Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема: Моделі із порушенням умов Гаусса-Маркова

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема: Математичне моделювання. Поняття про кореляційний та регресійний аналіз.

1.Необхідність формалізації причинно-наслідкових відношень у вивченні економічних процесів.

2. Поняття математичної моделі. Класифікація моделей.

3. Статистична база економетричних досліджень. Вибірки та характеристики.

4. Регресійний аналіз, його особливості та різновиди.

Література: 1-8: 10; 12; 17; 18: 22

 

Тема: Моделі парної регресії та їх дослідження

1. Приклади парних зв'язків в економіці.

2. Оцінювання параметрів лінійної моделі з двома змінними методом найменших квадратів.

3. Якість оцінювання: коефіцієнт детермінації R² і його зв'язок парним коефіцієнтом кореляції.

4. Властивості оцінок параметрів: незміщеність, точність, ефективність.
Література: 1-8; 10: 12; 17; 18; 22; 24; 26

 

Тема: Властивості коефіцієнтів регресії та перевірка гіпотез

1. Передумови регресійної моделі і властивості коефіцієнтів регресії.

2. Перевірка моделі на адекватність за критерієм Фішера.

3. Інтервали довіри для функції регресії і параметрів регресії. Прогноз.

4.Алгоритм побудови і дослідження парної лінійної регресії.
Література: 1-8; 10; 12; 17; 18: 22; 24; 26

 

Тема: Дослідження нелінійних економетричних модель

1.Типи регресійних кривих, які найчастіше використовуються в макро- та мікроекономічннх дослідженнях.

2.Регресії нелінійні за фактором.

3.Нелінійні регресії за показником фактором та параметрами.
Література: 1-8; 10-12; 17; 18; 22; 24; 26

 

Тема: Побудова і дослідження множинних лінійних регресій

1. Приклади багатофакторних економетричних моделей.

2. Загальна лінійна модель множинної регресії.

3.Частковий та загальний коефіцієнт еластичності.
Література: 1-8; 10-12; 17; 18; 22; 24; 26

 

Тема: Лінійні моделі і ознакою мультиколінеарності. Нелінійні виробничі моделі

1. Поняття про мультиколінеарність і її вплив на оцінювання параметрів.

2. Метол визначення наявності мультиколінеарності та способи її усунення.

3. Метод Феррара — Глобера.

4. Приклади економічних задач із наявною ознакою мультиколінеарності.

5. Виробнича функція Кобба-Дугласа.

Література: 1-8; 10-12; 17; 18; 22; 24; 26

 

Тема: Моделі із порушенням умов Гаусса-Маркова

1. Загальна інформація про можливі порушення передумов Гаусса-Маркова.

2. Поняття про гомо- та гетероскедастичність.

З. Вплив гетероскедастичності залишків молелі регресії на властивості оцінок її параметрів.

4. Методи визначення гетероскедастичності.

5. Перевірка гетероскедастичності.

6. Параметричний га непараметричний тести Гольдфельда — Квандта, тест Глейсера.

7. Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена) оцінювання параметрів лінійної економетричної моделі з гетероскедастичними залишками.

Література: 1-8; 10-12; 17; 18; 22; 24; 26

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.