Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ТЕМА 10. ІНФЛЯЦІЯ ЯК МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ 

Основні терміни та поняття

 

Інфляція, дефляція, інфляційний потенціал, імпорт інфляції, інфляційні очікування, темп інфляції, помірна інфляція, галопуюча інфляція, гіперінфляція, інфляція попиту, інфляція витрат (пропозиції), очікувана інфляція, неочікувана інфляція, інфляційний розрив, дефляційний розрив, стагфляція, інфляційний податок, сеньйораж, принцип Фішера, ефект Танзі-Олівера, антиінфляційна політика, крива Філліпса.

ТЕСТИ

1.Інфляцію попиту можна зобразити графічно:

1) зрушенням кривої сукупної пропозиції вліво;

2) зрушенням кривої сукупного попиту вліво;

3) зрушенням кривої сукупної пропозиції вправо;

4) зрушенням кривої сукупного попиту вправо.

 

2. Інфляційний розрив обумовлюється:

1) зростанням сукупного попиту в умовах повної зайнятості;

2) зростанням сукупного попиту в умовах, які наближуються до повної зайнятості;

3) зростанням сукупного попиту в умовах неповної зайнятості;

4) усі відповіді невірні.

 

3. Інфляційний податок – це:

1) різниця між номінальним та реальним доходом;

2) втрата капіталу власниками грошових коштів внаслідок інфляції;

3) різниця між номінальною та реальною відсотковою ставкою;

4) сукупність податкових надходжень до бюджету в умовах інфляції.

 

4.Коли стан економіки відповідає класичному відрізку кривої AS, то зростання сукупного попиту призведе:

1) до зростання зайнятості;

2) до зменшення зайнятості;

3) до інфляційного підвищення цін при незмінному реальному ВВП;

4) до зниження цін при незмінному реальному ВВП.

 

5. Якщо рівень інфляції знижується з 5% до 2%, то згідно з ефектом Фішера:

1) і номінальна, і реальна процентні ставки знизяться на 3%;

2) ні номінальна, ні реальна процентні ставки не зміняться;

3) номінальна процентна ставка знизиться на 3%, а реальна процентна ставка не зміниться;

4) усі варіанти відповідей невірні.

6.ВВП у ринкових цінах збільшився на 12% порівняно з попереднім роком. За цей же період рівень цін зріс на 9%. Яким буде реальне зростання:

1) 3%;

2) 21%;

3) 12%;

4) 9%.

 

7.Інфляція витрат обумовлена:

1) зростанням споживчих витрат;

2) зростанням інвестиційних витрат;

3) зростанням сукупних витрат;

4) зростанням собівартості продукції.

 

8.Якщо номiнальний доход пiдвищився на 8%, а рiвень цiн зрiс на 10%, то реальний доход :

1) збiльшився на 18%;

2) знизився на 18%;

3) знизився на 2%;

4) збiльшився на 10%.

 

9.Зростання сукупних витрат приводить до iнфляцiйного розриву, якщо:

1) фактичний обсяг ВВП менший за потенційний обсяг ВВП;

2) економіка розвивається у стані повної зайнятості;

3) чисельність робочої сили не зростає;

4) економіка розвивається у станi неповної зайнятості.

 

10.Iнфляцiю, яка викликана зростанням витрат на виробництво одиниці продукції, можна проiлюструвати:

1) зрушенням кривої сукупної пропозицiї влiво;

2) зрушенням кривої сукупного попиту влiво;

3) зрушенням кривої сукупного попиту вправо;

4) зрушенням кривої сукупної пропозицiї вправо.

11.Згідно з монетаристськими поглядами, основною причиною інфляції є:

9) структурні особливості національної економіки;

10)спіраль "зарплата-ціни", яка виникає за значного зростання номінальної зарплати;

11)зростання процентних ставок;

12)надмірний темп приросту грошової маси порівняно з темпами зростання ВВП.

 

12.Від непередбаченої інфляції особливо потерпають:

13)працівники галузей, які перебувають у фазі піднесення;

14)власники фіксованих доходів;

15)власники підприємств, якщо ціни на готову продукцію зростають швидше, ніж ціни на ресурси;

16)уряди, які нагромадили значні державні борги.

 

ЗАВДАННЯ

Завдання 1.

Визначте рівень інфляції за індексами Пааше і Ласпейреса.
  Товар Ціна Кількість
  Базовий рік Поточний рік Базовий рік Поточний рік
  А В С
           

Поясніть, який вплив на економічні процеси можуть справляти різного рівня інфляційні процеси. Якою є інфляція в Україні?

 

Завдання 2.

а) Визначіть та поясніть, який тип інфляції зображено на графіках А та Б

 

б) Назвіть фактори, які викликають ситуації, проілюстровані графіками А та Б. Які з них є актуальними для пояснення сучасних причин інфляції в Україні?

в) Виберіть характерне для кожної з аналізованих ситуацій твердження:

- зростання грошової маси стає причиною зростання цін;

- зростання цін стає причиною зростання грошової маси.

Завдання 3.

Які чинники призводять до дефляційного розриву. Поясніть чому? Подайте ситуацію графічно. Які чинники призводять до інфляційного розриву. Дайте свої пояснення подібної ситуації. Побудуйте графік. Які наслідки впливають з наведених ситуацій для виробництва та зайнятості.

 

Завдання 4.

Розрахуйте, на скільки повинна змінитись грошова маса, якщо швидкість обігу грошової одиниці в економіці зменшилась на 5 %, реальний обсяг виробництва зріс на 10 %, а рівень цін зріс на 25 %.

 

Завдання 5.

Розрахуйте, на скільки відсотків мають зрости номінальні доходи українців, щоб наприкінці 2008 року уряд міг прозвітувати про досягнуте 20 % зростання реальних доходів населення, якщо інфляція за рік складатиме 14,5 %? Що є основою для підвищення реальних доходів населення в економіці?

 

Завдання 6.

Розрахуйте у гривнях вартість споживчого кошика на початку квітня, якщо протягом ІІ кварталу він подорожчав на 25 %, у травні коштував 450 грн., а у червні порівняно з травнем подорожчав на 10 %.

Завдання 7.

Споживчий кошик налічує лише два продукти: 10 буханок хліба та 4 пакети молока. Вартості хліба та молока в базових цінах у складі вартості споживчого кошика співвідносяться як 1:2. У поточному році хліб подорожчав у 2 рази, а молоко у 4 рази. Визначте індекс споживчих цін поточного року.

 

Завдання 8.

Нехай індекс споживчих цін враховує лише два види товарів та послуг – продукти харчування та житлові послуги. Частка продуктів харчування у споживчому кошику становить 33 %, а частка житлових послуг – 67 %. Ціни на харчові продукти за рік зросли на 20 %, а на житлові послуги зменшились на 2 %. Розрахуйте рівень інфляції за рік.

 

Завдання 9.

Уявіть, що у грудні 1997 року сім‘я Петренків придбала квартиру за 25 тис.грн., а у грудні 2000 року продала її за 55 тис.грн. Визначте, виграла чи програла родина внаслідок таких операцій з нерухомістю, якщо інфляція по роках складала – 1997 р. – 10,1 %, 1998 р. – 2 0 %, 1999 р. – 19 %, 2000 р. – 25,8 %.

 

Завдання 10.

Визначте втрати внаслідок інфляційного податку за рік, якщо протягом першого кварталу ціни зростали на 2 % щомісяця, протягом другого – на 3 %, а протягом другого півріччя індекс цін щомісяця становив 1,03.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.