Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Архітектура античного світу. Будівництво Крито-мікенської культури. Ордерна система та типи споруд Стародавньої Греції.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Описові питання:

1. Дати загальний аналіз Егейської архітектури.

2. Дати аналіз житлового будівництва Егейської культури.

3. Дати аналіз палацового будівництва Егейської культури.

4. Дати аналіз культового будівництва Егейської культури.

5. Дати аналіз будівництва поховальних споруд Егейської культури.

6. Перелічити основні будівельні матеріали, типові для крито-мікенської архітектури.

7. Проаналізувати використання особливостей ландшафту для будівництва архітектурних споруд і їх комплексів в егейській архітектурі.

8. Дати характеристику егейської ордерної системи.

9. Дати характеристику егейської каркасної системи, її переваги.

10. Дати визначення поняття "мегарон", його планувальні та конструктивні особливості, призначення.

11. Дати визначення поняття "акрополь", його планувальні особливості в егейській архітектурі, призначення, приклади.

12. Дати визначення поняття "дромос", його застосування.

13. Дати порівняльний аналіз архітектури Егейської культури та країн Межиріччя.

14. Дати порівняльний аналіз егейської та перської архітектури.

15. Дати порівняльний аналіз егейської та іранської архітектури.

16. Дати загальний аналіз архітектури Стародавньої Греції.

17. Навести періодизацію давньогрецької архітектури.

18. Проаналізувати архітектуру архаїчного періоду Стародавньої Греції.

19. Проаналізувати архітектуру класичного періоду Стародавньої Греції.

20. Проаналізувати архітектуру елліністичного періоду Стародавньої Греції.

21. Дати порівняльну характеристику архітектури архаїчного та елліністичного періодів Стародавньої Греції.

22. Дати аналіз житлового будівництва Стародавньої Греції.

23. Дати аналіз культового будівництва Стародавньої Греції.

24. Дати аналіз громадського будівництва Стародавньої Греції.

25. Перелічити типи давньогрецьких храмів, їх основні характерні риси.

26. Перелічити основні складові частини та типи грецьких ордерів.

27. Дати характеристику доричного грецького ордеру.

28. Дати характеристику іонічного грецького ордеру.

29. Дати характеристику коринфського грецького ордеру.

30. Перелічити основні будівельні матеріали, типові для давньогрецької архітектури.

 

 

Тестові питання:

1. Вказати ознаку, не типову для егейської архітектури:

а) Безсистемна хаотична забудова;

б) Розгортання планування архітектурних комплексів по єдиній осі;

в) Великі вікна, обернені до вулиці;

г) Відсутність фортечних стін довкола міст.

2. Вказати ознаку, не типову для егейської архітектури:

а) Ступінчасті портик-сходи;

б) Каркасна система будівництва;

в) Стрункі колони, звужені доверху;

г) Плоскі дахи-тераси.

3. Вказати ознаку, не типову для егейської архітектури:

а) Високі земляні платформи під культовими і палацовими спорудами;

б) 2-3-поверхові ступінчасті будівлі;

в) Розташування акрополів на вершинах пагорбів або терас скельних монолітів;

г) Круглі в плані гробниці.

4. Вказати ознаку, не типову для егейської архітектури:

а) Тиньковані стіни;

б) Фасади, помальовані у різноманітні кольори;

в) Оздоблені розписами інтер'єри;

г) Колони, оздоблені керамічними цвяхами.

5. Вказати ведучий тип житлового будівництва Егейської культури:

а) Атріумно-перистильний будинок;

б) Мегарон;

в) Квадратний у плані купольний будинок;

г) Ападана.

6. Вказати житловий будинок, не типовий для егейської архітектури:

а) Прямокутний у плані будинок з двоскатним дахом і входом з торця;

б) Атріумно-перистильний будинок;

в) Будинки з нетесаного каменю з плоскими земляними дахами;

г) Будинки з дерев'яним каркасом, заповненим сирцевою цеглою чи бутовим каменем на глиняному розчині.

7. Вказати тип егейських гробниць:

а) Кубічний об'єм, накритий куполом;

б) Будинок із двоскатним дахом;

в) Кругла у плані гробниця з курганом, насипаним зверху;

г) Зіккурат.

8. Вказати пам'ятку егейської архітектури:

а) Ерехтейон;

б) Палац у Фірузабаді;

в) Кносський палац;

г) Палац у Ктесифоні.

