Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Яке твердження є відображає положення кейнсіанської теорії загальної рівноваги?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1) рівновага встановлюється автоматично, без участі держави;

2) ціни еластичні, тобто здатні змінюватися під впливом попиту і пропозиції у короткостроковому періоді;

3) визначальний вплив на встановлення загальної рівноваги має сукупна пропозиція;

4) загальна рівновага формується в умовах неповної зайнятості.

 

7. Згідно кейнсіанської моделі макрорівноваги, економіка буде рівноважною якщо:

1) сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції;

2) динаміка грошової пропозиції на протязі певного періоду постійна;

3) заплановані споживчі витрати плюс інвестиції дорівнюють заощадженням;

4) усі відповіді правильні.

 

8. Зростання податків у моделі IS призведе до:

1) переміщення кривої IS праворуч і зростання відсоткової ставки;

2) переміщення праворуч кривої LM і зменшення рівня доходу;

3) переміщення кривої IS ліворуч за незмінної відсоткової ставки;

4) зростання доходу та зменшення відсоткової ставки.

 

9. Спекулятивний мотив попиту на гроші передбачає залежність попиту на гроші від:

1) доходу;

2) пропозиції грошей;

3) відсоткової ставки;

4) інвестицій.

 

10. Збільшення пропозиції грошей центральним банком у моделі LM призведе до:

1) виникнення парадоксу ощадливості;

2) інвестиційної пастки;

3) переміщення кривої LM праворуч;

4) ліквідної пастки.

 

11. Відповідно до моделі ІS-LM зростання державних видатків призведе до:

1) збільшення доходу і зростання процентної ставки;

2) зменшення доходу і зростання процентної ставки;

3) збільшення і доходу, і процентної ставки;

4) зменшення і доходу, і процентної ставки.

 

ЗАВДАННЯ

Завдання 1

Нехай у національній економіці функція споживання має вигляд: С=300+0,4(Y-T). Заплановані інвестиції становлять 2460 г.о., державні видатки – 600 г.о. податки – 600 г.о. Яким є рівноважний рівень доходу (Y)? Зобразіть ситуацію графічно за допомогою моделі «кейнсіанський хрест».

Завдання2

Фактичний ВВП = 3100 грн., потенційний ВВП = 2000 грн., с′ = 0,75. Обчисліть інфляційний розрив. Зобразіть цю ситуацію графічно та поясніть, які чинники впливають на виникнення такої ситуації в економіці України

 

Завдання 3

Фактичний номінальний ВВП = 1400 грн., потенційний номінальний ВВП = 1208, індекс цін = 120%, с′=0,75. Визначити дефляційний розрив. Поясніть, які чинники викликають дефляційний розрив, та покажіть ситуацію графічно.

 

Завдання 4

Економіка країни описується таким рівнянням Y=C+I+G+NE. Провідні економісти прогнозують, що через рік економічна ситуація в країні буде характеризуватися такими даними: С=40000+0,6(У-T); І=55874 (у.г.о.) Т=28340 (у.г.о.), Ex = 20000 (у.г.о.), Im(Y)=0,1, бюджетне сальдо=-13960. Знайдіть рівноважний дохід (Y). Зобразіть ситуацію графічно в одній з відомих вам моделей.

Завдання 5

ВВП в попередньому році становив 1200 у.г.о., в поточному році уряд збільшив державні витрати на 200 у.г.о. розрахувати реальну пропозиції грошей використовуючи рівняння кривої LM за такими даними: і=50%, k=0,5, h=80. Назвіть фактори, які впливають на переміщення кривої LM.

 

Завдання 6

Побудуйте та поясніть модель «кейнсіанський хрест». Куди зрушиться лінія запланованих витрат і до яких наслідків це призведе (продемонструвати за допомогою графіка та символів) якщо:

а) зросте гранична схильність до заощадження;

б) зросте ВВП;

в) знизиться рівень інвестування;

г) зростуть податки на прибутки.

 

Завдання 7

Пояснити наслідки фінансової політики у моделі IS (за допомогою графіків та символів), якщо:

а) зменшаться державні витрати;

б) підвищаться податки;

в) внаслідок песимістичних очікувань зменшаться інвестиції приватного сектору;

б) зменшиться гранична схильність до споживання.

Завдання 8

Пояснити наслідки монетарної політики у моделі LM (за допомогою графіків та символів), якщо:

1) зменшиться швидкість обертання грошової одиниці;

2) Національний банк збільшить пропозицію грошей.

 

Завдання 9

За яких умов виникає «інвестиційна» та «ліквідна пастки»? Зобразіть такі ситуації графічно.

 

Завдання 10

Пояснити наслідки фінансової та монетарної політики у моделі IS-LM (за допомогою графіків та символів), якщо:

а) зменшаться державні витрати;

б) зросте пропозиція грошей;

в) внаслідок песимістичних очікувань зменшаться інвестиції приватного сектору;

г) збільшиться гранична схильність до споживання.

 

Завдання 11

Нижче наведені чотири ситуації (графіки 1-4), які демонструють збільшення попиту на гроші з величини Мd0 до Мd1. Яка з наведених ситуацій ілюструє такі процеси:

1) зниження рівня цін;

2) зростання номінального ВВП;

3) зниження ставки відсотку.

Обґрунтуйте свою відповідь. Та поясніть основні мотиви попиту на гроші.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.