Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Питання до іспиту

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

З дисципліни “Основи охорони праці”

 

1. Предмет, завдання і функції предмету охорона праці.

2. Основні нормативні документи в галузі гігієни праці.

3. Закон України “Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення”

4. Основні законодавчі акти про охорону праці: Конституція України, Закон України “Про охорону праці”, “Про охорону здоров’я”, “Про пожежну безпеку

5. Основні положення закону України “Про охорону праці”.

6. Державні галузеві і міжгалузеві нормативні акти про охорону праці.

7. Сучасний стан охорони праці в Україні.

8. Гарантії прав громадян на охорону праці.

9. Охорона праці жінок.

10. Охорона праці неповнолітніх.

11. Охорона праці інвалідів.

12. Державне управління охороною праці в Україні.

13. Державний нагляд за охороною праці.

14. Система управління охороною праці. Функції і завдання управління.

15. Права посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці.

16. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.

17. Права і обов’язки уповноважених з питань охорони праці.

18. Організація роботи служби охорони праці на підприємстві.

19. Планування робіт з охорони праці.

20. Навчання з питань охорони праці. Види інструктажів з охорони праці.

21. Атестація робочих місць за умовами праці

22. Стажування та допуск працівників до роботи.

23. Вплив шкідливих речовин на організм людини.

24. Мікроклімат виробничих приміщень, вплив параметрів мікроклімату на організм людини.

25. Фізична і розумова діяльність.

26. Фізіологічні особливості різних видів діяльності.

27. Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування.

28. Класифікація умов праці за шкідливими факторами.

29. Фізичні небезпечні і шкідливі виробничі фактори.

30. Вентиляція виробничих приміщень.

31. Вібрація, вплив на організм людини, методи захисту від вібрації.

32. Шум, вплив на організм людини, методи захисту від шуму.

33. Ультразвук, вплив ультразвуку на людину, методи захисту від ультразвуку.

34. Інфразвук, вплив інфразвуку на людину, методи захисту від нього.

35. Опромінення оптичного діапазону

36. Освітлення виробничих приміщень. Джерела світла, їх класифікація.

37. Основні поняття травматизму.

38. Які нещасні випадки відносяться до виробничого травматизму.

39. Які нещасні випадки відносяться до невиробничого травматизму.

40. Порядок розслідування нещасних випадків виробничого характеру. Склад комісії з розслідування простих нещасних випадків.

41. Порядок розслідування спеціальних нещасних випадків. Склад комісії з розслідування спеціальних нещасних випадків.

42. Порядок розслідування нещасних випадків невиробничого характеру.

43. Розслідування і облік аварій.

44. Методи аналізу виробничого травматизму.

45. Безпечність технологічного обладнання. Вимоги безпеки до технологічного обладнання.

46. Безпечність технологічного процесу.

47. Вимоги щодо розміщення робочих місць.

48. Безпека при виконанні вантажо-розвантажувальних робіт.

49. Безпека при роботі на транспорті.

50. Експлуатація систем під тиском.

51. Дія електричного струму на організм людини.

52. Електротравматизм, види електротравм.

53. Основні причини електротравм.

54. Система електрозахисних заходів.

55. Вимоги безпеки до персоналу, що обслуговує електроустановки.

56. Організація безпечної експлуатації електроустановок.

57. Фактори, шо впливають на насліки ураження електричним струмом.

58. Класифікація приміщень за ступенем електробезпеки

59. Основні поняття і значення пожежної безпеки.

60. Завдання і види пожежної охорони.

61. Основні нормативні документи в галузі пожежної безпеки.

62. Основні причини пожеж.

63. Основні способи пожежегасіння.

64. Основні засоби пожежегасіння. Види вогнегасників, принципи їх дії.

65. Державний пожежний нагляд

66. Система протипожежного захисту

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.