Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Отже, маркетинг – це діяльність, спрямована на задоволення потреб індивіда або груп споживачів, за допомогою створення пропозиції й обміну товарів.РОБИТИ ТЕ, ЩО ПРОДАЄТЬСЯ, А НЕ ПРОДАВАТИ ТЕ, ЩО ВИРОБЛЯЄТЬСЯ – ЦЕ ОСНОВНЕ ГАСЛО МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Тобто перш ніж почати виробництво, підприємство повинно вивчити потреби споживачів і відповідно до отриманих даних розробити, доробити і удосконалити товар і потім вийти з ним на ринок.

Отже, можна виділити, маркетинг – це:

- стиль мислення підприємця, який виходить із визнання пріоритетності споживача;

- управління фірмою через ринок (а не через виробництво), де головними суб’єктами є споживачі, користувачі, покупці (клієнти);

- розуміння ринку, що забезпечує системою маркетингових досліджень як власне ринкових умов, так і можливостей фірми претендувати на свій «шматок пирога»;

- творче використання ресурсів і можливостей фірми для досягнення відповідності між наявними потребами ринку та її власними цілями;

- активна наступальна діяльність підприємця з проникнення на ринок, розширення сфери свого впливу, формування запитів та попиту споживачів;

- інтегрована й чітко спланована, розрахована як на найближчий час, так і на тривалу перспективу система дій підприємця.

Маркетинг охоплює всі аспекти діяльності бізнесу від створення продукту до його після продажного сервісного обслуговування.

Можливо зробити висновок, що маркетинг – це цілісна концепція управлінської діяльності фірми, що характеризується єдиною системою принципів, цілей і функцій і забезпечує створення, виробництво та збут товарів, що відповідають існуючому і особливо потенційному попиту конкретних споживачів.

Вихідною ідеєю, що лежить в основі маркетингу, є ідея людських потреб, де під терміном «потреба» розуміється відчуття нестачі людиною чого-небудь.

Маркетинг – це завершальне поняття ринкового циклу, це робота з ринком для здійснення обмінів, метою якої є задоволення людських потреб і запитів.

Отже, виділяють такі загальні принципи маркетингу:

- необхідність орієнтації всієї науково-дослідної і виробничо-збутової діяльності на ринок, врахування вимог ринку;

- необхідність диференційованого підходу до ринку;

- орієнтація на нововведення;

- гнучке реагування на будь-яку зміну вимог ринку;

- постійний і цілеспрямований вплив на ринок;

- орієнтація на тривалий період часу;

- ефективне керування, необхідність творчого, новаторського підходу до управління з боку керівництва;

- необхідність маркетингового мислення для всіх співробітників фірми

ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ

 

Вихідною ідеєю, що лежить в онові маркетингу, є ідея людських потреб. Для розуміння суті маркетингу потрібно зупинитись на деяких його поняттях.

БАЗОВІ ПОНЯТТЯ МАРКЕТИНГУ:

Нестача - почуття, яке відчуває людина, коли їй чого-небудь не вистачає. Існують такі види нестач: фізіологічна, соціальна, особиста.

Потреба - нестача, яка набула специфічної форми відповідно до культурного рівня й особистості індивіда. Виробники починають діяти цілеспрямовано, щоб стимулювати у людини бажання придбати товар. Вони намагаються сформувати зв'язок між своєю пропозицією і тією нестачею, яку відчуває людина. Працівник маркетингу не створює нестачу, вона вже існує.

Попит - це потреба, підкріплена купівельною спроможністю. Попит - показник недостатньо надійний. Коли людям набридають речі, якими вони користуються, вони шукають інші. Зміна вибору може стати результатом зміни цін чи рівня доходів. Людина вибирає товар, сукупність властивостей якого забезпечує їй максимум задоволення за запропоновану ціну, з урахуванням власних потреб і можливостей. Попит - це бажання отримати (конкретизована потреба) що-небудь певне, забезпечене купівельною спроможністю. Попит - це форма вираження потреби в конкретному товарі, забезпеченої відповідними коштами.

Пропозиція - кількість товарів або послуг, які продавці пропонують до продажу за різними цінами упродовж певного періоду.

Товар- те, що може задовольнити потребу або нестачу, і те, що пропонують на ринку, щоб привернути увагу, змусити придбати, використати, спожити. Що повніше товар відповідає бажанням споживача, то більшого успіху досягне виробник. Виробники повинні спочатку відшукувати споживачів, з'ясовувати їхні потреби, а потім уже створювати товари, які б їх задовольняли.

Обмін - процес одержання бажаного об'єкта з пропозицією отримати взамін щось інше.

Угода (операція) - комерційний обмін цінностями між двома сторонами. Угоди можуть бути класичними (гроші = товар) і бартерними (товар = товар). Маркетинг складається з дій, спрямованих на те, аби домогтися бажаної реакції споживача щодо певного об'єкта, послуги або ідеї.

Ринок - сукупність існуючих і потенційних покупців товару. Отже, маркетинг - це людська діяльність, що стосується ринку, або система управління, за якої в основі ухвалення нового рішення лежить інформація про ринок, а правильність рішення перевіряють після реалізації продукції, мета якої - задовольнити нестачі та потреби людей.

Корисність продукту - здатність товару чи послуги задовольняти потреби; задоволення, яке отримує споживач від користування товаром або послугою.

Ринок покупця - це ринок, на якому більше влади мають покупці і де найактивнішими учасниками доводиться бути продавцям.

Ринок продавця - це ринок, на якому продавці мають більше влади і де найактивнішими учасниками доводиться бути покупцям.

Ціна - відпускна вартість товару, послуги; вартість товару в грошовому еквіваленті.

СТАН ПОПИТУ

1. Негативний попит -велика частина населення недолюблює товар і згодна навіть на певні витрати, аби уникнути його. У людей негативний попит на щеплення, стоматологічні процедури, операції на жовчному міхурі. У роботодавців відчувається негативний попит на наймання колишніх ув'язнених і алкоголіків.

Завдання маркетингу - проаналізувати, чому ринок відчуває неприязнь до товару і чи може програма маркетингу змінити негативне ставлення ринку за допомогою переробки товару, зниження цін і більш активного стимулювання.

2. Відсутність попиту (нульовий попит) -цільові споживачі можуть бути не зацікавленими в товарі або байдужими до нього. Так, фермери можуть не зацікавитися новим агротехнічним прийомом, а студенти коледжу - вивченням іноземної мови.

Завдання маркетингу - відшукати способи ув'язування властивих товару вигод із природними потребами та інтересами людини.

3. Прихований попит(потенційний). -Багато споживачів можуть мати сильне бажання, яке неможливо задовольнити за допомогою наявних на ринку товарів чи послуг. Існує великий прихований попит на нешкідливі сигарети, безпечні житлові мікрорайони і більш економічні автомобілі.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.