Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 1.2. Динаміка

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Основні питання,що вивчаються в даній темі:

1. Механічна взаємодія.Причини руху. Перший закон Ньютона. Принцип відносності Галілея. Інерціальні системи відліку.

2. Взаємодія тіл і прискорення. Маса як міра інертності тіла. Сили в природі. Види сил в механіці.

3. Другий закон Ньютона. Закон Гука. Сила пружності. Вимірювання сил. Динамометр. Додавання сил. Третій закон Ньютона.

4. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага і невагомість. Штучні супутники Землі.

5. Сила тертя. Коефіцієнт тертя. Рух тіла під дією кількох сил. Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання.

Теоретичні відомості з теми:

Динаміка (з грецької динаміс – сила) – розділ механіки, в якому вивчається рух тіл у зв’язку з їх взаємодією з іншими тілами.

Силою F називають векторну величину, що характеризує механічну дію одного тіла на інше і є кількісною мірою цієї дії. Одиницею сили в СІ є ньютон (Н).Також вплив тіла, яке надає іншому тілу прискорення, коротко називають силою, що діє на прискорюване тіло.

Для вимірювання сил користуються динамометром в якому використовують сталеві пружини, абсолютне видовження яких (згідно із законом Гука) прямопропорційне прикладеній силі: Δl= F, де Δl –абсолютне видовження (м), к –коефіцієнт жорсткостіпружини (Н/м), F – прикладена сила.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.