Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Стандартизація, сертифікація туристських послуг





Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Запитання до іспиту

та ліцензування туристичної діяльності»

1. Нормативно-правова база: Закон України «Про захист прав споживачів».

2. Нормативно-правова база: Постанова КМУ «Ліцензійні умови».

3. Історичні основи розвитку стандартизації.

4. Історичні основи розвитку сертифікації.

5. Правові основи сертифікації. Закон України «Про сертифікацію».

6. Правові основи стандартизації. Закон України «Про стандартизацію».

7. Формування системи стандартизації в Україні.

8. Правові основи стандартизації. Діючі державні стандарти в туризмі в Україні.

9. Державні стандарти України в галузі туризму.

10. Завдання стандартизації в сфері туризму. Об'єкти стандартизації.

11. Роль стандартизації у підвищенні якості товарів та послуг.

12. Завдання сертифікації в сфері туризму. Об'єкти сертифікації.

13. Нормативні документи, що регламентують стандартизацію і сертифікацію.

14. Технічне та інформаційне забезпечення готелів.

15. Класифікація готелів і мотелів в Україні. Держстандарт України «Класифікація готелів».

16. Стандартизація в сфері туристично-екскурсійного обслуговування.

17. Історичні основи розвитку сертифікації. Закон України «Про сертифікацію продукції і послуг».

18. Основні цілі і об'єкти сертифікації. Терміни й визначення в галузі сертифікації.

19. Сертифікація, її роль у підвищенні якості продукції, її розвиток на міжнародному, регіональному й національному рівнях.

20. Правила сертифікації туристичних послуг і послуг готелів.

21. Обов'язкова й добровільна сертифікація в туризмі.

22. Обов’язкова сертифікація готельних послуг.

23. Обов’язкова сертифікація послуг харчування.

24. Види та особливості сертифікації туристичного продукту.

25. Добровільна сертифікація в туризмі.

26. Схеми сертифікації в галузі туризму.

27. Показники, які підтверджуються при сертифікації.

28. Необов’язкова сертифікація. Показники екскурсійного обслуговування, що підтверджуються при сертифікації.

29. Мета, завдання і об'єкти ліцензування. Нормативна база ліцензування в туризмі України.

30. Ліцензування, його роль у підвищенні якості продукції.

31. Ліцензування в туризмі. Вимоги до здійснення туроператорської діяльності.

32. Особливості отримання, переоформлення та анулювання ліцензії на туристичну діяльність.

33. Ліцензування в туризмі. Кваліфікаційні вимоги до кадрового складу.

34. Ліцензування в туризмі. Вимоги до фінансового забезпечення та страхування.

35. Ліцензування в туризмі. Вимоги до забезпечення страхового захисту туристів.

36. Якість продукції й захист прав споживача.

37. Органи, що займаються питаннями захисту прав споживачів в Україні.

38. Право споживачів на інформацію про товари і послуги.

39. Право споживачів на придбання послуг належної якості й безпечних для життя й здоров'я.

40. Правові основи захисту прав споживачів. Характеристика основних прав споживачів.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой



Поиск по сайту:







©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.