Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Екзаменаційні запитання

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

З навчальної дисципліни «Приводи верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів»

для спеціальності 5.05050202 «Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів»

 

1. Основні ознаки за якими розрізняють приводи верстатів.

2. Структурні частини приводів і їх призначення.

3. Різновиди рівнянь кінематичного балансу, діапазон регулювання, формула налагодження.

4. Формування рядів частот обертання шпинделя та визначення відносної втрати швидкості в ступеневих приводах верстатів.

5. Загальні вимоги до приводів головного руху.

6. Складові частини шпиндельних вузлів та способи створення попереднього натягу в опорах шпинделя.

7. Різновиди коробок швидкостей, структурна формула коробки швидкостей (привода).

8. Призначення, користування графіками частот обертання коробок швидкостей.

9. Загальні вимоги до приводів подачі верстатів.

10. Способи забезпечення заданих пересувань в приводах подачі верстатів з ЧПУ, формування команд на пересування.

11. Структурно – кінематична схема розімкненого привода подачі верстата з ЧПУ, принцип дії, регулювання.

12. Структурно – кінематична схема замкненого привода подачі верстата з ЧПУ, принцип дії, регулювання.

13. Різновиди тягових пристроїв в верстатах та ПР, їх переваги, недоліки.

14. Різновиди передач гвинт – гайка кочення і способи усунення зазору та створення попереднього натягу.

15. Засоби перевірки зібраної пари гвинт – гайка кочення та придатність до експлуатації

16. Методика вибору зазору в безлюфтових редукторах верстатів з ЧПУ.

17. Особливості механічної частини приводів промислових роботів.

18. Основне рівняння гідростатики і його практичне застосування.

19. Рівняння нерозривності руху рідини та його практичне застосування.

20. Рівняння Д. Бернуллі в одиницях тиску та його практичне застосування. Визначення втрат тиску в гідросистемах.

21. Режими течії рідини та методика їх визначення.

22. Засоби вимірювання тиску, густини, в'язкості.

23. Структура об'ємного насосного гідропривода та призначення його основних елементів.

24. Класифікація, принцип дії, основні технічні показники та характеристики насосів. Основні несправності насосів.

25. Класифікація, принцип дії, основні технічні показники та характеристики гідродвигунів.

26. Призначення, різновиди, умовні позначення гідроапаратів.

27. Напрямна гідроапаратура. Призначення, різновиди, принцип дії умовні позначення, несправності та методи їх усунення.

28. Регулююча гідроапаратура. Призначення, різновиди, принцип дії, умовні позначення, основні несправності і методи їх усунуння.

29. Основні технічні параметри гідроапаратів. Основні несправності гідроапаратів.

30. Кондиціонери робочої рідини

31. Контрольні пристрої гідросистем.

32. Гідромісткості: призначення, різновиди, особливості конструкції.

33. Гідролінії: різновиди, методика розрахунку внутрішнього діаметра.

34. Ущільнюючі пристрої гідросистем.

35. Конструкція, принцип дії дискретних ротаційних ЕГСА, приклади їх використання.

36. Конструкція, принцип дії дискретних лінійних ЕГСА, приклади їх використання.

37. Способи керування основними параметрами гідроприводів.

38. Машинне регулювання швидкості в гідроприводах.

39. Дросельне регулювання швидкості в гідроприводах.

40. Машинно – дросельне регулювання швидкості в гідроприводах.

41. Ступеневе регулювання швидкості в гідроприводах.

42. Особливості визначення втрат тиску в пнемосистемах.

43. Особливості визначення діаметра трубопроводу та умовного діаметра апаратури в пневмосистемах.

44. Структура об’ємного пневмопривода та призначення його основних елементів.

45. Класифікація, принцип дії, основні технічні показники, умовні позначення пневмодвигунів. Основні несправності пневмодвигунів.

46. Класифікація, принцип дії, основні технічні показники, умовні позначення напрямної пневмоапаратури.

