Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЗАДАЧІ БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Спільна робота з педагогічним колективом по визначенню місії школи.

2. Всебічне укріплення зв’язку родини і школи з метою встановлення єдиних вимог до учнів у процесі їхнього навчання, виховання і розвитку.

3. Надання допомоги школі у виконанні батьками та учнями Закону України «Про освіту» та Статуту школи.

4. Залучення батьків до активної участі у житті школи, в організації позакласної та позашкільної роботи, в реалізації програми «Обдаровані діти», в роботі курсів за вибором, гуртків, центрів розвитку учнів.

5. Надання допомоги в укріпленні господарської та навчально-матеріальної бази, у створенні та використанні за призначенням фонду школи.

Організація та зміст роботи батьківського комітету

1.Батьківський комітет школи обирається на загально шкільних

батьківських зборах на початку кожного навчального року строком на один рік.

Його склад встановлюється рішенням загально шкільних батьківських зборів. В нього входять представники батьківських комітетів класів(як правило,їх голови). У склад шкільного батьківського комітету входить директор школи.

2.Батьківський комітет класу обирається на класних батьківських зборах у складі голови та 2-4 членів. Засідання проводить 1 раз на чверть. При необхідності проводять позачергові засідання.

3.Батьківський комітет організує допомогу школі:

а) у вихованні національної самосвідомості, створення умов, необхідних для розвитку в учнів здібностей та творчої ініціативи, їх самореалізації у пізнавальній та навчальній діяльності;

б) у виконанні ст. 35 Закону України «Про освіту»;

в) в укріпленні співробітництва вчителів, учнів та їх батьків ;

г) в контролі за виконанням учнями та їх батьками Статуту школи;

д) в організації гарячого харчування учнів;

е) у здійсненні безкоштовного харчування дітей із малозабезпечених сімей та інших дітей із сімей, що належать до пільгових категорій;

є) в контролі за якістю продуктів харчування та їх приготування у шкільній їдальні;

ж) в роботі профорієнтації учнів.

з) у створенні санітарно-гігієнічних умов для навчання і виховання учнів згідно з держстандартом ;

и) в укріпленні навчально-матеріальної бази школи;

і) в організації та проведенні лекцій, бесід, зустрічей, конференцій у різних напрямах виховної роботи;

к) у залучення батьків до керівництва окремими видами дитячих суспільних організацій, відділень або консультпунктів МАН, спортивними гуртками і секціями та ін.

л) у профілактичній роботі з учнями , які схильні до правопорушень.

4.Батьківський комітет школи та класні батьківські комітети керуються у своїй роботі даним Положенням, Статутом школи, законодавчими актами України, рекомендаціями директора школи та педагогічної ради, річним планом роботи школи, рішеннями батьківських зборів.

5.Батьківський комітет складає план роботи на рік. Його зміст визначається з урахуванням проблем школи та завдань педагогічного колективу, соціального замовлення школи.

6. Батьківський комітет школи та класні батьківські комітети мають право приймати свої рішення при наявності та засіданні не менше двох третин його членів.

7. Для обговорення і вирішення важливих питань батьківський комітет школи скликає збори батьків (класні-окремо не менше 4 разів на рік, загальношкільні - не менше 2 разів на рік)

8.На класних батьківських зборах обов’язкова присутність класного керівника, на загально шкільних-директора школи , заступників директора , класних керівників, учителів.

9.Батьківський комітет школи звітує перед загальношкільними зборами, а класний комітет-перед класними батьківськими зборами у день обрання нового складу комітету.

10. У разі розбіжності в окремих питаннях які виникають між директором школи і більшістю батьківського комітету при недостатньому погодженні сторін, питання вирішується виконкомом сільської Ради або районним відділом освіти.

11.Виконком сільської Ради та районний відділ освіти можуть вивчити роботу шкільного батьківського комітету, давати рекомендації та здійснювати заходи щодо підвищення ефективності його діяльності.

12.Батьківський комітет веде протоколи своїх засідань і батьківських зборів , які зберігаються у школі.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.