Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тестові завдання відкритого типу до іспиту1. Поняття про гідроекологію та її значення як науки.

([1], стор. 6-7)

2. Зв'язок гiдроекології з гідрологією та іншими науками.

([1], стор. 10-11)

3. Значення гiдроекології для людства та його майбутнього.

([1], стор. 8-9)

4. Мета та завдання гідроекології як науки.

([1], стор. 11-12)

5. Розвиток гідроекології та сучасні гідроекологічні дослідження.

([1], стор. 11-12)

6. Поняття про екосистему та типове визначення гідроекосистем.

([1], стор. 12-13)

7. Концепція водозбірного басейну як одиниці гідроекосистеми.

([1], стор. 13)

8. Взаємозв'язок екосистеми ставка та його водозбірного басейну.

([1], стор. 12-13)

9. Види водних екосистем (за Ф. Дрьо) та їхні властивості.

([1], стор. 13-14)

10. Структурно-функціональні особливості гідроекосистем (на прикладі річки).

([1], стор. 14)

11. Характерні групи водних екосистем України (за В.М. Тімченко).

([1], стор. 14-15)

12. Принципова схема функціонування водної екосистеми.

([1], стор. 15-16)

13. Загальна схема трансформація енергії та речовин у водній екосистемі.

([1], стор. 15-16)

14. Поняття про групи чинників функціонування водних екосистем.

([1], стор. 16)

15. Поняття про абіотичні чинники водних екосистем.

([1], стор. 16, 22-23)

16. Вплив фізико-хімічних властивостей води на стан гідроекосистем.

([1], стор. 17-19)

17. Чинники формування хімічного складу природних вод.

([1], стор. 22)

18. Вплив хімічного складу води на розвиток біоти гідроекосистем.

([1], стор. 21-22)

19. Прямі чинники формування хімічного складу природних вод.

([1], стор. 22-23)

 

20. Непрямі чинники формування хімічного складу природних вод.

([1], стор. 23)

 

21. Формування хімічного складу річкових вод (за П.П. Воронковим).

([1], стор. 23-24)

 

22. Генетичні категорії стоку води та їхній хімічний склад.

([1], стор. 23-25)

 

23. Антропогенні чинники формування хімічного складу води.

([1], стор. 25-28)

 

24. Джерела і речовини антропогенного забруднення природних вод.

([1], стор. 26-28)

 

25. Вплив продуктів антропогенного забруднення на розвиток водної біоти.

([1], стор. 26-27)

 

26. Вплив побутових і промислових стоків на хімічний склад природних вод.

([1], стор. 27)

 

27. Вплив меліоративних заходів на екологічний стан водойм.

([1], стор. 28)

 

28. Теплове забруднення водних об'єктів і його вплив на біоту.

([1], стор. 26, 30)

 

29. Особливості впливу теплового режиму водних об'єктів на розвиток біоти.

([1], стор. 29-30)

 

30. Групи чинників надходження і перерозподілу тепла у водоймах.

([1], стор. 29-30)

 

31. Надходження сонячної радіації на водну поверхню.

([1], стор. 30-31)

 

32. Види та кількість сонячної радіації, що поступає у водойми.

([1], стор. 31; [2], стор. 5-8)

 

33. ФАР та її розрахунок.

([1], стор. 31-32)

 

34. Залишкова сонячна радіація у водних масах.

([1], стор. 32-34; [2] стор. 8)

35. Фотичний шар та його розрахунок.

([1], стор. 33-34)

 

36. Фізичний метод розрахунку прозорості води.

([1], стор. 34)

 

37. Гідрологічний спосіб оцінки прозорості води.

([1], стор. 35)

 

38. Розрахунок ослаблення сонячного випромінювання у воді.

([1], стор. 33-34)

 

39. Розрахунок запасів тепла водних екосистем.

([1], стор. 35-36)

 

40. Термогідробіологічні періоди та визначення їхніх меж.

([1], стор. 36-38)

 

41. Основні види динаміки водних мас та їхнє екологічне значення.

([1], стор. 38-39)

 

42. Характеристика стокових та вітрових течій.

([1], стор. 39-40)

 

43. Вітрові хвилі та розрахунок висоти хвиль (за В.Г. Андреяновим).

([1], стор. 40)

 

44. Циркуляції Ленгмюра та їхній вплив на біопродуктивність водойм.

([1], стор. 40-41)

 

45. Загальна характеристика густинних та сейшових течій.

([1], стор. 39, 42)

 

46. Гідродинамічні моделі розрахунку вітрових течій у водоймах.

([1], стор. 42-43)

 

47. Особливості гідродинамічної моделі А.І. Фельзенбаума.

([1], стор. 43-46)

 

48. Особливості вітрових циркуляції на Сасикському водосховищі (за В.М. Тімченко).

([1], стор. 47-50)

 

49. Показники зовнішнього та внутрішнього водообміну у водоймах.

([1], стор. 50-52)

 

50. Коефіцієнт водообміну та його розрахунок.

([1], стор. 50; [2] стор. 29-35)

 

51. Класифікація водойм за інтенсивністю водообміну.

([1], стор. 51)

 

52. Проточність водойм та її розрахунок.

([1], стор. 51-52)

 

53. Внутрішній водообмін водойм та розрахунок коефіцієнта водовідновлення.

([1], стор. 52-53; [2] стор. 35-39)

54. Види перемішування водних мас та їхнє екологічне значення.