47. Класифікація, принцип дії, основні технічні показники, умовні позначення регулюючої пневмоапаратури.

48. Апаратура підготовки стисненого повітря: схема, елементи і їх призначення.

49. Способи керування основними параметрами пневмоприводів.

50. Призначення, схема, силовий розрахунок мультиплікатора тиску в пневмосистемах.

51. Особливості гнуття трубопроводів для гідро пневмосистем.

52. Технічне обслуговування гідроприводів: призначення, різновиди, перелік основних операцій ТО.

53. Основні рекомендації до пошуку несправностей в гідроприводах.

54. Основні питання техніки безпеки при експлуатації гідроприводів.

55. Основні операції, які виконуються при технічному обслуговуванні пневмоприводів.

56. Основні питання техніки безпеки при експлуатації пневмоприводів.

57. Зобразити схематично структуру привода головного руху токарного верстата з ЧПУ та пояснити призначення основних елементів схеми.

58. Зобразити схематично структуру розімкненого привода подачі фрезерного верстата з ЧПУ та пояснити призначення основних елементів структури.

59. Зобразити схематично структуру замкненого привода подачі токарного верстата з ЧПУ та пояснити призначення основних елементів структури.

60. Назвати основні кінематичні ланцюги на запропонованій екзаменатором кінематичній схемі токарного, свердлувального чи фрезерного верстата з ЧПУ.

61. Вивести формулу налагодження, якщо рівняння кінематичного балансу має вигляд:

 

62. Виміряти на лабораторному стенді зазор у передачі гвинт – гайка кочення та запропонувати методи його усунення ( створення попереднього натягу ).

63. Порівняти присутні у лабораторії гвинт – гайка кочення, вказати їх переваги, недоліки.

64. Користуючись інструкцією до виконання лабораторної роботи та гідро схемою стенда для випробування насоса пояснити призначення основних частин стенда.

65. Користуючись інструкцією до виконання лабораторної роботи та гідро схемою стенда для випробування гідромотора пояснити призначення основних частин стенда.

66. Користуючись інструкцією до виконання лабораторної роботи та гідро схемою стенда дросельного регулювання швидкості робочого органа пояснити призначення основних частин стенда.

67. Користуючись принциповаою схемою гідростанції Г48 – 44 виконати регулювання тиску в основній напірній магістралі р = 4,5 МПа.

68. Користуючись принциповаою схемою гідростанції Г48 – 44 вказати на реальній гідростанції гідроапарат, який дає дозвіл на роботу верстата чи ПР від системи ЧПУ.

69. Визначити спосіб регулювання швидкості робочого органа в cтенді для виконання лабораторної роботи « Схема, будова і регулювання гідропривода» і пояснити його суть.

70. Користуючись інструкцією до лабораторної роботи « Схема, будова та регулювання пневмопривода» пояснити призначення кожного з елементів пневмопривода.

71. На пневмостенді лабораторної роботи « Схема, будова та регулювання пневмопривода» встановити тиск р = 0,2 МПа та вказати який вихідний параметр привода при цьому буде змінюватись.

72. На лабораторному пневмостенді встановити наявність конденсату та позбавитись від нього.

73. Накреслити типову схему підключення гідроциліндра, у якій передбачити можливість регулювання максимальної сили на штокові та швидкості пересування виконавчої ланки.

74. Накреслити типову схему підключення гідромотора, у якій передбачити можливість регулювання максимального крутного момента на вихідному валу гідромотора та його частоти обертання.

75. Накреслити типову схему підключення пнемо циліндра, у якій передбачити можливість регулювання максимальної сили на штокові та швидкості пересування вихідної ланки.

 

 

Укладач: / В.Ф. Прокопчук /

 

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії «Інженерна механіка»

 

Протокол № від « » 2012 р.

 

Голова Ц/К /Матвєєв О.В /

 


Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.