Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Технологія контролю

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Та корекційної освіти

В.М.Малихіна

 

“ “ 2012р.

Запитання до заліку

з дисципліни «Музика та співи»

для студентів 211д групи

галузь знань: 0101 Педагогічна освіта


напрям підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта

факультет дошкільної та корекційної освіти

 

 

 

 

Харків, 2012

Запитання до заліку складено відповідно до діючої робочої програми.

 

Складено викладачем кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Білостоцькою О.В.

 

 

Обговорено і рекомендовано на засіданні кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя.

Протокол № від 2012 р.

 

Завідувач кафедри В.М.Бескорса

 

 

Пояснювальна записка до запитань до заліку з дисципліни «Музика та співи» для студентів 211д/з групи

1.1. Мета контрольних завдань -перевірка знань студентів із питань значення, завдань, основних положень музичної літератури, теорії музики та співів, методів, видів та форм організації музичної діяльності, програм з музичного виховання; вмінь використовувати у своїй практичній діяльності різні види музичної діяльності.

1.2. Структура пакету: теоретичні питання та практичні завдання.

Технологія контролю

Загальна тривалість виконання завдань 2 години.

 

1.4.Критерії оцінювання:

Оцінка «відмінно» ставиться у випадку, коли студент проявляє високий ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються, має навички оперування понятійно-категоріальним апаратом дисципліни, дає повні, обґрунтовані відповіді на питання, обізнаний з основною та додатковою літературою, дотримується стрункої та логічної форми викладу засвоєних знань, може навести приклади.

Оцінка «добре» ставиться, якщо студент має високий ступінь засвоєння фактичного матеріалу дисципліни, володіє понятійно-категоріальним апаратом курсу, дає повні відповіді на питання, підкріплені прикладами, але припускається неточностей, обізнаний з основною літературою, не завжди може обґрунтувати власний погляд на питання, дотримується логіки, структури відповіді.

Оцінка «задовільно» ставиться у випадку, коли студент проявляє достатній рівень засвоєння програмового матеріалу, оперує основними поняттями, дає неповні відповіді на питання, які не може підкріпити практичними прикладами, не висловлює власний погляд, відповідь має репродуктивний характер, не дотримується логіки та структури у викладі проблеми.

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо студент має недостатній рівень засвоєння програмового матеріалу, не може розкрити сутність основних питань, припускається принципових помилок у відповідях, не обізнаний з основною літературою.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.