Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Чистий дохід від реалізації підприємства „Зоря” за видами діяльності

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Таблиця 2.3.

Види діяльності Доходи
в т.ч.: Разом
від операцій із зовнішніми покупцями від операцій з іншими сегментами*
Виробництво і реалізація продуктів харчування 702,4 361,3 1063,7
Торгівля (власні магазини) 584,8 - 584,8
Транспортні послуги 163,0 - 163,0
Оренда 5,0 - 5,0
Разом 1455,2    

2. Виходячи з даних про доходи, витрати, активи і зобов’язання підприємства (таблиці 2.3., 2.4.) розподілити витрати, активи і зобов’язання за звітними сегментами скласти узагальнюючу таблицю (2.5.) та Додаток до приміток до річної фінансової звітності „Інформація за сегментами” (форма №6).

Довідкова інформація: чистий прибуток за звітний рік за даними Звіту про фінансові результати становить 105,8 тис. грн.

 

Робоча таблиця для розподілу витрат, активів і зобов’язань між звітними сегментами

Таблиця 2.4.

Види витрат, активів і зобов’язань Звітні сегменти Разом
       
Розподіл витрат за звітними сегментами
Собівартість реалізації: - готової продукції: · зовнішнім покупцям; · іншим звітним сегментам (відпуск продукції у власні магазини)*; - товарів; - транспортних послуг (включає амортизацію автотранспорту).         502,0 216,8 457,9 80,4
Адміністративні витрати         95,8
Витрати на збут         167,3
Інші витрати операційної діяльності         7,0
Витрати на сплату відсотків         9,0
Податок на прибуток         30,0
Розподіл активів за звітними сегментами
Основні засоби: - виробничі площі та виробниче обладнання: · первісна вартість; · знос; - обладнання приміщень магазинів: · первісна вартість; · знос; - транспортні засоби: · первісна вартість; · знос; - інвентар та меблі: · первісна вартість; · знос.         700,0 (200,0) 450,0 (150,0) 320,0 (120,0) 100,0 (50,0)
Виробничі запаси: - сировина і матеріали; - паливо; - запасні частини; - інші матеріали.         201,7 8,4 31,1 15,8
Незавершене виробництво         20,4
Готова продукція         147,0
Товари         358,9
Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги: - за готову продукцію; - за транспортні послуги; - по орендній платі.         347,4 48,1 2,0
Інша поточна дебіторська заборгованість         57,3
Грошові кошти та їх еквіваленти         33,9
Розподіл зобов’язань за звітними сегментами
Забезпечення наступних витрат і платежів         56,0
Відстрочені податкові зобов’язання         10,0
Короткостроковий кредит банку         700,0
Кредиторська заборгованість за розрахунками з постачальниками: - сировини і матеріалів; - товарів.         195,0 281,5
Зобов’язання за розрахунками з бюджетом         52,3
Зобов’язання за розрахунками зі страхування         -
Зобов’язання за розрахунками з оплати праці         -
Інші поточні зобов’язання         166,7

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.