9. Вказати пам'ятку егейської архітектури:

а) Гробниця Атрея;

б) Гробниця Джосера;

в) Гробниця Кіра;

г) Гробниця Дарія І.

10. Вказати пам'ятку егейської архітектури:

а) Агора в Ассосі;

б) Акрополь у Тірінфі;

в) Афінський акрополь;

г) Ансамбль в Семінутті на о. Сицилія.

11. Вказати пам'ятку, яку не відносять до егейської архітектури:

а) Кносський палац;

б) Акрополь у Тірінфі;

в) Мавзолей у Галікарнасі;

г) Гробниця Атрея.

12. Прямокутний у плані житловий будинок з двоскатним дахом і навісом на стовпах, або продовжених стінах з торця, через який організовано вхід, називається:

а) Атріум;

б) Периптер;

в) Мегарон;

г) Толос.

13. Довгий вузький прохід у формі відкритої галереї, що з'єднує основну і другорядну камери егейської гробниці, називається:

а) Дромос;

б) Андрон;

в) Ападана;

г) Диптер.

14. Розташований на підвищенні і укріплений релігійно-політичний центр міста, що включає палаци, храми та площі для народних зборів, називається:

а) Агора;

б) Акротерій;

в) Акрополь;

г) Антаблемент.

15. На основі планування і структури мегарону сформувався тип:

а) Егейських гробниць;

б) Давньогрецьких агор;

в) Давньогрецьких храмів;

г) Давньогрецьких амфітеатрів.

16. Вказати історичні межі Гомерівського періоду в давньогрецькій архітектурі:

а) ХV-XIV ст. до н. е.;

б) ХІІІ-ХІІ ст. до н. е.;

в) ХІІ-Х ст. до н. е.;

г) Х-VІІІ ст. до н. е.

17. Вказати історичні межі архаїчного періоду в давньогрецькій архітектурі:

а) ХІІІ-ХІІ ст. до н. е.;

б) ХІІ-Х ст. до н. е.;

в) Х-VІІІ ст. до н. е;

г) VII-VI ст. до н. е.

18. Вказати історичні межі класичного періоду в давньогрецькій архітектурі:

а) Х-VІІІ ст. до н. е.;

б) VII-VI ст. до н. е.;

в) V-IV ст. до н. е.;

г) ІІІ-ІІ ст. до н. е.

19. Вказати історичні межі елліністичного періоду в давньогрецькій архітектурі:

а) V-IV ст. до н. е.;

б) кін. IV ст. до н. е. - 30 р. до н. е.;

в) ІІІ-ІІ ст. до н. е.;

г) ІІ ст. до н. е. - 30 р. н. е.

20. Вказати тип давньогрецького храму, який складається з прямокутного в плані приміщення, целли і виступаючих вперед портиків:

а) Храм в антах;

б) Простиль;

в) Амфіпростиль;

г) Периптер.

21. Вказати тип давньогрецького храму, прямокутного у плані, з одним відкритим портиком, який спирається на колони:

а) Храм в антах;

б) Простиль;

в) Амфіпростиль;

г) Периптер.

22. Вказати тип давньогрецького храму, прямокутного в плані, з двома портиками в торцях:

а) Храм в антах;

б) Простиль;

в) Амфіпростиль;

г) Периптер.

23. Вказати тип давньогрецького храму, прямокутного в плані, з колонадою по всьому периметру:

а) Храм в антах;

б) Простиль;

в) Амфіпростиль;

г) Периптер.

24. Вказати тип давньогрецького храму, прямокутного в плані, з двома рядами колон по всьому периметру:

а) Периптер;

б) Диптер;

в) Псевдодиптер;

г) Толос.

25. Вказати тип давньогрецького храму, прямокутного в плані, який з двох рядів колон по периметру не має внутрішнього ряду колон:

а) Периптер;

б) Диптер;

в) Псевдодиптер;

г) Толос.

26. Вказати тип давньогрецького храму, круглого в плані, з колонадою по колу:

а) Периптер;

б) Диптер;

в) Псевдодиптер;

г) Толос.

27. Цілісно художньо осмислена система поєднання конструктивних і декоративних частин певних будівельно-балкових розмірів, яка встановила певний порядок у співвідношеннях частин будівлі, отримала назву:

а) Стиль;

б) Ордер;

в) Архітектурний тип;

г) Мегарон.

