Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Закупівля в одного учасника – це процедура, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення з ним переговорів. Замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам.

Замовник протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника забезпечує публікацію у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу інформацію про застосування процедури закупівлі в одного учасника, яка повинна містити:

- найменування та місцезнаходження замовника;

- адресу веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю;

- адресу веб-сайту, на якому додатково розміщується інформація замовника про закупівлю (у разі наявності);

- найменування, кількість товару і місце його поставки, вид робіт та місце їх виконання або вид послуг та місце їх надання;

- строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

- найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника, з яким проведено переговори;

- ціну пропозиції;

- реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах Державної казначейської служби України (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів).

Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника повинно містити:

- умови застосування процедури закупівлі;

- посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.

Оприлюднення інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника не вважається запрошенням до участі у процедурі закупівлі для невизначеного кола осіб. Процедура закупівлі в одного учасника застосовується замовником після погодження з Уповноваженим органом у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Уповноважений орган у строк, що не повинен перевищувати 15 робочих днів з дня надходження документів до Уповноваженого органу, приймає рішення про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Замовник не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня видачі листа-погодження або листа про відмову у погодженні застосування процедури закупівлі забезпечує публікацію в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу відомостей щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника, з обов’язковим зазначенням дати і номера листа-погодження або листа про відмову у погодженні процедури закупівлі.

Процедура закупівлі в одного учасника застосовується замовником як виняток у разі:

1) закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов’язаної із захистом прав інтелектуальної власності, або укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного чи мистецького конкурсу;

2) відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи;

3) виникнення термінової потреби в товарах, роботах чи послугах, в тому числі необхідних для оперативної негайної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, обмежених у часі та непідконтрольних замовнику, яких не можна було уникнути;

4) якщо замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників.

Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника у строк не раніше ніж через 14 днів з дня опублікування у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель відомостей про рішення Уповноваженого органу про погодження процедури закупівлі в одного учасника. Договір про закупівлю, укладений з порушенням строків, передбачених цією частиною, є нікчемним.

Процедура закупівлі в одного учасника відміняється у разі, якщо замовником допущені порушення порядку публікації інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, та порушення, які вплинули на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі.

4. Перевірка державних закупівель органами Державної фінансової інспекції України. Відповідальність у сфері державних закупівель.

Для здійснення контролю за державними закупівлями органи Держфінінспекції на підставах, визначених нормативно-правовими актами, можуть робити запити об’єктам контролю, брати участь у засіданнях комітету з конкурсних торгів на всіх стадіях державних закупівель під час здійснення контрольних заходів, бути присутніми як залучені спеціалісти під час розгляду скарг органом, уповноваженим на це законом, та проводити перевірки державних закупівель з питань, що розглядаються під час оскарження, отримувати документи та відповідну інформацію до початку та в процесі перевірки державних закупівель, у тому числі отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, Національного банку України та його установ, банків, фінансових установ інформацію, що стосується діяльності та фінансового стану об’єкта контролю.

У встановлені законодавством строки керівник органу Держфінінспекції за результатами розгляду звернення суб’єкта права звернення, об’єкта контролю або його керівного органу приймає одне з таких рішень, про що повідомляє автора звернення:

- призначає перевірку державних закупівель щодо порушеного у зверненні питання (у тому числі порушені у зверненні питання можуть перевірятися під час проведення у плановому та позаплановому порядку інших контрольних заходів, що належать до компетенції органів Держфінінспекції);

- пересилає його за належністю відповідному органу;

- відмовляє у розгляді звернення в передбачених законом випадках;

- розглядає звернення по суті без призначення перевірки державних закупівель.

Невиїзна перевірка державних закупівель призначається у разі, коли необхідний документальний аналіз питань, що перевіряються. Невиїзна перевірка державних закупівель за рішенням керівника органу Держфінінспекції у передбачених випадках може продовжитися виїзною перевіркою державних закупівель з виходом на об’єкт контролю.

Невиїзна перевірка державних закупівель розпочинається шляхом направлення до об’єкта контролю запиту на отримання документів або надання відповідної інформації.

Виїзна перевірка державних закупівель призначається у випадку, коли виникає потреба у фактичному та документальному аналізі питань, що перевіряються, а також якщо об’єкт контролю не надав достатніх пояснень та документальних підтверджень на письмовий запит органу Держфінінспекції протягом трьох робочих днів з дня отримання запиту. Для проведення виїзної перевірки державних закупівель посадовим особам органу Держфінінспекції та залученим спеціалістам видається направлення встановленого Держфінінспекції України зразка із зазначенням строку перебування на об’єкті контролю.

