Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Вкажіть відповідь, в якій названо структурний елемент суспільних відносин?1. Наслідки.

2. Злочинні наслідки.

3. Причинний зв’язок між злочинним діянням і злочинними наслідками.

4. Соціальний зв’язок (суспільно-значуща діяльність) між суб’єктами відносин.

5. Об’єктивний, необхідний, внутрішньо закономірний зв’язок між злочинним діянням і злочинними наслідками.

6. Цінності, що охороняються законом.

7. Знаряддя вчинення злочину.

8. Засоби вчинення злочину.

9. Виконавець злочину.

10. Жодна з наведених вище відповідей не є правильною.

5. Об’єктами суспільних відносин можуть бути (вкажіть найбільш повну і точну відповідь):

1) тільки держава;

2) тільки фізичні особи;

3) тільки юридичні особи;

4) держава і фізичні особи;

5) держава і юридичні особи;

6) фізичні і юридичні особи;

7) різні об’єднання громадян;

8) держава, різні об’єднання громадян, юридичні і фізичні особи;

9) жодна з наведених вище відповідей не є правильною.

6. За ступенем узагальнення охоронюваних кримінальним законом суспільних відносин об’єкти злочину класифікуються на:

1) основний, факультативний, загальний;

2) факультативний, загальний, додатковий;

3) загальний, додатковий, основний;

4) додатковий, родовий, основний;

5) основний; безпосередній, родовий;

6) основний, безпосередній, додатковий;

7) додатковий, факультативний, безпосередній;

8) додатковий, загальний, факультативний;

9) загальний, родовий, безпосередній;

10)загальний, родовий, додатковий.

7. Вкажіть відповідь, в якій найбільш повно названі різновиди безпосереднього об’єкта злочину:

1) основний, факультативний, загальний

2) факультативний, загальний, додатковий;

3) додатковий, родовий, факультативний;

4) загальний, основний безпосередній, додатковий безпосередній;

5) загальний, безпосередній, основний безпосередній, факультативний безпо­середній;

6) основний безпосередній, додатковий безпосередній, додатково-факульта­тивний;

7) основний безпосередній, додатковий безпосередній, факультативний безпо­середній;

8) основний безпосередній, допоміжний безпосередній, факультативний безпо­середній;

9) основний безпосередній, додатково-факультативний, факультативний безпо­середній;

10)жодна з наведених вище відповідей не є правильною.

8. Під загальним об’єктом злочину слід розуміти:

1) конкретне, охоронюване кримінальним законом суспільне відношення, якому суспільно небезпечним діянням особи заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода;

2) суспільні відносини, яким не завжди суспільно небезпечним діянням особи заподіюється шкода;

3) група охоронюваних кримінальним законом однорідних або тотожних суспільних відносин, яким заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода, у зв’язку з чим вони охороняються єдиним комплексом кримінально-правових норм;

4) суспільні відносини, які в інших випадках заслуговують на самостійну кримінально-правову охорону, але в разі вчинення даного злочину їм обов’язково заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода;

5) всю сукупність суспільних відносин, що поставлена під охорону кримінального закону;

6) суспільні відносини, що виникають у зв’язку з вчиненням конкретного злочину, між державою і особою, яка вчинила злочин;

7) суспільні відносини, що врегульовані кримінально-правовими нормами;

8) суспільні відносини, які виникають у процесі боротьби зі злочинністю;

9) структурний елемент охоронюваних кримінальним законом суспільних відносин, через вплив на який, їм заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода;

10)жодна з наведених вище відповідей не є правильною.

9. Родовий об’єкт злочину - це:

відповідь вказана у тестовому завданні 8.

10. Безпосередній об’єкт злочину – це:

відповідь вказана у тестовому завданні 8.

11. Вся сукупність суспільних відносин, що поставлені під охорону кримінального закону – це є:

1) основний об’єкт злочину;

2) спеціальний об’єкт злочину;

3) додатковий об’єкт злочину;

4) родовий об’єкт злочину;

5) факультативний об’єкт злочину;

6) додатково-факультативний об’єкт злочину;

7) загальний об’єкт злочину;

8) безпосередній об’єкт злочину;

9) додатковий об’єкт злочину;

10)жодна з наведених вище відповідей не є правильною.

12. Група охоронюваних кримінальним законом однорідних або тотожних суспільних відносин, яким заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода – це:

відповідь вказана у тестовому завданні 11.

13. Конкретне, охоронюване кримінальним законом суспільне відношення, якому суспільно небезпечним діянням особи заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода – це:

відповідь вказана у тестовому завданні 11.

