Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Стаття 27. Оформлення угод приватизації

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. При приватизації об’єкта державної власності шляхом його викупу, продажу на аукціоні, за конкурсом між продавцем і покупцем укладається відповідний договір купівлі-продажу.

Укладення та внесення змін до договорів купівлі-продажу здійснюється відповідно до вимог законодавства.

{Частину першу статті 27 доповнено абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}

Зміни, що вносяться до договорів купівлі-продажу, укладених у процесі приватизації, здійснюються в порядку, що затверджується Фондом державного майна України, та не можуть передбачати:

{Частину першу статті 27 доповнено абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}

зменшення відповідальності покупця за невиконання ним зобов’язань;

{Частину першу статті 27 доповнено абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}

зменшення загального обсягу інвестицій, визначених договором купівлі-продажу.

{Частину першу статті 27 доповнено абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}

{Частина перша статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}

2. До договору купівлі-продажу повинні включатися передбачені бізнес-планом чи планом приватизації зобов'язання або зобов'язання сторін, які були визначені умовами аукціону, конкурсу чи викупу, щодо:

збереження основних видів діяльності підприємства;

{Абзац другий частини другої статті 27 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

технічного переозброєння, модернізації виробництва;

{Абзац третій частини другої статті 27 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

виконання встановлених мобілізаційних завдань;

{Абзац четвертий частини другої статті 27 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства;

{Абзац п'ятий частини другої статті 27 із змінами, внесеними згідно з Законом № 1294-IV від 20.11.2003; в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;

{Абзац шостий частини другої статті 27 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

вимоги та додаткові обмеження природоохоронного законодавства до користування об'єктом.

{Частину другу статті 27 доповнено абзацом згідно із Законом № 1863-IV від 24.06.2004}

До договору купівлі-продажу об’єктів групи Г включаються виключні умови та зобов’язання покупця щодо їх виконання, у разі невиконання яких договір купівлі-продажу підлягає розірванню.

{Частину другу статті 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012 - зміна набирає чинності через 6 місяців з дня опублікування Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

Виключними умовами для розірвання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в порядку, передбаченому законодавством, є:

{Частину другу статті 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012 - зміна набирає чинності через 6 місяців з дня опублікування Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

1) несплата коштів, визначених договором купівлі-продажу, протягом 60 днів з дня нотаріального посвідчення договору;

{Частину другу статті 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012 - зміна набирає чинності через 6 місяців з дня опублікування Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

2) невиконання або неналежне виконання умов продажу об’єкта і зобов’язань покупця щодо основних напрямів розвитку і функціонування приватизованого об’єкта;

{Частину другу статті 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012 - зміна набирає чинності через 6 місяців з дня опублікування Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

3) невиконання умов договору купівлі-продажу у зв’язку з банкрутством приватизованого підприємства або підприємства, до якого було передано приватизований об’єкт.

{Частину другу статті 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012 - зміна набирає чинності через 6 місяців з дня опублікування Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

У договорі купівлі-продажу чітко визначаються критичні значення неналежного виконання виключних умов (строк, відсоток виконання).

{Частину другу статті 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012 - зміна набирає чинності через 6 місяців з дня опублікування Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

До виключних умов не можуть включатися вимоги щодо обсягів і строків внесення інвестицій на розвиток об’єкта приватизації, крім випадків, передбачених законодавством про особливості приватизації окремих видів об’єктів державної власності.

{Частину другу статті 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012 - зміна набирає чинності через 6 місяців з дня опублікування Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

Договір купівлі-продажу має містити положення щодо відповідальності (звільнення від відповідальності) у разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійне лихо, обставини непереборної сили тощо).

{Частину другу статті 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}

Включення до договору інших зобов'язань покупця допускається за згодою сторін.

Строк виконання зобов’язань, визначених у договорі купівлі-продажу, крім мобілізаційних завдань, не повинен перевищувати п’яти років. Для об’єктів групи Г та інших підприємств і установ, приватизація яких здійснюється на підставі рішень Кабінету Міністрів України, Кабінет Міністрів України визначає строк виконання зобов’язань та затверджує порядок здійснення контролю за їх виконанням.

