на дефекацію відразу після їжі, біль в животі, спастичного характеру, здуття живота, біль зменшується після відходження газів. В анамнезі: погане харчуання, зловживання алкоголем, контакт з токсичними речовинами тощо. Схуднення.

-додаткові обстеження:копро логічне дослідження (кал зеленувато-жовтий,зі слизом + креато-,стеато-,амілорея; рентген кишки (підвищ. моторики тонкої кишки, згладження складок, накопичення рідини і газу)

Лікування:

-вживання продуктів,що легко засвоюються,обмеження жирів,клітковини

-контроль целіакії

-ліпоєва кислота – 600 мг в/в крап в 200 мл 0,9% NaCl 1р/добу.Курс -10 ін єкцій

-холінолітики (платифілін) -0,2% -1,0мл, п/шк. по 1 мл.20 днів.

-інгібітори холін естерази прозерин 0,05%- 1,0 мл п/шк. 1мл/добу -10 днів.

Задача 38

1.Гостра недостатність кори наднирників (аддісонів криз);серцево-судинна форма,гостра СН

2. Діагностика: ЗАК,ЗАС

БАК, гормональне дослідження крові (зниж. концентрації кортизолу, підвищ. АКТГ

УЗД,КТ наднирників

Дослідження крові на глюкозу, електроліти

Лікування:

1.режим-ліжковий

2. –інфузія 1л 5% р-ну глюкози + 1л ізотонічного р-ну NaCl в перші 2 год. В подальшому в першу добу вводиться ще 3л рідини.Інфузійна терапія припиняється при досягненні показника АТ – 110/70 мм рт.ст

-відразу вводять 150 мг гідрокортизону гемісукцинату В\в струминно. В наступні 4 години вводимо 150 мг гідрокортизону гемісукцинату на 500 мл 0,8% NaCl в/в крапильно (зі швидкістю 40-100крапель/хв). Довенне введення гідрокортизону – до виведення пацієнта з колапсу

-одночасно з довенним вводять дом’язово суспензыю гідрокортизону ацетату (50 мг що 6 год) –до нормалізації показників серцево-судинної системи

-при вираженій гіперкаліємії (>6 ммоль/Л) вводити 20 мл 10% глюконату кальцію.

В наступні 5-7 днів продовжують дом’язеве введення гідрокортизону ацетату. Дозу поступово знижують до 25 мг і зменшують кратність до 2-4 разів/добу.

Задача 39(жінка 45 років звернулась в лікарню)

1.феохромоцитома(головний біль,аг.слабість,біль у ділянці серця,тремтіння,парестезії,страх,запаморочення,гіперемія,серцебиття,пітливість,нудота)

2.диф.діагноз:

Тиреотоксикоз спільне:тахікардія,пітливість,тремор

Відмінні: підвищення систолічного АТ,схуднення,часті випорожнення,очні симптоми,голод,дисменорея

Клімактеричний с-м спільне:тахікардія,пітливість,запаморочення,головний біль,втома,серцебиття,болі в області серця

Відмінне:відчуття жару в області голови і шиї,остеопор,тривога,неспокій,частота більше 20р/д

Симпатоадреналовий криз спільне: серцебиття,страх,велика к-ть сечі,

Відмінне: затруднене дихання, порушення терморегуляції,підвищення АТ

Гіпертонічний криз спільне:озноб,тремор,страх,нудота,блювота,тахікардія,гіперемія

Відмінне: зниження зору,АТ(220/120мм рт ст),психоемоційне напруження,набряк обличчя

Діагностика феохромоцитоми:гормональне і біохімічне дослідження з функціональними пробами,топічна діагностика,визначення рівня катехоламінів плазми,сечі,сумарні,по фракційні метанефрини,визначення рівня ванілілмигдалевої кислоти у сечі,провокаційна проба з гістаміном,проба з тропафеном,КТ,УЗД наднирникових залоз.

 

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.