Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Які заходи держави сприятимуть економiчному зростанню?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1) зростання дотацій збитковим секторам економіки;

2) збiльшення державних позик;

3) зростання державних інвестиційних витрат;

4) зменшення грошової пропозиції.

 

ЗАВДАННЯ

Завдання 1.

У фазі економічного підйому при порівнянні даних за два роки з‘ясовано наступне:

- номінальний ВВП зріс із 1270 г.о. до 1380 г.о.

- загальний рівень цін зріс на 9,5 %

Визначте, чи була при цьому досягнута критична точка економічного підйому (пік), якщо попередній рік вважати базовим? Зобразіть ситуацію графічно.

Завдання 2.

Поясніть механізм виникнення циклічних коливань за моделлю Самуельсона-Хікса. Якого типу коливання спостерігатимуться в економіці, якщо:

а) гранична схильність до споживання становить 0,6, акселератор дорівнює 0,2?

б) гранична схильність до споживання становить 0,8, акселератор дорівнює 1,4?

в) гранична схильність до споживання становить 0,5, акселератор дорівнює 0,9?

 

Завдання 3.

На графіках 1 та 2 зображені криві сукупного попиту (AD) та сукупної пропозиції (AS).

 

а) На графіку1 крива AD0 перемістилася вправо – в положення AD1.

б) На графіку 2 крива AD0 перемістилася вліво – в положення AD1.

Визначіть для обох ситуацій:

1) фазу циклу;

2) характер динаміки номінального та реального ВВП;

3) динаміку зайнятості (L);

4) динаміку номінальної заробітної плати(W);

5) характер динаміки рівня цін (P);

Поясніть відповіді.

 

Завдання 4. Розкрийте зміст моделі Калдора у поясненні циклічних коливань. Які наслідки, виходячи з моделі, наступають у кожному із зазначених випадків: а) S > I б) S < I

Аргументуйте відповіді та зобразіть ситуації графічно.

 

Завдання 5.

Зв‘язок між працею та капіталом, з одного боку, і створеним продуктом, зіншого, описуєтьяс функцією: Y = A*K0,7*L0,3. Визначте відсоткову зміну невідомих величин у кожному з варіантів, представлених у таблиці.

 

Варіанти tY (%) a (%) k (%) l (%)
?
? -2
?
0,5 ?

 

Охарактеризуйте властивості виробничої функції Кобба – Дугласа.

Завдання 6.

Розрахуйте темп економічного зростання за моделлю Харрода – Домара, якщо схильність до заощаджень дорівнює 0,2, а при зростанні доходу на 100 одиниць капітал зростає на 10 одиниць. Поясніть зв‘язок між чинниками економічного зростання відповідно до логіки даної моделі.

Завдання 7.

Розрахуйте стійку капіталоозброєність відповідно до залежностей моделі економічного зростання Роберта Солоу, якщо виробнича функція має вигляд y = k, норма заощаджень s = 0,25, а норма амортизації σ = 0,15.

Поясніть економічний зміст та зобразіть графічно досягнення економікою стійкої капіталоозброєності.

Завдання 8.

Розрахуйте рівень капіталоозброєності, що відповідає «золотому правилу» Р. Солоу, якщо відомо, що виробнича функція має вигляд y = k1/2, а норма амортизації σ = 0,2. Поясніть економічний зміст «золотого правила» у моделі економічного зростання Р. Солоу.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.