Планова виїзна перевірка державних закупівель розпочинається не раніше ніж через 10 календарних днів після надсилання повідомлення об’єкту контролю.

Про проведення позапланової виїзної перевірки державних закупівель, невиїзної перевірки державних закупівель та зустрічної звірки повідомлення не направляється.

Склад, кількість та строк перебування на об’єкті контролю посадових осіб органів Держфінінспекції, які направляються на виїзну перевірку державних закупівель, визначаються органом Держфінінспекції з урахуванням обсягу питань, що перевіряються. Строк перебування на об’єкті контролю під час такої перевірки продовжується за рішенням керівника органу Держфінінспекції.

Загальний строк перебування на об’єкті контролю посадових осіб органу Держфінінспекції та залучених спеціалістів при здійсненні ними виїзної перевірки державних закупівель не може перевищувати 45 робочих днів.

До участі в перевірці державних закупівель за письмовим зверненням керівника органу Держфінінспекції можуть залучатися спеціалісти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, експерти.

При проведенні виїзної перевірки державних закупівель органом Держфінінспекції на кожну посадову особу органу Держфінінспекції та залученого спеціаліста оформляються у двох примірниках направлення встановленого Держфінінспекцією України зразка із зазначенням строку їх перебування на об’єкті контролю. У разі продовження строку посадовим особам органу Держфінінспекції та залученим спеціалістам видаються нові направлення. При проведенні виїзної перевірки державних закупівель групою працівників органу Держфінінспекції керівник органу Держфінінспекції призначає її керівника.

Посадові особи органів Держфінінспекції у разі проведення виїзної перевірки державних закупівель зобов’язані розписатися в журналі реєстрації перевірок об’єкта контролю (за його наявності). Факт ненадання об’єктом контролю журналу фіксується в акті перевірки або акті перевірки з окремих питань.

Під час проведення перевірок державних закупівель проводиться фактичний та документальний аналіз питань, що перевіряються.

Фактичний аналіз здійснюється під час проведення виїзної перевірки державних закупівель шляхом безпосереднього контролю відповідності проведення процедури державної закупівлі положенням чинного законодавства у сфері державних закупівель на об’єкті контролю, інвентаризації, обстеження та контрольного обміру закуплених (отриманих) об’єктом контролю товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг та інших дій відповідно до повноважень органу Держфінінспекції, при цьому об’єктом контролю забезпечується доступ на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що належать об’єкту контролю.

Посадові особи органу Держфінінспекції мають право вимагати від керівників об’єкта контролю створення належних умов для проведення фактичного аналізу за участю матеріально відповідальних осіб об’єкта контролю або без них, а в разі аналізу обсягу виконаних робіт - також представників суб’єкта господарювання - виконавця робіт.

Документальний аналіз здійснюється шляхом запиту документів та під час виїзних перевірок державних закупівель. При проведенні цього аналізу перевіряється відповідність документів об’єкта контролю вимогам законодавства. У разі ведення документообігу з використанням електронних засобів зберігання й обробки інформації на вимогу посадової особи органу Держфінінспекції керівник об’єкта контролю повинен забезпечити безперешкодний доступ до баз даних в електронному вигляді та, на вимогу посадової особи органу Держфінінспекції, оформити відповідні документи на паперовому носії.

Надання завірених копій документів об’єкта контролю посадовим особам органу Держфінінспекції щодо проведення процедур державних закупівель для підтвердження фактів, викладених в акті перевірки або акті перевірки з окремих питань, забезпечується головою комітету з конкурсних торгів, іншою уповноваженою ним особою або керівником чи заступником керівника об’єкта контролю.

З метою попередження порушень у сфері державних закупівель органи Держфінінспекції мають право аналізувати документи комітету з конкурсних торгів на будь-якій стадії їх складання та за результатами такого аналізу, у разі встановлення порушень, пред’являти вимоги щодо усунення виявлених порушень.

Для належного проведення перевірки посадові особи органу Держфінінспекції мають право вимагати від службових і матеріально відповідальних осіб об’єкта контролю надання письмових пояснень, отримувати в об’єкта контролю відомості, що становлять комерційну таємницю. Якщо працівники об’єкта контролю відмовляються надавати письмові пояснення або відомості, цей факт фіксується в акті перевірки чи акті перевірки з окремих питань.

