Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ТЕМА 9. ЦИКЛІЧНІ КОЛИВАННЯ ТАЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

 

Основні терміни та поняття

Антициклічне регулювання, криза, контрциклічні показники, кон`юнктура, пожвавлення, тренд, фази циклу, цикл, модель реального ділового циклу, модель Самуельсона-Хікса, модель Н.Калдора, економічне зростання, темп економічного зростання, екстенсивний тип економічного зростання, інтенсивний тип економічного зростання, фактори економічного зростання, капіталоємність, модель Харрода-Домара, модель Р.Солоу, “Золоте правило” нагромадження капіталу, економічний розвиток.

ТЕСТИ

1. Економічний цикл включає наступні чотири фази:

1) кризу, депресію, пожвавлення та підйом ділової активності;

2) спад, підйом, пожвавлення та пік ділової активності;

3) кризу, спад, пожвавлення та підйом ділової активності;

4) кризу, депресію, пожвавлення та пік ділової активності.

 

2. В процесі циклічного розвитку:

1) рівень зайнятості постійно знижується;

2) рівень зайнятості змінюється в тому ж напрямі, що й номінальний обсяг ВВП;

3) немає однозначної відповіді;

4) рівень зайнятості змінюється в тому ж напрямі, що й реальний обсяг ВВП.

 

3. Тривалість економічного циклу складає:

1) один рік;

2) п’ять років;

3) десять років;

4) немає однозначної відповіді.

 

4. Екстернальні теорії циклічних коливань причиною виникнення циклу не вважають:

1) природно-кліматичні явища;

2) політичні події та процеси;

3) коливання інвестиційного попиту;

4) усі відповіді вірні.

 

5. У період пожвавлення економіки:

1) реальний обсяг виробництва не змінюється;

2) номінальний обсяг виробництва не змінюється;

3) реальний обсяг виробництва зменшується, а номінальний – зростає;

4) реальний обсяг виробництва збільшується.

6. Модель економічного зростання Р.Солоу дає можливість дослідити:

1) вплив технологічного прогресу на динаміку реального ВВП;

2) вплив економічної політики на рівень життя населення;

3) вплив економічної політики на динаміку реального ВВП;

4) усі відповіді вірні.

 

7. При збільшенні темпів зростання населення, стійкий темп приросту реальних обсягів виробництва у моделі Р.Солоу за інших незмінних умов:

1) підвищується;

2) залишається незмінним;

3) знижується;

4) немає однозначної відповіді.

 

8. Економічне зростання графічно можна проілюструвати:

1) рухом від однієї точки до іншої по кривій виробничих можливостей;

2) рухом від однієї точки до іншої за межами кривої виробничих можливостей;

3) переміщенням вліво кривої виробничих можливостей;

4) переміщенням управо кривої виробничих можливостей.

 

9. Економічне зростання означає:

1) збільшення кількості вироблених товарів і послуг;

2) забезпечення повної зайнятості;

3) збільшення ресурсів та можливостей для виробництва;

4) переміщення кривої виробничих можливостей уліво.

10. 3а умовою Золотого правила нагромадження капіталу у моделі Р. Солоу граничний продукт капіталу дорівнює:

5) реальній процентній ставці;

6) рівню заощаджень;

7) нормі амортизації;

8) темпу інфляції.

11. У моделі зростання Солоу з урахуванням темпу зростання населення (n) і науково-технічного прогресу (g) темп зростання обсягу продукту на працівника у стаціонарному стані дорівнює:

1) g;

2) n;

3) n – g;

4) n + g.

12. У період спаду економічна політика повинна поєднувати наступні інструменти:

1) зменшення податкових ставок та купівлю центральним банком цінних паперів на відкритому ринку;

2) збільшення державних витрат та норми обов‘язкового банківського резервування;

3) зменшення облікової ставки та збільшення податкових ставок;

4) зменшення державних витрат та зниження норми обов‘язкового банківського резервування.

 

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.