Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Центробанки, їх походження, призначення та функції

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Модуль 1

1. Економічна природа та сутність грошей

2. Сутність грошей та їх функції

3. Форми грошей і їх еволюція

4. Поняття грошового обігу і грошових потоків

5. Склад і структура грошового обігу.

6. Сучасні засоби платежу, що обслуговують грошовий обіг, їх сутність та характеристика

Сутність та економічна основа грошового обороту

8. Модель грошового обороту. Грошові потоки та їх балансування

9. Закон грошового обігу

Сутність та особливості функціонування грошового ринку

11. Грошова маса, грошові агрегати та швидкість обертання грошей

12. Грошово-кредитна політика Центрального банку, її цілі та види

Основні типи грошових систем, їх еволюція

14. Інструменти грошово-кредитного регулювання

Механізм зміни грошової маси в обороті

Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку та відсоток

17. Сутність, види та закономірності розвитку інфляції

18. Вартість грошей з урахуванням часу

Поняття грошового потоку. Види грошових потоків

Поточна та майбутня вартість грошей

21. Концепції походження грошей. Натурально-речові форми грошей.

Ціна кредитних ресурсів. Простий та складний відсоток

23. Депозитний та грошовий мультиплікатори

24. Сутність валюти, конвертованість валюти, валютний курс

Створення і розвиток грошової системи України

Фактори, що визначають зміну попиту на гроші.

Сутність та механізм формування пропозиції грошей.

Гроші як міра вартості, як засіб обігу, засіб платежу, засіб накопичення, світові гроші

29. Сутність та види грошових реформ.

30. Особливості проведення грошової реформи в Україні.

31. Сучасна грошова система України.

32. Поняття, призначення та сфера використання валюти.

33. Сутність та види валютних відносин.

34. Об’єкти та суб’єкти валютного ринку, біржова та позабіржова торгівля валютою.

35. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати.

36. Види кредитних грошей, їх характеристика

37. Сутність та види векселів

38. Види та характеристика пластикових карт

39. Види та характеристика чеків

Модуль 2

1. Сутність кредиту. Кредит як форма руху позичкового капіталу

2. Необхідність кредиту. Передумови виникнення кредитних відносин.

3. Банки, як провідні суб’єкти фінансового посередництва

4. Джерела позичкового капіталу. Структура ринку позичкових капіталів

5. Об’єкти та суб’єкти кредитних відносин.

6. Принципи кредитування, базові функції кредиту.

7. Форми та види кредиту.

8. Характеристика основних видів кредиту.

9. Економічні межі кредиту.

10. Фінансовий посередник як суб’єкт грошового ринку. Призначення фінансових посередників.

11. Види фінансових посередників.

12. Економічна сутність банку. Види банків.

13. Особливості побудови банківської системи в Україні.

14. Небанківські фінансово-кредитні установи.

15. Договірні фінансові посередники: страхові компанії, пенсійні фонди, ломбарди, лізингові компанії, факторингові компанії.

16. Інвестиційні фінансові посередники: інвестиційні фонди (банки, компанії), фінансові компанії, кредитні кооперативи (товариства, спілки).

17. Призначення, статус та основи організації центрального банку.

18. Функції Центрального банку.

19. Активні та пасивні операції Центробанку.

20. Становлення центрального банку в Україні.

21. Створення банківських резервів: необхідність та значення

22. Форми організації Центробанків та їх функції

23. Характеристика основних видів кредиту

24. Особливості побудови банківської системи в Україні

25. Сутність кредиту та його функції.

26. Межа кредитування на макро- та мікрорівнях. Засоби відтворення межі

Центробанки, їх походження, призначення та функції

28. Активні та пасивні операції Центробанку

29. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків

30. Пасивні операції комерційних банків

31. Активні операції комерційних банків

32. Класифікація та загальна характеристика банківських депозитів

33. Класифікація банківських активів

34. Джерела формування банківських ресурсів

35. Сутність та види банківських послуг

36. Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банків.

37. Пасивні операції банків. Власні та залучені ресурси банків.

38. Активні операції банків. Кредитні операції. Інвестиційні операції.

39. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів. Банківські послуги.

40. Стабільність банків і механізм її забезпечення.

41. Особливості становлення і розвитку комерційних банків в Україні.

42. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

43. Доходи та витрати комерційних банків

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.