{Абзац сімнадцятий частини другої статті 27 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

Зазначені в цій частині зобов'язання зберігають свою дію для осіб, які придбають об'єкт у разі його подальшого відчуження протягом строку дії цих зобов'язань. Відчуження майна (акцій), обтяжених передбаченими у цій частині зобов'язаннями, можливо виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням. Порядок надання згоди державними органами приватизації встановлюється Фондом державного майна України. У разі подальшого відчуження приватизованого об'єкта новий власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на цей об'єкт зобов'язаний подати до державного органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності. Державний орган приватизації зобов'язаний вимагати від нового власника виконання зобов'язань, визначених договором купівлі-продажу об'єкта приватизації і застосовувати до нього у разі їх невиконання санкції згідно із законом. Емітент або реєстратор, який веде реєстр власників іменних цінних паперів, зобов'язаний подати органу приватизації відомості про нового власника приватизованого об'єкта на письмову вимогу державного органу приватизації. Договори про подальше відчуження майна (акцій), обтяжених передбаченими у цій частині зобов'язаннями, підлягають нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законодавством, державній реєстрації.

{Абзац частини другої статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1724-III від 18.05.2000, № 997-V від 27.04.2007, № 4336-VI від 13.01.2012}

Контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу здійснює державний орган приватизації.

Державний орган приватизації має право залучати органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (за їх згодою) до здійснення контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.

{Частину другу статті 27 доповнено абзацом двадцятим згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}

За результатами перевірки виконання умов договору купівлі-продажу складається акт за формою, встановленою Фондом державного майна України.

{Частину другу статті 27 доповнено абзацом двадцять першим згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}

3. Власники приватизованих об'єктів мають пріоритетне право на довгострокову оренду (на строк не менше десяти років) займаних ними земельних ділянок з наступним викупом цих ділянок відповідно до законодавства України, якщо на це немає прямої заборони Кабінету Міністрів України або відповідної місцевої ради.

Місцева рада зобов'язана у місячний строк з моменту реєстрації приватизованого об'єкта переоформити договір оренди на користування землею.

4. Договір купівлі-продажу підлягає нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законом, державній реєстрації.

{Абзац перший частини четвертої статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 997-V від 27.04.2007}

Право власності на об’єкт переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта.

{Абзац другий частини четвертої статті 27 в редакції Закону № 2803-IV від 06.09.2005; із змінами, внесеними згідно із Законами № 3235-IV від 20.12.2005, № 489-V від 19.12.2006, № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду№ 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Законів № 309-VI від 03.06.2008, № 4336-VI від 13.01.2012}

У разі якщо об’єктом є нерухоме майно (нерухомість), право власності на нього переходить до покупця після державної реєстрації права власності на придбаний об’єкт в установленому законом порядку, яка здійснюється після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта.

{Частину четверту статті 27 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}

5. На вимогу однієї із сторін договір купівлі-продажу може бути розірвано або визнано недійсним за рішенням суду в разі невиконання іншою стороною зобов'язань, передбачених договором купівлі-продажу, у визначені строки.

{Частина п'ята статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 762-IV від 15.05.2003}

6. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення такого об’єкта до статутного капіталу господарського товариства в період дії умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою державного органу приватизації, який є стороною цього договору, в установленому Фондом державного майна України порядку.

{Частина шоста статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1724-III від 18.05.2000; в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

7. Проведення додаткової емісії акцій акціонерним товариством - емітентом до повного виконання покупцем пакета акцій цього товариства зобов’язань відповідно до укладеного договору купівлі-продажу може здійснюватися виключно за попередньою згодою Фонду державного майна України.

{Частина сьома статті 27 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

8. Забороняється подальше відчуження окремих частин пакета акцій до повного виконання покупцем умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації, а також подальше відчуження приватизованого об'єкта без збереження для нового власника зобов'язань, визначених умовами конкурсу, аукціону, викупу.

При подальшому відчуженні приватизованого об'єкта до нового власника переходять невиконані зобов'язання, що були передбачені договором купівлі-продажу об'єкта приватизації.

{Статтю 27 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 1724-III від 18.05.2000}

9. У разі розірвання в судовому порядку договору купівлі-продажу у зв'язку з невиконанням покупцем договірних зобов'язань приватизований об'єкт підлягає поверненню у державну власність, включаючи земельну ділянку.

Порядок повернення в державну власність об’єктів приватизації в разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об’єктів затверджується Кабінетом Міністрів України.

{Частину дев'яту статті 27 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}

Повторний продаж такого об’єкта проводиться протягом одного року після повернення його у державну власність.

{Частину дев'яту статті 27 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}

{Статтю 27 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом № 1724-III від 18.05.2000; із змінами, внесеними згідно із Законами № 489-V від 19.12.2006, № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Закону № 309-VI від 03.06.2008}

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.