Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Яка політична концепція виникла раніше за часом?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тест з політології

Модуль 1

Студента______________________________Групи________________________

Варіант1

 

Дайте визначення поняття «політика»?

 

2. Визначить предмет і об’єкт політології:


3. Визначте особливості політичної влади : (необхідне відмітити)

 

4. Назвіть вчених, що активно розробляли «теорію політичної системи суспільства
в політичній науці:

 

5. В чому полягає основна функція політичної системи:

6. На якому етапі розвитку людства виникла політична система: (оберіть вірний варіант)

 

7.Визначте головний єднальний компонент політичної системи:

8. Визначте чотири основні типи політичних систем сучасного світу за Г. Алмондом:

 

Кому належить перше вчення про політичну владу?

10. Влада з’явилася у суспільстві:

11.Влада, яка є законною, визнаною усіма верствами суспільства і спирається на право є:

12. Засоби, використання яких забезпечує вплив на об’єкти влади, відповідно з цілями суб’єкта - це:

 

Як Ви розумієте поняття політична культура?

 

14. Термін "макіавеллізм", вживають для позначення політики:

 

15. Назвіть три напрямки політичної думки XIX ст:

 

16. Якій з концепцій походження держави відповідає таке твердження : "Держава є органом класового панування, орган гноблення одного класу іншим" ?

17. Визначте ознаки держави:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.Органани законодавчої влади в державі – це(допишіть):______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. Яка класифікація політичних режимів Вам відома? (види політичних режимів)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Яка з концепцій походження держави пояснює виникнення держави божою волею?

 

21. Держава, що базується на зверхності суверенітету (верховної влади) єдиної держави над адміністративно-територіальними або національно-територіальними одиницями, на які вона поділена, це держава:

 

 

Яка з ознак визначає суть політичної партії як елементу політичної системи ?

Що означає «лівизна» в політиці?

Для якої партійної системи характерним є заборона існування опозиційних партій ?

Кому з вчених Стародавнього світу належить вислів: «Людина – істота політична»?

 

1. Що стало причиною виникнення політики? :

 

2. Визначте сутність поняття «Влада»:

3. Якими ресурсами володіє політична влада? (визначте які саме відносяться до:

 

4. Сукупність державних і недержавних соціально-політичних інститутів, які здійснюють владу, управляють суспільством, регулюють відносини між соціальними та етнічними групами, забезпечують стабільність суспільства, відповідний порядок у ньому це –

 

5. Важливими компонентами політичної системи суспільства є: (відмітити потрібне)

6. . Держава це -:

7. Нормативною основою політичної системи виступають:

 

8. .Коли наука про політику була оформлена у самостійну навчальну дисципліну?

 

Яка політична концепція виникла раніше за часом?

 

10. Політична і державна влада –

11 Влада є суспільним явищем тому що:

 

12.Політична наука аналізує політику у трьох вимірах(обрати 3 потрібні варіанти):

 

13. Теорія християнської держави була розроблена середньовічним мислителем:

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.