14. Основний безпосередній об’єкт злочину – це:

1) структурний елемент охоронюваних кримінальним законом суспільних відносин, через вплив на який, цим відносинам заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода;

2) суспільні відносини, що врегульовані кримінально-правовими нормами;

3) цінності, що поставлені під охорону законом;

4) суспільні відносини, які в інших випадках заслуговують на самостійну кримінально-правову охорону, але в разі вчинення даного злочину їм обов’язково заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода;

5) група охоронюваних кримінальним законом однорідних або тотожних суспільних відносин, яким заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода;

6) конкретне, охоронюване кримінальним законом суспільне відношення, якому суспільно небезпечним діянням особи заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода;

7) конкретне, охоронюване кримінальним законом суспільне відношення, на яке прямо і безпосередньо посягає даний злочин і якому при цьому завжди спричиняться або може бути заподіяна істотна шкода;

8) вся сукупність суспільних відносин, що поставлена під охорону кримінального закону;

9) всі тотожні і різнорідні суспільні відносини;

10)жодна з наведених вище відповідей не є правильною.

15. Додатковий безпосередній об’єкт злочину – це:

відповідь вказана у тестовому завданні 14.

16. Факультативний безпосередній об’єкт злочину – це:

1) структурний елемент охоронюваних кримінальним законом суспільних відносин, через вплив на який, їм заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода;

2) суспільні відносини, що врегульовані кримінально-правовими нормами;

3) цінності, що поставлені під охорону законом;

4) суспільні відносини, які в інших випадках заслуговують на самостійну кримінально-правову охорону, але в разі вчинення даного злочину їм обов’язково заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода;

5) група охоронюваних кримінальним законом однорідних або тотожних суспільних відносин, яким заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода;

6) конкретне, охоронюване кримінальним законом суспільне відношення, якому суспільно небезпечним діянням особи заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода;

7) конкретне, охоронюване кримінальним законом суспільне відношення, на яке прямо і безпосередньо посягає даний злочин і якому при цьому завжди заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода;

8) вся сукупність, суспільних відносин, що поставлена під охорону кримінального закону;

9) всі тотожні і різнорідні суспільні відносини;

10)суспільні відносини, яким при вчиненні даного суспільно небезпечного діяння, не завжди заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода.

17. Конкретне, охоронюване кримінальним законом суспільне відношення, на яке прямо і безпосередньо посягає даний злочин і якому при цьому завжди заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода – це:

1) родовий об’єкт злочину;

2) загальний об’єкт злочину;

3) додатковий об’єкт;

4) безпосередній об’єкт злочину;

5) спеціальний об’єкт;

6) додатковий безпосередній об’єкт злочину;

7) видовий об’єкт злочину;

8) основний безпосередній об’єкт злочину;

9) факультативний безпосередній об’єкт злочину;

10)жодна з наведених вище відповідей не є правильною.

18. Суспільні відносини, які в інших випадках заслуговують на самостійну кримінально-правову охорону, але в разі вчинення даного суспільно-небезпечного діяння їм обов’язково заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода – це:

відповідь вказана у тестовому завданні 17.

19. Суспільні відносини, яким, при вчиненні даного суспільно небезпечного діяння, не завжди заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода – це:

відповідь вказана у тестовому завданні 17.

20. Предмет злочину – це (вкажіть найбільш повну і точну відповідь):

1) речі матеріального світу;

2) цінності, що поставлені під охорону законом;

3) шкода, що заподіюється або може бути заподіяна суспільним відносинам, що взяті під охорону кримінальним законом;

4) те, на що направлено посягання, чому заподіюється або може бути заподіяна шкода;

5) грошові засоби або майно, придбане завідомо незаконним шляхом;

6) структурний елемент, охоронюваних кримінальним законом, суспільних відносин, через вплив на який цим відносинам заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода;

7) речі, процеси, явища, якими безпосередньо заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода суспільним відносинам, що взяті під охорону кримінальним законом;

8) речі, процеси, явища, якими безпосередньо не заподіюється або не може бути заподіяна істотна шкода суспільним відносинам, що взяті під охорону кримінальним законом, але які полегшують вчинення злочину;

9) речі, процеси, явища, якими безпосередньо заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода суспільним відносинам, що взяті під охорону кримінальним законом і які полегшують вчинення злочину;

10)жодна з наведених вище відповідей не є правильною.

21. Знаряддя вчинення злочину – це:

відповідь вказана у тестовому завданні 20.

22. Засоби вчинення злочину – це:

відповідь вказана у тестовому завданні 20.

23. Речі, процеси, явища, якими безпосередньо заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода суспільним відносинам, що взяті під охорону кримінальним законом – це:

1) об’єкт злочину;

2) предмет злочину;

3) злочинні наслідки;

4) причиновий зв’язок між злочинним діянням і злочинними наслідками;

5) засоби вчинення злочину;

6) знаряддя вчинення злочину;

7) істотна шкода, що заподіюється або може бути заподіяна суспільним відносинам, що взяті під охорону кримінальним законом;

8) місце вчинення злочину;

9) цінності, що поставлені під охорону законом;

10)жодна з наведених вище відповідей не є правильною.

24. Речі, процеси, явища, якими безпосередньо не заподіюється або не може бути заподіяна істотна шкода суспільним відносинам, що взяті під охорону кримінальним законом, але які полегшують вчинення злочину – це:

відповідь вказана у тестовому завданні 23.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.