Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

на 2012-2013 навчальний рік

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

з дисципліни

«ФІНАНСОВЕ ПРАВО»

на 2012-2013 навчальний рік

 


 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні

циклової комісії соціально-економічних дисциплін

Протокол № _______ від “___”_____________2012

Голова циклової комісії ____________________В.Г. Бачихін

 

 

Сімферополь 2012

1. Поняття та функції фінансів.

2. Публічна фінансова діяльність.

3. Форми та методи публічної фінансової діяльності.

4. Система органів, що здійснюють фінансову діяльність.

5. Поняття й структура фінансової системи держави.

6. Фінансово-правові норми.

7. Фінансові правовідносини: зміст, особливості, види.

8. Фінансове право як галузь права.

9. Фінансове право в системі права.

10. Предмет фінансового права.

11. Метод фінансового права.

12. Суб'єкти фінансового права.

13. Види суб'єктів фінансового права

14. Система фінансового права.

15. Джерела фінансового права.

16. Фінансове законодавство.

17. Фінансове право і наука фінансового права.

18. Поняття и значення фінансового контролю.

19. Види фінансового контролю.

20. Методи фінансового контролю.

21. Система органів фінансового контролю.

22. Перевірка: зміст, види.

23. Ревізія як основний метод фінансового контролю.

24. Податкові органи.

25. Правовий статус органів ДПС.

26. Державне казначейство.

27. Контрольно-ревізійні органи.

28. Рахункова палата.

29. Незалежний фінансовий контроль.

30. Бюджетне право в системі фінансового права.

31. Поняття бюджету та його складові частини.

32. Дефіцит та профіцит бюджету: зміст, шляхи подолання.

33. Бюджетна система та бюджетний устрій.

34. Бюджетна класифікація: поняття значення та структура.

35. Державний бюджет України: його доходи та видатки.

36. Поняття програмно-цільового методу в бюджетному праві.

37. Місцеві бюджети: види, склад доходів і видатків.

38. Сутність та методи бюджетного регулювання.

39. Бюджетний цикл та бюджетний період.

40. Поняття та принципи бюджетного процесу.

41. Стадії бюджетного процесу.

42. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження.

43. Особливості застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

44. Складання проектів бюджетів.

45. Зміст закону про Державний бюджет.

46. Розгляд й прийняття бюджетів.

47. Бюджетний розпис: поняття, зміст і значення.

48. Кошторис бюджетних установ: поняття і зміст.

49. Виконання бюджетів.

50. Звітність про бюджет.

51. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

52. Податкове право в системі фінансового права.

53. Предмет податкового права.

54. Метод податкового права.

55. Податкова система України.

56. Податкове законодавство. Характеристика ПК України.

57. Поняття податку.

58. Ознаки податку.

59. Функції податку.

60. Принципи податку та податкової системи.

61. Поняття правового механізму податку.

62. Обов’язкові елементи правового механізму податку.

63. Факультативні елементи правового механізму податку.

64. Класифікація податків та зборів.

65. Прямі та непрямі податки.

66. Майнові, особисті податки.

67. Інші види санкцій за порушення податкового законодавства.

68. Правовий статус платників податків.

69. Податковий агент.

70. Податкове представництво.

71. Об'єкт оподаткування.

72. Правове регулювання ставок оподаткування.

73. Податкові пільги.

74. Правове регулювання територіальних податкових пільг.

75. Обрахування та сплати податків.

76. Податкова звітність. Податкова декларація.

77. Зміст податкового обов'язку.

78. Забезпечення виконання обов'язку по сплаті пода­тків та зборів.

79. Податкові органи України.

80. Органи податкової адміністрації.

81. Податкова міліція.

82. Правове регулювання податкового контролю.

83. Перевірка, зміст та особливості.

84. Відповідальність за порушення податкового зако­нодавства.

85. Штраф, пеня. Особливості застосування.

86. Державний борг: поняття та види.

87. Управління й обслуговування державного боргу.

88. Поняття, зміст та види платіжних систем.

89. Поняття та зміст банківської системи України.

90. Правовий статус Національного банку України.

91. Функції Національного банку України.

92. Банківське регулювання в Україні: поняття й форми.

93. Правове регулювання банківського нагляду.

94. Валюта та валютні цінності.

95. Валютні обмеження.

96. Поняття й зміст валютних операції.

97. Поняття та зміст валютного регулювання.

98. Валютний контроль.

99. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

 

Викладач С. О. Шинкарчук

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.