Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Яку роль у формуванні загальної рівноваги, за класичною теорією, відіграє ставка відсотка?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1) виконує роль інструменту регулювання товарного ринку;

2) визначає пропорцію розподілу сукупних доходів на споживання та інвестиції;

3) спричиняє надлишок заощаджень порівняно з обсягом інвестицій;

4) забезпечує єдність грошового та товарного ринків.

 

8. Якщо заробітна плата перевищує рівноважний рівень, то:

1) починає діяти механізм очищення ринку від зайвого попиту;

2) на ринку виникає дефіцит робочої сили;

3) попит на працю збільшується;

4) починає діяти механізм очищення ринку від зайвої пропозиції.

 

9. Пропозиція на ринку товарів за класичною моделлю макрорівноваги визначається:

1) загальним рівнем цін;

2) виробничою функцією;

3) попитом на реальний продукт;

4) всі відповіді правильні.

 

10. Класична теорія пояснює рівновагу економіки в:

1) короткостроковому періоді;

2) в умовах депресії;

3) довгостроковому періоді;

4) в умовах, які наближаються до повної зайнятості.

 

Яке твердження є відображає положення класичної теорії загальної рівноваги?

1) загальна рівновага формується в умовах повної зайнятості;

2) рівновага може формуватися лише за участі держави;

3) ціни нееластичні, тобто не здатні змінюватися під впливом попиту і пропозиції у короткостроковому періоді;

4) загальна рівновага може формуватися за неповної зайнятості.

ЗАВДАННЯ

Завдання 1

Визначте, при якій відсотковій ставці (і) досягається рівновага на фінансовому ринку за класичною моделлю макрорівноваги, якщо обсяг реального продукту становить 5419 у.г.о., а рівняння кривих інвестицій та заощаджень має виглад:

I=8650,5-39150і

S=0,5Yr+450i

 

Завдання 2

Нижче наведені рівняння які характеризують стан рівноваги різних ринків. У відповідності до неокласичної моделі загальної рівноваги виберіть ті з них, які відображають рівновагу: а) ринку ресурсів (праці), б) товарного ринку в) фінансового ринку:

1) Yr=0,2L-0,1L²

2) S=0,5Yr+450i

3) Yr=Ys=Yd

4) Ls=500+0,4Wr

5) S=I

6) I=8650і-39150і

7) Ld=20-2Wr

8) Yd=1664-820P

9) Ls=Ld

Завдання 3

Розрахуйте рівноважний рівень цін (Р) за класичною моделлю макрорівноваги, якщо кількість працюючих (L) 10 осіб, на основі наступних даних:

Yr=4,5L-0,2L²

Yd=120-30P

Зобразіть взаємозвязок виробничої функції та товарного ринку графічно

Завдання 4

Визначити природний обсяг виробництва за класичною моделлю макрорівноваги на основі таких даних:

Yr=0,2L-0,1L²

Ls=500+0,4Wr

Ld=1268-2Wr

Yrфактичний=2000

Побудуйте графік ситуації та поясніть, що відбудеться, якщо рівноважна заробітна плата зменшиться в два рази.

Завдання 5

Визначити, в якому співвідношення сукупний попит Yd розподіляється на споживання та інвестиції, якщо, якщо реальний обсяг виробництва становить 3800 у.г.о. на основі наступних даних:

I=1480-800і

S=0,3Yr+50i

Зобразіть ситуацію графічно.

 

Завдання 6

Розрахувати кількість працюючих (L) та реальну заробітну плату (Wr) якщо індекс цін (ІЦ)=120%, обсяг номінального продукту (Yn)=540, а економіка описується такими рівняннями:

Yr=92L-0,4L²

Ld=17-0,6Wr

Ls=3+0,1Wr

Що відбудеться, якщо зарплата буде нижчою від рівноважної на 10 у.г.о. ? зобразіть таку ситуацію графічно.

Завдання 7

Визначіть кількість грошової маси в обігу за класичною моделлю макрорівноваги якщо реальний продукт (Yr) дорівнює 720 у.г.о., швидкість обігу грошової одиниці (v) становить 3, а рівняння кривої попиту на реальний продукт має вигляд Yd=7135-40P

Завдання 8

За даними наведеними нижче, визначте при якій відсотковій ставці (і) та рівні цін (Р) досягається загальна рівновага у класичній моделі.

1) Yr=28,1L-0,02L²

2) S=0,2Yr+50i

3) Yr=Ys=Yd

4) Ls=450+0,3Wr

5) S=I

6) I=1554-265і

7) Ld=415-2Wr

8) Yd=7135-40P

9) Ls=Ld

Завдання 9

Проаналізуйте, як зростання пропозиції грошей в класичній теорії макрорівноваги вплине на основні макроекономічні показники. Зобразіть ситуацію графічно.

Завдання 10

Поясність, під впливом яких факторів в неокласичній моделі макрорівноваги визначається рівноважна відсоткова ставка та на що вона впливає. Продемонструйте ситуацію графічно.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.