([1], стор. 53-54)

 

55. Конвекційне перемішування та його екологічне значення.

([1], стор. 53)

 

56. Турбулентне перемішування та його вплив на біосинтез водойм.

([1], стор. 53)

 

57. Розрахунок коефіцієнтів горизонтального та вертикального перемішування.

([1], стор. 53-55; [2] стор. 37)

 

58. Трансформація енергії та речовин в гідроекосистемах.

([1], стор. 56-58)

 

59. Передача енергії та речовин по трофічних ланцюгах у водних екосистемах.

([1], стор. 58-60)

 

60. Основні закономірності кругообігу речовин у водних екосистемах.

([1], стор. 61-62)

 

61. Роль транспірації в кругообігу води.

([1], стор. 62-63)

 

62. Кругообіг вуглецю та його роль у глобальному потеплінні клімату.

([1], стор. 63-65)

 

63. Кругообіг кисню.

([1], стор. 65-66)

 

64. Кругообіг азоту.

([1], стор. 66-67)

 

65. Кругообіг фосфору, сірки та неорганічних катіонів.

([1], стор. 67-68)

 

66. Процес фотосинтезу та його фази.

([1], стор. 41-42, 68-70)

 

67. Формування твердого стоку та методи його оцінки.

([1], стор. 70-71)

 

68. Види наносів та їхня роль у транспортуванні забруднювальних хімічних речовин.

([1], стор. 70-72)

 

69. Мутність води та її режим впродовж року.

([1], стор. 71)

 

70. Особливості транспортування хімічних речовин наносами різного розміру.

([1], стор. 73-74)

 

71. Розрахунок прозорості води за даними про мутність і склад суспензії.

([1], стор. 74-76)

 

72. Донні відклади та їхній вплив на існування бентосних організмів.

([1], стор. 76)

73. Роль донних відкладів у повторному забрудненні поверхневих вод.

([1], стор. 76)

 

74. Основні чинники формування біологічної продуктивності водойм.

([1], стор. 77-78)

 

75. Методи розрахунку ФАР за даними актинометричних вимірювань.

([1], стор. 78-79)

 

76. Методи визначення ФАР для різних глибин водойми.

([1], стор. 79-81)

 

77. Вплив регулювання стоку на біологічну продуктивність річок.

([1], стор. 81-83)

 

78. Гідрологічні умови «цвітіння» води у водосховищах та заплавних озерах річок.

([1], стор. 83-84)

 

79. Взаємозв’язок гідробіологічних та гідрологічних характеристик водних об’єктів.

([1], стор. 84-85)

 

80. Методи управління екологічним станом водних об’єктів.

([1], стор. 85-86)

 

На написання відповідей на запитання екзаменаційного білету або тесту студенту відводиться до 90 хвилин (дві академічні години). За початок письмового іспиту приймається час закінчення видачі всіх екзаменаційних білетів.

Під час написання письмового іспиту студенти мають право користуватися робочою програмою дисципліни «Гідроекологія», власним рукописним конспектом лекцій та практичними роботами.

Оцінювання відповідей здійснюється викладачем згідно з критеріями, визначеними в ОДЕКУ (наведені вище в табл. 1 та табл. 2).

Загальна кількісна оцінка (загальний бал успішності) з дисципліни є усередненою між кількісною оцінкою поточних контролюючих заходів та кількісною оцінкою семестрового іспиту.

Якщо студент за підсумками іспиту отримав загальну кількісну оцінку менше 50 % (від максимально можливої на екзамені), то загальний бал успішності дорівнює балу успішності на іспиті, незалежно від набраної загальної кількісної оцінки.

 


ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Іваненко О.Г. Гідроекологія. Конспект лекцій. – Одеса, Екологія, 2008. – 88 с.

2. Іваненко О.Г., Бєлов В.В., Гриб О.М. Практична гідроекологія. Навчальний посібник. – Одеса, ОДЕКУ, 2009. – 75 с.

3. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів по вивченню дисципліни «Гідроекологія». / Бєлов В.В., Гриб О.М. – Одеса, ОДЕКУ, 2009. – 14 с.

 

 

Додаткова

 

4. Романенко В.Д. Основи гідроекології. – К.: Обереги, 2001. – 728 с.

5. Тимченко В.М. Экологическая гидрология водоёмов Украины. – К.: Наукова думка, 2006. – 384 с.

6. Яцык А.В., Шмаков В.М. Гидроэкология. – К.: Урожай, 1992. – 192 с.

7. Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод. – К.: Ніка-Центр, 2001. – 264 с.

8. Грезе В.Н., Поликарпов Г.Г., Романенко В.Д и др. Природа Украинской ССР. Моря и внутренние воды. – К.: Наук. думка, 1987. – 224 с.

9. Романенко В.Д., Оксиюк В.Н., Жукинский В.Н., Стольберг Ф.Н, Лаврик В.И. Экологическая оценка воздействия гидротехнического строительства на водные объекты. – К.: Наукова думка, 1990.-256 с.

10. Килимник А.Н. Методическое руководство для летних практик и лабораторных работ для студентов дневной и заочной форм обучения по специализации «Гидроэкология». – Одесса, ОГЭКУ, 2006. – 246 с.

11. Екологічне обґрунтування рибогосподарських об’єктів. Методичні вказівки до практичних занять. / Шекк П.В. – Одеса, ОДЕКУ, 2005. – 16 с.

 

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.