Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Список використаної літератури 

1.Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл. / Ред. Л.Л.Сісіна. - К.: Либідь, 2006. - 424 с.

.Байбара Н.П. Методика викладання природознавства у початкових класах. - К.: Освіта, 2001. - 424 с.

.Безносюк О.О. В.О. Сухомлинський про відповідальність у науково-педагогічних дослідженнях // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка. Сер. Педагогічні науки / Гол. ред. В.О.Пащенко. - Полтава : ПДПУ, 2005. - Вип. 5 (44). - 376 с.

4.Березівська Л. Українські традиції як культурологічні засади спадщини В.О. Сухомлинського // Початкова школа, 2009. - №12. - 260 с.

.Бех І. Життя як цінність у культурно-виховній інтерпретації В.О.Сухомлинського // Рідна школа, 2007. - №1. - 143 с.

6.Біда О.А. Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання. - Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000. - 400 с.

7.Бібік Н.М., Коваль Н.С. Я і Україна // Початкова школа. - 2001. - №7. - 45 с.

8.Бондар Л.С. Гуманістичне виховання школярів у педагогічній спадщині В.О Сухомлинського // Педагогіка і психологія / Вісник АПН України /. - К., 2004. - №2. - 68 с.

9.Верзяна А.К., Низова A.M. Наблюдение природы и труда в начальной школе. - М., 1972. - 92 с.

10.Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2010. - 416 с.

11.Гетьман В.Ф. Экскурсии по природоведению во 2 и 3 классах. - К.: Радянська школа, 1983. - 96 с.

.Державна національна програма Освіта" (Україна ХХІ ст). - К.: Райдуга, 1994. - 61 с.

13.Жесткова Н.С. Возможные виды природоведческой информации в классной и внеклассной работе // Начальная школа. - 1987. - №12. - 86 с.

14.Іванова О. Формування екологічної культури // Початкова школа. - 2008. - №8. - 155 с..

15.Іщенко Л. Наступність в екологічному вихованні // Початкова школа. - 1998. - №9. - с. 123.

.Казанский Н.Г., Назарова Т.С. Дидактика (начальные классы). - М.: Просвещение, 1978. - 260 с.

17.Кисельов Ф.С. Методика викладання природознавства в початкових класах. - К.: Вища школа, 1975. - 176 с.

18.Клепинина З.А. Уроки природоведения во 2 классе. - М.: Просвещение, 1975. - 96 с.

.Ковалёва Г.Е. Методика формирования и развитие природоведческих понятий в 4 классе. - Л.: ЛГПИ им. Герцена, 1975. - 143 с.

20.Коваль Н.С. Самостійна робота учнів на уроках природознавства: Посібник для вчителів. - К.: Радянська школа, 1982. - 96 с.

.Ковальчук Г. Виховання екологічної свідомості // Початкова школа. - 2009. - №10. - 103 с.

.Коренева І. Правові аспекти екологічного виховання // Початкова школа. - 1999. - №10. - 115 с.

.Лобчук О. Перевірка і оцінювання звязних висловлювань молодших школярів // Початкова школа. - 2009. - №3. - 50 с.

24.Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника. - М.: Просвещение, 1977. - 224 с.

25.Бондаренко Г. Уроки мислення як засіб формування творчих здібностей молодших школярів // Поч. школа - 2009. - №5 - 97 с.

26.Миронов Л.В. Методика изучения окружающего мира в начальных классах. - М.: Педагогическое общество России, 2002. - 360 с.

27.Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. - К., 2003. - 4-е вид., доп. - 615 с.

.Нарочна Л.К. та ін. Методика викладання природознавства. - К.: Радянська школа, 1990. - 324 с.

.Огієнко Н.М. Дидактичні умови ефективного використання краєзнавчого матеріалу // Поч. школа. - 1996. - №9. - 138 с.

.Плахотип О. Як ми хочемо прогресу: екологічна освіта школярів // Світло. - 2000. - №3. -137 с.

.Програми для середньої загальноосвітньої школи.1-2, 3-4 кл. - К.: Початкова школа, 2003. - 296 с.

.Рафалюк M.I., Андрощук Н.В. Сучасні аспекти туристсько-краєзнавчої роботи з молодшими школярами // Початкова школа. - 1996. - №4. - 241 с.

.Рева Ю. Розвиток особистості дитини через екологічний фактор // Рідна школа. - 1999. - №2. - 244 с.

.Різник Л. Народні традиції ставлення до природи як метод екологічного виховання // Початкова школа. - 2008. - №7. - 218 с.

35.Сегенюк Г. Учим познавать окружающий мир // Воспитание школьников. - 1990. - №6. - 257 с.

36.Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. - К., 1997. - 159 с.

.Степанюк А. Формування у школярів емоційно-ціннісного ставлення до живої природи // Шлях освіти. - 1999. - №4. - 214 с.

.Титаренко В. Виховання на національно-культурних традиціях українського народу як головний чинник формування особистості // Наукові записки ТДПУ: Педагогіка. - 2000. - №8. - 362 с.

.Фіцула М.М. Педагогіка. - К.: Вид. центр. «Академія», 2010. - 528 с.

.Химинець О. Психолого-педагогічні основи екологічного виховання // Початкова школа. - 1998. - №4. - 318 с.

.Хоменко Л. Виховують народні традиції // Рідна школа. - 2009. - №10. - 352 с.

.Хлонь Н. Стежина екологічних знань і вмінь // Початкова школа. - 1999. - №10. - 59с.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.