Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Яка з операцій центрального банку збільшує пропозицію грошей в економіці?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1) купівля державних цінних паперів на відкритому ринку;

2) підвищення норми банківських резервів;

3) підвищення облікової процентної ставки;

4) продаж державних цінних паперів на відкритому ринку.

 

6. Пропозиція грошей у національній економіці збільшується щоразу, коли комерційні банки:

1) 1)збільшують свої вклади у центральному банку;

2) збільшують обсяги позик, наданих домогосподарствам і виробничим одиницям;

3) зменшують свої зобов'язання за поточними рахунками;

4) немає правильної відповіді.

 

7. Надлишкові резерви комерційного банку – це:

1) різниця між величиною активів і власним капіталом;

2) різниця між величиною фактичних резервів та величиною понаднормативних резервів;

3) різниця між величиною фактичних резервів та величиною обов'язкових резервів;

4) усі твердження невірні.

8. Яке з тверджень становить фундаментальну основу балансу банку:

1) власний капітал банку дорівнює різниці між пасивами і активами банку;

2) сума активів і пасивів банку дорівнює власному капіталові банку;

3) різниця пасивів і власного капіталу дорівнює активам банку;

4) банківські пасиви плюс власний капітал дорівнюють активам.

9. Комерційний банк може створювати безготівкові гроші в межах:

1) своїх депозитів;

2) своїх надлишкових резервів;

3) своєї готівки у касі;

4) своїх обов'язкових резервів.

10. Якщо грошова база подвоїлась і розмір грошового мультиплікатора також збільшився у 2 рази, то пропозиція грошей:

1) подвоїлась;

2) зросла, але менш ніж у 2 рази;

3) не змінилась;

4) зросла у чотири рази.

 

ЗАВДАННЯ

Завдання 1.

Розрахуйте, на яку максимальну суму може збільшитись грошова пропозиція на основі виключно діяльності банківської вистеми країни протягом року, якщо на банківських депозитах на 1.01.06 нараховувалося 20 млрд.грн., а через рік, на 1.01.07 – 28 млрд.грн.. Норма обов‘язкового банківського резервування при цьому становила 4 %.

Завдання 2.

Складіть спрощений баланс комерційного банку та розрахуйте простий депозитний мультиплікатор, якщо обсяг залучених банком коштів на безстрокові депозити становить 150 млн.грн., НБУ встановлено норму резервування 20%.

Які зміни у структурі балансу відбудуться у разі підвищення норми резервування до 25 %?

Як це вплине на пропозицію грошей, якщо банк використає всі наднормативні резерви для надання позик?

Які наслідки, на Вашу думку, це може викликати в економіці?

 

Завдання 3.

Під час депресії в умовах відносно стабільних цін Національний банк приймає рішення знизити облікову процентну ставку як один із заходів монетарної політики.

а) проаналізуйте вплив дій Національного банку на пропозицію грошей.

б) зобразіть зміни, що відбудуться на грошовому ринку, графічно.

в) проаналізуйте вплив очікуваного ефекту від регулювання облікової ставки процента на сукупний попит через трансмісійний механізм грошово-кредитної політики .

 

Завдання 4.

Розрахуйте максимальну кількість грошей, що можуть бути створені банківською системою країни, за наступних умов: початковий внесок, покладений на поточний рахунок, становить 1000 грошових одиниць. Норма обов‘язкового резервування 20%. Як зміниться грошова пропозиція, якщо Центральний банк знизить норму резервування на 2% ?

 

Завдання 5.

Розрахуйте агрегати грошової маси (М1, М2, М3) за наступними даними:

1. Кошти, залучені на поточні депозити 38 млрд. грн
2. Величина строкових депозитів 54 млрд. грн
3. Готівка поза банками 25 млрд. грн
4. Вартість емітованих комерційними банками цінних паперів 500 млн. грн
5. Сума валютних депозитів 18 млрд.грн

 

Які висновки, на Ваш погляд, можна зробити, аналізуючи таку структуру грошової пропозиції?

 

Завдання 6.

Розрахуйте, як зміниться грошова пропозиція, якщо грошова база зросла на 45 г.о., норма обов‘язкових резервів становить 8 %, коефіцієнт готівки дорівнює 0,25.

 

Завдання 7.

Розрахуйте, як Центральний банк повинен вплинути на грошову пропозицію, щоб утримати процентну ставку на рівні 7 %, якщо в грошовому обігу країни перебуває 800 млн.г.о. При цьому попит на гроші для купівлі-продажу товарів та послуг складає 685 млн. г.о., а попит на гроші як на фінансовий актив описується рівнянням Мd = 500 – 50і, де і – ставка відсотка у %. Як би Ви охарактеризували таку політику Центрального банку?

 

Завдання 8.

Як повинна змінитися грошова база, якщо грошова пропозиція зменшилася на 255 млн. г.о., норматив резервування становить 8%, а коефіцієнт депонування складає 0,2?

 

Завдання 9.

Розрахуйте, на скільки повинна змінитись величина грошової маси для уникнення інфляційних процесів, якщо сумарна вартість товарів і послуг, проданих за рік, склала 840 млрд.грн., швидкість обігу грошової одиниці в середньому за рік дорівнювала 7, а грошова маса на початок року становила 128 млрд грн. Які інструменти є у розпорядженні Центрального банку для досягнення такого результату?

 

Завдання 10.

Проаналізуйте, які наслідки для рівноваги грошового ринку матимуть наступні події:

а) зменшення реального ВВП;

б) підвищення облікової процентної ставки Центральним банком;

в) інфляційне підвищення цін;

г) купівля Центральним банком державних цінних паперів на відкритому ринку.

Зобразіть ситуації графічно та аргументуйте відповіді.

 

Завдання 11.

Проаналізуйте, чи будуть узгодженими дії ЦБ та уряду, якщо при зростанні державних витрат підвищується облікова процентна ставка. Аргументуйте відповідь та зобразіть ситуацію за допомогою IS-LM моделі.

 

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.