Перевірка державних закупівель може бути призупинена за рішенням керівника органу Держфінінспекції на підставі письмового подання посадової особи органу Держфінінспекції, яка її проводить. У разі призупинення складається акт перевірки з окремих питань, який оформлюється у тому самому порядку, що й акт перевірки державних закупівель.

Перевірка державних закупівель може призупинятися у таких випадках:

а) якщо не відбулися всі стадії державної закупівлі;

б) у разі потреби проведення зустрічних звірок (направлення запитів);

в) під час оскарження процедур державних закупівель;

г) у разі проведення перевірки декількох процедур державних закупівель в межах одного контрольного заходу, якщо не завершені всі стадії однієї з цих процедур державних закупівель.

Акт перевірки з окремих питань не складається у разі призупинення перевірки державних закупівель на строк, що не перевищує 3 робочих дні.

У разі виявлення порушень у сфері державних закупівель керівнику об’єкта контролю направляються вимоги щодо їх усунення.

Поновлення проведення перевірки державних закупівель можливе за рішенням керівника органу Держфінінспекції. Поновлена перевірка державних закупівель може бути виїзною чи невиїзною незалежно від того, яким чином вона була розпочата.

У разі відсутності бухгалтерського обліку на об’єкті контролю, недопущення посадових осіб органів Держфінінспекції та залучених спеціалістів до проведення перевірки державних закупівель та ненадання або відсутності необхідних для перевірки документів, наявності інших об’єктивних і незалежних від органу Держфінінспекції обставин, що унеможливлюють або перешкоджають проведенню перевірки, посадовою особою органу Держфінінспекції складається відповідний акт із зазначенням таких фактів, який підписується та вручається об’єкту контролю у тому самому порядку, що й акт перевірки. За таких обставин перевірка державних закупівель не вважається проведеною і орган Держфінінспекції має право вдруге організувати та провести перевірку державних закупівель об’єкта контролю.

Про факти, що перешкоджають проведенню перевірки, орган Держфінінспекції письмово інформує правоохоронні органи для вжиття заходів, передбачених законодавством. Перешкоджання посадовим особам органу Держфінінспекції у проведенні перевірки є підставою для притягнення керівника об’єкта контролю до відповідальності згідно із законодавством.

На підставі акта, складеного за викладеним фактом (фактами), орган Держфінінспекції пред’являє письмові вимоги об’єкту контролю із зазначенням строків їх виконання та інформує орган управління об’єкта контролю.

З метою документального підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків з об’єктом контролю, з’ясування їх реальності і повноти відображення в обліку органи Держфінінспекції можуть проводити зустрічні звірки у суб’єктів господарювання, які мали правові відносини з об’єктом контролю.

Результати перевірки державних закупівель, проведеної органами Держфінінспекції, викладаються в акті перевірки. У випадках призупинення перевірки – в акті перевірки з окремих питань.

Акт перевірки (акт перевірки з окремих питань) підписується головою комітету з конкурсних торгів, керівником, головним бухгалтером об’єкта контролю, а у разі їх відсутності – іншими уповноваженими на виконання їх функцій особами та посадовою особою органу Держфінінспекції. У разі проведення перевірки посадовими особами органу Держфінінспекції і залученими спеціалістами у складі групи акт перевірки (акт перевірки з окремих питань) підписує керівник групи.

При погодженні органом, який уповноважений на це законом, процедури закупівлі в одного учасника, інших питань державних закупівель посадові особи структурного підрозділу з питань державних закупівель Держфінінспекції України можуть вивчати документи, надані на погодження, проводити аналіз порушених у них питань щодо відповідності законодавству та інформують керівництво уповноваженого органу за результатами.

За результатами перевірки державних закупівель посадовою особою, що здійснювала таку перевірку, на розгляд керівнику органу Держфінінспекції може вноситись пропозиція щодо проведення перевірки всього комплексу питань фінансово-господарської діяльності об’єкта контролю шляхом інспектування або аудиту.

За порушення вимог, установлених законодавством про державні закупівлі, члени комітету з конкурсних торгів замовника (генерального замовника), члени органу оскарження, службові (посадові) особи Уповноваженого органу, службові (посадові) особи органів Державної казначейської служби України (обслуговуючого банку) несуть відповідальність згідно із законами України.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.