Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Завдання 3.1. Виправлення помилки, допущеної в минулому звітному періоді, величина якої впливає на фінансовий результат. 

В грудні 2011 р. до складу адміністративних витрат помилково була включена амортизація комп’ютера в сумі 1500 грн, який ведений в експлуатацію в тому ж місяці. Помилку виявлено в квітні 2013 р.

При виправленні помилки врахувати, що:

- амортизація комп’ютера, помилково нарахована в податковому обліку за 2011 р. співпадає з бухгалтерською (1500 грн). Ставка податку на прибуток у 2011 р. становила 25%.

- згідно статуту щорічні відрахування до резервного капіталу здійснюються в розмірі 30% від прибутку.

- дивіденди за підсумками 2011 р. не виплачувалися.

- при відображенні у звітності елементів власного капіталу врахувати, що залишок на 01.01.2013.: нерозподіленого прибутку становить 88500 грн., статутного капіталу – 200000 грн., резервного капіталу – 30000 грн. На протязі 2013 року розмір статутного капіталу не змінювався.

Крок 1. Виявлення помилки та її оцінка.

Зазначена помилка спричинила неточності за такими об’єктами обліку:

- адміністративні витрати за 2011 р. завищені на . . . грн, на ту ж суму завищена амортизація основних засобів.

- при обліку розрахунків за податком на прибуток занижена сума зобов’язань за цим податком за 2011 р. на . . . грн.

- Занижені відрахування до резервного капіталу за 2011 р. на . . . грн.

Крок 2. Складання первинного документу (бухгалтерської записки) про виявлення та виправлення помилки.

Крок 3. Відображення виправлення помилки на рахунках бухгалтерського обліку (в облікових реєстрах):

1. Зкориговано нерозподілений прибуток на величину помилково нарахованих амортизаційних відрахувань:

Дт . . . Кт . . . - . . . грн.

2. Донараховано податок на прибуток за 2011 р.:

Дт . . . Кт . . . - . . . грн.

3. Зкориговано нерозподілений прибуток на суму помилки у відрахуваннях до резервного капіталу за 2011 р:

Дт . . . Кт . . . - . . . грн.

Перед складанням річної фінансової звітності за 2013 р. необхідно узагальнити інформацію про коригування нерозподіленого прибутку та фінансові результати за 2011 рік на рахунку 44 „Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”. За результатами всіх видів діяльності в 2013р. підприємство отримало чистий прибуток в розмірі 20000 грн, відповідно відрахування до резервного капіталу за 2013 рік складуть 20000*30% = 6000 грн. В обліку відрахування до резервного капіталу відображатимуться проведенням:

Дт . . . Кт . . . - . . . грн.

 

 

  44 „Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”  
  Дт Кт  
С-до на 01.01.2013.   88 500  
Чистий прибуток від всіх видів діяльності за 2007 р.   20 000  
Коригування в зв’язку із виправленням помилки    
Коригування податку на прибуток    
Коригування відрахувань до резервного капіталу    
Відрахування до резервного капіталу за 2007 р.    
Оборот за період      
С-до на 01.01.2014.      
  43 „Резервний капітал”  
  Дт Кт  
С-до на 01.01.2013.   30000  
Коригування у зв’язку з виправленням помилки      
Відрахування до резервного капіталу за 2007 р.    
Оборот за період      
С-до на 01.01.2014.      

Крок 4. Відображення виправлення помилки у фінансовій звітності.