Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Творче завдання № 1.5.І. Вихідні дані:

Взаємозв’язок тем/навчальних модулів курсу «Технологія реструктуризації ЗЕД авіаційного/туристичного підприємства» з документами Плану покращення діяльності підприємства відображено у додатку 3.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Використовуючи дані додатку 3, визначте кількість взаємозв’язків між документами Плану покращення діяльності підприємства і темами курсу:

1.1. Теми 1,8 (варіант 1).

1.2. Теми 2,3 (варіант 2).

1.3. Теми 4,5 (варіант 3).

1.4. Теми 6,7 (варіант 4).

2. Побудуйте відповідні структурні схеми, які кількісно відображають взаємозв’язок заданих тем навчального курсу з документами Плану покращення діяльності підприємства.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Визначення кількості взаємозв’язків

тем/навчальних модулів з документами Плану покращення діяльності

з курсу «Технологія реструктуризації ЗЕД авіаційного/туристичного підприємства»

Теми/навчальні модулі курсу Кількість взаємозв’язків:
Головний звіт План дій Примітки Бази даних
1.Сутність реструктуризації
1.1. Вступ до реструктуризації.        
1.2. Відданість справі реструктуризації.        
1.3. План покращення діяльності.        
2.Стратегія I        
2.1. Стратегія: короткий виклад.        
2.2. Управління портфелем продукції: життєвий цикл продукту.        
2.3. Управління портфелем продукції: матриця “зростання-частка ринку”.        
2.4. Управління портфелем продукції: прибутковість продукту.        
3.Стратегія II        
3.1. Управління портфелем продукції: критерії покупки.        
3.2. Управління портфелем продукції: схема діяльності (бізнес-процесів). 3.3. Управління портфелем продукції: масштабне виробництво.        
3.4. Бізнес-середовище: аналіз п’яти сил.        
3.5. Місія і цілі підприємства.        
4.Маркетинг I.        
4.1. Маркетинг: короткий виклад.        
4.2. Ринкова орієнтація – (орієнтація на покупця).        
4.3. Ринки і сегментація.        
4.4. Маркетинг-мікс: продукти (суттєва відчутна відмінність).        
4.5. Маркетинг-мікс: місце (збут і дистрибуція).        
5.Маркетинг II        
5.1. Маркетинг-мікс: просування і пакування.        
5.2. Маркетинг-мікс: ціноутворення.        
5.3. Бренди (торгові марки).        
5.4. Дослідження ринку (якісні та кількісні).        
5.5. Реалізація маркетингової стратегії.        
6.Фінансовий аналіз I        
6.1. Фінансовий контроль: короткий виклад.        
6.2. Система управлінської звітності.        
6.3. Аналіз собівартості продукції: категоризація витрат.        
6.4. Аналіз собівартості продукції: модель змінних витрат.        
6.5. Аналіз собівартості продукції: метод поглинання витрат.        
6.6. Аналіз собівартості продукції: точка беззбитковості.        
7.Фінансовий аналіз II        
7.1. Скорочення витрат.        
7.2. Як повернути дебіторську заборгованість.        
7.3. Як зменшити товарні запаси.        
7.4. Разові заходи для збільшення грошових коштів.        
7.5. Аналіз руху грошових коштів.        
8.Операційна діяльність і організаційна структура        
8.1. Операційна діяльність і організаційна структура: короткий виклад.        
8.2. Аналіз бізнес-процесів: схема процесів.        
8.3. Аналіз бізнес-процесів: тривалість процесів.        
8.4. Аналіз бізнес-процесів: аналіз вартості процесів.        
8.5. Організаційна структура.        
8.6. Управління організаційними змінами.        
8.7. Як повідомити про зміни.        

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.