Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Шахова оборотна відомість

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Модуль 1

Фінансова звітність

Тема 1. Форми фінансової звітності підприємства

1.1. Баланс підприємства.

1.2. Звіт про фінансові результати.

1.3. Звіт про рух грошових коштів.

1.4. Звіт про власний капітал.

 

Завдання 1.1.

За даними оборотно-сальдової відомості (табл.1.1.) скласти Баланс ВАТ „Карпати” на початок та кінець звітного року. Форма балансу підприємства міститься в додатках.

 

Оборотно-сальдова відомість

ВАТ „Карпати” за ________ рік, тис. грн.

Таблиця 1.1.

Код рах. Назва рахунку Залишок на 01.01. Оборот за рік Залишок на 31.12.
Дт Кт Дт Кт Дт Кт
Основні засоби 100,0   20,0   120,0  
Знос основних засобів   40,0   10,0   50,0
Придбання (виготовлення) основних засобів 10,0   10,0 20,0    
Сировина і матеріали 120,0   340,0 250,0 210,0  
Виробництво 15,0   278,3 285,3 8,0  
Готова продукція 45,0   285,3 300,3 30,0  
Товари в торгівлі 30,0   242,0 235,0 37,0  
Торгова націнка   2,0 45,1 46,1   3,0
Каса в національній валюті 2,0   237,0 239,0    
Поточний рахунок в національній валюті 25,0   805,5 794,7 35,8  
Розрахунки з вітчизняними покупцями 65,0   424,0 391,0 98,0  
Резерв сумнівних боргів   5,0   0,5   5,5
Розрахунки по виданих авансах 7,0   15,0 7,0 15,0  
Розрахунки з іншими дебіторами 17,0     4,0 13,0  
Статутний капітал   100,0       100,0
Резервний капітал   10,0   1,0   11,0
Нерозподілений прибуток   35,0 9,0 27,5   53,5
Довгострокові кредити банків в національній валюті   51,7       51,7
Короткострокові кредити банків в національній валюті       211,0   211,0
Розрахунки з вітчизняними постачальниками   173,0 750,0 634,3   57,3
641.1 Розрахунки по податку на прибуток   1,0 1,0 5,0   5,0
641.2 Розрахунки по ПДВ 3,0   99,7 107,1   4,4
641.3 Розрахунки по податку з доходів фізичних осіб   0,8 4,0 4,4   1,2
Податкові зобов’язання 2,5     2,5    
Податковий кредит   1,2 1,2 2,5   2,5
Розрахунки за єдиним соціальним внеском   2,1 11,2 12,3   3,2
Розрахунки по заробітній платі   3,0 28,7 30,2   4,5
Розрахунки по авансах отриманих   15,0 15,0      
Розрахунки по нарахованих відсотках   0,4 7,8 8,0   0,6
Розрахунки з іншими кредиторами   1,3 10,5 11,6   2,4
Дохід від реалізації готової продукції     424,0 424,0    
Дохід від реалізації товарів     235,0 235,0    
Вирахування з доходу     1,0 1,0    
Результат операційної діяльності     549,2 549,2    
Результат фінансових операцій     8,0 8,0    
Собівартість реалізованої готової продукції     300,3 300,3    
Собівартість реалізованих товарів     189,9 189,9    
Адміністративні витрати     12,7 12,7    
Витрати на збут     12,3 12,3    
Інші витрати операційної діяльності     0,5 0,5    
Відсотки за кредит     8,0 8,0    
Податок на прибуток від звичайної діяльності     5,0 5,0    
Разом 441,5 441,5 5386,2 5386,2 566,8 566,8

 

Шахова оборотна відомість

ВАТ „Карпати” за ________ рік, тис. грн.

Таблиця 1.2.

Кт Дт 641.1 641.2 641.3 ...
    20,0                                          
                                               
                                               
                                      340,0        
  10,0   250,0                                        
        285,3                                      
              46,1                       195,9        
            45,1                                  
                  2,0                            
                215,7   374,8     4,0         211,0          
                                               
                                               
                  15,0                            
                                               
                                               
                                               
                              1,0                
                                               
                                               
                  743,0     7,0                      
641.1                   1,0                            
641.2                                       97,2        
641.3                   4,0                            
                                               
                                      1,2        
                  11,2                            
                23,3                           4,4  
                    15,0                          
                  7,8                            
                  10,5                            
                                          68,1    
                                          39,2    
                    1,2                     (0,2)    
                                27,5              
                                               
          300,3                                    
            189,9                                  
                  0,2                            
                                               
                      0,5                        
                                               
                                        5,0      
Разом за креди-том   10,0 20,0 250,0 285,3 300,3 235,0 46,1 239,0 794,7 391,0 0,5 7,0 4,0   1,0 27,5   211,0 634,3 5,0 107,1 4,4 ...

 

 

Продовження табл. 1.2.

Кт Дт Разом за дебетом
                                      20,0
                                       
            10,0                         10,0
                                      340,0
    4,6 12,1     1,6                         278,3
                                      285,3
                                      242,0
                                      45,1
                235/0                     237,0
                                      805,5
              424,0                       424,0
                                       
                                      15,0
                                       
                                       
                                       
                      8,0               9,0
                                       
                                       
                                      750,0
641.1                                       1,0
641.2   2,5                                   99,7
641.3                                       4,0
                                       
                                      1,2
                                      11,2
    1,0                                 28,7
                                      15,0
                                      7,8
                                      10,5
2,5                   353,4                 424,0
                    195,8                 235,0
                                      1,0
                  1,0     300,3 189,9 12,7 12,3 0,5   5,0 549,2
                                  8,0   8,0
                                      300,3
                                      189,9
    3,4 9,1                               12,7
    3,3 9,0                               12,3
                                      0,5
          8,0                           8,0
                                      5,0
Разом за креди-том 2,5 2,5 12,3 30,2   8,0 11,6 424,0 235,0 1,0 549,0 8,0 300,3 189,9 12,7 12,3 0,5 8,0 5,0 5177,3

 

Завдання 1.2.

За даними оборотно-сальдової відомості (табл.1.1.) та шахової оборотної відомості (табл. 1.2.) скласти Звіт про фінансові результати ВАТ „Карпати” за звітний рік. Заповнити необхідно всі розділи звіту. Форма Звіту про фінансові результати міститься в додатках.

При складанні третього розділу звіту „Розрахунок показників прибутковості акцій” врахувати, що статутний капітал підприємства складається з 5000 простих акцій номінальною вартістю 20 грн. На протязі звітного року кількість акцій не змінювалась. За результатами розгляду та затвердження річної фінансової звітності загальними зборами акціонерів прийнято рішення про виплату дивідендів загальною сумою 10000 грн.

 

Завдання 1.3.

За даними оборотно-сальдової відомості (табл.1.1.), шахової оборотної відомості (табл. 1.2.), Балансу та Звіту про фінансові результати скласти Звіт про рух грошових коштів ВАТ „Карпати”.

 

 

Завдання 1.4.

За даними Балансу та шахової оборотної відомості (табл. 1.2.) скласти Звіт про власний капітал ВАТ „Карпати”.

 

Тема 2. Примітки до річної фінансової звітності,

2.1. Структура та порядок складання Приміток до річної фінансової звітності.

2.2. Інформація за сегментами.

 

Завдання 2.1.

Скласти розділ ІІ „Основні засоби” форми № 5 „Примітки до річної фінансової звітності”. Інформація про залишок основних засобів підприємства на початок року та операції, які відбулися протягом року, міститься у таблицях 2.1. та 2.2.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.