28. Вказати ознаку, не типову для грецького доричного ордеру:

а) Простота і мужність форм;

б) Колони без баз;

в) Спіральні волюти на абаці;

г) Гладкий архітрав.

29. Вказати ознаку, не типову для грецького доричного ордеру:

а) Фриз, що складається з тригліфів і метопів, що чергуються;

б) Капітелі декоровані акантовими листками;

в) Колони без баз;

г) До 20 канелюр на стовбурі колон.

30. Вказати ознаку, не типову для грецького іонічного ордеру:

а) Висока капітель у формі перевернутого дзвону;

б) Профільована база;

в) Архітрав ділиться на три горизонтальні пояси;

г) Спіральні волюти на абаці.

31. Вказати ознаку, не типову для грецького іонічного ордеру:

а) 24 канелюри на стовбурі колони;

б) Спіральні волюти на абаці;

в) Зовсім гладкий чи скульптурно декорований широкий фриз;

г) Колони без баз.

32. Вказати ознаку, не типову для грецького коринфського ордеру:

а) Висока капітель у формі перевернутого дзвону;

б) Найменша декоративність і легкість пропорцій порівняно з іншими грецькими ордерами;

в) Капітель на 2/3 висоти декорована акантовими листками;

г) 4 волюти по кутах капітелі.

33. Вказати приклад архаїчного доричного грецького храму:

а) Храм Ерехтейон;

б) Храм Артеміди в Ефесі;

в) Храм Аполлона в Коринфі;

г) Храм Ніки Аптерос.

34. Вказати приклад класичного доричного грецького храму:

а) Храм Зевса в Олімпії;

б) Храм Ерехтейон;

в) Храм Ніки Аптерос;

г) Храм Аполлона в Коринфі.

35. Вказати приклад класичного іонічного грецького храму:

а) Храм Афіни – Парфенон;

б) Храм Артеміди в Ефесі;

в) Храм Зевса в Олімпії;

г) Храм Пестумі в Посейдонії.

36. Вказати пам'ятку архаїчного періоду давньогрецької архітектури:

а) Храм Зевса в Олімпії;

б) Храм Афіни – Парфенон;

в) Храм Аполлона в Коринфі;

г) Храм Ніки Аптерос.

37. Вказати пам'ятку класичного періоду давньогрецької архітектури:

а) Храм Аполлона в Коринфі;

б) Ансамбль в Семінутті;

в) Храм Пестумі в Посейдонії;

г) Афінський акрополь.

38. Вказати пам'ятку елліністичного періоду давньогрецької архітектури:

а) Афінський акрополь;

б) Вівтар Зевса в Пергамі;

в) Храм Артеміди в Ефесі;

г) Храм Аполлона в Коринфі.

39. Вказати період давньогрецької архітектури, до якого відносять Храм Аполлона в Коринфі:

а) Гомерівський;

б) Архаїчний;

в) Класичний;

г) Елліністичний.

40. Вказати період давньогрецької архітектури, до якого відносять Храм Артеміди в Ефесі:

а) Гомерівський;

б) Архаїчний;

в) Класичний;

г) Елліністичний.

41. Вказати період давньогрецької архітектури, до якого відносять Афінський акрополь:

а) Гомерівський;

б) Архаїчний;

в) Класичний;

г) Елліністичний.

42. Вказати період давньогрецької архітектури, до якого відносять Мавзолей в Галікарнасі:

а) Гомерівський;

б) Архаїчний;

в) Класичний;

г) Елліністичний.

43. Вказати період давньогрецької архітектури, до якого відносять вівтар Зевса в Пергамі:

а) Гомерівський;

б) Архаїчний;

в) Класичний;

г) Елліністичний.

44. Вказати пам'ятку давньогрецької архітектури, яка не належить до комплексу Афінського акрополя:

а) Храм Зевса;

б) Храм Ніки Аптерос;

в) Храм Парфенон;

г) Храм Ерехтейон.

45. Вказати пам'ятку давньогрецької архітектури:

а) Кносський палац;

б) Театр в Сегесті;

в) Гробниця Атрея;

г) Театр Марцелла.

 

Ілюстративні питання:

Назвати пам’ятки, типи споруд, їх конструктивні, планувальні та стилістичні особливості, час створення, місце розташування об’єктів за ілюстраціями:


 

 

 


 

 

 

 


СЕМІНАР №4

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.