Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Стаття 15. Способи приватизації

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Приватизація державного майна здійснюється шляхом:

{Абзац другий частини першої статті 15 виключено на підставі Закону № 1724-III від 18.05.2000}

продажу об’єктів приватизації на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни);

{Абзац третій частини першої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1724-III від 18.05.2000; в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

продажу об’єктів приватизації за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (далі - конкурс);

{Частину першу статті 15 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}

продажу акцій (часток, паїв), що належать державі у господарських товариствах, на аукціоні, за конкурсом, на фондових біржах та іншими способами, що передбачають загальнодоступність та конкуренцію покупців;

продажу на конкурсній основі єдиного майнового комплексу державного підприємства, що приватизується, або контрольного пакета акцій акціонерного товариства при поданні покупцем документів, передбачених частиною першою статті 12 цього Закону;

викупу об’єктів приватизації;

{Абзац сьомий частини першої статті 15 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

продажу акцій на міжнародних фондових ринках, у тому числі у вигляді депозитарних розписок;

{Частину першу статті 15 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}

іншими способами, які встановлюються спеціальними законами, що регулюють особливості приватизації об’єктів окремих галузей.

{Частину першу статті 15 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}

{Абзац частини першої статті 15 виключено на підставі Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

2. Створення колективних підприємств, господарських товариств, крім акціонерних товариств, у процесі приватизації майна державних підприємств (за винятком об'єктів малої приватизації) не допускається.

{Частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}

3. Приватизація законсервованих об'єктів та об'єктів незавершеного будівництва, підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, готельного господарства, туристичного комплексу здійснюється шляхом:

продажу на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни);

{Абзац другий частини третьої статті 15 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону;

{Частину третю статті 15 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}

викупу.

Приватизація об’єктів незавершеного будівництва може здійснюватися також шляхом:

{Абзац п'ятий частини третьої статті 15 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

внесення об’єкта незавершеного будівництва до статутного капіталу господарського товариства як внеску держави з наступною приватизацією акцій (часток, паїв) у порядку, визначеному установчими документами товариства та законодавством України, після завершення будівництва відповідного об’єкта;

{Абзац шостий частини третьої статті 15 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

продажу під розбирання.

{Абзац частини третьої статті 15 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

Приватизація об’єктів незавершеного будівництва здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва".

{Абзац частини третьої статті 15 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

4. Приватизація об’єктів малої приватизації здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)".

{Частина четверта статті 15 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

5. У разі прийняття після закінчення строку дії концесійного договору рішення про приватизацію майна об'єкта, що надавався у концесію, у колишнього концесіонера виникає право на викуп цього майна згідно з визначеними умовами приватизації, якщо ним у зв'язку з виконанням умов концесійного договору створено (побудовано) це майно або здійснено його поліпшення вартістю не менш як 25 відсотків вартості майна на момент приватизації.

{Статтю 15 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 1414-IV від 03.02.2004}

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.